File: cs.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 4,452 kB
  • ctags: 441
  • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (513 lines) | stat: -rw-r--r-- 17,743 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
# Czech translation of fast-user-switch-applet.
# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2006 Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>.
# This file is distributed under the same license as the fast-user-switch-applet package.
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-25 22:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-10 11:02+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Nabídka rychlého přepínání mezi uživateli"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Přepínání uživatelů"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Generátor appletu přepínaní uživatelů"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Upravit osobní _informace"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "Upravit _uživatele a skupiny"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "Na_stavení"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "Nastavit při_hlašovací obrazovku"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Styl zobrazení"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Uzamknout obrazovku po přepnutí"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Zobrazit v nabídce položku \"Přihlašovací okno\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Zobrazit v nabídce položku \"Ostatní\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Zobrazit pouze aktivní uživatele"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Upřesňuje způsob, jakým zobrazit applet v panelu. Použitím \"username\" "
"zobrazíte jméno právě přihlášeného uživatele, použitím \"icon\" zobrazíte "
"ikony uživatelů, použitím \"text\" zobrazíte slovo \"Uživatelé\"."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Použít Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Kdy zobrazovat položku \"Přihlašovací okno\". Možné hodnoty jsou: \"always"
"\", která položku zobrazí vždy, \"never\" položku nezobrazí nikdy a \"auto"
"\" (výchozí) položku zobrazí v okamžiku, kdy je applet v režimu Xnest."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Kdy zobrazovat položku \"Ostatní\". Možné hodnoty jsou: \"always\" položku "
"zobrazí vždy, \"never\" položku nezobrazí nikdy a \"auto\" (výchozí) zobrazí "
"položku v okamžiku, kdy je applet v konzolovém režimu (nikoliv v režimu "
"Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Jestli při přepínání uživatelů vytvářet nebo nevytvářet nová okna Xnest "
"namísto vytváření nových konzol."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Jestli zamykat nebo nezamykat obrazovku po přepnutí do jiné konzoly."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Jestli zobrazovat pouze právě přihlášeného uživatele nebo všechny uživatele."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nalezeno vícenásobné přihlášení</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovat"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Vytvářet nová při_hlášení ve vnořených oknech"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Nalezeno vícenásobné přihlášení - přepnutí uživatele"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Některá nastavení byla uzamčena správcem systému."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Uživatel, na kterého se chcete přepnout, je na tomto počítači přihlášen "
"vícekrát. Na které přihlášení se chcete přepnout?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "V záhlaví nabídky použije ikonu \"uživatelé\""

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "V záhlaví nabídky použije jméno aktuálního uživatele"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Jako záhlaví nabídky použije slovo \"Uživatelé\""

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Chyba přepínání uživatelů"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Nastavení přepínání uživatelů"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1388 ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Uživatelé"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"V případě potřeby vytvoření nového přihlášení (kvůli přepínání uživatelů) "
"vytvoří toto přihlášení v okně namísto nové obrazovky"

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Po přepnutí na displej na něm aktivuje šetřič obrazovky."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "Zamykat obrazovku _po přepnutí uživatelů"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Ostatní"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Přihlašovací okno"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Applet rychlého přepínaní uživatelů je svobodný software; můžete jej šířit a "
"modifikovat podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free "
"Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního "
"uvážení) kterékoliv pozdější verze."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV "
"ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO "
"URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Kopii GNU General Public License jste měl(a) obdržet spolu s tímto "
"programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, "
"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Applet rychlého přepínání uživatelů"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Nabídka rychlého přepínání mezi uživateli."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Lukáš Novotný <lukasnov@cvs.gnome.org>\n"
"Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Petr Kovář <pknbe@volny.cz>"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Nalezeno vícenásobné přihlášení - rychlé přepnutí uživatele"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Nalezeno vícenásobné přihlášení"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s ve vnořeném okně na konzole %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s na konzole %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Správce obrazovky je nedostupný"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Správce obrazovky GNOME musí běžet, aby výběr uživatelů pracoval správně, "
"ale není tomu tak."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Vícenásobné konzoly nejsou podporovány"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Tento systém nepodporuje více grafických přihlašovacích obrazovek."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Příliš velký počet sezení"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Aktuálně existuje příliš mnoho sezení na to, aby mohlo být vytvořeno nové. "
"Je zapotřebí, aby se některý uživatel odhlásil, nebo aby došlo ke změně "
"nastavení systému."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Chyba grafického systému"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Grafické rozhraní, které je zapotřebí ke grafickému přihlášení, nebylo "
"spuštěno správně. Je pravděpodobné, že X Window System nebo GDM není správně "
"nastaven."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Chyba oprávnění"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Uživatel nemá oprávnění k vytvoření dalšího přihlášení do systému. "
"Zkontrolujte své nastavení v souboru <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Chybí požadovaný soubor"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Soubor rozhraní přepínaní uživatelů, \"%s\", nemohl být otevřen. Tato "
"aplikace pravděpodobně nebyla správně nainstalována nebo nastavena."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Nelze uzamknout šetřič obrazovky: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Šetřič obrazovky nelze dočasně nastavit na prázdnou obrazovku: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Správce"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Správce vlastnící tento objekt."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Název"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Název displeje X11, na který tento objekt odkazuje."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Uživatel"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Uživatel je právě přihlášen na tomto virtuálním terminálu."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konzola"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Číslo virtuální konzoly, na kterém lze najít tento displej, nebo %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Vnořený"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Jestli se tento displej nachází nebo nenachází v okně (Xnest)."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Správce obrazovky nemohl být z neznámých důvodů kontaktován."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Správce obrazovky není spuštěný nebo je příliš starý."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Byl dosažen nastavený limit flexibilních serverů."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Při startu X došlo k neznámé chybě."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Serveru X se nezdařilo dokončit startování."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Je spuštěno příliš mnoho grafických sezení."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "Vnořený server X (Xnest) nemůže kontaktovat váš aktuální server X."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "V nastavení GDM nemohl být nalezen server X."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Pokus o nastavení neznámé přihlašovací činnosti, nebo pokus o nastavení "
"nedostupné činnosti."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Virtuální terminály nejsou podporovány."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Neplatné číslo virtuálního terminálu."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Pokus o aktualizaci nepodporovaného klíče nastavení."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Soubor ~/.Xauthority je špatně nastaven nebo neexistuje."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr ""
"Správci obrazovky bylo odesláno příliš mnoho zpráv a on ukončil spojení."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Správce obrazovky odeslal neznámou chybovou zprávu."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Uživatel, kterého představuje tato položka nabídky."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Velikost ikony"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Velikost ikony, která má být použita."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Velikost ukazatele"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Velikost kontrolního ukazatele"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Mezera okolo ukazatele"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Místo mezi uživatelským jménem a ukazatelem"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Objekt správce uživatele, kterým je tento uživatel ovládán."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Zobrazit podrobnosti"