IČO: 12345678

<%include letterhead.html%> <%if paid_1%> <%end paid_1%> <%foreach tax%> <%end tax%> <%if taxincluded%> <%end taxincluded%>
 

F A K T Ú R A

 
Odberaťeľ Dodať
<%name%>
<%address1%> <%if address2%>
<%address2%> <%end address2%>
<%city%> <%if state%> , <%state%> <%end state%> <%zipcode%> <%if country%>
<%country%> <%end country%>
<%if contact%>
<%contact%>
<%end contact%> <%if customerphone%>
Tel: <%customerphone%> <%end customerphone%> <%if customerfax%>
Fax: <%customerfax%> <%end customerfax%> <%if email%>
<%email%> <%end email%>
<%shiptoname%>
<%shiptoaddress1%> <%if shiptoaddress2%>
<%shiptoaddress2%> <%end shiptoaddress2%>
<%shiptocity%> <%if shiptostate%> , <%shiptostate%> <%end shiptostate%> <%shiptozipcode%> <%if shiptocountry%>
<%shiptocountry%> <%end shiptocountry%>
<%if shiptocontact%>
<%shiptocontact%>
<%end shiptocontact%> <%if shiptophone%>
Tel: <%shiptophone%> <%end shiptophone%> <%if shiptofax%>
Fax: <%shiptofax%> <%end shiptofax%> <%if shiptoemail%>
<%shiptoemail%> <%end shiptoemail%>
 
Faktúra # Dátum Splatné do Objednávka # Predávajúca osoba Miesto dodania Spôsob dodania
<%invnumber%> <%invdate%> <%duedate%> <%ordnumber%>  <%employee%>  <%shippingpoint%>  <%shipvia%> 
  <%foreach number%> <%end number%> <%if taxincluded%> <%end taxincluded%> <%if not taxincluded%> <%end taxincluded%> <%foreach tax%> <%end tax%> <%if paid%> <%end paid%> <%if total%> <%end total%>
Položka Číslo Popis   Množ   Jedn.cena Zľava % Hodnota
<%runningnumber%>. <%number%> <%description%> <%deliverydate%> <%qty%> <%unit%> <%sellprice%> <%discountrate%> <%linetotal%>

Celkom <%invtotal%>Medzisúčet <%subtotal%>
<%taxdescription%> z <%taxbase%> @ <%taxrate%> % <%tax%>
Platené - <%paid%>
 
  K úhrade <%total%>
  <%if notes%> <%end notes%>
<%notes%><%text_amount%> ***** <%decimal%>/100 Všetky ceny sú v <%currency%>
  <%end paid_1%> <%foreach payment%> <%end payment%> <%if paid_1%>
Platby

Dátum Účet Zdroj Hodnota
<%paymentdate%> <%paymentaccount%> <%paymentsource%> <%payment%>
  Ďakujeme za Váš nákup !
 
Dátum splatnosti <%duedate%>. Firma <%company%> je platitelom DPH. X
  <%taxdescription%> - registračné číslo <%taxnumber%>
 
Ceny sú s DPH.