File: sv.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (992 lines) | stat: -rw-r--r-- 41,665 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
# Swedish messages for fast-user-switch-applet.
# Copyright (C) 2005-2008 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2008.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-15 02:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-15 02:33+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "En meny för att växla mellan användare"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
#: ../src/applet.c:354
msgid "User Switcher"
msgstr "Användarväxlare"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Panelprogramsfabrik för användarväxlare"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Redigera personlig _information"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Redigera användare och grupper"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Konfigurera inloggningsskärmen"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Visningsstil"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Lås skärmen efter växling"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "Visa menyobjektet \"Inloggningsfönster\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "Visa menyobjektet \"Annan\""

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Visa endast aktiva användare"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid "Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text\" to use the word `Users.'"
msgstr "Anger hur panelprogrammet ska visas i panelen. Använd \"username\" för "

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Använd Xnest"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid "When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr "När posten \"Inloggningsfönster\" ska visas. Möjliga värden inkluderar: \"always\" för att alltid visa posten, \"never\" för att aldrig visa posten, och \"auto\" (standard) för att visa posten när panelprogrammet är i Xnest-läge."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid "When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr "Huruvida posten \"Annan\" ska visas. Möjliga värden inkluderar: \"always\" för att alltid visa posten, \"never\" för att aldrig visa posten, och \"auto\" (standard) för att visa posten när panelprogrammet är i konsoll-läge (inte Xnest)."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid "Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles when switching users."
msgstr "Huruvida nya Xnest-fönster ska skapas istället för att kalla upp nya konsoller vid växling av användare eller inte."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Huruvida skärmen ska låsas efter växling till en annan konsoll eller inte."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr "Huruvida endast användare som för tillfället är inloggade ska visas eller alla användare."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Flera inloggningar hittades</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: ../data/ui.glade.h:3
#: ../src/applet.c:2024
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "Skapa nya inloggningar i _nästlade fönster"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Flera inloggningar hittades - Användarväxlare"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "En del inställningar har låsts av systemadministratören."

#: ../data/ui.glade.h:9
#: ../src/applet.c:2049
msgid "The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. Which login do you want to switch to?"
msgstr "Den användare som du vill växla till är inloggad flera gånger på denna dator. Vilken inloggning vill du växla till?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Använd \"folk\"-ikonen som menytitel"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Använd den aktuella användarens namn som menytitel"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Använd ordet \"Användare\" som menytitel"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Fel i användarväxlaren"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Inställningar för användarväxlaren"

#: ../data/ui.glade.h:15
#: ../src/applet.c:477
#: ../src/applet.c:484
#: ../src/applet.c:1408
#: ../src/applet.c:1413
#: ../src/applet.c:1426
#: ../src/applet.c:1431
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid "When a new login must be created to switch users, create it in a window instead of on a new screen"
msgstr "Skapa den nya inloggningen i ett fönster istället för på en ny skärm när en ny inloggning måste skapas för att växla användare."

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid "When changing to a different display, activate the screensaver for this display."
msgstr "Aktivera skärmsläckaren för denna display när växling sker till en annan display."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "_Lås skärmen efter växling av användare"

#: ../src/applet.c:332
msgid "Fast User Switch Applet"
msgstr "Panelprogram för snabb användarväxling"

#: ../src/applet.c:548
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: ../src/applet.c:561
msgid "Login Window"
msgstr "Inloggningsfönster"

#: ../src/applet.c:1134
msgid "The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
msgstr "Panelprogrammet Snabb användarväxlare är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."

#: ../src/applet.c:1138
msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information."

#: ../src/applet.c:1142
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "

#: ../src/applet.c:1155
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "En meny för att snabbt växla mellan användare."

#: ../src/applet.c:1160
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
"Christian Rose\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"

#: ../src/applet.c:2018
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Flera inloggningar hittades - Snabb användarväxling"

#: ../src/applet.c:2048
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Flera inloggningar hittades"

#: ../src/applet.c:2066
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%s i ett nästlat fönster på konsoll %d"

#: ../src/applet.c:2070
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%s på konsoll %d"

#: ../src/applet.c:2112
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Displayhanteraren är inte tillgänglig"

#: ../src/applet.c:2113
msgid "In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display Manager must be running, but it is not."
msgstr "För att användarväljaren ska kunna fungera korrekt måste GNOME-displayhanteraren vara igång, men det är den inte."

