File: nl.po

package info (click to toggle)
fakeroot 1.20.2-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: jessie, jessie-kfreebsd
 • size: 2,628 kB
 • ctags: 1,130
 • sloc: sh: 11,765; ansic: 4,701; makefile: 260; perl: 14
file content (877 lines) | stat: -rw-r--r-- 30,880 bytes parent folder | download | duplicates (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
# Nederlandse vertaling van Fakeroot
# Copyright (C) 2007 Martijn Dekker <martijn@inlv.org>
# Martijn Dekker <martijn@inlv.org>, 2007.
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fakeroot 1.5.12\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-16 16:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-20 20:44+0100\n"
"Last-Translator: Martijn Dekker <martijn@inlv.org>\n"
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: TH
#: ../../doc/fakeroot.1:16
#, no-wrap
msgid "fakeroot"
msgstr "fakeroot"

# type: TH
#: ../../doc/fakeroot.1:16
#, no-wrap
msgid "6 August 2004"
msgstr "6 augustus 2004"

# type: TH
#: ../../doc/fakeroot.1:16 ../../doc/faked.1:16
#, no-wrap
msgid "Debian Project"
msgstr "Project Debian"

# type: TH
#: ../../doc/fakeroot.1:16
#, no-wrap
msgid "Debian manual"
msgstr "Handleiding van Debian"

# type: SH
#. Manpage by J.H.M. Dassen <jdassen@debian.org>
#. and Clint Adams
#: ../../doc/fakeroot.1:19 ../../doc/faked.1:19
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "NAAM"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:22
msgid ""
"fakeroot - run a command in an environment faking root privileges for file "
"manipulation"
msgstr ""
"fakeroot - voert een commando uit in een omgeving die root-privileges "
"fingeert voor het manipuleren van bestanden"

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:22 ../../doc/faked.1:22
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "SYNTAX"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:38
msgid ""
"B<fakeroot> B<[-l|--lib> I<library]> B<[--faked> I<faked-binary>B<]> B<[-i> "
"I<load-file>B<]> B<[-s> I<save-file>B<]> B<[-u|--unknown-is-real ]> B<[-b|--"
"fd-base ]> B<[-h|--help ]> B<[-v|--version ]> B<[--]> B<[command]>"
msgstr ""
"B<fakeroot> B<[-l|--lib> I<bibliotheek]> B<[--faked> I<binair-bestand-"
"faked>B<]> B<[-i> I<te-laden-bestand>B<]> B<[-s> I<te-bewaren-bestand>B<]> B<[-u|--"
"unknown-is-real ]> B<[-b|--fd-base ]> B<[-h|--help ]> B<[-v|--version ]> B<"
"[--]> B<[commando]>"

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:38 ../../doc/faked.1:30
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "BESCHRIJVING"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:49
msgid ""
"B<fakeroot> runs a command in an environment wherein it appears to have root "
"privileges for file manipulation. This is useful for allowing users to "
"create archives (tar, ar, .deb etc.) with files in them with root "
"permissions/ownership. Without B<fakeroot> one would need to have root "
"privileges to create the constituent files of the archives with the correct "
"permissions and ownership, and then pack them up, or one would have to "
"construct the archives directly, without using the archiver."
msgstr ""
"B<fakeroot> voert een commando uit in een omgeving waarin het voor dit "
"commando lijkt alsof het root-privileges heeft voor het bewerken van "
"bestanden. Zo kunnen gebruikers in archieven (zoals tar, ar, .deb enz.) "
"bestanden opnemen met eigenaar en toegangsrechten die normaal gesproken "
"alleen root mag instellen. Zonder B<fakeroot> zou men root-toegang nodig "
"hebben om de bestanden in het archief aan te maken met de juiste "
"toegangsrechten en eigenaar en ze dan in te pakken, of men zou de archieven "
"direct, dus zonder gebruik te maken van het archiveerprogramma, moeten "
"opbouwen."

