File: tr-cv-phrases.txt

package info (click to toggle)
apertium-tur 0.2.0~r83161-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 2,860 kB
  • sloc: python: 476; sh: 119; makefile: 107; xml: 54
file content (289 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,904 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
Kalemsiz küçük kız. 
Kalemsiz yazıyorum. 
Kalemsizler. 
ne 
ne tür 
Onun çocukları. 
Onların çocuğu. 
Onların çocukları. 
Onun güzel çocukları. 
Onların güzel çocuğu. 
Onların güzel çocukları. 
Onun çok güzel çocukları. 
Onların çok güzel çocuğu. 
Onların çok güzel çocukları. 
Onun güzel ve uzun boylu çocukları. 
Onların güzel ve uzun boylu çocuğu. 
Onların güzel ve uzun boylu çocukları. 
Onun çok güzel ve uzun boylu çocukları. 
Onların çok güzel ve uzun boylu çocuğu. 
Onların çok güzel ve uzun boylu çocukları. 
O 
Ordaki. 
Bu bir kitap. 
Uzun kız. 
Taş köprü. 
Daha kötü. 
Daha iyi. 
En keskin. 
En güzel. 
Son zamanlarda. 
Aniden. 
Eskiden. 
Her zaman. 
Devamlı olarak. 
Bu günlerde. 
Taraf. 
Yan 
-e doğru 
Içinde 
Kitaplıktaki kitapın yeri 
-e rağmen 
Çünkü 
Ne … ne 
-da, -de 
Hem Rusça, hem Çuvaşca. 
Yirmi masa. 
Bir çok adam. 
Beş ev. 
Beş tane anahtar. 
Sekiz tane mendil. 
Elli baş sığır. 
Yüz baş koyun. 
Üçte bir. 
Yedide dört. 
Yüzde yirmi beş. 
Yüzde yüz. 
On buçuk kilometre. 
Ben evde yalnız oturuyorum. 
Bugün bana gelecek misin? 
Evdeyim. 
Türküm. 
Hazırım. 
Evde idim. 
Evdeydim. 
Türk idi. 
Türktüm. 
Evde isem. 
Evdeysem. 
Türk ise. 
Türkse. 
Evde idiysem. 
Evdeydimse. 
Türk idiyse. 
Türktüyse. 
Evde imişim. 
Evdeymişim. 
Türk ümüş. 
Türkmüş. 
Evde imişsem. 
Evdeymişsem. 
Türk imişse. 
Türkmüşse. 
Evde değilim. 
Evde değildim. 
Evde değil idim. 
Evde değilsem. 
Evde değil isem. 
Evde değildiysem. 
Evde değildimse. 
Evde değil idiysem. 
Evde değilmişim. 
Evde değil imişim. 
Evde değilmişsem. 
Evde değil imişseim. 
bugün değil, dün geldi. 
Evde miyim? 
Türk müyüm? 
Evde mi idim? 
Evde miydim? 
Evde değil mi idim? 
Evde değil miydim? 
Alıyordum. 
Almıştım. 
Alıyorsam. 
Alıyor idiysem. 
Alıyorduysam. 
Alıyordumsa. 
Alıyormuşum. 
Alıyor imişsem. 
Alıyormuşsam. 
Gelmekteydim. 
Geleceğim. 
Gelecek. 
Gelecektir. 
Gelecektim. 
Gelecektim. 
Gelecektim. 
Geleceksem. 
Gelecek idiysem. 
Gelecektiysem. 
Gelecektimse. 
Gelecek imişim. 
Gelecekmişim. 
Gelecek imişsem. 
Gelecekmişsem. 
Kör olası. 
Yarın gelirım. 
Esma girer, oturur. 
Olur mu? 
Olur. 
Olmaz. 
Başka memleketlerde kazara ölürler; biz kazara yaşıyoruz. 
Gelirdim. 
Gelirsem. 
Gelir idiysem. 
Gelirdiysem. 
Gelirmişim. 
Gelir imişsem. 
Gelirmişsem. 
Kar yağmiş. 
Gelmiştir. 
Şehre saat 10'da varmiştik, bürosuna saat 3'te gittik. 
Gelmişim. 
Gelmiştir. 
Gelmiştim. 
Gelmişsem. 
Gelmiş idiysem. 
Gelmiş imişim. 
Gelmişmişim. 
Gelmiş imişsem. 
Gelmeliyim. 
Gelmeli idim. 
Gelmeliydim. 
Gelmeliymişim. 
Gelmem gerekirse. 
Gelmemiz gerektiyse. 
Gelmesi gerekecek. 
Geldim. 