#: ../src/applet.c:2117
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Flera konsoller stöds inte"

#: ../src/applet.c:2118
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Detta system stöder inte flera grafiska inloggningsskärmar."

#: ../src/applet.c:2123
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "För många sessioner"

#: ../src/applet.c:2124
msgid "There are currently too many sessions running to create a new one. Someone must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr "Det finns för tillfället för många sessioner körandes för att en ny ska kunna skapas. Någon måste logga ut, eller så måste systemkonfigurationen ändras så att fler tillåts."

#: ../src/applet.c:2130
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Fel i grafiska systemet"

#: ../src/applet.c:2131
msgid "The graphical interface did not properly start, which is needed for graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not properly configured."
msgstr "Det grafiska gränssnittet startade inte korrekt, vilket behövs för grafiska inloggningar. Det är möjligt att X Window System eller GDM inte är korrekt konfigurerade."

#: ../src/applet.c:2136
msgid "Permissions Error"
msgstr "Rättighetsfel"

#: ../src/applet.c:2137
msgid "Your user does not have permissions to create additional logins. Check your <i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr "Din användare har inte rättigheter att skapa ytterligare inloggningar. Kontrollera din konfiguration i <i>~/.Xauthority</i>."

#: ../src/applet.c:2290
msgid "Missing Required File"
msgstr "Saknar nödvändig fil"

#: ../src/applet.c:2292
#, c-format
msgid "The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely that this application was not properly installed or configured."
msgstr "File för användarväljaren, \"%s\", kunde inte öppnas. Det är möjligt att det här programmet inte blev korrekt installerat eller konfigurerat."

#: ../src/applet.c:2368
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Kan inte låsa skärmen: %s"

#: ../src/applet.c:2382
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Kan inte temporärt ställa in skärmsläckaren till blank skärm: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119
#: ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Hanterare"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Hanteraren som äger det här objektet."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Namnet på den X11-display som det här objeketet refererar till."

#: ../src/fusa-display.c:134
#: ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Användaren som för närvarande är inloggad på den här virtuella terminalen."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsoll"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Antalet virtuella konsoller som den här displayen kan hittas på, eller %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "Nästlad"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Huruvida den här displayen är en fönsterdisplay (Xnest) eller inte."

#: ../src/fusa-manager.c:1035
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Displayhanteraren kunde inte kontaktas av okända anledningar."

#: ../src/fusa-manager.c:1042
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Displayhanteraren kör inte eller är för gammal."

#: ../src/fusa-manager.c:1045
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Det största tillåtna antalet flexibla X-servrar har uppnåtts."

#: ../src/fusa-manager.c:1048
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "Det inträffade ett okänt fel vid start av X."

#: ../src/fusa-manager.c:1051
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "X-servern misslyckades med att starta upp korrekt."

#: ../src/fusa-manager.c:1054
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Det körs för många X-sessioner."

#: ../src/fusa-manager.c:1057
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "Den nästlade X-servern (Xnest) kan inte ansluta till din aktuella X-server."

#: ../src/fusa-manager.c:1060
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "X-servern i GDM-konfigurationen kunde inte hittas."

#: ../src/fusa-manager.c:1063
msgid "Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action which is not available."
msgstr "Försöker ställa in en okänd utloggningsåtgärd, eller försöker ställa in en utloggningsåtgärd som inte är tillgänglig."

#: ../src/fusa-manager.c:1066
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Virtuella terminaler stöds inte."

#: ../src/fusa-manager.c:1069
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Ogiltigt nummer på en virtuell terminal."

#: ../src/fusa-manager.c:1072
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Försöker att uppdatera en konfigurationsnyckel som inte stöds."

#: ../src/fusa-manager.c:1075
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "Filen ~/.Xauthority är felaktigt konfigurerad eller saknas."

#: ../src/fusa-manager.c:1078
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "För många meddelanden skickades till displayhanteraren och det hängde oss."