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:60
msgid ""
"B<fakeroot> works by replacing the file manipulation library functions (chmod"
"(2), stat(2) etc.) by ones that simulate the effect the real library "
"functions would have had, had the user really been root. These wrapper "
"functions are in a shared library B</usr/lib/libfakeroot.so*> which is "
"loaded through the B<LD_PRELOAD> mechanism of the dynamic loader. (See B<ld."
"so>(8))"
msgstr ""
"B<fakeroot> werkt door de bibliotheekfuncties voor bestandsbewerking (chmod"
"(2), stat(2) enz.) te vervangen door namaakfuncties, die het effect dat zou "
"zijn opgetreden als de gebruiker echt root was, nabootsen. Deze "
"`omhulselfuncties' (wrapper functions) bevinden zich in een gedeelde "
"bibliotheek, B</usr/lib/libfakeroot.so*>, die wordt geladen via het "
"mechanisme B<LD_PRELOAD> van de dynamische lader. (Zie B<ld.so>(8).)"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:70
msgid ""
"If you intend to build packages with B<fakeroot>, please try building the "
"fakeroot package first: the \"debian/rules build\" stage has a few tests "
"(testing mostly for bugs in old fakeroot versions). If those tests fail (for "
"example because you have certain libc5 programs on your system), other "
"packages you build with fakeroot will quite likely fail too, but possibly in "
"much more subtle ways."
msgstr ""
"Bent u van plan met behulp van B<fakeroot> programmatuurpakketten te maken, probeer dan "
"eerst het fakeroot-pakket zelf opnieuw op te bouwen. De regel `build' in het bestand "
"I<debian/rules> bevat namelijk een aantal tests (die vooral fouten in oude "
"versies van fakeroot opsporen). Als deze tests niet slagen (omdat u "
"bijvoorbeeld bepaalde libc5-programma's op uw systeem heeft), dan zullen "
"andere pakketten die u met behulp van fakeroot opbouwt waarschijnlijk ook "
"niet goed werken. Dit kan dan echter veel moeilijker te ontdekken zijn."

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:76
msgid ""
"Also, note that it's best not to do the building of the binaries themselves "
"under fakeroot. Especially configure and friends don't like it when the "
"system suddenly behaves differently from what they expect. (or, they "
"randomly unset some environment variables, some of which fakeroot needs)."
msgstr ""
"Onthoud ook dat u beter niet de binaire bestanden zelf kunt bouwen in een "
"fakeroot-omgeving. Vooral B<configure> en dergelijke werken vaak niet goed "
"als het systeem zich plotseling anders gaat gedragen. (Bovendien wissen deze "
"programma's soms omgevingsvariabelen die fakeroot nodig kan hebben.)"

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:77 ../../doc/faked.1:38
#, no-wrap
msgid "OPTIONS"
msgstr "OPTIES"

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:78
#, no-wrap
msgid "B<-l> I<library>, B<--lib> I<library>"
msgstr "B<-l> I<bibliotheek>, B<--lib> I<bibliotheek>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:81
msgid "Specify an alternative wrapper library."
msgstr "Een andere omhulselbibliotheek gebruiken."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:81
#, no-wrap
msgid "B<--faked>I<\\ binary>"
msgstr ""

