File: da.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (603 lines) | stat: -rw-r--r-- 20,148 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
# Danish translation of fast-user-switch-applet
# Copyright (C) 2006-07 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the fast-user-switch-applet package.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2006.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2006.
# Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-25 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-25 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Peter Bach <bach.peter@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "En menu til hurtigt at skifte mellem brugere"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Brugerskifter"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Brugerskifter-panelprogramfabrik"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Redigér personlig _information"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Redigér brugere og grupper"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Opsætning af logindskærm"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Visningsstil"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Lås skærm efter skift"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Vis \"Login Window\"-menuelement"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Vis \"Other\"-menuelement"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Vis kun aktive brugere"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Angiver hvordan panelprogrammet vises i panelet. Vælg, \"username\" for at "
"vise den nuværende brugers navn, \"icon\" for at vise personikonet eller "
"\"text\" for at vise ordet \"Brugere\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Brug Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Hvornår vises \"Login Window\"-elementet. Valgmulighederne er: \"always\" "
"for altid at vise elementet, \"never\" for aldrig at vise elementet og \"auto"
"\" (standardværdien) for at vise elementet når panelprogrammet er i Xnest "
"tilstand."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Hvornår vises \"Other\"-elementet. Valgmulighederne er: \"always\" for altid "
"at vise elementet, \"never\" for aldrig at vise elementet og \"auto"
"\" (standardværdien) for at vise elementet når panelprogrammet er i konsol "
"(ikke Xnest) tilstand."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Om der skal oprettes nye Xnest-vinduer i stedet for konsoller, ved "
"brugerskift."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Om skærmen skal låses efter et skift til en anden konsol."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr "Om kun brugere der er logget på nu skal vises eller alle brugere."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Flere logind fundet</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Fortsæt"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Opret nye logind i _indlejrede vinduer"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Flere logind fundet - Brugerskifter"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Valgmuligheder"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Nogle indstillinger er blevet låst af system-administratoren."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Brugeren du ønsker at skifte til er logget ind flere gange på denne maskine. "
"Hvilket logind ønsker du at skifte til?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Brug \"person\"-ikonet til menutitlen"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Brug den nuværende brugers navn til menutitlen"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Brug ordet \"Brugere\" til menutitlen"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Brugerskifter-fejl"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Indstillinger for brugerskifter"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1388 ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Brugere"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Når der skal oprettes et nyt logind for at skifte bruger så lav det i et "
"vindue i stedet for på en ny skærm"

# Display hentyder til X-display
#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr ""
"Når der skiftes til en anden X-visning så aktiver pauseskærmen for denne "
"visning."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Lås skærmen efter brugerskift"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Andet"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Logindvindue"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Fast User Switch Applet er fri software; du må redistribuere det og/eller "
"modificere det under betingelserne givet i GNU General Public License som "
"publiceret af Free Software Foundation; enten version 2, eller (efter dit "
"valg) en senere version."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Dette program distribueres i håbet om, at det vil være nyttigt, men UDEN\n"
"NOGEN GARANTI; end ikke en underforstået garanti for SALGBARHED eller\n"
"ANVENDELIGHED TIL ET GIVET FORMÅL. Se GNU General Public License for\n"
"flere detaljer."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
"dette program; hvis ikke, så skriv til Free Software Foundation, Inc.,\n"
"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Brugerskifter-panelprogramfabrik"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "En menu til hurtigt at skifte mellem brugere."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kenneth Nielsen\n"
"Peter Bach\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Flere logind fundet - Hurtigt brugerskift"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Flere logind fundet"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s i et indlejret vindue i konsol %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s i konsol %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Visningshåndteringen er ikke tilgængelig"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"For at brugervælgeren kan fungere korrekt skal visningshåndteringen være "
"aktiveret, hvilket den ikke er."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Flere konsoller er ikke understøttet"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Dette system understøtter ikke flere grafiske logindskærme."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "For mange sessioner"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Der kan ikke oprettes en ny session idet der i forvejen er for mange. Nogen "
"må logge ud eller også skal systemkonfigurationen ændres så den tillader "
"flere sessioner."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Grafisksystemfejl"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Den grafiske grænseflade startede ikke korrekt hvilket er nødvendigt til "
"grafiske logind. Problemet er sandsynligvis at X-vinduessystemet eller GDM "
"ikke er korrekt konfigureret."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Rettighedsfejl"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins. Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Din bruger har ikke rettighed til at foretage flere logind. Kontrollér din "
"<i>~/.Xauthority</i>-opsætning."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Nødvendig fil mangler"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Brugervælger-grænsefladefilen, \"%s\". kunne ikke åbnes. Det er "
"sandsynligvis fordi dette program ikke blev korrekt installeret eller "
"indstillet."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Kan ikke låse skærm: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Kan ikke midlertidigt få pauseskærmen til at gøre skærmen blank: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Styringsenhed"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Styringsenheden der ejer dette objekt."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Navn"

