File: sv.gmo

package info (click to toggle)
alsaplayer 0.99.81-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bookworm, bullseye, buster, sid, stretch
  • size: 5,736 kB
  • sloc: ansic: 20,668; sh: 11,296; cpp: 10,615; makefile: 1,106; yacc: 289; sed: 16
file content (46 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,186 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
@Y
	-*7b{
.B*
6AQ^u
C
"<0N&
	*)	T	
f	q		x					
					#
-
8@
!y
13>r		J)
;
P
\
s


7
'+?k,!	
 .Om
~	
#*&3
+'<@(70
>:#1/".5&!	;)68*2=9$3?,-% 4Add a song into the playlistBackground colorBalanceCD Player (CDDA)Cannot set urisCenter balanceChange balanceChange playback speedChange volumeChoose file or URLClose allDo not close the window after adding filesDouble click to activateError !Excuse me !Font colorFontsGeneralGo to track before the current one on the listIt doesn't look like playlist !
Are you sure you want to proceed ?Manage playlistMute/UnmuteNext trackNo comments yetNormal speedNormal speed backwardsOpen a playlistOpen exclusivelyPause/UnpausePlayPlay CDPlay current track on the list or open filechooser if list is emptyPlay on startPlay playlist in loopPlay song after adding to playlistPlay song in loopPlay the track after the current one on the listPlay track backwards with normal speedPlay track normallyPlaylist windowPosition controlPreferencesPrevious trackRandomize the playlistRemove the current playlistRemove the selected song from the playlistSave the playlistScope nameScopesScopes...Set end of the looperSet position of the songSet start of the looperShuffleSpeed controlStopSwitch off loopSwitch off looperUnknownUnknown drop!VolumeWarning !translator-creditsProject-Id-Version: de
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-11-07 22:20+0100
PO-Revision-Date: 2007-06-26 22:36+0200
Last-Translator: Lars Lindqvist <llt@larslindqvist.net>
Language-Team:  <sv@li.org>
Language: 
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Lägga till en titel i låtlistanBakgrundsfärgBalansCD-läsare (CDDA)Kan inte sätta URIsCentrera balansBalance ändringÄndra spelhastighetÄndra volumeVälja fil eller URLStänga allaStäng inte fönstret efter att filer har lags tillDobbelklicka för att aktiveraFel!Ursäkta!TextfärgTeckensnittAllmänGå till förra låten i listanDet ser inte ut som en låtlista!
Är du säker på att du vill forsätta?Ändra låtlistanStoppa/starta ljudetNästa låtInga kommentarer ännuNormal hastighetNormal hastighet bakåtÖppna en låtlistaÖppna exklusivPaus / SpelaSpelaSpela CDSpela nuvarande låt eller öppna fil om listan är tomSpela vid uppstartSpela låtlistan i loopSpela titeln vid tillläggning i låtlistanSpela låten i loopSpela nästa låtSpela låten baklänges med normal hastighetSpela låten med normal hastighetLåtlistaPositionskontrollInställningarFörra låtenBlanda om låtlistanTa bort den nuvarande låtlistanTa bort låt från låtlistanSpara låtlistanScope namnScopesScopes...Slut med ringenSätt låtens positionStarta ringenShuffleHastighetskontrollStoppSläng av loopSlut med ringenOkändOkänt data!VolumeVarning!Lars Lindqvist <llt@larslindqvist.net>