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:84
msgid "Specify an alternative binary to use as faked."
msgstr "Een ander binair bestand als B<faked>(1) gebruiken."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:84
#, no-wrap
msgid "B<[--]>I<\\ command>"
msgstr "B<[--]>I<\\ commando>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:88
msgid ""
"Any command you want to be ran as fakeroot. Use \\(oq--\\(cq if in the "
"command you have other options that may confuse fakeroot's option parsing."
msgstr ""
"Een willekeurig commando dat u in een fakeroot-omgeving wilt uitvoeren. "
"Gebruik \\(oq--\\(cq als uw commando eigen opties bevat die het uitlezen van "
"opties door fakeroot in de war zouden kunnen sturen."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:88
#, no-wrap
msgid "B<-s>I<\\ save-file>"
msgstr "B<-s>I<\\ te-bewaren-bestand>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:99
msgid ""
"Save the fakeroot environment to save-file on exit. This file can be used to "
"restore the environment later using -i. However, this file will leak and "
"fakeroot will behave in odd ways unless you leave the files touched inside "
"the fakeroot alone when outside the environment. Still, this can be useful. "
"For example, it can be used with rsync(1) to back up and restore whole "
"directory trees complete with user, group and device information without "
"needing to be root. See I</usr/share/doc/fakeroot/README.saving> for more "
"details."
msgstr ""
"De fakeroot-omgeving in het I<te-bewaren-bestand> opslaan bij afsluiten. Door dit bestand "
"aan de optie -i mee te geven kunt u later de omgeving herstellen. U moet echter niet tussentijds "
"buiten de fakeroot-omgeving enige bewerking uitvoeren op de bestanden, anders zal dit bestand "
"gaan `lekken' en zal fakeroot zich onvoorspelbaar gedragen. Toch kan deze mogelijkheid nuttig zijn. "
"U kunt bijvoorbeeld met rsync(1) reservekopie�n maken van hele "
"mappen, compleet met informatie over gebruikers, groepen en apparaten, zonder "
"root te hoeven worden. Zie I</usr/share/doc/fakeroot/README.saving> voor meer "
"informatie."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:99
#, no-wrap
msgid "B<-i>I<\\ load-file>"
msgstr "B<-i>I<\\ te-laden-bestand>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:106
msgid ""
"Load a fakeroot environment previously saved using -s from load-file. Note "
"that this does not implicitly save the file, use -s as well for that "
"behaviour. Using the same file for both -i and -s in a single B<fakeroot> "
"invocation is safe."
msgstr ""
"Een eerder met -s bewaarde fakeroot-omgeving laden uit het I<te-laden-bestand>. Let "
"erop dat met deze optie het bestand niet bijgewerkt wordt; gebruik daarvoor ook "
"-s. Het is veilig om voor zowel -i als -s hetzelfde bestand aan te geven binnen "
"een enkele aanroep van fakeroot."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:106
#, no-wrap
msgid "B<-u>, B<--unknown-is-real>"
msgstr "B<-u>, B<--unknown-is-real>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:110
msgid ""
"Use the real ownership of files previously unknown to fakeroot instead of "
"pretending they are owned by root:root."
msgstr ""
"De echte eigenaren handhaven van bestanden die niet eerder bij fakeroot bekend waren, "
"in plaats van te doen alsof deze eigendom waren van root:root."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:110
#, no-wrap
msgid "B<-b>I<\\ fd>"
msgstr "B<-b>I<\\ fd>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:116
msgid ""
"Specify fd base (TCP mode only). fd is the minimum file descriptor number to "
"use for TCP connections; this may be important to avoid conflicts with the "
"file descriptors used by the programs being run under fakeroot."
msgstr ""
"Het basisnummer van file descriptors aangeven (alleen TCP-modus). I<fd> geeft het minimale file descriptor-nummer aan dat "
"voor TCP-verbindingen gebruikt kan worden; dit kan belangrijk zijn om conflicten te vermijden met de "
"file descriptors die door de onder fakeroot uitgevoerde programma's gebruikt worden."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:116
#, no-wrap
msgid "B<-h>"
msgstr "B<-h>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:119
msgid "Display help."
msgstr "Hulp tonen."

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:119
#, no-wrap
msgid "B<-v>"
msgstr "B<-v>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:122
msgid "Display version."
msgstr "Versie tonen."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:123
#, no-wrap
msgid "EXAMPLES"
msgstr "VOORBEELDEN"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:128
msgid ""
"Here is an example session with B<fakeroot>. Notice that inside the fake "
"root environment file manipulation that requires root privileges succeeds, "
"but is not really happening."
msgstr ""
"Hieronder ziet u een voorbeeldsessie met B<fakeroot>. Merk op dat binnen de "
"nagebootste root-omgeving de bestandsbewerkingen die root-privileges vereisen "
"lijken te slagen, maar in het echt niet worden uitgevoerd."

