File: sl.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (491 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,748 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
# Slovenian translation for fast-user-switch-applet.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fast-user-switch-applet package.
#
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-02 03:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-18 08:54+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Meni za hitro preklapljanje med uporabniki"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
#: ../src/applet.c:346
msgid "User Switcher"
msgstr "Preklopnik med uporabniki"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Tovarna vstavkov preklopnika med uporabniki"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Uredi osebne _podatke"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O programu"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Uredi uporabnike in skupine"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nastavitve"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Nastavi prijavni zaslon"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Stil prikaza"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Zakleni zaslon po preklopu"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Prikaži predmet menija \"Okno za prijavo\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Prikaži predmet menija \"Drugo\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Prikaži samo aktivne uporabnike"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid "Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text\" to use the word `Users.'"
msgstr "Določa, kako prikazati vstavek na pultu. Uporabite \"username\" za prikaz uporabniškega imena trenutnega uporabnika, \"icon\" za prikaz ikon ljudi ali \"text\" za uporabo besede 'Uporabniki'."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Uporabi Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid "When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr "Kdaj naj bo predmet \"Okno za prijavo\" prikazan. Možne vrednosti so: \"always\" (vedno prikaži predmet), \"never\" (nikoli ne prikaži predmeta) in \"auto\" (privzeto; prikaži predmet, ko je vstavek v načinu Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid "When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr "Kdaj naj bo predmet \"Drugo\" prikazan. Možne vrednosti vključujejo: \"always\" (vedno prikaži predmet), \"never\" (nikoli ne prikaži predmeta) in \"auto\" (privzeto; prikaži predmet ko je vstavek v konzolnem načinu, ne Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid "Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles when switching users."
msgstr "Ali naj bo ustvarjena nova Xnest okna namesto odpiranja konzol ob preklopu uporabnika."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Ali naj se zaklene zaslon po preklopu v drugo konzolo ali ne."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr "Ali naj bodo prikazani samo uporabniki, ki so trenutno prijavljeni, ali vse uporabniki."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Najdene večkratne prijave</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Videz"

#: ../data/ui.glade.h:3
#: ../src/applet.c:1999
msgid "Continue"
msgstr "Nadaljuj"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Ustvari nove prijave v _gnezdenih oknih"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Najdene večkratne prijave - Preklopnik med uporabniki"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Nekatere nastavitve je sistemski administrator zaklenil."

#: ../data/ui.glade.h:9
#: ../src/applet.c:2024
msgid "The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. Which login do you want to switch to?"
msgstr "Uporabnik, ki ga želite preklopiti, je večkratno prijavljen na tem računalniku. Na katero prijavo ga želite preklopiti?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Uporabi ikono 'ljudi' kot naziv menija"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Uporabi uporabniško ime trenutnega uporabnika kot naziv menija"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Uporabi besedo 'Uporabniki' kot naziv menija"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Napaka preklopnika med uporabniki"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Nastavitve Preklopnika med uporabniki"

#: ../data/ui.glade.h:15
#: ../src/applet.c:469
#: ../src/applet.c:476
#: ../src/applet.c:1383
#: ../src/applet.c:1388
#: ../src/applet.c:1401
#: ../src/applet.c:1406
msgid "Users"
msgstr "Uporabniki"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid "When a new login must be created to switch users, create it in a window instead of on a new screen"
msgstr "Ko je potrebno ustvariti novo prijavo za preklop med uporabniki, jo ustvari v oknu namesto v novem zaslonu."

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid "When changing to a different display, activate the screensaver for this display."
msgstr "Ko se izvaja priklop na drugi zaslon, na tem zaslonu aktiviraj ohranjevalnik zaslona."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Zakleni zaslon po preklopu uporabnikov"

#: ../src/applet.c:540
msgid "Other"
msgstr "Drugo"

#: ../src/applet.c:553
msgid "Login Window"
msgstr "Okno za prijavo"

#: ../src/applet.c:1139
msgid "The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
msgstr "Fast User Switch Applet je prosti program. Lahko ga razširjate in/ali spreminjate pod pogoji licence GNU General Public License kot jo je objavila organizacija Free Software Foundation; bodisi pod različico 2 ali (po vašem mnenju) katerokoli kasnejšo različico"

#: ../src/applet.c:1143
msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr "Ta program se razširja v upanju, da bo koristen, vendar BREZ ZAGOTOVILA KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez posrednega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO. Za več podrobnosti si oglejte GNU General Public License."

#: ../src/applet.c:1147
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Skupaj s programom bi morali prejeti kopijo licence GNU General Public License. Če je niste, pišite na Free Software Foundation, Inc.,59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"

#: ../src/applet.c:1157
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Aplet za preklop med uporabniki"

#: ../src/applet.c:1161
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Meni za hitro preklapljanje med uporabniki."

#: ../src/applet.c:1166
msgid "translator-credits"
msgstr "Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>"

#: ../src/applet.c:1993
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Najdene večkratne prijave - Hitri preklop uporabnikov"

#: ../src/applet.c:2023
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Najdene večkratne prijave"

#: ../src/applet.c:2041
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s je gnezdeno okno na konzoli %d"

#: ../src/applet.c:2045
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s na konzoli %d"

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Upravitelj zasolna ni na voljo"

#: ../src/applet.c:2088
msgid "In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display Manager must be running, but it is not."
msgstr "Za pravilno delovanje Preklopnika med uporabniki mora biti zagnan Upravitelj zasona GNOME (GNOME Display Manager), vendar ni zagnan."

#: ../src/applet.c:2092
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Večkratne konzole niso podprte"

#: ../src/applet.c:2093
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Ta sistem ne podpira večkratnih grafičnih zaslonov za prijavo."

