File: cs.po

package info (click to toggle)
caribou 0.4.21-7
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 4,232 kB
  • sloc: ansic: 14,664; sh: 4,253; xml: 2,045; python: 1,401; makefile: 463
file content (260 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,204 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
# Czech translation for caribou.
# Copyright (C) 2010 caribou's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the caribou package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: caribou master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=caribou&keywords=I18N+L10N&component=default\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-04 07:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-27 07:54+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:5
msgid "Caribou Preferences"
msgstr "Předvolby Caribou"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:6
msgid "Scanning"
msgstr "Skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:8
msgid "Enable scanning"
msgstr "Zapnout skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:9
msgid "Enable switch scanning"
msgstr "Zapnout skenování přepínání"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:12
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:13
msgid "Scanning mode"
msgstr "Režim skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:15
msgid "Scanning type, subgroups, rows or linear"
msgstr "Typ skenování, podskupiny, řádky nebo lineární"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:16
msgid "Subgroups"
msgstr "Podskupiny"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:17
msgid "Rows"
msgstr "Řádky"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:18
msgid "Linear"
msgstr "Lineární"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:20
msgid "Step time"
msgstr "Čas kroku"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:21
msgid "Time between key transitions"
msgstr "Čas mezi změnami kláves"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:24
msgid "Inverse scanning"
msgstr "Obrácené skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:25
msgid "Step with the switch, activate by dwelling"
msgstr "Krok s přepnutím, aktivováno posečkáním"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:28
msgid "Auto-restart scanning"
msgstr "Automatický restart skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:29
msgid "Automatically restart scanning after item activation"
msgstr "Po aktivaci položky automaticky začít skenování od začátku"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:30
msgid "Scan cycles"
msgstr "Počet cyklů skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:31
msgid "One"
msgstr "Jeden"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:32
msgid "Two"
msgstr "Dva"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:33
msgid "Three"
msgstr "Tři"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:34
msgid "Four"
msgstr "Čtyři"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:35
msgid "Five"
msgstr "Pět"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:38
msgid "Input"
msgstr "Vstup"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:39
msgid "Switch device"
msgstr "Přepínací zařízení"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:41
msgid "Switch device, keyboard or mouse"
msgstr "Přepínací zařízení, klávesnici nebo myš"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:43
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnice"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:44
msgid "Mouse"
msgstr "Myš"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:46
msgid "Switch key"
msgstr "Přepínací klávesa"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:48
msgid "Key to use with scanning mode"
msgstr "Klávesa, která se má použít v režimu skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:50
msgid "Right shift"
msgstr "Pravý shift"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:51
msgid "Left shift"
msgstr "Levý shift"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:52
msgid "Space"
msgstr "Mezerník"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:53
msgid "Alt Gr"
msgstr "Alt Gr"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:54
msgid "Num lock"
msgstr "Num lock"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:55
msgid "Switch button"
msgstr "Přepínací tlačítko"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:58
msgid "Mouse button to use in the scanning mode"
msgstr "Tlačítko myši, které se má použít v režimu skenování"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:60
msgid "Button 1"
msgstr "Tlačítko 1"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:61
msgid "Button 2"
msgstr "Tlačítko 2"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:62
msgid "Button 3"
msgstr "Tlačítko 3"

#: ../caribou/__init__.py:8
msgid "Caribou"
msgstr "Caribou"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:5
msgid "Antler Preferences"
msgstr "Předvolby Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:6
msgid "Antler"
msgstr "Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:7
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:9
msgid "Keyboard Type"
msgstr "Typ klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:10
msgid "The keyboard geometry Caribou should use"
msgstr "Konfigurace klávesnice, kterou by měla aplikace Caribou použít"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:11
msgid ""
"The keyboard geometry determines the shape and complexity of the keyboard, "
"it could range from a 'natural' look and feel good for composing simple "
"text, to a fullscale keyboard."
msgstr ""
"Konfigurace klávesnice určuje její tvar a komplexnost a může se pohybovat od "
"„přirozeného“ vzhledu s dobrým dojmem při psaní jednoduchého textu po "
"nejrozsáhlejší klávesnici."

#. Translators: Keyboard type (similar to touch/tactile device)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:16
msgid "Touch"
msgstr "Dotyk"

#. Translators: Keyboard type (conventional keyboard)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:18
msgid "Full scale"
msgstr "Plné měřítko"

#. Translators: Keyboard type (scanned grid by rows/columns)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:20
msgid "Scan"
msgstr "Skenovat"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:21
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:22
msgid "Use System Theme"
msgstr "Použít systémový motiv"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:23
msgid "Minimum Alpha"
msgstr "Minimální alfa"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:24
msgid "Minimal opacity of keyboard"
msgstr "Minimální průsvitnost klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:26
msgid "Maximum Alpha"
msgstr "Maximální alfa"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:27
msgid "Maximal opacity of keyboard"
msgstr "Maximální průsvitnost klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:29
msgid "Maximum Distance"
msgstr "Maximální vzdálenost"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:30
msgid "Maximum distance when keyboard is hidden"
msgstr "Maximální vzdálenost, když je klávesnice skryta"

#: ../daemon/daemon.vala:214
msgid "- accessibility event monitoring daemon for screen keyboard"
msgstr ""
"– démon sledující události týkajících se přistupnosti, aby spustil "
"klávesnici na obrazovce"