Package: gnupg / 1.4.18-7+deb8u5

0006-Update-Danish-translation.patch Patch series | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
From: Joe Dalton <joedalton2 at yahoo.dk>
Date: Sat, 15 Nov 2014 12:48:35 -0400
Subject: Update Danish translation

Forwarded: http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-i18n/2014-November/000308.html
---
 po/da.po | 28 +++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 17 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 2012ca7..d4ab5a1 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,8 +1,8 @@
 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
-# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
-# Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
+# Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
 #
 # deadlock -> baglås
 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
@@ -10,13 +10,13 @@
 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
 # user-id -> bruger-id'et
-# 2012-06-05
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-11-13 21:39-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-04 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-15 20:27+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -2457,14 +2457,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
 
 #: g10/import.c:795
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: %s\n"
 
 #: g10/import.c:796 g10/import.c:1187
 msgid "rejected by import filter"
-msgstr ""
+msgstr "afvist af importfilter"
 
 #: g10/import.c:825
 #, c-format
@@ -2587,10 +2586,9 @@ msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
 
 #: g10/import.c:1186
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle %s: %s\n"
 
 #: g10/import.c:1206 g10/import.c:1229
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
@@ -6426,6 +6424,14 @@ msgstr "handling er ikke mulig uden initialiseret sikker hukommelse\n"
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
 msgstr "(du kan have brugt det forkerte program for denne opgave)\n"
 
+#~ msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+#~ msgstr "ryd ikke ejerskabsværdierne under import"
+
+#~ msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: Ikke en frakoblet underskrift; filen »%s« blev IKKE "
+#~ "verificeret!\n"
+
 #~ msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 #~ msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"