#: ../src/fusa-manager.c:1082
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Displayhanteraren skickade ett okänt felmeddelande."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Användaren som det här menyobjektet representerar."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikonstorlek"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Storleken på den ikon som ska användas."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Indikatorstorlek"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Storlek på kontrollindikator"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Indikatorutrymme"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Utrymme mellan användarnamnet och indikatorn"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Användarhanterarobjektet som den här användaren kontrolleras av."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Visa detaljer"

#~ msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
#~ msgstr "GDM (GNOME:s displayhanterare) kör inte."
#~ msgid ""
#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
#~ "Display Manager) or xdm."
#~ msgstr ""
#~ "Du kanske i själva verket använder en annan displayhanterare som till "
#~ "exempel KDM (KDE:s displayhanterare) eller xdm."
#~ msgid ""
#~ "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask "
#~ "your system administrator to start GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Om du fortfarande vill använda denna funktion bör du antingen själv "
#~ "starta GDM eller be din systemadministratör att starta GDM."
#~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "Kan inte kommunicera med GDM (GNOME:s displayhanterare)"
#~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
#~ msgstr "Du kanske har en gammal version körandes."
#~ msgid ""
#~ "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte kommunicera med gdm, du kanske har en gammal version körandes."
#~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
#~ msgstr "Det största tillåtna antalet flexibla X-servrar är uppnått."
#~ msgid "There were errors trying to start the X server."
#~ msgstr "Det inträffade fel vid försök att starta X-servern."
#~ msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
#~ msgstr "X-servern misslyckades. Den är kanske inte korrekt konfigurerad."
#~ msgid "Too many X sessions running."
#~ msgstr "För många X-sessioner kör."
#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
#~ "may be missing an X authorization file."
#~ msgstr ""
#~ "Den nästlade X-servern (Xnest) kan inte ansluta till din nuvarande X-"
#~ "server. Du kanske saknar en X-auktoriseringsfil."
#~ msgid ""
#~ "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly "
#~ "configured.\n"
#~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
#~ msgstr ""
#~ "Den nästlade X-servern (Xnest) är inte tillgänglig, eller så är gdm "
#~ "felaktigt konfigurerad.\n"
#~ "Installera paketet Xnest för att använda den nästlade inloggingen."
#~ msgid ""
#~ "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
#~ msgstr ""
#~ "X-servern är inte tillgänglig, det är troligt att gdm är felaktigt "
#~ "konfigurerad."
#~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
#~ msgstr "Försöker ändra till ett ogiltigt tal för en virtuell terminal."
#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
#~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte ha den autentisering som behövs för denna åtgärd. Din ."
#~ "Xauthority-fil är kanske inte korrekt konfigurerad."
#~ msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
#~ msgstr "För många meddelanden skickades till gdm och det hängde oss."
#~ msgid "Unknown error occurred."
#~ msgstr "Ett okänt fel inträffade."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"
#~ msgid "Multiple logins found"
#~ msgstr "Flera inloggningar hittades"
#~ msgid "User switcher"
#~ msgstr "Användarväxlare"
#~ msgid "Login Screen"
#~ msgstr "Inloggningsskärm"
#~ msgid "_Login Window"
#~ msgstr "_Inloggningsfönster"

#, fuzzy
#~ msgid "How many minutes until the monitor goes black"
#~ msgstr "En minut till nästa paus"

#, fuzzy
#~ msgid "How many minutes until the monitor goes black."
#~ msgstr "En minut till nästa paus"

#, fuzzy
#~ msgid "How many minutes until the monitor power-saves"
#~ msgstr "En minut till nästa paus"

#, fuzzy
#~ msgid "How many minutes until the monitor power-saves."
#~ msgstr "En minut till nästa paus"

#, fuzzy
#~ msgid "The screensaver selection mode"
#~ msgstr "den aktuella markeringen"

#, fuzzy
#~ msgid "Whether or not to lock as well as save"
#~ msgstr "Huruvida expanderaren är expanderad eller inte"

#, fuzzy
#~ msgid "Whether or not to lock as well as save."
#~ msgstr "Huruvida expanderaren är expanderad eller inte"

#, fuzzy
#~ msgid "Whether to power down the monitor"
#~ msgstr "Växla om genvägsraden ska visas"

# Detta borde bero på lokalen?!
# http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61073
#, fuzzy
#~ msgid "Whether to power down the monitor."
#~ msgstr "Huruvida veckonummer ska visas i datumbläddraren."

