File: AGRAIMENTS.txt

package info (click to toggle)
eviacam 2.1.3-4.1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 12,324 kB
  • sloc: xml: 29,876; cpp: 18,220; ansic: 3,032; makefile: 337; sh: 46; sed: 16
file content (8 lines) | stat: -rwxr-xr-x 917 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
- Aquest software ha estat desenvolupat gr�cies al suport de la Seceretar�a de Telecomunicacions i Societat de la Informaci� del Departament de Governaci� i Administracions P�bliques de la Generalitat de Catalunya i a l'Associaci� Provincial de Par�lisi Cerebral de Tarragona (APPC).

- Gr�cies a tota la gent de l'APPC per la seva col�laboraci� en les proves i especialment als usuaris que han col�laborat activament, entre ells el Ruben, la Gl�ria, la Cristina i molts i molts altres. Gr�cies a tots.

----

- With the support of: Seceretar�a de Telecomunicacions i Societat de la Informaci� del Departament de Governaci� i Administracions P�bliques de la Generalitat de Catalunya (Catalan govern) i a l'Associaci� Provincial de Par�lisi Cerebral (Provincial Cerebral Palsy Association) de Tarragona (APPC).
- Thanks to all the people of the APPC, in special for Ruben, Gl�ria, Cristina and other and others.