File: sk.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (591 lines) | stat: -rw-r--r-- 20,669 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
# Slovak translation of fast-user-switch-applet.
# Copyright (C) 2005 fast-user-switch-applet'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fast-user-switch package.
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2005-2008.
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
#
# $Id: sk.po 496 2008-01-31 08:38:39Z marcel $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-31 09:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-29 12:01+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Ponuka na rýchle prepnutie medzi používateľmi"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:354
msgid "User Switcher"
msgstr "Prepínač používateľov"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Vytváracie rozhranie pre Prepínač používateľov"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Upraviť osobné _informácie"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O programe"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "Upra_viť používateľov a skupiny"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "Na_staviť prihlasovaciu obrazovku"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Štýl zobrazenia"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Po prepnutí uzamknúť plochu"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Zobraziť položku \"Prihlásiť v okne\" v ponuke"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Zobraziť položku ponuky \"Iné\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Zobraziť iba aktívnych používateľov"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Určuje spôsob zobrazenia apletu v paneli. Zvolením \"username\" sa zobrazuje "
"meno aktuálne prihláseného používateľa, \"icon\" zobrazí ikony ľudí, a "
"nakoniec \"text\" zobrazí slovo `Používatelia'."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Použiť Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"Kedy zobraziť položku \"Prihlásiť v okne\". Možné hodnoty sú: \"always\" - "
"vždy zobraziť, \"never\" - nezobraziť položku nikdy, a \"auto\" (východzie) "
"- zobraziť položku ak je aplet v režime Xnest."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"Kedy ukázať položku \"Iné\". Možné hodnoty zahŕňajú: \"always\" pre stále "
"ukázanie položky, \"never\" pre neukázanie položky a \"auto\" (predvolené) "
"pre ukázanie položky ak je aplet v konzolovom (nie Xnest) režime."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Určuje, či sa majú pri prepínaní užívateľov vytvárať vnorené Xnest okná "
"namiesto vytvárania nových konzol."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Určuje, či uzamknúť plochu po prepnutí do inej konzoly."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Určuje, či zobraziť len aktuálne prihlásených užívateľov, alebo všetkých."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Našlo sa viacero prihlásení</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:2024
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovať"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Nové prihlásenia vo v_norených oknách"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Našlo sa viacero prihlásení - Prepínač používateľov"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Niektoré nastavenia boli uzamknuté správcom systému."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2049
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Používateľ, na ktorého sa chcete prepnúť, je na tomto počítači prihlásený "
"viackrát. Do ktorého prihlásenia sa chcete prepnúť?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Použije ikonku `ľudia' ako titulok ponuky"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Použije meno aktuálneho užívateľa ako titulok ponuky"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Použije slovo `Používatelia' ako titulok ponuky"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Chyba Prepínača používateľov"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Nastavenie Prepínača používateľov"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:477 ../src/applet.c:484
#: ../src/applet.c:1408 ../src/applet.c:1413 ../src/applet.c:1426
#: ../src/applet.c:1431
msgid "Users"
msgstr "Používatelia"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Ak má byť na prepnutie používateľov vytvorené nové prihlásenie, vytvorí sa v "
"novom okne namiesto na novej ploche"

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr "Po zmene obrazovky, aktivovať na nej šetrič obrazovky."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Uzamknúť plochu po prepnutí používateľov"

#: ../src/applet.c:332
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Aplet Prepínač používateľov"

#: ../src/applet.c:548
msgid "Other"
msgstr "Iné"

#: ../src/applet.c:561
msgid "Login Window"
msgstr "Prihlásiť v okne"

#: ../src/applet.c:1134
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr ""
"Prepínač používateľov je slobodný softvér; môžete ho ďalej šíriť a/alebo "
"modifikovať v súlade so znením GNU Všeobecnej verejnej licencie (GPL) ako je "
"publikovaná nadáciou Free Software Foundation; či už verzie 2, alebo (podľa "
"vlastného uváženia) ľubovoľnej neskoršej verzie licencie."

#: ../src/applet.c:1138
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Tento program je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ "
"AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; a to ani bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI, alebo "
"VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. Pre ďalšie podrobnosti viz. GNU General Public "
"License."

#: ../src/applet.c:1142
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr ""
"Kópiu licencie GPL ste mali obdržať zároveň s týmto programom. Ak sa tak "
"nestalo, napíšte na adresu nadácie: Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"

#: ../src/applet.c:1155
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Ponuka pre rýchle prepnutie medzi používateľmi."

#: ../src/applet.c:1160
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Pavol Šimo <palo.simo@post.sk>\n"
"Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>"

#: ../src/applet.c:2018
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Našlo sa viacero prihlásení - Prepínač používateľov"

#: ../src/applet.c:2048
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Našlo sa viacero prihlásení"

#: ../src/applet.c:2066
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s vo vnorenom okne na konzole %d"

#: ../src/applet.c:2070
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s na konzole %d"

#: ../src/applet.c:2112
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Správca prihlásenia nie je dostupný"

#: ../src/applet.c:2113
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Aby korektne fungoval Výber používateľov, musí byť spustený GNOME Správca "
"prihlásenia, lenže nie je."

#: ../src/applet.c:2117
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Viacnásobné konzoly nie sú podporované"

#: ../src/applet.c:2118
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Tento systém nepodporuje viacnásobné grafické prihlásenia."

