File: trans_cs.ts

package info (click to toggle)
colorcode 0.8.5-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, buster, sid
 • size: 1,224 kB
 • sloc: cpp: 8,331; makefile: 57
file content (1089 lines) | stat: -rw-r--r-- 38,689 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>&amp;Author</source>
    <translation>&amp;Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>icon</source>
    <translation>ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;License</source>
    <translation>&amp;Povolení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A needful game to train your brain ;-)</source>
    <translation>Hra potřebná pro udržení bdělosti &lt;br&gt;vašeho mozku :-)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ColorCode</source>
    <translation type="obsolete">ColorCode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About ColorCode</source>
    <translation>O ColorCode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Free MasterMind clone including a built in,&lt;br&gt;rather intelligent solver.</source>
    <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Klon Free MasterMind s vestavěným&lt;br&gt;dost schopným řešitelem - počítačem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version</source>
    <translation>Verze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.</source>
    <translation>Tento program je svobodným. Můžete jej šířit a/nebo upravovat za podmínek GNU General Public License, jak jsou zveřejněny Free Software Foundation, buď podle verze 3 licence nebo (podle své volby) podle jakékoli pozdější verze.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonsCell</name>
  <message>
    <source>Play this Game again</source>
    <translation>Přehrát tuto hru znovu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save this Game as Bookmark</source>
    <translation>Uložit tuto hru jako záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove from List</source>
    <translation>Odstranit ze seznamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Game Number to Clipboard</source>
    <translation>Kopírovat číslo hry do schránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorCode</name>
  <message>
    <source>New Game</source>
    <translation>Nová hra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to give in
and start a new Game?</source>
    <translation>Chcete vzdát hru 
a začít novou?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>O Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Game</source>
    <translation>&amp;Nová hra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Restart Game</source>
    <translation>&amp;Začít hru znovu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+R</source>
    <translation>Ctrl+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>&amp;Ukončit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Q</source>
    <translation>Ctrl+Q</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+T</source>
    <translation>Ctrl+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+A</source>
    <translation>Ctrl+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Game</source>
    <translation>&amp;Hra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>&amp;Nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game</source>
    <translation>Hra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Message</source>
    <translation>Hlášení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The changed settings will only apply to new games!
Do you want to give in the current and start a new Game?</source>
    <translation>Změny v nastavení se projeví teprve po novém spuštění hry!
Chcete vzdát nynější hru a začít novou?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place Your pegs ...</source>
    <translation>Umístěte své kameny...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Congratulation! You have won!</source>
    <translation>Blahopřejeme! Vyhrál jste!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry! You lost!</source>
    <translation>Promiňte, ale nezvládl jste to!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+I</source>
    <translation>Ctrl+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give In</source>
    <translation>Vzdát se</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to give in?</source>
    <translation>Skutečně chcete hru vzdát?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Throw In The Towel</source>
    <translation>&amp;Vhodit ručník</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+G</source>
    <translation>Ctrl+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sure, You&apos;re too weak for me!</source>
    <translation>Je jasné, že jste pro mě příliš slabý!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+R</source>
    <translation>Ctrl+Shift+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+C</source>
    <translation>Ctrl+Shift+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Row by Random</source>
    <translation>Naplnit řádek náhodně</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate Previous Row</source>
    <translation>Zdvojit předchozí řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+D</source>
    <translation>Ctrl+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear Row</source>
    <translation>Vyprázdnit řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Row</source>
    <translation>&amp;Řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ColorCode</source>
    <translation>ColorCode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;ColorCode</source>
    <translation>O &amp;ColorCode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+M</source>
    <translation>Ctrl+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Toolbar</source>
    <translation>Ukázat nástrojový pruh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Menubar</source>
    <translation>Ukázat pruh s hlavní nabídkou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Statusbar</source>
    <translation>Ukázat stavový pruh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Pegs of the Same Color</source>
    <translation>Povolit kameny se stejnou barvou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Stupeň obtížnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer&apos;s Guess</source>
    <translation>Nechat počítač hádat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+H</source>