#, fuzzy
#~ msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
#~ msgstr "Anpassad skärmsläckare. Ingen beskrivning finns tillgänglig"

#, fuzzy
#~ msgid "Version of this application"
#~ msgstr "Hur man använder detta program"

#, fuzzy
#~ msgid "Show debugging output"
#~ msgstr "Felsökningsutdata"
#~ msgid "Verifying password..."
#~ msgstr "Verifierar lösenord..."
#~ msgid "About %ld seconds left"
#~ msgstr "Ungefär %ld sekunder kvar"

#, fuzzy
#~ msgid "Time expired!"
#~ msgstr "Tidsserver"

#, fuzzy
#~ msgid "You have the Caps Lock key on."
#~ msgstr "Du har CapsLock på!"

#, fuzzy
#~ msgid "Password verification failed!"
#~ msgstr "Lösenordsgiltighet"
#~ msgid "_Unlock"
#~ msgstr "Lås _upp"

#, fuzzy
#~ msgid "Enter password to unlock screen"
#~ msgstr "_Kräv lösenord för att låsa upp skärmen"
#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"
#~ msgid "_Password:"
#~ msgstr "_Lösenord:"
#~ msgid "Log in as another user?"
#~ msgstr "Logga in som en annan användare?"
#~ msgid "Log in as another user"
#~ msgstr "Logga in som en annan användare"
#~ msgid "CDE"
#~ msgstr "CDE"
#~ msgid "This session logs you into CDE"
#~ msgstr "Denna session loggar in dig i CDE"
#~ msgid "Default System Session"
#~ msgstr "Standardsystemsession"
#~ msgid "This is the default system session"
#~ msgstr "Det här är standardsystemsessionen"
#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. You will need to log in on a console "
#~ "and rerun the X configuration program. Then restart GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är "
#~ "den inte korrekt inställd. Du kommer att behöva logga in på en konsoll "
#~ "och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."
#~ msgid ""
#~ "Would you like me to try to run the X configuration program? Note that "
#~ "you will need the root password for this."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du att jag ska prova att köra X-konfigurationsprogrammet? Observera "
#~ "att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."
#~ msgid "Please type in the root (privileged user) password."
#~ msgstr "Skriv in roots (den priviligierade användarens) lösenord."
#~ msgid "I will now try to restart the X server again."
#~ msgstr "Jag kommer nu att försöka starta om X-servern igen."
#~ msgid ""
#~ "I will disable this X server for now. Restart GDM when it is configured "
#~ "correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kommer att inaktivera X-servern tills vidare. Starta om GDM när den "
#~ "är korrekt konfigurerad."
#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. Would you like to view the X server "
#~ "output to diagnose the problem?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är "
#~ "den inte korrekt inställd. Vill du se utdatan från X-servern för att "
#~ "analysera problemet?"
#~ msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
#~ msgstr "Vill du även se den detaljerad utdata från X-servern?"
#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It seems that "
#~ "the pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like "
#~ "to view the X server output to diagnose the problem?"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Det verkar som "
#~ "om ditt pekdon (din mus) inte är korrekt konfigurerat. Vill du se utdatan "
#~ "från X-servern för att analysera problemet?"
#~ msgid ""
#~ "Would you like me to try to run the mouse configuration program? Note "
#~ "that you will need the root password for this."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du att jag ska prova att köra muskonfigurationsprogrammet? Observera "
#~ "att du kommer att behöva rootlösenordet för detta."
#~ msgid ""
#~ "This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you "
#~ "have your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the "
#~ "window in the upper left corner"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är den felsäkra xterm-sessionen. Fönster får nu endast fokus om du "
#~ "placerar muspekaren över dem. För att komma ut ur detta läge skriver du "
#~ "\"exit\" i fönstret i det översta vänstra hörnet"
#~ msgid ""
#~ "I could not start your session and so I have started the failsafe xterm "
#~ "session. Windows now have focus only if you have your cursor above "
#~ "them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper "
#~ "left corner"
#~ msgstr ""
#~ "Jag kunde inte starta din session och har nu startat den felsäkra xterm-"
#~ "sessionen. Fönster får nu endast fokus om du placerar muspekaren över "
#~ "dem. För att komma ut ur detta läge skriver du \"exit\" i fönstret i det "
