Package: util-linux / 2.25.2-6

Update-Finnish-translation.patch Patch series | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
From: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>
Date: Mon, 1 Dec 2014 22:55:00 +0200
Subject: Update Finnish translation

Forwarded: http://translationproject.org/PO-files/fi/util-linux-2.25.1-rc1.fi.po
---
 po/fi.po | 173 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
 1 file changed, 71 insertions(+), 102 deletions(-)

diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 7cbaa9a..833ee5a 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -17,10 +17,10 @@
 # ***
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: util-linux 2.25-rc3\n"
+"Project-Id-Version: util-linux 2.25.1-rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-11-19 12:21-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-12 14:51+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-01 22:55+0200\n"
 "Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -72,24 +72,20 @@ msgid "cannot open %s"
 msgstr "laitetta %s ei voi avata"
 
 #: disk-utils/addpart.c:55 disk-utils/delpart.c:56 disk-utils/resizepart.c:94
-#, fuzzy
 msgid "invalid partition number argument"
-msgstr "virheellinen valitsin"
+msgstr "virheellinen osionumeroargumentti"
 
 #: disk-utils/addpart.c:56
-#, fuzzy
 msgid "invalid start argument"
-msgstr "Virheellinen argumentti"
+msgstr "virheellinen aloitusargumentti"
 
 #: disk-utils/addpart.c:57 disk-utils/resizepart.c:104
-#, fuzzy
 msgid "invalid length argument"
-msgstr "Virheellinen argumentti"
+msgstr "virheellinen pituusargumentti"
 
 #: disk-utils/addpart.c:58
-#, fuzzy
 msgid "failed to add partition"
-msgstr "lisää uusi osio"
+msgstr "osion lisääminen epäonnistui"
 
 #: disk-utils/blockdev.c:63
 msgid "set read-only"
@@ -484,9 +480,8 @@ msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
 msgstr ""
 
 #: disk-utils/cfdisk.c:1676
-#, fuzzy
 msgid "Press a key to continue."
-msgstr "Paina näppäintä jatkaaksesi"
+msgstr "Paina näppäintä jatkaaksesi."
 
 #: disk-utils/cfdisk.c:1752
 #, fuzzy
@@ -541,9 +536,8 @@ msgid "Did not write partition table to disk"
 msgstr "Osiotaulua ei kirjoitettu levylle"
 
 #: disk-utils/cfdisk.c:1851
-#, fuzzy
 msgid "Failed to write disklabel"
-msgstr "kirjoitus epäonnistui"
+msgstr "Levynimiön kirjoitus epäonnistui"
 
 #: disk-utils/cfdisk.c:1854 disk-utils/fdisk-menu.c:459
 msgid "The partition table has been altered."
@@ -648,9 +642,9 @@ msgstr ""
 "Jatketaan... "
 
 #: disk-utils/fdformat.c:95
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Usage: %s [options] device\n"
-msgstr "%s [valitsimet] [<laite> ...]\n"
+msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] laite\n"
 
 #: disk-utils/fdformat.c:98
 #, c-format
@@ -671,9 +665,9 @@ msgstr ""
 #: sys-utils/fsfreeze.c:127 sys-utils/fstrim.c:76 sys-utils/swapon.c:457
 #: sys-utils/switch_root.c:93 sys-utils/switch_root.c:133
 #: term-utils/mesg.c:124 text-utils/tailf.c:101 text-utils/tailf.c:279
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "stat failed %s"
-msgstr "tiedoston ”%s” tilan lukeminen epäonnistui: %s: ei huomioida"
+msgstr "stat epäonnistui: %s"
 
 #: disk-utils/fdformat.c:148 disk-utils/partx.c:946 misc-utils/lsblk.c:1352
 #: sys-utils/blkdiscard.c:140 sys-utils/mountpoint.c:108
@@ -714,11 +708,13 @@ msgid "write failed"
 msgstr "kirjoitus epäonnistui"
 
 #: disk-utils/fdisk.c:62
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Do you really want to quit? "
-msgstr "Haluatko varmasti jatkaa"
+msgstr ""
+"\n"
+"Haluatko varmasti lopettaa? "
 
 #: disk-utils/fdisk.c:108
 #, fuzzy, c-format
@@ -957,14 +953,12 @@ msgid "unknown compatibility mode '%s'"
 msgstr "yhteensopivuustila tukee korkeintaan yhtä tiedostoa"
 
 #: disk-utils/fdisk.c:874 disk-utils/sfdisk.c:2620
-#, fuzzy
 msgid "invalid heads argument"
-msgstr "Virheellinen argumentti"
+msgstr "virheellinen pääargumentti"
 
 #: disk-utils/fdisk.c:880 disk-utils/sfdisk.c:2638
-#, fuzzy
 msgid "invalid sectors argument"
-msgstr "Virheellinen argumentti"
+msgstr "virheellinen sektoriargumentti"
 
 #: disk-utils/fdisk.c:902
 #, fuzzy, c-format
@@ -982,15 +976,12 @@ msgid "Welcome to fdisk (%s)."
 msgstr "Tervetuloa fdiskiin (%s)."
 