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:151
#, no-wrap
msgid ""
"$ whoami\n"
"joost\n"
"$ fakeroot /bin/bash\n"
"# whoami\n"
"root\n"
"# mknod hda3 b 3 1\n"
"# ls -ld hda3\n"
"brw-r--r--  1 root   root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3\n"
"# chown joost:root hda3\n"
"# ls -ld hda3\n"
"brw-r--r--  1 joost  root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3\n"
"# ls -ld /\n"
"drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 /\n"
"# chown joost:users /\n"
"# chmod a+w /\n"
"# ls -ld /\n"
"drwxrwxrwx 20 joost  users    1024 Jun 17 21:50 /\n"
"# exit\n"
"$ ls -ld /\n"
"drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 //\n"
"$ ls -ld hda3\n"
"-rw-r--r--  1 joost  users      0 Jul 2 22:58 hda3\n"
msgstr ""
"$ whoami\n"
"joost\n"
"$ fakeroot /bin/bash\n"
"# whoami\n"
"root\n"
"# mknod hda3 b 3 1\n"
"# ls -ld hda3\n"
"brw-r--r-- 1 root root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3\n"
"# chown joost:root hda3\n"
"# ls -ld hda3\n"
"brw-r--r-- 1 joost root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3\n"
"# ls -ld /\n"
"drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /\n"
"# chown joost:users /\n"
"# chmod a+w /\n"
"# ls -ld /\n"
"drwxrwxrwx 22 joost users 600 2007-01-20 23:58 /\n"
"# exit\n"
"$ ls -ld /\n"
"drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /\n"
"$ ls -ld hda3\n"
"-rw-r--r-- 1 joost users 0 2007-01-21 12:06 hda3\n"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:155
msgid "Only the effects that user B<joost> could do anyway happen for real."
msgstr "Alleen de bewerkingen die de gebruiker B<joost> toch al mocht uitvoeren, gebeuren ook echt."

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:167
msgid ""
"B<fakeroot> was specifically written to enable users to create Debian GNU/"
"Linux packages (in the B<deb(5)> format) without giving them root "
"privileges. This can be done by commands like B<dpkg-buildpackage -"
"rfakeroot> or B<debuild -rfakeroot> (actually, -rfakeroot is default in "
"debuild nowadays, so you don't need that argument)."
msgstr ""
"B<fakeroot> is speciaal geschreven zodat gebruikers Debian GNU/"
"Linux-pakketten (in het B<deb(5)>-formaat) kunnen maken zonder daarvoor root-"
"privileges nodig te hebben. Dit doet u met commando's als B<dpkg-buildpackage -"
"rfakeroot> of B<debuild -rfakeroot> (in feite is -rfakeroot tegenwoordig standaard "
"in debuild, dus die parameter kunt u weglaten)."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:167
#, no-wrap
msgid "SECURITY ASPECTS"
msgstr "VEILIGHEIDSASPECTEN"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:171
msgid ""
"B<fakeroot> is a regular, non-setuid program. It does not enhance a user's "
"privileges, or decrease the system's security."
msgstr ""
"B<fakeroot> is een normaal programma, zonder setuid. Het verhoogt de privileges van de "
"gebruiker niet, en verlaagt dus ook niet de veiligheid van het systeem."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:171
#, no-wrap
msgid "FILES"
msgstr "BESTANDEN"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:174
msgid ""
"I</usr/lib/libfakeroot/libfakeroot.so*> The shared library containing the "
"wrapper functions."
msgstr ""
"I</usr/lib/libfakeroot/libfakeroot.so*> De gedeelde bibliotheek met de "
"omhulselfuncties."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:174
#, no-wrap
msgid "ENVIRONMENT"
msgstr "OMGEVING"

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:176
#, no-wrap
msgid "B<FAKEROOTKEY>"
msgstr "B<FAKEROOTKEY>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:187
msgid ""
"The key used to communicate with the fakeroot daemon. Any program started "
"with the right B<LD_PRELOAD> and a B<FAKEROOTKEY> of a running daemon will "
"automatically connect to that daemon, and have the same \"fake\" view of the "
"file system's permissions/ownerships. (assuming the daemon and connecting "
"program were started by the same user)."
msgstr ""
"De sleutel om met de fakeroot-daemon te communiceren. Ieder programma dat wordt gestart "
"met de juiste B<LD_PRELOAD> en een B<FAKEROOTKEY> van een momenteel draaiende daemon wordt "
"automatisch verbonden met die daemon, en krijgt hetzelfde `valse' zicht op de "
"toegangsrechten/eigenaren van het bestandssysteem (ervan uitgaande dat de daemon en het "
"programma dat de verbinding maakt werden opgestart door dezelfde gebruiker)."

