Package: apel / 10.8+0.20120427-19

Metadata

Package Version Patches format
apel 10.8+0.20120427-19 3.0 (quilt)

Patch series

view the series file
Patch File delta Description
010_apel wl.patch | (download)

ChangeLog | 186 186 + 0 - 0 !
apel-pkg.el | 2 2 + 0 - 0 !
atype.el | 2 1 + 1 - 0 !
broken.el | 56 28 + 28 - 0 !
file-detect.el | 2 1 + 1 - 0 !
filename.el | 42 21 + 21 - 0 !
install.el | 8 7 + 1 - 0 !
make1.bat | 4 2 + 2 - 0 !
makeit.bat | 4 2 + 2 - 0 !
mcs-20.el | 87 76 + 11 - 0 !
mcs-e20.el | 53 33 + 20 - 0 !
mcs-xm.el | 9 4 + 5 - 0 !
pccl.el | 64 32 + 32 - 0 !
pces-20.el | 137 69 + 68 - 0 !
pces-e20_2.el | 6 3 + 3 - 0 !
pces-nemacs.el | 20 10 + 10 - 0 !
pces-om.el | 34 17 + 17 - 0 !
pces-raw.el | 14 7 + 7 - 0 !
poe-18.el | 6 3 + 3 - 0 !
poe.el | 143 74 + 69 - 0 !
poem-ltn1.el | 2 1 + 1 - 0 !
poem-nemacs.el | 2 1 + 1 - 0 !
poem-om.el | 2 1 + 1 - 0 !
product.el | 30 15 + 15 - 0 !
pym.el | 239 120 + 119 - 0 !
richtext.el | 2 1 + 1 - 0 !
static.el | 39 20 + 19 - 0 !
tinycustom.el | 2 1 + 1 - 0 !
tinyrich.el | 2 1 + 1 - 0 !
29 files changed, 739 insertions(+), 460 deletions(-)

 apel-wl branch
020_Prevent fontset error.patch | (download)

ChangeLog | 5 5 + 0 - 0 !
poem-e20.el | 4 3 + 1 - 0 !
2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)

 prevent an error of fontset-pixel-size for emacs 23.
Bug-Debian: http://bugs.debian.org/477177