 #: disk-utils/fdisk.c:961
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
 "Be careful before using the write command.\n"
 msgstr ""
-"Luodaan uutta Sun-levynimiötä. Muutokset tehdään vain käyttömuistiin,\n"
-"kunnes päätät kirjoittaa ne levylle. Sen jälkeen edellinen sisältö ei\n"
-"tietenkään ole palautettavissa.\n"
-"\n"
+"Muutokset tehdään vain käyttömuistiin, kunnes päätät kirjoittaa ne levylle.\n"
+"Ole varovainen kirjoituskomennon käytössä.\n"
 
 #: disk-utils/fdisk.c:981
 msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
@@ -1419,20 +1410,18 @@ msgid "Locking disk by %s ... "
 msgstr "Umpikuja tiedoston lukinnassa -virhe"
 
 #: disk-utils/fsck.c:376
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "(waiting) "
-msgstr "odotettaessa strip-ohjelman päättymistä"
+msgstr "(odotetaan) "
 
 #. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
 #: disk-utils/fsck.c:386
-#, fuzzy
 msgid "succeeded"
-msgstr "%s onnistui.\n"
+msgstr "onnistui"
 
 #: disk-utils/fsck.c:386
-#, fuzzy
 msgid "failed"
-msgstr "EI TÄSMÄÄ"
+msgstr "epäonnistui"
 
 #: disk-utils/fsck.c:404
 #, fuzzy, c-format
@@ -1493,9 +1482,9 @@ msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
 msgstr "%s: C-esikääntäjä epäonnistui paluuarvolla %d\n"
 
 #: disk-utils/fsck.c:905
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error %d (%m) while executing fsck.%s for %s"
-msgstr "%s: virhe %d purettaessa! %p(%d)\n"
+msgstr "virhe %d (%m) käynnistettäessä fsck.%s:ta laitteelle %s"
 
 #: disk-utils/fsck.c:971
 msgid ""
@@ -2482,14 +2471,14 @@ msgid "BlockSize: %d\n"
 msgstr "LohkoKoko: %d\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.bfs.c:244
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Inodes: %lu (in 1 block)\n"
-msgstr "I-solmuja: %d (1 lohkossa)\n"
+msgstr "I-solmuja: %lu (1 lohkossa)\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.bfs.c:247
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Inodes: %lu (in %llu blocks)\n"
-msgstr "yhteensä: %llu lohkoa\n"
+msgstr "I-solmuja: %lu (%llu lohkossa)\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.bfs.c:249
 #, c-format
@@ -2682,9 +2671,9 @@ msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
 msgstr "virheellinen tavujärjestys annettu; oltava joko ”big”, ”little” tai ”host”"
 
 #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:809
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
-msgstr "varoitus: arviokoko (yläraja) on %lld Mt, mutta vedoksen enimmäiskoko on %u Mt. Prosessi saattaa päättyä ennenaikaisesti.\n"
+msgstr "varoitus: arviokoko (yläraja) on %lld Mt, mutta vedoksen enimmäiskoko on %u Mt. Prosessi saattaa päättyä ennenaikaisesti."
 
 #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:833
 #, fuzzy
@@ -2722,9 +2711,9 @@ msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
 msgstr "ROM-vedokselle ei ole varattu riittävästi tilaa (%lld varattu, %zu käytetty)\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:882
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
-msgstr "ROM-vedoksen kirjoitus epäonnistui (%zd %zd)\n"
+msgstr "ROM-vedoksen kirjoitus epäonnistui (%zd %zd)"
 
 #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:885
 msgid "ROM image"
@@ -2890,10 +2879,10 @@ msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
 msgstr "virheellisiä lohkoja ennen data-aluetta: tiedostojärjestelmää ei voi luoda"
 