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:187
#, no-wrap
msgid "B<LD_LIBRARY_PATH>"
msgstr "B<LD_LIBRARY_PATH>"

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:189
#, no-wrap
msgid "B<LD_PRELOAD>"
msgstr "B<LD_PRELOAD>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:202
msgid ""
"Fakeroot is implemented by wrapping system calls. This is accomplished by "
"setting LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot and LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0. "
"That library is loaded before the system's C library, and so most of the "
"library functions are intercepted by it. If you need to set either "
"B<LD_LIBRARY_PATH> or B<LD_PRELOAD> from within a fakeroot environment, it "
"should be set relative to the given paths, as in B<LD_LIBRARY_PATH="
"$LD_LIBRARY_PATH:/foo/bar/>"
msgstr ""
"Fakeroot werkt door systeemaanroepen te `omhullen' (`wrappen'). Dit wordt mogelijk gemaakt door "
"LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot en LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0 in te stellen. "
"Deze bibliotheek wordt v��r de C-bibliotheek van het systeem geladen, en dus wordt het "
"grootste deel van de bibliotheekfuncties erdoor afgevangen. Als u ofwel "
"B<LD_LIBRARY_PATH> ofwel B<LD_PRELOAD> moet instellen vanuit een fakeroot-omgeving, dan "
"moeten deze I<na> de al ingestelde paden worden ingesteld, bijvoorbeeld: B<LD_LIBRARY_PATH="
"$LD_LIBRARY_PATH:/pad/naar/de/map/>"

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:203
#, no-wrap
msgid "LIMITATIONS"
msgstr "BEPERKINGEN"

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:205
#, no-wrap
msgid "B<Library versions>"
msgstr "B<Versies bibliotheken>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:212
msgid ""
"Every command executed within B<fakeroot> needs to be linked to the same "
"version of the C library as B<fakeroot> itself."
msgstr ""
"Ieder binnen B<fakeroot> uitgevoerd commando dient gekoppeld te zijn aan dezelfde "
"versie van de C-bibliotheek als B<fakeroot> zelf."

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:212
#, no-wrap
msgid "B<open()/create()>"
msgstr "B<open()/create()>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:216
msgid ""
"fakeroot doesn't wrap open(), create(), etc. So, if user B<joost> does either"
msgstr ""
"fakeroot `omhult' niet de functies open(), create(), enz. Dus als de gebruiker B<joost> de commando's"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:220
#, no-wrap
msgid ""
"touch foo\n"
"fakeroot \n"
"ls -al foo\n"
msgstr ""
"touch testbestand\n"
"fakeroot \n"
"ls -al testbestand\n"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:222
msgid "or the other way around,"
msgstr "uitvoert, in deze of in omgekeerde volgorde,"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:226
#, no-wrap
msgid ""
"fakeroot\n"
"touch foo\n"
"ls -al foo\n"
msgstr ""
"fakeroot\n"
"touch testbestand\n"
"ls -al testbestand\n"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:263
msgid ""
"fakeroot has no way of knowing that in the first case, the owner of foo "
"really should be B<joost> while the second case it should have been "
"B<root>. For the Debian packaging, defaulting to giving all \"unknown\" "
"files uid=gid=0, is always OK. The real way around this is to wrap B<open()> "
"and B<create()>, but that creates other problems, as demonstrated by the "
"libtricks package. This package wrapped many more functions, and tried to do "
"a lot more than B<fakeroot .> It turned out that a minor upgrade of libc "
"(from one where the B<stat()> function didn't use B<open()> to one with a "
"B<stat()> function that did (in some cases) use B<open()>), would cause "
"unexplainable segfaults (that is, the libc6 B<stat()> called the wrapped "
"B<open()>, which would then call the libc6 B<stat()>, etc). Fixing them "
"wasn't all that easy, but once fixed, it was just a matter of time before "
"another function started to use open(), never mind trying to port it to a "
"different operating system. Thus I decided to keep the number of functions "
"wrapped by fakeroot as small as possible, to limit the likelihood of "
"\\(oqcollisions\\(cq."
msgstr ""
"dan kan fakeroot niet weten dat in het eerste geval de eigenaar van I<testbestand> "
"eigenlijk B<joost> zou moeten zijn terwijl in het tweede geval deze B<root> moet "
"zijn. Voor het maken van Debian-pakketten is het altijd goed om standaard alle `onbekende' "
"bestanden eigenaar en groep 0 (root) te geven. Een echte oplossing voor dit probleem zou zijn het omhullen van B<open()> "
"en B<create()>, maar dat geeft weer andere problemen, zoals het "
"libtricks-pakket heeft aangetoond. Dit pakket omhulde veel meer functies, en wilde veel meer "
"doen dan B<fakeroot>. Het bleek dat slechts een kleine bijwerking van libc "
"(van een versie waarin de functie B<stat()> de functie B<open()> niet aanriep, naar eentje met "
"een B<stat()>-functie die (in sommige gevallen) wel degelijk van B<open()> gebruikt maakte) "
"onverklaarbare `segfaults' veroorzaakte (dat wil zeggen, de B<stat()> van libc6 riep de omhulde "
"B<open()> aan, die vervolgens de B<stat()> van libc6 weer aanriep, enz.). Het oplossen van dit "
"probleem was al niet makkelijk, maar bij iedere oplossing was het slechts een kwestie van tijd voordat "
"een andere functie weer B<open()> begon aan te roepen, en dan hebben we het nog niet eens over het "
"aanpassen van fakeroot aan een ander besturingssysteem. Dus besloot ik om het aantal door fakeroot omhulde functies "
"dan maar zo klein mogelijk te houden, om zo het gevaar van "
"\\(oqbotsingen\\(cq in te perken."