#: ../src/applet.c:2123
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Priveľa relácií"

#: ../src/applet.c:2124
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Momentálne je vytvorených priveľa relácií na to, aby sa mohla vytvoriť "
"ďalšia. Niekto sa musí odhlásiť, alebo musí byť v konfigurácií systému "
"povolených viac relácií."

#: ../src/applet.c:2130
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Chyba grafického systému"

#: ../src/applet.c:2131
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Grafické rozhranie nenaštartovalo korektne, čo je ale potrebné pre grafické "
"prihlásenia. Pravdepodobne systém X alebo GDM nie je správne nastavený."

#: ../src/applet.c:2136
msgid "Permissions Error"
msgstr "Chyba prístupových oprávnení"

#: ../src/applet.c:2137
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins. Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Váš používateľ nemá oprávnenie na vytvorenie ďalšieho prihlásenia. "
"Skontrolujte si nastavenie vášho <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2290
msgid "Missing Required File"
msgstr "Chýba potrebný súbor"

#: ../src/applet.c:2292
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Súbor s rozhraniami Prepínača používateľov, `%s', nie je možné otvoriť. "
"Pravdepodobne táto aplikácia nebola korektne nainštalovaná alebo nastavená."

#: ../src/applet.c:2368
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Nie je možné uzamknúť obrazovku: %s"

#: ../src/applet.c:2382
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Nedá sa nastaviť šetrič obrazovky do režimu dočasnej aktivácie: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Správca"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Správca, ktorý vlastní tento objekt."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Názov"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Názov obrazovky X11 na ktorú sa tento objekt odkazuje."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Používateľ"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Používateľ, ktorý je práve prihlásený na tomto virtuálnom termináli."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konzola"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr ""
"Číslo virtuálnej konzoly, na ktorej sa nachádza táto obrazovka, alebo %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Vnorené"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Určuje, či je táto obrazovka vnorená v okne (Xnest)."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Z neznámych dôvodov sa nepodarilo spojiť so Správcom prihlásení."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Správca prihlásení nebeží alebo je príliš starý."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Bol dosiahnutý nastavený limit počtu flexibilných serverov."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Pri štartovaní X sa vyskytla neznáma chyba."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "X serveru sa nepodarilo dokončiť štartovanie."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Už beží príliš veľa X relácií."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr ""
"Vnorený X server (Xnest) sa nemôže pripojiť k vášmu aktuálnemu X serveru."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "X server z konfigurácie GDM sa nepodarilo nájsť."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr ""
"Pokus o nastavenie neznámej odhlasovacej akcie, alebo pokus o nastavenie "
"nedostupnej odhlasovacej akcie."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Virtuálne terminály nie sú podporované."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Neplatné číslo virtuálneho terminálu."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Pokus o aktualizovanie nepodporovaného konfiguračného kľúča."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Súbor ~/.Xauthority je zle nakonfigurovaný alebo chýba."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Správcovi prihlásení bolo odoslaných priveľa správ, už neprijíma."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Správca prihlásení odoslal neznáme chybové hlásenie."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Používateľ, ktorého reprezentuje táto položka ponuky."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Veľkosť ikony"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Aká veľkosť ikony sa má použiť."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Veľkosť indikátora"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Veľkosť políčka indikátora"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Medzera indikátora"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Medzera medzi indikátorom a menom používateľa"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Objekt správcu používateľov, ktorým je kontrolovaný tento používateľ."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Ukázať podrobnosti"

#~ msgid "_Change Photo..."
#~ msgstr "_Zmeniť fotku..."

#~ msgid "_Login Screen Setup..."
#~ msgstr "Nastavenie _prihlasovacej obrazovky..."

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (Správca prihlásení) nie je spustený."

#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager) or xdm."
#~ msgstr ""
#~ "Je možné, že používate iného správcu prihlásení, ako napríklad KDM (KDE "
#~ "Správca prihlásení) alebo xdm."

#~ msgid ""
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Ak stále chcete použiť túto vlastnosť, buď naštartujte GDM vlastnoručne, "
#~ "alebo o to požiadajte správcu systému."

#~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "Nepodarila sa komunikácia s GDM (Správca prihlásení)"

#~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
#~ msgstr "Možnože máte spustenú staršiu verziu GDM."

#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarila sa komunikácia s gdm, možnože máte spustenú starú verziu."

#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Bol dosiahnutý limit povolených flexibilných X serverov."

#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "Pri štartovaní X serveru sa vyskytli chyby."

#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "X server prestal fungovať. Možnože nie je správne nastavený."

#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "Beží priveľa X sedení."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Vnorený X server (Xnest) sa nemôže pripojiť k vášmu aktuálnemu X "
#~ "serveru. Asi vám chýba súbor X autorizácie."

#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Vnorený X server (Xnest) nie je prístupný, alebo gdm je zle nastavený.\n"
#~ "Pre použitie vnorených prihlásení prosím nainštalujte balík Xnest."

#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr "X server nie je dostupný, pravdepodobne je gdm zle nastavený."

#~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
#~ msgstr "Pokus o zmenu na neplatné číslo virtuálneho terminálu."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Nezdá sa, že máte overenie potrebné na túto operáciu. Pravdepodobne váš "
#~ "súbor .Xauthority nie je nastavený korektne."

#~ msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
#~ msgstr "Bolo odoslaných priveľa správ pre gdm a on sa na nás vykašľal."

#~ msgid "Unknown error occured."
#~ msgstr "Nastala neznáma chyba."