File: pl.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 4,452 kB
  • ctags: 441
  • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (512 lines) | stat: -rw-r--r-- 17,782 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
# translation of fast-user-switch-applet.HEAD.pl.po to Polish
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/gnomepl, moduł gnomepl, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnomepl.org
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2006.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-12 15:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-17 21:57+0100\n"
"Last-Translator: Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>\n"
"Language-Team:  <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Menu do szybkiego przełączania użytkowników"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Przełącznik użytkowników"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Generator apletu przełączania użytkowników"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Modyfikuj informacje _osobiste"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Informacje o"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "Modyfikuj _użytkowników i grupy"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "P_referencje"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "U_stawienia ekranu logowania"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Styl wyświetlania"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Blokada ekranu po przełączeniu"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Pokaż element menu \"Okno logowania\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Pokaż element menu \"Inne\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Pokaż tylko aktywnych użytkowników"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Określa jak wyświetlać aplet na panelu. Dopuszczalne wartości to \"username\" - aby wyświetlić nazwę bieżącego użytkownika, \"icon\" - aby wyświetlić "
"ikonę, albo \"text\" - aby wyświetlić słowo \"Użytkownicy.\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Użycie Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Określa, kiedy wyświetlić element \"Okno logowania\". Możliwe wartości: "
"\"always\" - by zawsze wyświetlać element, \"never\" - by nie był nigdy "
"wyświetlany, \"auto\" (domyślne), by wyświetlać element gdy aplet jest w "
"trybie Xnest."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Określa, kiedy wyświetlić element \"Inne\". Możliwe wartości: \"always\" - by "
"zawsze wyświetlać element, \"never\" - by nie był nigdy wyświetlany, \"auto"
"\" (domyślne), by wyświetlać element gdy aplet jest w trybie konsoli (nie "
"Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Określa, czy tworzyć nowe okna Xnest zamiast uruchamiać nowe konsole podczas "
"przełączania użytkowników."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Określa, czy zablokować ekran podczas przełączania na inną konsolę."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr "Określa, czy wyświetlać tylko zalogowanych użytkowników, czy wszystkich."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Stwierdzono wielokrotne logowanie</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Kontynuuj"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Tworzenie nowych logowań w _zagnieżdżonych oknach"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Przełącznik użytkowników - stwierdzono wielokrotne logowanie"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Opcje"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Część ustawień została zablokowana przez administratora systemu."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2024
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Użytkownik, na którego wybrano przełączenie, jest wielokrotnie zalogowany na "
"tym komputerze. Na którą sesję chcesz się przełączyć?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Użycie ikony \"ludzie\" dla tytułu menu"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Użycie bieżącej nazwy użytkownika dla tytułu menu"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Użycie słowa \"Użytkownicy\" dla tytułu menu"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Błąd przełącznika użytkowników"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Preferencje przełącznika użytkowników"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1388 ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr "Jeśli trzeba utworzyć nowy login, by przełączyć użytkownika, zostanie on utworzony w oknie zamiast na nowym ekranie"

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Przy zmianie na inny ekran, zostanie aktywowany wygaszacz dla tego ekranu."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Blokada ekranu po przełączeniu użytkowników"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Inne"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Okno logowania"

#: ../src/applet.c:1139
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Aplet szybkiego przełączania użytkowników jest oprogramowaniem "
"ogólnodostępnym; można je rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z "
"postanowieniami GNU General Public License opublikowanej przez Free Software "
"Foundation w wersji 2 lub (zależnie od Twojego wyboru) którejkolwiek "
"późniejszej."

#: ../src/applet.c:1143
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Program ten jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ "
"ŻADNEJ GWARANCJI, w tym bez gwarancji PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO "
"ZASTOSOWANIA. Szczegóły można znaleźć w GNU General Public License."

#: ../src/applet.c:1147
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Kopia licencji GNU GPL powinna zostać dostarczona wraz z tym programem. "
"Jeśli jej brak, napisz na adres Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Aplet szybkiego przełączania użytkowników"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Menu do szybkiego przełączania użytkowników."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr "GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Szybki przełącznik użytkowników - stwierdzono wielokrotne logowanie"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Stwierdzono wielokrotne logowanie"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s w zagnieżdżonym oknie na konsoli %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s na konsoli %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Menedżer ekranów jest niedostępny"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Aby wybór użytkowników działał poprawnie, musi być uruchomiony menedżer "
"ekranów GNOME (GDM)."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Wielokrotne konsole nie są obsługiwane"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "System nie obsługuje wielokrotnych graficznych ekranów logowania."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Zbyt wiele sesji"

#: ../src/applet.c:2099
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Obecnie jest uruchomionych zbyt wiele sesji, aby utworzyć kolejną. Ktoś musi "
"się wylogować, albo musi zostać zmieniona konfiguracja systemu by pozwolić "
"na więcej."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Błąd systemu graficznego"

#: ../src/applet.c:2106
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Interfejs graficzny nie został poprawnie uruchomiony, co jest potrzebne do "
"logowania graficznego. Prawdopodobnie system X Window lub GDM nie są "
"poprawnie skonfigurowane."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Błąd uprawnień"

#: ../src/applet.c:2112
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Nie masz uprawnień do tworzenia dodatkowych loginów. Sprawdź swoje "
"ustawienia <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Brak wymaganego pliku"

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Nie można otworzyć pliku interfejsu przełącznika użytkowników \"%s\". "
"Prawdopodobnie aplikacja nie została poprawnie zainstalowana lub "
"skonfigurowana."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Nie można zablokować ekranu: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Nie można tymczasowo ustawić wygaszacza ekranu: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Zarządzający"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Zarządzający, który jest właścicielem tego obiektu."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Nazwa ekranu X11, do którego odnosi się ten obiekt."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Użytkownik obecnie zalogowany na tym wirtualnym terminalu."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsola"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Numer wirtualnej konsoli, na której można znaleźć ten ekran, lub %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Zagnieżdżony"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Określa, czy ten ekran jest ekranem zagnieżdżonym (Xnested)."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Z nieznanych powodów nie można połączyć się z menedżerem ekranu."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Menedżer ekranu nie jest uruchomiony albo jest za stary."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Osiągnięto skonfigurowane ograniczenie serwerów elastycznych."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas uruchamiania X."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Nie powiodło się się ukończenie uruchamiania serwera X."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Zbyt wiele uruchomionych serwerów X."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "Zagnieżdżony X serwer (Xnest) nie może połączyć się z bieżącym X serwerem."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "Nie można odnaleźć X serwera z konfiguracji GDM."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Próba ustawienia nieznanego działania wylogowania albo próba ustawienia "
"działania wylogowania, które nie jest dostępne."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Wirtualne terminale nie są obsługiwane."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Niepoprawny numer wirtualnego terminala."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Próba aktualizacji nieobsługiwanego klucza konfiguracji."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Brak albo zła konfiguracja pliku ~/.Xauthority."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr ""
"Zbyt wiele komunikatów zostało wysłanych do menedżera ekranów powodując jego "
"zawieszenie."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Menedżer ekranów wysłał nieznany komunikat błędu."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Użytkownik, którego reprezentuje ten element menu."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Rozmiar ikony"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Używany rozmiar ikony."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Rozmiar wskaźnika"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Rozmiar wskaźnika zaznaczenia"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Odstęp wskaźnika"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Odstęp pomiędzy nazwą użytkownika a wskaźnikiem"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Obiekt menedżera użytkownika, przez którego jest kontrolowany użytkownik."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Pokaż szczegóły"