File: et.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (585 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,673 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
# Kasutajate vahel lülituja rakendi eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Fast User Switch Applet.
#
# Copyright (C) 2006, The Gnome Project.
# This file is distributed under the same license as the pessulus package.
#
# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-02 03:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-15 12:06+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Menüü kiireks kasutajate vahel lülitumiseks"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Kasutajate vahel lülituja"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Kasutajate vahel lülituja rakendi factory"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Redigeeri _isiklike andmeid"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Rakendist lähemalt"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Redigeeri kasutajaid ja gruppe"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Abi"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Eelistused"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Seadista sisselogimisakent"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Kuvamise laad"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Ekraani lukustamine pärast lülitumist"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Menüükirje \"Sisselogimisaken\" näitamine"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Menüükirje \"Muu\" näitamine"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Näidatakse ainult aktiivseid kasutajaid"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Määrab rakendi kuvamise paneelil. Võimalikud variandid on \"username\" "
"praeguse kasutaja nime kuvamiseks, \"icon\" inimeste ikooni kuvamiseks või "
"\"text\" sõna `Kasutajad' kasutamiseks."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Xnest'i kasutamine"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Kunas näidatakse kirjet \"Sisselogimisaken\". Võimalikud väärtused on "
"\"always\" kui kirjet tuleks alati näidata, \"never\" kui kirjet ei tohiks "
"kunagi näidata ja \"auto\" (vaikimisi) kui kirjet näidatakse ainult juhul, "
"kui rakend on Xnest režiimis."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Kunas näidatakse kirjet \"Muu\". Võimalikud väärtused on \"always\" kui "
"kirjet tuleks alati näidata, \"never\" kui kirjet ei tohiks kunagi näidata "
"ja \"auto\" (vaikimisi) kui kirjet näidatakse ainult juhul, kui rakend on "
"konsoolirežiimis (mitte Xnest režiimis)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Kas kasutajate vahel lülitumisel tuleb luua uusi Xnest aknaid või "
"aktiveerida uusi konsoole."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr ""
"Kas teisele konsoolile ümberlülitumisel tuleb ekraan lukustada või mitte."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Kas näidatada ainult hetkel sisseloginud kasutajaid või kõiki kasutajaid."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Leiti mitu sisselogimist</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Välimus"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Jätkamine"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Uued sisselogimised tehakse X_nest akendes"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Üksikasjad"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Leiti mitu sisselogimist - Kasutajate vahel lülituja"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Valikud"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Mõned eelistused on süsteemiülema poolt lukustatud."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Kasutaja, kelle kontole sa soovid lülituda, on sellesse arvutisse mitme "
"rööbiti seansiga sisse logitud. Millisele seansile sa soovid lülituda?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Menüütiitlis kasutatakse inimestega ikooni"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Menüütiitlis kasutatakse käesoleva kasutaja nime"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Menüütiitlis kasutatakse sõna 'Kasutajad'"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Kasutajate vahel lülituja viga"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Kasutajate vahel lülituja eelistused"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1388 ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Kasutajad"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Kui kasutajate vahel lülitumisel luuakse sisselogimisaken, siis see luuakse "
"uue ekraani asemel aknas."

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr ""
"Kui lülitutakse teisele kuvale, siis sellel kuval aktiveeritakse "
"ekraanisäästja."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Ekraani lukustamine pärast kasutajate vahel lülitumist"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Muu"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Sisselogimisaken"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Kasutajate vahel lülituja on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/"
"või muuta vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on "
"Vaba Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Seda programmi levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE "
"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
"Litsentsi."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos selle "
"programmiga, kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 59 "
"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA"

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Kasutajate vahel lülituja rakend"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Menüü kasutajate vahel kiireks lülitumiseks."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr "Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2006."

