File: sr.gmo

package info (click to toggle)
aspell 0.60.4-4
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: etch, etch-m68k
  • size: 8,696 kB
  • ctags: 4,802
  • sloc: cpp: 22,118; sh: 19,082; perl: 1,541; ansic: 1,535; makefile: 682; sed: 16
file content (37 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,816 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
a$,89Xag	k*u(
.	
	
%	3	F	6]			:	6	+
F
 c

?
5
%)-$W1|1/#84m$(%$Q#
1u
&:Xs')!(;/X #* K,c
%#$C [|/%""Hk++  0,Q0~1,Q9`
eQ9
L4%R0xTWSwF8<KV`8V:BY
WgS@PT,/1842mvT/l):##%I'P4x(-3 E8 &~ 9 N /.!X^!.!?!#&"J":g"6"R"2,#X_##*#/#T'$H|$1$;$93%!m%Q%9%3&+O&:{&9&N&,?'Xl'"'O'&8(*_((>(W(WA)Q)T)%;]T=M23B!	Z5 QP^0E
,U&\_Oa7JH/.+#AYS$4
)9L'<VD-IWK`:F>@?G6(N*["X1CR8 does not take any parameters.%file:1:AbortAddAdd LowerCan't merge a master word list yet. Sorry.Could not open the file "%s" for readingEmpty string.Error: ExitExpected language "%lang:1" but got "%prev:2".IgnoreIgnore allInvalid InputInvalid Option: %sInvalid keymapping: %sNo word lists can be found for the language "%lang:1".ReplaceReplace allSorry "create/merge personal" is currently unimplemented.
Sorry "create/merge repl" is currently unimplemented.
Sorry "filter" is currently unimplemented.
Sorry I won't overwrite "%s"Sorry that is an invalid choice!TeX commandsThe conversion from "%encod:1" to "%encod2:2" is not supported.The directory "%dir:1" can not be opened for reading.The encoding "%encod:1" is not known.The encoding "%encod:1" is not supported.The file "%file:1" can not be openedThe file "%file:1" can not be opened for reading.The file "%file:1" can not be opened for writing.The file "%file:1" is not in the proper format.The file name "%file:1" is invalid.The key "%key:1" is not %accepted:2 and is thus invalid.The key "%key:1" is unknown.The language "%lang:1" is not known.The language "%lang:1" is not supported.The required field "name" is missing.The soundslike "%sl:2" is not known.The value "%value:2" is not %accepted:3 and is thus invalid for the key "%key:1".The value for option "%key:1" can not be changed.The word "%word:1" is invalid.This is probably because: Time to load word list: Unhandled Error: Unknown Action: %sWith: Wrong endian order.You must specify a file name.You must specify an actionadd or removes a filterbase name of the main dictionary to usecharacters to insert when a word is splitcheck TeX commentsconsider run-together words legalcreate a backup file by appending ".bak"deprecated, use lang insteadedit distance to use, override sug-mode defaultemail quote charactersencoding to expect data to be inenter Email mode.enter TeX mode.extra dictionaries to useextra information for the word listignore commands to store replacement pairsignore words <= n charskeyboard definition to use for typo analysislanguage codelocation for personal fileslocation of language data fileslocation of local language data fileslocation of main configuration filelocation of the main word listmain configuration fileminimal length of interior wordsno longer usednum chars that can appear before the quote charpersonal configuration filepersonal dictionary file nameprefix directoryreplacements list file namereverse the order of the suggest listsave replacement pairs on save allsearch order for modulessearch path for word list information filesset module nameset the prefix based on executable locationsize of the word listsuggest possible replacementssuggestion modeswaps visible and invisible texttime load time and suggest time in pipe modeuse affix compression when creating dictionariesuse replacement tables, override sug-mode defaultuse typo analysis, override sug-mode defaultProject-Id-Version: aspell 0.51-b20040219
Report-Msgid-Bugs-To: kevina@gnu.org
POT-Creation-Date: 2005-10-19 02:25-0600
PO-Revision-Date: 2004-03-01 12:59+0100
Last-Translator: Danilo Segan <dsegan@gmx.net>
Language-Team: Serbian <gnu@prevod.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
 не прихвата никакве параметре.%file:1:ОдустаниДодајДодај малаЈош увек не могу да стопим главни списак речи. Жао ми је.Не могу да отворим датотеку „%s“ ради читањаПразна ниска.Грешка: ИзађиОчекивах језик „%lang:1“ али примих „%prev:2“.ЗанемариЗанемари свеНеисправан улазНеисправна опција: %sНеисправна мапа тастера: %sНе могу се наћи спискови речи за језик „%lang:1“.ЗамениЗамени свеНажалост „create/merge personal“ није досад направљено.
Нажалост „create/merge repl“ није досад направљено.
Нажалост „filter“ није досад направљен.
Нажалост, нећу преснимити „%s“Нажалост, то је неисправан избор!ТеХ наредбеНије подржано претварање из „%encod:1“ у „%encod2:2“.Директоријум „%dir:1“ се не може отворити ради читања.Није познато кодирање „%encod:1“.Није подржано кодирање „%encod:1“.Датотека „%file:1“ се не може отворитиДатотека „%file:1“ се не може отворити ради читања.Датотека „%file:1“ се не може отворити ради уписа.Датотека „%file:1“ није у одговарајућем облику.Име датотеке „%file:1“ је неисправно.Кључ „key:1“ није %accepted:2 и зато је неисправан.Кључ „%key:1“ је непознат.Није познат језик „%lang:1“.Није подржан језик „%lang:1“.Недостаје обавезно поље „name“.Није познат звук-као „%sl:2“.Вредност „%value:2“ није %accepted:3 и зато је неисправна за кључ „%key:1“.Вредност за опцију „%key:1“ се не може изменити.Реч „%word:1“ је неисправна.Ово је вероватно због: Време за учитавање списка речи: Необрађена грешка: Непозната акција: %sСа: Лош редослед бајтова.Морате навести име датотеке.Морате навести акцијудодаје или уклања филтеросновно име главног речниказнаци који се умећу када се реч поделипровери ТеХ примедбесматрај спојене речи исправнимнаправи резервни примерак додавањем „.bak“превазиђено, користите langизмени раздаљину у употреби, превазилази обичнознаци за цитирање е-поштекодирање у којем се очекују подациуђи у режим е-поште.уђи у ТеХ режим.додатни речници који се користедодатни подаци за списак речизанемари наредбе за смештај парова за заменузанемари речи са <= n знаковадефиниција тастатуре која се користи за анализукод језикапутања личних датотекапутања датотека за језикепутања датотека са подацима о локалном језикупутања главне датотеке са подешавањимапутања главног списка речиглавна датотека са подешавањиманајмања дужина унутрашњих речивише се не користиброј дозвољених знакова испред знака цитаталична датотека са подешавањимаиме датотеке личног речникапрефиксни директоријумиме датотеке са списком разменаобрни редослед списка предлогасачувај парове за размену при чувању свегаредослед тражења модулапутања у којој се траже подаци о списковима речипостави име модулапостави префикс на основу положаја извршневеличина списка речипредложи могуће заменережим предлагањаразмени видљиви и невидљиви текстмери време учитавања и време предлога у цевкамакористи компресију афикса при прављењу речникакористи таблице размена, превазилази обичнопроналази грешке у куцању, превазилази обично