Package: wesnoth-1.12 / 1:1.12.6-1+deb9u1

02wesnoth-nolog-desktop-file Patch series | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Author: Gerfried Fuchs <rhonda@debian.at>	vim:ft=diff:
Description: call wesnoth-nolog from desktop file, too

--- a/icons/wesnoth.desktop
+++ b/icons/wesnoth.desktop
@@ -69,7 +69,7 @@
 Comment[sr@latin]=Fantazijska strateška igra na poteze
 Comment[tr]=Fantastik, sırayla oynanan bir strateji oyunu
 Comment[vi]=Một trò chơi chiến lược dựa trên lượt đi theo phong cách thần thoại
-Icon=wesnoth-icon
-Exec=wesnoth
+Icon=wesnoth-1.12-icon
+Exec=wesnoth-1.12-nolog
 Categories=Game;StrategyGame;
 
--- a/icons/wesnoth_editor.desktop
+++ b/icons/wesnoth_editor.desktop
@@ -48,7 +48,7 @@
 Comment[sr@latin]=Uređivač za mape namenjene Boju za Vesnot
 Comment[tr]=Wesnoth savaşı haritaları için harita düzenleyici
 Comment[vi]=Một chương trình chỉnh sửa bản đồ cho Trận chiến vì Wesnoth
-Icon=wesnoth_editor-icon
-Exec=wesnoth -e
+Icon=wesnoth-1.12_editor-icon
+Exec=wesnoth-1.12-nolog -e
 Categories=Game;StrategyGame;