#: ../src/applet.c:2098
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Preveč sej"

#: ../src/applet.c:2099
msgid "There are currently too many sessions running to create a new one. Someone must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr "Trenutno teče preveč sej, da bi lahko ustvarili novo. Nekdo se mora odjaviti ali pa morate spremeniti konfiguracijo, da bi dovolili več sej."

#: ../src/applet.c:2105
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Napaka grafičnega sistema"

#: ../src/applet.c:2106
msgid "The graphical interface did not properly start, which is needed for graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not properly configured."
msgstr "Grafični sistem ni bil pravilno zagnan, kar je potrebno za grafično prijavo. Možno je, da X Window System ali GDM nista pravilno nastavljena."

#: ../src/applet.c:2111
msgid "Permissions Error"
msgstr "Napaka pri dovoljenjih"

#: ../src/applet.c:2112
msgid "Your user does not have permissions to create additional logins. Check your <i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr "Vaš uporabnik nima dovoljenj, da bi lahko ustvaril dodatne prijave. Preverite nastavitev v <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2265
msgid "Missing Required File"
msgstr "Manjkajoča zahtevana datoteka."

#: ../src/applet.c:2267
#, c-format
msgid "The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely that this application was not properly installed or configured."
msgstr "Datoteke vmesnika Izbirnika uporabnikov (User Selector), %s, ni mogoče odpreti. Možno je, da ta program ni bil pravilno nameščen ali nastavljen."

#: ../src/applet.c:2343
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Ni mogoče zakleniti zaslona: %s"

#: ../src/applet.c:2357
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Ni mogoče začasno nastaviti črnega zaslona kot ohranjevalnik zaslona: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119
#: ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Upravitelj"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Upravitelj, ki je lastnik tega objekta."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Ime"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Ime zaslona X11, na katerega se nanaša ta objekt."

#: ../src/fusa-display.c:134
#: ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Uporabnik"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Uporabnik, ki je trenutno prijavljen na tem navideznem terminalu."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konzola"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Številka navidezne konzole, na kateri je lahko najden ta zaslon ali %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Gnezdeno"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Ali je ta zaslon okenski (Xnest) zaslon ali ne."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Upravitelja zaslona ni mogoče kontaktirati zaradi neznanih razlogov."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Upravitelj zaslona ne teče ali pa je prestar."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Dosežen je bil nastavljen limit prilagodljivih strežnikov."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Pri zagonu X je prišlo do neznane napake."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "Strežnik X ni uspel končati zaganjanja."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Zagnanih je preveč sej X."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "Ni mogoče povezati gnezdenega strežnika X (Xnest) s trenutnim strežnikom X."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "Ni mogoče najti strežnika X v konfiguraciji GDM-ja."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid "Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action which is not available."
msgstr "Poskus nastavitve neznanega dejanja odjave ali dejanja odjave, ki ni na voljo."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Navidezni terminali niso podprti."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Neveljavna številka navideznega terminala."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Poskus posodobitve nepodprtega konfiguracijskega ključa."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Datoteka ~/.Xauthority je slabo nastavljena ali manjkajoča."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Upravitelju zaslona je bilo poslanih preveč sporočil, zato se je obesil."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Upravitelj zaslona je poslal sporočilo o neznani napaki."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Uporabnik, ki ga ta menijski predmet predstavlja."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Velikost ikone"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Velikost ikone, ki jo želite uporabiti."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Velikost indikatorja"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Velikost kontrolnega indikatorja"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Prostor okoli indikatorja"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Prostor okoli uporabniškega imena in indikatorja"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Objekt upravitelja uporabnikov, ki nadzoruje tega uporabnika."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Prikaži podrobnosti"

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (Upravitelj zaslona GNOME) ne teče."
#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager) or xdm."
#~ msgstr ""
#~ "V bistvu lahko uporabljate tudi drug upravitelj zaslona, kot KDM "
#~ "(Upravitelj zaslona KDE) ali xdm."
#~ msgid ""
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Če še vedno želite uporabljati to zmožnost, bodisi sami zaženite GDM ali "
#~ "vprašajte sistemskega administratorja, da zažene GDM."
#~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "Ni mogoče komunicirati z GDM (Upraviteljem zaslona GNOME)"
#~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
#~ msgstr "Morda že teče starejša različica GDM-ja."
#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr "Ni mogoče komunicirati z gdm, mogoče že teče starejša različica."
#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Dosežena je dovoljena omejitev prilagodljivih strežnikov X."
#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "Ob poskusu zagona strežnika X je prišlo do napak."
#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "Strežnik X ni uspel. Morda ni pravilno nastavljen."
#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "Teče preveč sej X."
#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Gnezden strežnik X (Xnest) se ne more povezati s trenutnim strežnikom. "
#~ "Morda vam manjka avtorizacijska datoteka X."
#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Gnezden strežnik X (Xnest) ni na voljo ali pa je gdm slabo nastavljen.\n"
#~ "Prosim namestite paket Xnest za uporabo gnezdene prijave."
#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr "Strežnik X ni na voljo ali pa je gdm slabo nastavljen."
#~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
#~ msgstr "Poskus spreminjanja na neveljavno številko navideznega terminala."
#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Zgleda, da nimate potrebe avtentifikacije za to operacijo. Mogoče "
#~ "datoteka .Xauthority ni nastavljena pravilno."
#~ msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
#~ msgstr "Gdm-ju je bilo poslanih preveč sporočil, zato se je obesil."
#~ msgid "Unknown error occurred."
#~ msgstr "Prišlo je do neznane napake."