    <translation>Ctrl+H</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Press the Hint Field or Key Enter if You&apos;re done.</source>
    <translation>Pokud jste hotov, klepněte na pole s radou.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disallow Pegs of the Same Color</source>
    <translation>Zákázat kameny stejné barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Rows when the last Peg is placed</source>
    <translation>Zavřít řádky po umístění posledního kamene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+L</source>
    <translation>Ctrl+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beginner (2 Colors, 2 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Začátečník (2 barvy, 2 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Easy (4 Colors, 3 Slots, No Doubles)</source>
    <translation>Lehká hra (4 barvy, 3 pole, bez zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Classic (6 Colors, 4 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Klasická hra (6 barev, 4 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Challenging (8 Colors, 4 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Náročná hra (8 barev, 4 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard (10 Colors, 5 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Těžká hra (10 barev, 5 polí, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level Presets</source>
    <translation>Přednastavení stupně obtížnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pegs of Same Color</source>
    <translation>Kameny téže barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slots</source>
    <translation>pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Color Order</source>
    <translation>Znovu nastavit pořadí barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+L</source>
    <translation>Ctrl+Shift+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online &amp;Help</source>
    <translation>&amp;Nápověda po internetu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F1</source>
    <translation>F1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Done</source>
    <translation>Hotovo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+N</source>
    <translation>Ctrl+Shift+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rate it for me</source>
    <translation>Ohodnoť to pro mě</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Human vs Computer</source>
    <translation>Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer vs Human</source>
    <translation>Počítač proti člověku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Mode</source>
    <translation>Herní režim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Press the button below or Key Enter if You&apos;re done.</source>
    <translation>Pokud jste hotov, použijte tlačítko dole nebo klávesu Enter.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place Your secret ColorCode ...</source>
    <translation>Umístěte svůj tajný ColorCode...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please rate the guess. Press OK or Key Enter if You&apos;re done.</source>
    <translation>Ohodnoťte, prosím, můj návrh. Pokud jste hotov, použijte tlačítko OK nebo klávesu Enter.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The impossible happened, sorry.</source>
    <translation>Bohužel se stalo nemožné.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yeah! I guessed it, man!</source>
    <translation>Jo! Já to tušil!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embarrassing! I lost a game!</source>
    <translation>Trapné! Já tu hru ztratil!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nope! Thats impossible! Did you gave me false hints?</source>
    <translation>Ne! To není možné! Dal jste mi špatné rady?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t you like to see me winning? ;-)</source>
    <translation>Nelíbí se vám, když vyhrávám? :-)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Hints automatically</source>
    <translation>Nastavit rady automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+H</source>
    <translation>Ctrl+Shift+H</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+P</source>
    <translation>Ctrl+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Indicators</source>
    <translation>Ukázat ukazatele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The chosen settings do not allow pegs of the same color!</source>
    <translation>Zvolená nastavení nedovolují kameny stejné barvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Start particular Game</source>
    <translation>&amp;Spustit zvláštní hru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmark current Game</source>
    <translation type="obsolete">Přidat nynější hru do &amp;záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+B</source>
    <translation>Ctrl+B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+H</source>
    <translation>Ctrl+Shift+H</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Games</source>
    <translation>&amp;Nedávné hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+R</source>
    <translation>Ctrl+Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+B</source>
    <translation>Ctrl+Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+S</source>
    <translation>Ctrl+Shift+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game &amp;Lists</source>
    <translation>&amp;Seznamy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>guessed and rated ...</source>
    <translation>Uhádnuté a hodnocené...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Let me think ...</source>
    <translation>Nech mě přemýšlet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer vs. Human</source>
    <translation>Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Highscores</source>
    <translation>&amp;Nejlepší výsledky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+B</source>
    <translation>Ctrl+Shift+B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+N</source>
    <translation>Ctrl+Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Have a Break</source>
    <translation>&amp;Přestávka na přemýšlení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmark Current Game</source>
    <translation>Přidat nynější hru do &amp;záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+T</source>
    <translation>Ctrl+Shift+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Timer</source>