# Display hentyder til X-display.
#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Navnet på den X11-visning dette objekt refererer til."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Bruger"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr ""
"Brugeren der på nuværende tidspunkt er logget ind på denne virtuelle "
"terminal."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsol"

# Display hentyder til X-display.
#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr ""
"Antallet af virtuelle konsoller denne X-visning kan findes på eller %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Indlejrede"

# Display hentyder til X-display.
#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Om denne X-visning findes i et vindue (Xnest)."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Visningshåndteringen kunne af ukendte årsager ikke kontaktes."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Visningshåndteringen kører ikke eller er for gammel."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Begrænsningen af fleksible servere er nået."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Der opstod en ukendt fejl ved start af X."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Det lykkedes ikke X-serveren at starte."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Der er for mange X-sessioner i gang."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr ""
"Den indlejrede X-server (Xnest) kan ikke forbinde til din nuværende X-server."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "X-serveren i GDM-konfigurationen kunne ikke findes."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Prøver at aktivere en ukendt logudhandling eller prøver at aktivere en "
"logudhandling som ikke er tilgængelig."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Virtuelle terminaler er ikke understøttet."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Ugyldigt virtuel terminal nummer."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Prøver at opdatere en ikke understøttet konfigurationsnøgle."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "~/.Xauthority-filen mangler eller er forkert konfigureret."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr ""
"Visningshåndteringen har afbrudt forbindelsen fordi der blev sendt for mange "
"beskeder til den."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Visningshåndteringen gav en ukendt fejlbesked."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Brugeren som dette menuelement repræsenterer."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikonstørrelse"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Størrelse på det ikon der skal bruges."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Indikatorstørrelse"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Størrelse af check-indikatoren"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Indikatormellemrum"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Plads mellem brugernavnet og indikatoren"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Det brugerstyringsobjekt denne bruger er styret af."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Vis detaljer"

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (GNOMEs visningshåndtering) kører ikke."

#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager) or xdm."
#~ msgstr ""
#~ "Du bruger sikkert en anden visningshåndtering såsom KDM (KDEs "
#~ "visningshåndtering) eller xdm."

#~ msgid ""
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du stadig ønsker at bruge denne facilitet så start GDM selv eller "
#~ "bed din systemadministrator om at starte GDM."

#~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "Kan ikke kommunikere med GDM (GNOMEs visningshåndtering)"

#~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
#~ msgstr "Måske har du en gammel version af GDM kørende."

#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "Kan ikke kommunikere med GDM, måske har du en gammel version kørende."

#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Begrænsningen af X-servere er nået."

#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "Der opstod en fejl under forsøget på at starte X-serveren."

#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "X-serveren fejlede. Måske er den ikke korrekt konfigureret."

#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "Der er for mange X-sessioner."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Den indlejrede X-server (Xnest) kan ikke få forbindelse til din nuværende "
#~ "X-server. Det et muligvis fordi du mangler din X-autorisationsfil."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Den indlejrede X-server (Xnest) er ikke tilgængelig eller GDM er forkert "
#~ "indstillet.\n"
#~ "Installér Xnest pakken for at få mulighed for at bruge indlejrede logind."

#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr ""
#~ "X-serveren er ikke tilgængelig, det er højst sandsynligt fordi GDM er "
#~ "forkert konfigureret."

#~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
#~ msgstr "Prøver at ændre til et ugyldigt virtuel terminaler-nummer."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke den nødvendige tilladelse til denne handling. Måske er din ."
#~ "Xauthority-fil ikke indstillet korrekt."

#~ msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
#~ msgstr ""
#~ "Der blev sendt for mange beskeder til GDM og den har derfor afbrudt "
#~ "forbindelsen."

#~ msgid "Unknown error occurred."
#~ msgstr "Der opstod en ukendt fejl."