#~ "översta vänstra hörnet"
#~ msgid "GNOME"
#~ msgstr "GNOME"
#~ msgid "This session logs you into GNOME"
#~ msgstr "Denna session loggar in dig i GNOME"
#~ msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skriva ny auktoriseringspost: %s"
#~ msgid ""
#~ "%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Kunde inte skriva ny auktoriseringspost. Möjligtvis är diskutrymmet "
#~ "slut"
#~ msgid ""
#~ "GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of "
#~ "diskspace.%s%s"
#~ msgstr ""
#~ "GDM kunde inte skriva en ny auktoriseringspost till disk. Möjligtvis är "
#~ "diskutrymmet slut.%s%s"
#~ msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa ny kakfil i %s"
#~ msgid "%s: Cannot safely open %s"
#~ msgstr "%s: Kan inte säkert öppna %s"
#~ msgid "%s: Could not open cookie file %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte öppna kakfilen %s"
#~ msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
#~ msgstr "%s: Kunde inte låsa kakfilen %s"
#~ msgid "%s: Could not write cookie"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skriva kaka"
#~ msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
#~ msgstr "%s: Ignorerar konstig kakfil %s"
#~ msgid "Can't write to %s: %s"
#~ msgstr "Kan inte skriva till %s: %s"
#~ msgid ""
#~ "The display server has been shut down about 6 times in the last 90 "
#~ "seconds, it is likely that something bad is going on. I will wait for 2 "
#~ "minutes before trying again on display %s."
#~ msgstr ""
#~ "Displayservern har stängts ned ungefär 6 gånger under de senaste 90 "
#~ "sekunderna. Det är sannolikt att någonting felaktigt sker. Jag kommer att "
#~ "vänta i två minuter innan jag försöker igen på display %s."
#~ msgid "%s: Cannot create pipe"
#~ msgstr "%s: Kan inte skapa rör"
#~ msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
#~ msgstr "%s: Misslyckades med att grena en gdm-slavprocess för %s"
#~ msgid "%s not a regular file!\n"
#~ msgstr "%s är inte en vanlig fil!\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "... File too long to display ...\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "... Filen är för lång för att visas ...\n"
#~ msgid "%s could not be opened"
#~ msgstr "%s kunde inte öppnas"
#~ msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
#~ msgstr "%s: Kan inte grena för att visa fel-/infofönster"
#~ msgid "%s: Directory %s does not exist."
#~ msgstr "%s: Katalogen %s finns inte."
#~ msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
#~ msgstr "%s: %s ägs inte av uid %d."
#~ msgid "%s: %s is writable by group."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av gruppen."
#~ msgid "%s: %s is writable by other."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av övriga."
#~ msgid "%s: %s does not exist but must exist."
#~ msgstr "%s: %s finns inte men måste finnas."
#~ msgid "%s: %s is not a regular file."
#~ msgstr "%s: %s är inte en vanlig fil."
#~ msgid "%s: %s is writable by group/other."
#~ msgstr "%s: %s kan skrivas av grupp/övriga."
#~ msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
#~ msgstr ""
#~ "%s: %s är större än den av systemadministratören angivna maximala "
#~ "filstorleken."
#~ msgid "%s: Could not make socket"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa uttag (socket)"
#~ msgid "%s: Could not bind socket"
#~ msgstr "%s: Kunde inte binda uttag (socket)"
#~ msgid "%s: Could not make FIFO"
#~ msgstr "%s: Kunde inte skapa FIFO"
#~ msgid "%s: Could not open FIFO"
#~ msgstr "%s: Kunde inte öppna FIFO"
#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
#~ "does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s "
#~ "men denna finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#~ msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s existerar inte. Avbryter."
#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
#~ "is not a directory. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s "
#~ "men denna är ingen katalog. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."
#~ msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s är inte en katalog. Avbryter."
#~ msgid ""
#~ "%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s."
#~ msgstr ""
#~ "%s: Loggkatalogen %s finns inte eller är ingen katalog. Använder "
#~ "ServAuthDir %s."
#~ msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
#~ msgstr "%s: Ingen konfigurationsfil: %s. Använder standardvärden."
#~ msgid "%s: BaseXsession empty, using %s/gdm/Xsession"
#~ msgstr "%s: BaseXsession tom, använder %s/gdm/Xsession"
#~ msgid "%s: Standard X server not found, trying alternatives"