# type: IP
#: ../../doc/fakeroot.1:263
#, no-wrap
msgid "B<GNU configure (and other such programs)>"
msgstr "B<GNU configure (en andere soortgelijke programma's)>"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:271
msgid ""
"fakeroot, in effect, is changing the way the system behaves. Programs that "
"probe the system like GNU configure may get confused by this (or if they "
"don't, they may stress fakeroot so much that fakeroot itself becomes "
"confused). So, it's advisable not to run \"configure\" from within fakeroot. "
"As configure should be called in the \"debian/rules build\" target, running "
"\"dpkg-buildpackage -rfakeroot\" correctly takes care of this."
msgstr ""
"Fakeroot verandert de manier waarop het systeem zich gedraagt. Programma's die "
"het systeem verkennen, zoals GNU configure, kunnen hierdoor in de war raken (of anders "
"kunnen zij fakeroot zo zwaar belasten dat fakeroot zelf in de war "
"raakt). Het is dus niet aan te raden B<configure> binnen fakeroot uit te voeren. "
"Aangezien configure dient te worden aangeroepen in de regel `build' in I<debian/rules>, zorgt "
"het commando B<dpkg-buildpackage -rfakeroot> er automatisch voor dat dit correct wordt afgehandeld."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:271 ../../doc/faked.1:66
#, no-wrap
msgid "BUGS"
msgstr "FOUTEN"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:281
msgid ""
"It doesn't wrap open(). This isn't bad by itself, but if a program does open"
"(\"file\", O_WRONLY, 000), writes to file \"file\", closes it, and then "
"again tries to open to read the file, then that open fails, as the mode of "
"the file will be 000. The bug is that if root does the same, open() will "
"succeed, as the file permissions aren't checked at all for root. I choose "
"not to wrap open(), as open() is used by many other functions in libc (also "
"those that are already wrapped), thus creating loops (or possible future "
"loops, when the implementation of various libc functions slightly change)."
msgstr ""
"Het programma omhult B<open()> niet. Dit is op zichzelf geen fout, maar als een programma "
"een commando I<open (\"bestand\", O_WRONLY, 000)> uitvoert, dan iets naar het bestand I<bestand> schrijft, het sluit, en dan "
"nogmaals probeert het bestand voor uitlezen te openen, dan mislukt die B<open()>-aanroep, omdat de toegangsrechten van "
"het bestand op 000 staan. De fout zit erin dat als root hetzelfde doet, B<open()> wel degelijk zal "
"slagen, omdat de toegangsrechten voor root nooit worden nagetrokken. Ik heb er niettemin voor gekozen "
"B<open()> niet te omhullen, omdat B<open()> door vele andere functies in libc wordt gebruikt (ook "
"door al omhulde functies), wat kan uitmonden in oneindige lussen (nu of in de toekomst, "
"wanneer de implementatie van verscheidene libc-functies enigzins verandert)."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:281 ../../doc/faked.1:76
#, no-wrap
msgid "COPYING"
msgstr "KOPI�REN"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:285 ../../doc/faked.1:80
msgid ""
"B<fakeroot> is distributed under the GNU General Public License. (GPL 2.0 "
"or greater)."
msgstr ""
"B<fakeroot> wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL 2.0 "
"of recenter)."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:285 ../../doc/faked.1:80
#, no-wrap
msgid "AUTHORS"
msgstr "AUTEURS"