    <translation>Ukázat časomíru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Game Number</source>
    <translation>Zobrazit číslo hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Pegs of Same Color</source>
    <translation>Povolit kameny téže barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disallow Pegs of Same Color</source>
    <translation>Zákázat kameny stejné barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Alt+C</source>
    <translation>Ctrl+Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+Shift+P</source>
    <translation>Ctrl+Shift+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resume Game</source>
    <translation>&amp;Pokračovat ve hře</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Human vs. Computer</source>
    <translation>Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Number</source>
    <translation>Číslo hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paused</source>
    <translation>Pozastaveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy Game Number</source>
    <translation>&amp;Kopírovat číslo hry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameNoDisplay</name>
  <message>
    <source>Human vs. Computer</source>
    <translation type="obsolete">Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Number</source>
    <translation type="obsolete">Číslo hry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameTablesDialog</name>
  <message>
    <source>ColorCode Games</source>
    <translation>Hry ColorCode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Properties</source>
    <translation>Vlastnosti hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <translation>Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Count</source>
    <translation>Počet barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slot Count</source>
    <translation>Počet polí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pegs of Same Color</source>
    <translation>Kameny téže barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Number</source>
    <translation>Číslo hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date and Time</source>
    <translation>Datum a čas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration</source>
    <translation>Doba trvání</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Game Number</source>
    <translation>Vložit číslo hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play</source>
    <translation>Přehrát</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Games</source>
    <translation>Nedávné hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highscores</source>
    <translation>Nejlepší výsledky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear List</source>
    <translation>Smazat seznam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Message</source>
    <translation>Hlášení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This will permanently remove all entries from the List.
Do You want to proceed?</source>
    <translation>Tímto budou všechny záznamy trvale odstraněny ze seznamu.
Chcete pokračovat?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Number Input</source>
    <translation>Zadání čísla hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarked Games</source>
    <translation>Hry přidané do záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High Score List</source>
    <translation>Seznam nejlepších výsledků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please provide a name!
Otherwise your score won&apos;t be saved.</source>
    <translation>Poskytněte, prosím, název!
V opačném případě váš výsledek nebude uložen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert an arbitrary game number greater than 0 in the input field above. &lt;br&gt;&lt;br&gt;The game properties like color count, slot count etc. will be displayed in the corresponding area above.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Click the Play button or press key Enter, to play the game. If a game is currently running, it will be aborted.</source>
    <translation>Vložte do zadávacího pole výše libovolné číslo hry větší než 0. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Vlastnosti hry, jako jsou počet barev, počet polí atd., budou zobrazeny v odpovídající oblasti výše. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Klepněte na tlačítko Přehrát nebo stiskněte klávesu Enter, aby se hra začala přehrávat. Pokud hra již běží, bude zrušena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Lists</source>
    <translation>Seznamy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GamesListModel</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pegs of Same Color</source>
    <translation>Kameny téže barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actions</source>
    <translation>Činnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rank</source>
    <translation>Hodnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <translation>Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Score</source>
    <translation>Výsledek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slots</source>
    <translation>Pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game No.</source>
    <translation>Číslo hry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefDialog</name>
  <message>
    <source>... Select from predefined level settings</source>
    <translation>... Vybrat stupeň obtížnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beginner (2 Colors, 2 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Začátečník (2 barvy, 2 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Easy (4 Colors, 3 Slots, No Doubles)</source>
    <translation>Lehká hra (4 barvy, 3 pole, bez zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Classic (6 Colors, 4 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Klasická hra (6 barev, 4 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Challenging (8 Colors, 4 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Náročná hra (8 barev, 4 pole, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard (10 Colors, 5 Slots, Doubles)</source>
    <translation>Těžká hra (10 barev, 5 polí, zdvojení)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slots</source>
    <translation>pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Human vs. Computer</source>
