<%include letterhead.html%> <%if notes%> <%end notes%>
 

D O D A C Í    L I S T

 
Odberateľ:  
<%shiptoname%>
<%shiptoaddress1%> <%if shiptoaddress2%>
<%shiptoaddress2%> <%end shiptoaddress2%>
<%shiptocity%> <%if shiptostate%> , <%shiptostate%> <%end shiptostate%> <%shiptozipcode%> <%if shiptocountry%>
<%shiptocountry%> <%end shiptocountry%>
<%if shiptocontact%>
Odb.: <%shiptocontact%> <%end shiptocontact%> <%if shiptophone%>
Tel: <%shiptophone%> <%end shiptophone%> <%if shiptofax%>
Fax: <%shiptofax%> <%end shiptofax%> <%shiptoemail%>
  <%if warehouse%> <%end warehouse%> <%if shippingdate%> <%end shippingdate%> <%if not shippingdate%> <%end shippingdate%> <%if warehouse%> <%end warehouse%>
Faktúra Objednávka Dátum KontaktSkladMiesto dodania Spôsob dodania
<%invnumber%>  <%ordnumber%> <%shippingdate%><%transdate%><%employee%> <%warehouse%> <%shippingpoint%>  <%shipvia%> 
  <%foreach number%> <%end number%>
Položka Číslo Popis Výrobné číslo   Množstvo Dodané  
<%runningnumber%> <%number%> <%description%> <%serialnumber%> <%deliverydate%> <%qty%> <%ship%> <%unit%>
 
 
Poznámky <%notes%>
 
X