File: sk.po

package info (click to toggle)
caribou 0.4.21-7
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 4,232 kB
  • sloc: ansic: 14,664; sh: 4,253; xml: 2,045; python: 1,401; makefile: 463
file content (274 lines) | stat: -rw-r--r-- 8,182 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
# Slovak translation for caribou.
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the caribou package.
# Tomáš Virgl <tomas@virgl.net>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: caribou\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=caribou&keywords=I18N+L10N&component=default\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-22 16:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-22 19:42+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"

# Ponechal som Caribou ale do uvahy prichadza aj Sob alebo  Karibu
# PK: prekladanie nazvu programu je hriech
#  PŠ: :-D
#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:5
msgid "Caribou Preferences"
msgstr "Nastavenia Caribou"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:6
msgid "Scanning"
msgstr "Skenovanie"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:8
msgid "Enable scanning"
msgstr "Povoliť skenovanie"

# PŠ: aké je to prepínané skenovanie?
#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:9
msgid "Enable switch scanning"
msgstr "Povolí prepínané skenovanie"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:12
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:13
msgid "Scanning mode"
msgstr "Režim skenovania"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:15
msgid "Scanning type, subgroups, rows or linear"
msgstr "Typ skenovania, podskupiny, riadky alebo lineárne"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:16
msgid "Subgroups"
msgstr "Podskupiny"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:17
msgid "Rows"
msgstr "Riadky"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:18
msgid "Linear"
msgstr "Lineárne"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:20
msgid "Step time"
msgstr "Čas kroku"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:21
msgid "Time between key transitions"
msgstr "Čas medzi zmenami kláves"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:24
msgid "Inverse scanning"
msgstr "Invertovať skenovanie"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:25
msgid "Step with the switch, activate by dwelling"
msgstr "Krokovanie prepnutím, aktivovanie zotrvaním"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:28
msgid "Auto-restart scanning"
msgstr "Automaticky reštartovať skenovanie"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:29
msgid "Automatically restart scanning after item activation"
msgstr "Po aktivácii položky automaticky začne skenovanie od začiatku"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:30
msgid "Scan cycles"
msgstr "Skenovacie cykly"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:31
msgid "One"
msgstr "Jeden"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:32
msgid "Two"
msgstr "Dva"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:33
msgid "Three"
msgstr "Tri"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:34
msgid "Four"
msgstr "Štyri"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:35
msgid "Five"
msgstr "Päť"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:38
msgid "Input"
msgstr "Vstup"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:39
msgid "Switch device"
msgstr "Zmeniť zariadenie"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:41
msgid "Switch device, keyboard or mouse"
msgstr "Zmení zariadenie, klávesnicu alebo myš"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:43
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnica"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:44
msgid "Mouse"
msgstr "Myš"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:46
msgid "Switch key"
msgstr "Prepínací kláves"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:48
msgid "Key to use with scanning mode"
msgstr "Kláves, ktorý sa má použiť pri režime skenovania"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:50
msgid "Right shift"
msgstr "Pravý shift"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:51
msgid "Left shift"
msgstr "Ľavý shift"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:52
msgid "Space"
msgstr "Medzerník"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:53
msgid "Alt Gr"
msgstr "Alt Gr"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:54
msgid "Num lock"
msgstr "Num lock"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:55
msgid "Switch button"
msgstr "Prepínacie tlačidlo"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:58
msgid "Mouse button to use in the scanning mode"
msgstr "Tlačidlo myši, ktoré sa má použiť pri režime skenovania"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:60
msgid "Button 1"
msgstr "Tlačidlo 1"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:61
msgid "Button 2"
msgstr "Tlačidlo 2"

#: ../caribou/settings/caribou_settings.py:62
msgid "Button 3"
msgstr "Tlačidlo 3"

#: ../caribou/__init__.py:8
msgid "Caribou"
msgstr "Caribou"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:5
msgid "Antler Preferences"
msgstr "Nastavenia Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:6
msgid "Antler"
msgstr "Antler"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:7
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:9
msgid "Keyboard Type"
msgstr "Typ klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:10
msgid "The keyboard geometry Caribou should use"
msgstr "Geometria klávesnice, ktorú má Caribou použiť"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:11
msgid ""
"The keyboard geometry determines the shape and complexity of the keyboard, it could range from a 'natural' look and feel good for composing simple text, to a "
"fullscale keyboard."
msgstr ""
"Geometria klávesnice určuje jej tvar a zložitosť. Môže sa pohybovať v rozsahu od „prirodzenej“, ktorá je dobrá na písanie jednoduchého textu až po plnohodnotnú "
"klávesnicu."

#. Translators: Keyboard type (similar to touch/tactile device)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:16
msgid "Touch"
msgstr "Dotyková"

#. Translators: Keyboard type (conventional keyboard)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:18
msgid "Full scale"
msgstr "Plná veľkosť"

# MČ: pdľa kódu sa zdá, že je to typ klávesnice, prečo sa nazýva scan neviem, ale jej popis je tu: https://git.gnome.org/browse/caribou/tree/data/layouts/scan/us.xml
# MČ: zdá sa, že ide o mriežku s abecedným usporiadaním kláves.
#. Translators: Keyboard type (scanned grid by rows/columns)
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:20
msgid "Scan"
msgstr "Sken"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:21 ../caribou/antler/antler_settings.py:22
msgid "Use System Theme"
msgstr "Použiť systémovú tému"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:23
msgid "Minimum Alpha"
msgstr "Minimálna alfa"

# opacity je NEpriesvitnosť...
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:24
msgid "Minimal opacity of keyboard"
msgstr "Maximálna priesvitnosť klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:26
msgid "Maximum Alpha"
msgstr "Maximálna alfa"

# opacity je NEpriesvitnosť...
#: ../caribou/antler/antler_settings.py:27
msgid "Maximal opacity of keyboard"
msgstr "Minimálna priesvitnosť klávesnice"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:29
msgid "Maximum Distance"
msgstr "Maximálna vzdialenosť"

#: ../caribou/antler/antler_settings.py:30
msgid "Maximum distance when keyboard is hidden"
msgstr "Maximálna vzdialenosť, ked je klávesnica skrytá"

#: ../daemon/daemon.vala:214
msgid "- accessibility event monitoring daemon for screen keyboard"
msgstr "- démon, ktorý sleduje udalosti zjednodušeného prístupu týkajúce sa klávesnice na obrazovke"

#~ msgid "Error starting %s"
#~ msgstr "Chyba spúšťania %s"

#~ msgid "In order to use %s, accessibility needs to be enabled. Do you want to enable it now?"
#~ msgstr "Aby ste mohli používať %s, podpora sprístupnenia musí byť povolená. Chcete ju teraz povoliť?"

#~ msgid "Accessibility has been enabled. Log out and back in again to use %s."
#~ msgstr "Podpora sprístupnenia bola povolená. Na používanie %s sa odhláste a opäť sa prihláste."

#~ msgid "WARNING - Caribou: unhandled editable widget:"
#~ msgstr "VAROVANIE - Caribou: neobsluhovateľný upraviteľný widget:"