    <translation>Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer vs. Human</source>
    <translation>Člověk proti počítači</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Nízká</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Vysoká</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Vzhled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Controls</source>
    <translation>Ovládací prvky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show or hide the Menubar.</source>
    <translation>Ukázat nebo skrýt pruh s hlavní nabídkou.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Menubar</source>
    <translation>Ukázat pruh s hlavní nabídkou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show or hide the Toolbar.</source>
    <translation>Ukázat nebo skrýt nástrojový pruh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Toolbar</source>
    <translation>Ukázat nástrojový pruh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show or hide the Statusbar.</source>
    <translation>Ukázat nebo skrýt stavový pruh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Statusbar</source>
    <translation>Ukázat stavový pruh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicators</source>
    <translation>Ukazatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If this option is checked, an indicator
inside each peg is displayed.</source>
    <translation>Když je zapnuta tato volba, je u každého
kamene zobrazen dodatečný ukazatel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Indicators inside pegs</source>
    <translation>Ukázat dodatečné ukazatele pro kameny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use unique letters as indicators.</source>
    <translation>Použít písmena jako ukazatele.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter Indicators</source>
    <translation>Písmenní ukazatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use unique numbers as indicators.</source>
    <translation>Použít čísla jako ukazatele.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Indicators</source>
    <translation>Číselní ukazatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the same neutral background color for each peg,
when indicators are shown.</source>
    <translation>Pro všechny kameny použít, v případě že jsou zobrazováni ukazatelé,
stejnou nenápadnou barvu pozadí.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Colors</source>
    <translation>Skrýt barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click here if you have changed the color order
and now you want to revert it to it&apos;s initial state. </source>
    <translation>Klepněte sem, pokud jste změnil pořadí barev,
a nyní to chcete vrátit do počátečního stavu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Color Order</source>
    <translation>Znovu nastavit pořadí barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Settings</source>
    <translation>Herní nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level Presets</source>
    <translation type="obsolete">Přednastavení stupně obtížnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select from predefined combinations
of the three different level related settings,
the number of colors, the number of slots (columns)
and the possibility of pegs of the same color in one row. </source>
    <translation>Vyberte z přednastavených spojení tří různých
nastavení souvisejících se stupni obtížnosti:
počet barev, počet polí (sloupců) a možnost
kamenů stejné barvy v jednom řádku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Slots</source>
    <translation>Počet polí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Colors</source>
    <translation>Počet barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of pegs in a single row.
Higher values are harder to guess.</source>
    <translation>Počet kamenů v jednom řádku.
Vyšší hodnoty je těžší uhodnout.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of all possible colors.
Higher values are harder to guess.</source>
    <translation>Celkový počet všech možných barev.
Vyšší hodnoty je těžší uhodnout.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If this option is checked, the hidden combination
may contain one or more (even all would be possible)
pegs of the same color.
If checked, the combination is generally harder to guess.</source>
    <translation>Když je zapnuta tato volba, skryté spojení může
obsahovat jeden nebo více kamenů stejné barvy
(dokonce je možné, že všechny).
Je-li zaškrtnuto, je spojení obecně obtížněji uhodnutelné.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Pegs of Same Color</source>
    <translation>Povolit kameny téže barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Mode</source>
    <translation>Herní režim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select from the different game modes.
In the 1. mode you have to to guess the hidden,
computer generated combination,
In the 2. mode your computer will try to guess your
own secret combination.</source>
    <translation>Vyberte z různých herních režimů.
V prvním režimu musíte uhodnout skryté,
počítačem vytvořené spojení.
Ve druhém režimu se počítač pokusí uhodnout
vaše vlastní tajné spojení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If checked, a row is closed as soon as you place the last peg
and your guess is submitted immediatly.
This option only affects the Human vs. Computer game mode.</source>
    <translation>Když je zapnuta tato volba, je řádek uzavřen, jakmile umístíte poslední kámen
a váš herní tah je okamžitě vyhodnocen.
Tato volba účinkuje pouze v herním režimu, kdy hraje člověk proti počítači.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Rows when the last Peg is placed</source>
    <translation>Zavřít řádky po umístění posledního kamene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If checked, the computer will determine the corresponding hints for the solver&apos;s guess.
This option affects only Computer vs. Human games.
If checked, you only have to place your secret combination.
Then the rest of the game runs automatically until the end.
But you can set a delay between the guesses.</source>
    <translation>Je-li zapnuta tato volba, budou automaticky vyplněna pole s odpovídajícími radami pro odhad řešitele - počítače.
Tato volba účinkuje pouze při hře počítače proti člověku.
Je-li zaškrtnuta, musíte pouze umístit své tajné spojení.
Pak běží zbytek hry automaticky až do konce.