 #: disk-utils/mkfs.minix.c:622 disk-utils/mkfs.minix.c:646
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d bad block\n"
 msgid_plural "%d bad blocks\n"
-msgstr[0] "%d viallista lohkoa\n"
+msgstr[0] "%d viallinen lohko\n"
 msgstr[1] "%d viallista lohkoa\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.minix.c:631
@@ -2917,9 +2906,9 @@ msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
 #: disk-utils/mkfs.minix.c:673 disk-utils/mkfs.minix.c:675
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: bad inode size"
-msgstr "virheellinen i-solmun koko"
+msgstr "%s: virheellinen i-solmun koko"
 
 #: disk-utils/mkfs.minix.c:684
 #, fuzzy
@@ -2990,12 +2979,15 @@ msgid "no uuid\n"
 msgstr "ei uuid:tä\n"
 
 #: disk-utils/mkswap.c:278
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Usage:\n"
 " %s [options] device [size]\n"
-msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] laite ...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Käyttö:\n"
+" %s [valitsimet] laite [koko]\n"
 
 #: disk-utils/mkswap.c:283
 #, c-format
@@ -5983,9 +5975,9 @@ msgid "Primary and backup header mismatch."
 msgstr ""
 
 #: libfdisk/src/gpt.c:1633
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Partition %u overlaps with partition %u."
-msgstr " u     Muuta osiokokonäkymän yksiköitä"
+msgstr "Osio %u on päällekkäinen osion %u kanssa."
 
 #: libfdisk/src/gpt.c:1640
 #, fuzzy, c-format
@@ -7296,26 +7288,12 @@ msgid "Supplementary group IDs"
 msgstr "virheellinen ryhmä"
 
 #: login-utils/lslogins.c:227
-#, fuzzy
 msgid "home directory"
-msgstr ""
-"\n"
-" -l       tuota pitkän mallin tuloste annetuille TUNNUKSILLE\n"
-" -b       älä näytä kotihakemistoa ja kuorta pitkässä mallissa\n"
-" -h       älä näytä project-tiedostoa pitkässä mallissa\n"
-" -p       älä näytä plan-tiedostoa pitkässä mallissa\n"
-" -s       lyhyen mallin tuloste, tämä on oletus\n"
+msgstr "kotihakemisto"
 
 #: login-utils/lslogins.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Home directory"
-msgstr ""
-"\n"
-" -l       tuota pitkän mallin tuloste annetuille TUNNUKSILLE\n"
-" -b       älä näytä kotihakemistoa ja kuorta pitkässä mallissa\n"
-" -h       älä näytä project-tiedostoa pitkässä mallissa\n"
-" -p       älä näytä plan-tiedostoa pitkässä mallissa\n"
-" -s       lyhyen mallin tuloste, tämä on oletus\n"
+msgstr "Kotihakemisto"
 
 #: login-utils/lslogins.c:228
 #, fuzzy
@@ -8876,9 +8854,8 @@ msgid "read-only device"
 msgstr "Kirjoitussuojattu tiedostojärjestelmä"
 
 #: misc-utils/lsblk.c:153
-#, fuzzy
 msgid "removable device"
-msgstr " siirrettävä"
+msgstr "siirrettävä laite"
 
 #: misc-utils/lsblk.c:154
 #, fuzzy
@@ -8900,14 +8877,12 @@ msgid "disk serial number"
 msgstr "MÄÄRÄ"
 
 #: misc-utils/lsblk.c:158
-#, fuzzy
 msgid "size of the device"
-msgstr "RO  RA  SSZ  BSZ  AlkuSekt      Koko  Laite\n"
+msgstr "laitteen koko"
 
 #: misc-utils/lsblk.c:159
-#, fuzzy
 msgid "state of the device"
-msgstr "%s: virhe tilakoneessa"
+msgstr "laitteen tila"
 
 #: misc-utils/lsblk.c:161
 msgid "group name"
@@ -9339,9 +9314,9 @@ msgid "%s: exceeded limit of symlinks"
 msgstr "Suoritinaikaraja ylittynyt"
 
 #: misc-utils/rename.c:38
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: lstat failed"
-msgstr "tiedoston tilan luku epäonnistui"
+msgstr "%s: lstat epäonnistui"
 
 #: misc-utils/rename.c:41
 #, c-format
@@ -9406,9 +9381,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: misc-utils/uuidd.c:130
-#, fuzzy
 msgid "bad arguments"
-msgstr "Pyynnön argumentit virheellisiä"
+msgstr "virheelliset argumentit"
 
 #: misc-utils/uuidd.c:137
 msgid "socket"
@@ -9483,9 +9457,9 @@ msgid "operation %d, incoming num = %d\n"
 msgstr ""
 