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:286 ../../doc/faked.1:81
#, no-wrap
msgid "joost witteveen"
msgstr "joost witteveen"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:289 ../../doc/faked.1:84
msgid "E<lt>I<joostje@debian.org>E<gt>"
msgstr "E<lt>I<joostje@debian.org>E<gt>"

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:289 ../../doc/faked.1:84
#, no-wrap
msgid "Clint Adams"
msgstr "Clint Adams"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:292 ../../doc/faked.1:87
msgid "E<lt>I<clint@debian.org>E<gt>"
msgstr "E<lt>I<clint@debian.org>E<gt>"

# type: TP
#: ../../doc/fakeroot.1:292 ../../doc/faked.1:87
#, no-wrap
msgid "Timo Savola"
msgstr "Timo Savola"

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:294 ../../doc/faked.1:89
#, no-wrap
msgid "MANUAL PAGE"
msgstr "HANDLEIDINGSPAGINA"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:298
msgid ""
"mostly by J.H.M. Dassen E<lt>jdassen@debian.orgE<gt> Rather a lot mods/"
"additions by joost and Clint."
msgstr ""
"Vooral door J.H.M. Dassen E<lt>I<jdassen@debian.org>E<gt>. Nogal wat wijzigingen en "
"aanvullingen door joost en Clint."

# type: SH
#: ../../doc/fakeroot.1:298 ../../doc/faked.1:93
#, no-wrap
msgid "SEE ALSO"
msgstr "ZIE OOK"

# type: Plain text
#: ../../doc/fakeroot.1:303
msgid ""
"B<faked>(1) B<dpkg-buildpackage>(1), B<debuild>(1) B</usr/share/doc/"
"fakeroot/DEBUG>"
msgstr ""
"B<faked>(1), B<dpkg-buildpackage>(1), B<debuild>(1), B</usr/share/doc/"
"fakeroot/DEBUG>"

# type: TH
#: ../../doc/faked.1:16
#, no-wrap
msgid "faked"
msgstr "faked"

# type: TH
#: ../../doc/faked.1:16
#, no-wrap
msgid "17 June 2004"
msgstr "17 juni 2004"

# type: TH
#: ../../doc/faked.1:16
#, no-wrap
msgid "Debian GNU/Linux manual"
msgstr "Handleiding van Debian GNU/Linux"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:22
msgid ""
"faked - daemon that remembers fake ownership/permissions of files "
"manipulated by fakeroot processes."
msgstr ""
"faked - daemon die valse eigenaren/toegangsrechten onthoudt van bestanden "
"die door fakeroot-processen zijn bewerkt."