Ovšem mezi herními tahy můžete nastavit zpoždění.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Hints automatically</source>
    <translation>Nastavit rady automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the delay (in ms) between two guesses.</source>
    <translation>Upravit zpoždění v milisekundách mezi dvěma herními tahy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delay in ms</source>
    <translation>Zpoždění v ms</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solver Strength</source>
    <translation>Síla počítače</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select from 3 different strength levels for your computer opponent.
This option only affects the Computer vs. Human game mode.
For the computer&apos;s guess in the Human vs. Computer mode
always the highest level will be used.</source>
    <translation>Vyberte jednu ze tří různých herních sil pro vašeho počítačového protivníka.
Tato volba účinkuje pouze v herním režimu, kdy hraje počítač proti člověku.
Pro počítačův herní tah v režimu, kdy hraje člověk proti počítači se vždy použije
nejvyšší úroveň herní síly.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Game Timer</source>
    <translation>Ukázat herní časomíru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Game Number</source>
    <translation>Zobrazit číslo hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Lists</source>
    <translation>Seznamy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum Row Count: </source>
    <translation>Největší počet řádků: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Highscores</source>
    <translation>Použít nejlepší výsledky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise the dialog after a game has been won and prompt for the name</source>
    <translation>Vyvolat dialog poté, co hra byla vyhrána, a pobídnout k napsání jména</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically insert Highscores using the name below</source>
    <translation>Automaticky vložit nejlepší výsledky a přitom použít jméno níže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name (mandatory for the second option)</source>
    <translation>Jméno (povinné pro druhou volbu)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Interface</source>
    <translation>Uživatelské rozhraní</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display the current game number in the footer.
To avoid remembering, you can hide it here.</source>
    <translation>Zobrazit číslo současné hry v zápatí.
Můžete je nechat zde, abyste si je nemusel pamatovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Timer</source>
    <translation>Časomíra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You may hide the timer to keep calm ;-)
But note! Even hidden, time&apos;s running in the background.</source>
    <translation>Můžete skrýt časomíru, abyste byl víc v klidu. :-)
Ale uvědomte si, že i když bude skrytá, čas pořád poběží na pozadí.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Properties</source>
    <translation>Vlastnosti hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select One of the Level Presets:</source>
    <translation>Vybrat jedno z přednastavení hry:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Or Set the Particular Properties:</source>
    <translation>Nebo nastavit zvláštní vlastnosti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Flow</source>
    <translation>Tok hry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solver</source>
    <translation>Počítač</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit the number of rows in game tables like highscores etc.
Valid values range from 5 to 50.</source>
    <translation>Omezit počet řádků v tabulkách ke hře, jako jsou nejlepší výsledky atd.
Rozsah použitelných hodnot je od 5 do 50 řádků.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Customized Table Row Highlight Colors</source>
    <translation>Použít uživatelsky stanovené barvy pro zvýraznění řádků v tabulkách</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Foreground</source>
    <translation>Popředí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highscores</source>
    <translation>Nejlepší výsledky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provide a name with maximum 20 characters here 
to be used for highscore entries.
If you checked the automatic option above, this name 
is mandatory, otherwise it will be used as proposal 
which you may change later in the dialog.</source>
    <translation>Zde napište název, který bude mít nejvíc 20 znaků,
který se použije pro záznamy v nejlepších výsledcích.
Pokud jste zaškrtli automatickou volbu výše, je tento název
povinný, v opačném případě se použije jako návrh, jejž můžete
později změnit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Uncheck this if you are confused about the time as fast running ;-)</source>
    <translation>Pokud by vás ukazatel času měl zneklidňovat, zrušte zaškrtnutí této volby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Tenth and Hundredth</source>
    <translation>Ukázat desetiny a setiny sekund</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RowHint</name>
  <message>
    <source>Commit Your solution</source>
    <translation>Vyzkoušet své řešení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the circles to rate my guess.
Hit Ctrl+H or the corresponding toolbar button to let an impartial part of me do this for you ;-)</source>
    <translation>Klepněte na kruhy pro vyhodnocení mého herního tahu.
Stiskněte Ctrl+H nebo odpovídající tlačítko v nástrojovém pruhu, abyste přenesl onu záležitost s vyhodnocením na tu moji část, která je v tomto případě zcela nestranná. :-)</translation>
  </message>
</context>
</TS>