 #: misc-utils/uuidd.c:396
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "operation %d\n"
-msgstr "------ Semaforien Operaatio-/Muutosajat --------\n"
+msgstr "operaatio %d\n"
 
 #: misc-utils/uuidd.c:412
 #, fuzzy, c-format
@@ -9545,9 +9519,8 @@ msgid "error calling uuidd daemon (%s)"
 msgstr "virhe muutettaessa tiedoston %s tilaa: %s\n"
 
 #: misc-utils/uuidd.c:603 misc-utils/uuidd.c:631
-#, fuzzy
 msgid "unexpected error"
-msgstr "virhe: "
+msgstr "odottamaton virhe"
 
 #: misc-utils/uuidd.c:611
 #, c-format
@@ -15797,19 +15770,19 @@ msgstr ""
 
 #: term-utils/agetty.c:1539
 msgid "Num Lock off"
-msgstr ""
+msgstr "Num Lock pois päältä"
 
 #: term-utils/agetty.c:1542
 msgid "Num Lock on"
-msgstr ""
+msgstr "Num Lock päällä"
 
 #: term-utils/agetty.c:1545
 msgid "Caps Lock on"
-msgstr ""
+msgstr "Caps Lock päällä"
 
 #: term-utils/agetty.c:1548
 msgid "Scroll Lock on"
-msgstr ""
+msgstr "Scroll Lock päällä"
 
 #: term-utils/agetty.c:1551
 #, fuzzy, c-format
@@ -16014,9 +15987,9 @@ msgid "checkname failed: %m"
 msgstr "TIOCSCTTY epäonnistui: %m"
 
 #: term-utils/mesg.c:75
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " %s [options] [y | n]\n"
-msgstr "%s (k/e)?"
+msgstr "%s [valitsimet] [y | n]\n"
 
 #: term-utils/mesg.c:77
 #, fuzzy
@@ -16188,19 +16161,18 @@ msgstr "%s: %s: odottamaton tiedostomuoto\n"
 #: term-utils/setterm.c:192 term-utils/setterm.c:220 term-utils/setterm.c:258
 #: term-utils/setterm.c:296 term-utils/setterm.c:315 term-utils/setterm.c:324
 #: term-utils/setterm.c:338 term-utils/setterm.c:372 term-utils/setterm.c:386
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "argument error: %s"
-msgstr "virheellinen argumentti %s %s:lle"
+msgstr "argumenttivirhe: %s"
 
 #: term-utils/setterm.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "argument error: bright %s is not supported"
-msgstr "dwarfin versio %d ei ole tuettu"
+msgstr "argumenttivirhe: kirkkaus %s ei ole tuettu"
 
 #: term-utils/setterm.c:352
-#, fuzzy
 msgid "too many tabs"
-msgstr "%s: liian monta arvoa"
+msgstr "liian monta sarkainta"
 
 #: term-utils/setterm.c:406
 msgid " --term     <terminal_name>  override TERM environment variable\n"
@@ -16515,9 +16487,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: term-utils/write.c:138
-#, fuzzy
 msgid "can't find your tty's name"
-msgstr "write: tty:si nimeä ei löydy\n"
+msgstr "write: tty:n nimeä ei löydy"
 
 #: term-utils/write.c:151
 #, fuzzy
@@ -16701,7 +16672,7 @@ msgstr ""
 #: text-utils/hexdump.c:155 text-utils/more.c:319
 #, c-format
 msgid " %s [options] <file>...\n"
-msgstr "%s [valitsimet] <tiedosto>...\n"
+msgstr " %s [valitsimet] <tiedosto>...\n"
 
 #: text-utils/hexdump.c:157
 msgid " -b, --one-byte-octal   one-byte octal display\n"
@@ -17149,9 +17120,8 @@ msgid "Unknown error in %s file"
 msgstr "tiedostolla %s on tuntematon tiedostotyyppi"
 
 #: text-utils/pg.c:929
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create tempfile"
-msgstr "hakemiston %s luominen ei onnistu"
+msgstr "Väliaikaistiedoston luominen ei onnistu"
 
 #: text-utils/pg.c:938 text-utils/pg.c:1102 text-utils/pg.c:1128
 msgid "RE error: "
@@ -17166,9 +17136,8 @@ msgid "No remembered search string"
 msgstr "Ei muistettua hakumerkkijonoa"
 
 #: text-utils/pg.c:1191
-#, fuzzy
 msgid "cannot open "
-msgstr "ei voi avata"
+msgstr "ei voi avata "
 
 #: text-utils/pg.c:1243
 msgid "saved"