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:30
msgid ""
"B<faked> B<[--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key> I<msg-key>B<]> B<[--"
"load] [--save-file> I<save-file>B<]> B<[--port> I<TCP-port>B<]>"
msgstr ""
"B<faked> B<[--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key> I<berichtensleutel>B<]> B<[--"
"load] [--save-file> I<te-bewaren-bestand>B<]> B<[--port> I<TCP-poort>B<]>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:37
msgid ""
"If a fakeroot process wants to change the ownership of a file, then B<faked> "
"is the process that remembers that new owner. If later the same fakeroot "
"process does a stat() for that filename, then the libfakeroot wrapped stat() "
"call will first ask faked for the fake ownership etc of that file, and then "
"report it."
msgstr ""
"Als een fakeroot-proces de eigenaren van een bestand wil veranderen, dan is B<faked> "
"het proces dat de nieuwe eigenaar onthoudt. Als later hetzelfde fakeroot-"
"proces een B<stat()> uitvoert op die bestandsnaam, dan zal de door libfakeroot omhulde B<stat()>-"
"aanroep eerst faked verzoeken om de valse eigenaren, enz. van dat bestand, en dan "
"deze rapporteren."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:39
#, no-wrap
msgid "B<--debug>"
msgstr "B<--debug>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:42
msgid "Print debugging information on stderr."
msgstr "Foutopsporingsinformatie op stderr afdrukken."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:42
#, no-wrap
msgid "B<--foreground>"
msgstr "B<--foreground>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:45
msgid "Don't fork into the background."
msgstr "Niet naar de achtergrond `forken'."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:45
#, no-wrap
msgid "B<--cleanup \\ number>"
msgstr "B<--cleanup> I<nummer>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:48
msgid "Cleanup the semaphores."
msgstr "De `semaphores' opschonen."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:48
#, no-wrap
msgid "B<--key \\ key-number>"
msgstr "B<--key> I<sleutelnummer>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:52
msgid ""
"Don't allocate a new communication channel, but use channel specified by "
"key. (If the specified channel doesn't exist, it's created)."
msgstr ""
"Geen nieuw communicatiekanaal reserveren, maar het door I<sleutelnummer> aangegeven "
"kanaal gebruiken. (Als het aangegeven kanaal niet bestaat wordt het aangemaakt.)"

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:52
#, no-wrap
msgid "B<--save-file \\ save-file>"
msgstr "B<--save-file> I<te-bewaren-bestand>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:55
msgid "Save the environment to save-file on exit."
msgstr "De omgeving bij afsluiten opslaan in het I<te-bewaren-bestand>."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:55
#, no-wrap
msgid "B<--load>"
msgstr "B<--load>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:58
msgid "Load a previously saved environment from the standard input."
msgstr "Een eerder opgeslagen omgeving uit standaard invoer inladen."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:58
#, no-wrap
msgid "B<--unknown-is-real>"
msgstr "B<--unknown-is-real>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:62
msgid ""
"Use real ownership of previously-unknown files instead of setting them to "
"root:root."
msgstr ""
"De echte eigenaren van eerder onbekende bestanden gebruiken in plaats van "
"deze op root:root in te stellen."

# type: TP
#: ../../doc/faked.1:62
#, no-wrap
msgid "B<--port \\ tcp-port>"
msgstr "B<--port> I<TCP-poort>"

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:65
msgid "Use TCP port tcp-port."
msgstr "De TCP-poort I<TCP-poort> gebruiken."

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:76
msgid ""
"None so far. Be warned, though: although I've written quite a few much "
"larger (and smaller) programs, I've never written anything that was as tiny "
"as B<fakeroot>, had as many bugs as B<fakeroot>, and still was as usable as, "
"say, B<fakeroot> version 0.0_3, the first version that could be used to "
"build itself."
msgstr ""
"Tot nog toe geen. Wees echter gewaarschuwd: hoewel ik nogal wat veel grotere "
"(en kleinere) programma's heb geschreven, heb ik nog nooit zoiets piepkleins "
"geschreven als B<fakeroot>, of met zoveel fouten als B<fakeroot>, en dat toch "
"nog zo bruikbaar was als, laten we zeggen, B<fakeroot> versie 0.0_3, de eerste "
"versie die kon worden gebruikt om zichzelf te bouwen."

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:93
msgid ""
"mostly by J.H.M. Dassen E<lt>jdassen@debian.orgE<gt> mods/additions by joost "
"and Clint."
msgstr ""
"Vooral door J.H.M. Dassen E<lt>I<jdassen@debian.org>E<gt>. Wijzigingen en aanvullingen door joost "
"en Clint."

# type: Plain text
#: ../../doc/faked.1:97
msgid ""
"B<fakeroot>(1), B<dpkg-buildpackage>(1), B<debuild>(1) B</usr/share/doc/"
"fakeroot/DEBUG>"
msgstr ""
"B<fakeroot>(1), B<dpkg-buildpackage>(1), B<debuild>(1), B</usr/share/doc/"
"fakeroot/DEBUG>"