Geldiydim. 
Geldiysem. 
Geldimse. 
Geldi idiysem. 
Geldi idimse. 
Geldimdi. 
Gelsem. 
Gelseydim. 
Gelseymişim. 
Gelse imişim. 
Geleyim. 
Yarın geleyim. 
Babam dede ki, yarın bize gelesiniz. 
Eve mi ola? 
Geleydim. 
Bileydim buraya kadar gelmezdim. 
Geleymişim. 
Gel! 
Onun gizli fikirlerini halk ne bilsindi? 
Bu yazıya Bakan kızmasın da, kim kızsındı? 
Şairim. 
Şairimdir. 
Biliyorsunuzdur. 
Okumuşsunuz. 
Okumuşsunuzdur. 
Ona bir mektup yazmışım. 
Ona bir mektup yazmışımdır. 
Arkadaşım beni bekliyor. 
Arkadaşım beni bekliyormuş. 
Arkadaşım beni bekliyordur. 
Almıyordum. 
Almıyorsam. 
Almıyor idiysem. 
Almıyorduysam. 
Almıyordumsa. 
Almıyormuşum. 
Almıyor imişsem. 
Almıyormuşsam. 
Almakta değilim. 
Almakta değildim. 
Gelmiyecek. 
Gelmiyecek. 
Olmyıası. 
Gelmem. 
Gelmezdim. 
Gelmemişim. 
Gelmemiş imişim. 
Gelmemeliyim. 
Gelmemeli idim. 
Gelmemeliydim. 
Gelmemeliymişim. 
Gelmesem. 
Gelmeseydim. 
Gelmeseymişim. 
Gelme! 
Alıyor muydum? 
Alıyor muymuşum? 
Gelecek miyim? 
Gelecek miydim? 
Gelir miyim? 
Gelir miydim? 
Gelmiş miydik? 
Gelmemiş imişler mi? 
Gelmeli miydiniz? 
Gelmeli idim? 
Geldim mi? 
Geldi miydim? 
Geldim miydi? 
Gele mi? 
Gelse miymişim. 
Gelsem miymişi. 
Geleyim mi? 
Almıyor muyum? 
Almıyor muydum? 
Almıyor muymuşum? 
Gelmiyecek miyim? 
Gelmiyecek miymişim? 
Gelmez miyim? 
Gelmemiş miydik? 
Gelmemeli miydik? 
Gelmedim mi? 
Gelmedi miydim? 
Gelmedim miydi? 
Gelmese miymişim. 
Gelmesem miymişi. 
Gelmiyeyim mi? 
İşimizi bitirip sinemaya gittik. 
Otobüse binerek eve gittim. 
Ali çalışırken konuşmaz. 
Buraya gelirken bir şey gördün mü? 
Ali bahçede oynadığı zaman kardeşi evde derslere ҫalışıyor. 
Sabah olunca yola çıktık. 
Gece olmayınca yıldız görünmez. 
Elmasını elinde tutamayınca çocuk bağırdı. 
Çocuk derse geldiği halde hazır değildi. 
Orta okulu bitirdikten sonra enstitüye gireceğim. 
Eve girmeden önce mağazaya gittim. 
Öğretmen anlattıkça merakımız atıyordu. 
Annem telefon etmedikçe evden çıkmam. 
Bir şey söylemeden gitti. 
Ayşe hastalanalı tam bir sene olmuştu. 
Ben Moskovadan geldikten beri bir ay geçti. 
Babası evden çıkar çıkmaz kızı ağlamaya başladı. 
Bu kitabı senin için aldım. 
Cevdet birkaç dolar için 12 saat çalıştı. 
Yağmur için sokağa çıkamadım. 
Aziz'i görmek için geldik. 
Sabahtan beri oynuyorduk. 
Çoktan beri. 
Buz gibi soğuk. 
Onun gibi yap. 
Onu akşama kadar bekledik. 
Onun kadar yap. 
Lena kadar yap. 
Elma kadar bir şey. 
Beş kilo kadar. 
Onun fikrine göre... 
Havasına göre. 
Yorganına göre ayağını uzat. 
Köprüye doğru gidiyoruz. 
Benden başka 
Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. 
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti. 
Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. 
Ben sadece bunu söylemek isterdim. 
Ben çocuk iken öğrenmeye çok seviyordum. 
Ben orada iken yağmur yağmaya başladı. 
Sen hastanedeyken ben Moskovaya gidip geldim. 
Anna müdürken okulda çocuk çoktu. 
Hava sıcakken biz her zaman Volga yanına gidiyorduk. 
Ben köydeyken anneme çok yardım ettim.