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Leiti mitu sisselogimist - Kasutajate vahel lülituja"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Leiti mitu sisselogimist"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s pesastatud aknas konsoolil %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s konsoolil %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Kuvahaldur pole saadaval"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Kasutajate valija korrektseks tööks on vaja töötavat GNOME kuvahaldurit aga "
"seda ei paista olevat."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Mitu konsooli pole toetatud"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "See süsteem ei toeta mitut graafilist sisselogimisekraani."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Liiga palju seansse"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Uue seansi loomise jaoks on juba liiga palju seansse käimas. Keegi peab "
"välja logima või tuleb süsteemsetest sätetest seansside arvu tõsta."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Graafikasüsteemi viga"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Graafilises keskkonnas sisselogimiste jaoks vajalik graafiline liides ei "
"käivitunud korralikult. Selle põhjuseks on tavaliselt X Window System'i või "
"GDM-i vigased seadistused."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Pääsuõiguste viga"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins. Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Kasutajal pole õiguseid täiendavalt sisse logida. Kontrolli oma <i>~/."
"Xauthority</i> sätteid."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Vajalik fail on puudu"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Kasutajate valija liidesefaili `%s' pole võimalik avada. See on ilmselt "
"põhjustatud rakenduse väärast paigaldusest või seadistusest."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Ekraani pole võimalik lukustada: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr ""
"Ekraani ajutiseks tühjendamiseks pole ekraanisäästjat võimalik kasutada: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Haldur"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Selle objekti omanikuks olev haldur."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Nimi"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "X11 kuva nimi, millele objekt viitab."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Kasutaja"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Hetkel sellelt virtuaalterminalilt sisselogitud kasutaja."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsool"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Virtuaalkonsooli number, kust seda kuva leida võib, või %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Pesastatud"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Kas see kuva on aknas (Xnest) või mitte."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Kuvahalduriga pole teadmata põhjusel võimalik ühenduda."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Kuvahaldur ei tööta või on liiga vana."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Paindlike serverite suurim määratud hulk on saavutatud."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "X'i käivitamisel tekkis tundmatu viga."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Tõrge X-serveri käivitamise lõpuleviimisel."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Liiga palju käimasolevaid X-seansse."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr ""
"Pesastatud X-server (Xnest) ei suuda käesoleva X-serveriga ühendust võtta."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "GDM-i sätetest pole X-serverit võimalik leida."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Proovitakse määrata tundmatut väljalogimise toimingut või pole see "
"väljalogimise toiming saadaval."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Virtuaalterminalid pole toetatud."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Vigane virtuaalterminali number."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Proovitakse uuendada toetamata seadistusvõtit."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "~/.Xauthority fail on puudu või vigaselt seadistatud."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Kuvahaldurile saadeti liiga palju sõnumeid ja see andis alla."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Kuvahaldur saatis tundmatu veateate."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Kasutaja, kelle kohta see menüükirje on."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikooni suurus"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Ikoonile määratav suurus."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Näidiku suurus"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Kontrollnäidiku suurus"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Näidiku polsterdus"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Ruum kasutajanime ja näidiku vahel"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Selle kasutaja poolt juhitud kasutajahalduri objekt."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Üksikasjade näitamine"

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (GNOME kuvahaldur) ei tööta."

#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager) or xdm."
#~ msgstr ""
#~ "Sa võid kasutada teist kuvahaldurit, näiteks KDM-i (KDE kuvahaldur) või "
#~ "XDM-i."

#~ msgid ""
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Kui sa ikkagi soovid seda võimalust kasutada, siis peaksid GDM-i ise "
#~ "käivitama või paluma oma süsteemihaldurit GDM käivitada."

#~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "GNOME kuvahalduriga (GDM) pole võimalik suhelda"

#~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
#~ msgstr "Arvatavasti on su GDM-i versioon liiga vana."

#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "GDM-ga pole võimalik suhelda, ilmselt on kasutusel GDM-I liiga vana "
#~ "versioon."

#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Paindlike serverite suurim lubatud hulk on saavutatud."

#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "X-serveri käivitamisel ilmnesid vead."

#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "X-serveri tõrge. Arvatavasti on see vigasel seadistatud."

#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "Liiga palju käimasolevaid X-seansse."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Pesastatud X-server (Xnest) ei suuda käesoleva X-serveriga ühendust "
#~ "võtta. Võibolla on sul X'i autoriseerimisfail puudu."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Pesastatud X-server (Xnest) pole saadaval või on GDM halvasti "
#~ "seadistatud.\n"
#~ "Palun paigalda pesastatud sisselogimiste kasutamiseks Xnest'i pakk."

#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr "X-server pole saadaval või on halvasti seadistatud."

#~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
#~ msgstr "Proovitakse lülituda vigase numbriga terminalile."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Sa ei paista olevat selle toimingu teostamiseks autenditud. Arvatavasti "
#~ "pole Su .Xauthority fail korralikult paigaldatud."

#~ msgid "Unknown error occurred."
#~ msgstr "Leidis aset tundmatu viga."