<%include letterhead.html%>
 

P R I J A T Á    O B J E D N Á V K A

 
Odberateľ Dodať
<%name%>
<%address1%> <%if address2%>
<%address2%> <%end address2%>
<%city%> <%if state%> , <%state%> <%end state%> <%zipcode%> <%if country%>
<%country%> <%end country%>
<%if contact%>
Odb: <%contact%> <%end contact%> <%if customerphone%>
Tel: <%customerphone%> <%end customerphone%> <%if customerfax%>
Fax: <%customerfax%> <%end customerfax%> <%if email%>
<%email%> <%end email%>
<%shiptoname%>
<%shiptoaddress1%> <%if shiptoaddress2%>
<%shiptoaddress2%> <%end shiptoaddress2%>
<%shiptocity%> <%if shiptostate%> , <%shiptostate%> <%end shiptostate%> <%shiptozipcode%> <%if shiptocountry%>
<%shiptocountry%> <%end shiptocountry%>
<%if shiptocontact%>
<%shiptocontact%> <%end shiptocontact%> <%if shiptophone%>
Tel: <%shiptophone%> <%end shiptophone%> <%if shiptofax%>
Fax: <%shiptofax%> <%end shiptofax%> <%if shiptoemail%>
<%shiptoemail%> <%end shiptoemail%>
 
Objednávka Dátum obj. Odberateľ Predávajúca osoba Miesto dodania Spôsob dodania
<%ordnumber%> <%orddate%> <%reqdate%> <%employee%> <%shippingpoint%>  <%shipvia%> 
  <%foreach number%> <%end number%> <%if taxincluded%> <%end taxincluded%> <%if not taxincluded%> <%end taxincluded%> <%foreach tax%> <%end tax%>
Položka Číslo Popis Množ   Cena Zľava % Suma
<%runningnumber%>. <%number%> <%description%> <%qty%> <%unit%> <%sellprice%> <%discountrate%> <%linetotal%>

Celkom <%invtotal%>Medzisúčet <%subtotal%>
<%taxdescription%> on <%taxbase%> @ <%taxrate%> % <%tax%>
 
<%text_amount%> ***** <%decimal%>/100 <%if terms%>
Termín dodania <%terms%> dní <%end terms%>
Celkom <%ordtotal%>
 
  <%if notes%> <%end notes%>
Poznámky <%notes%> Ceny sú v <%currency%>
 
X