<%include letterhead.html%>
 

2. U P O M I E N K A

  <%statementdate%>
 
<%name%>
<%address1%> <%if address2%>
<%address2%> <%end address2%>
<%city%> <%if state%> , <%state%> <%end state%> <%zipcode%> <%if country%>
<%country%> <%end country%>
<%if customerphone%>
Tel: <%customerphone%> <%end customerphone%> <%if customerfax%>
Fax: <%customerfax%> <%end customerfax%> <%if email%>
<%email%> <%end email%>
 
Faktúra Objednávka Dátum faktúry Dátum splatnosti Suma
<%invnumber%> <%ordnumber%> <%invdate%> <%duedate%> <%due%>

  Podľa naších záznamov faktúra číslo <%invnumber%> je po dátume splatnosti. Keď ste platbu už uskutočnili považujte upomienku zy bezpredmetnú.

Thank you in advance for your anticipated cooperation in this matter.