File: emacsen-startup

package info (click to toggle)
ddskk 17.1-4%2Bdeb11u1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye
 • size: 4,760 kB
 • sloc: lisp: 30,155; ruby: 476; python: 414; makefile: 167; sh: 92
file content (37 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,550 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
;;; 50ddskk.el --- Debian ddskk startup file -*-mode: emacs-lisp;-*-

;;; Code:

(let* ((flavor-name (if (boundp 'debian-emacs-flavor)
			(symbol-name debian-emacs-flavor)
		   "emacs"))
    (lispdir (concat "/usr/share/" flavor-name "/site-lisp/ddskk")))
 (when (and (featurep 'mule) (file-exists-p (concat lispdir "/skk.elc")))
  (if (fboundp 'debian-pkg-add-load-path-item)
	(debian-pkg-add-load-path-item lispdir)
   (setq load-path (cons lispdir load-path)))
  ;; Load ddskk's skk-autoloads instead of the others.
  (load (concat lispdir "/skk-autoloads.elc") 'noerror 'nomessage)
  (require 'skk-setup)
  (add-hook 'minibuffer-setup-hook
	   (function (lambda ()
			 (and (boundp 'skk-henkan-okuri-strictly)
			    skk-henkan-okuri-strictly
			    (not (eq last-command 'skk-purge-jisyo))
			    (put 'skk-henkan-okuri-strictly 'temporary-nil t)
			    (setq skk-henkan-okuri-strictly nil)))))
  (add-hook 'minibuffer-exit-hook
	   (function (lambda ()
			 (and (get 'skk-henkan-okuri-strictly 'temporary-nil)
			    (setq skk-henkan-okuri-strictly t)
			    (put 'skk-henkan-okuri-strictly 'temporary-nil nil)))))
  (defalias 'skk-toggle-kana 'skk-toggle-characters)
  (setq skk-server-host (or (getenv "SKKSERVER") "127.0.0.1"))
  (if (file-exists-p "/usr/share/skk/SKK-JISYO.cdb")
	(setq skk-cdb-large-jisyo "/usr/share/skk/SKK-JISYO.cdb"))
  ;;(setq skk-large-jisyo "/usr/share/skk/SKK-JISYO")
  (setq skk-tut-file "/usr/share/skk/SKK.tut")
  ;;
  ))

;;; 50ddskk.el ends here