#~ msgstr "%s: Standard-X-servern kunde inte hittas, provar alternativ"
#~ msgid ""
#~ "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning it off"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP var aktiverat men det finns inte XDMCP-stöd, stänger av det"
#~ msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off automatic login"
#~ msgstr ""
#~ "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slår av automatisk inloggning"
#~ msgid "%s: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
#~ msgstr ""
#~ "%s: root kan inte loggas in automatiskt, slår av tidsbaserad inlogging"
#~ msgid "%s: TimedLoginDelay less than 5, so I will just use 5."
#~ msgstr ""
#~ "%s: TimedLoginDelay är mindre än 5, så jag kommer helt enkelt att använda "
#~ "5."
#~ msgid "%s: No greeter specified."
#~ msgstr "%s: Ingen hälsare angiven."
#~ msgid "%s: No remote greeter specified."
#~ msgstr "%s: Ingen fjärrhälsare angiven."
#~ msgid "%s: No sessions directory specified."
#~ msgstr "%s: Ingen sessionskatalog angiven."
#~ msgid "%s: Empty server command, using standard one."
#~ msgstr "%s: Tomt serverkommando, använder standardkommando."
#~ msgid "%s: Display number %d in use! I will use %d"
#~ msgstr "%s: Displaynumret %d används! Jag kommer att använda %d"
#~ msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
#~ msgstr "%s: Ogiltig serverrad i konfigurationsfilen. Ignorerar!"
#~ msgid "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Aborting!"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP är inaktiverat och inga lokala servrar är angivna. Avbryter!"
#~ msgid ""
#~ "%s: XDMCP disabled and no local servers defined. Adding %s on :%d to "
#~ "allow configuration!"
#~ msgstr ""
#~ "%s: XDMCP är inaktiverat och inga lokala servrar är angivna. Lägger till %"
#~ "s på :%d för att tillåta konfiguration!"
#~ msgid ""
#~ "XDMCP is disabled and gdm cannot find any local server to start. "
#~ "Aborting! Please correct the configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "XDMCP är inaktiverat och gdm kan inte hitta några lokala servrar att "
#~ "starta. Avbryter! Rätta till konfigurationen %s och starta om gdm."
#~ msgid ""
#~ "The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
#~ "restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-användaren finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."
#~ msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Aborting!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Avbryter!"
#~ msgid ""
#~ "The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose "
#~ "a security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-användaren är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det "
#~ "kan innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och "
#~ "starta om gdm."
#~ msgid "%s: The gdm user should not be root. Aborting!"
#~ msgstr "%s: Gdm-användaren ska inte vara root. Avbryter!"
#~ msgid ""
#~ "The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
#~ "restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-gruppen finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
#~ "gdm."
#~ msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Aborting!"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta gdm-gruppen (%s). Avbryter!"
#~ msgid ""
#~ "The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can "
#~ "pose a security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Gdm-gruppen är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det kan "
#~ "innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta "
#~ "om gdm."
#~ msgid "%s: The gdm group should not be root. Aborting!"
#~ msgstr "%s: Gdm-gruppen ska inte vara root. Avbryter!"
#~ msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Hälsaren kunde inte hittas, eller kan inte köras av gdm-användaren"
#~ msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Fjärrhälsaren kunde inte hittas eller kan inte köras av gdm-användaren"
#~ msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the gdm user"
#~ msgstr ""
#~ "%s: Väljaren kunde inte hittas, eller så kan den inte köras av gdm-"
#~ "användaren"
#~ msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
#~ msgstr "Ingen demon/ServAuthDir angiven i konfigurationsfilen"
#~ msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
#~ msgstr "%s: Ingen demon/ServAuthDir angiven."
#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is "
#~ "not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or gdm "
#~ "configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverautentiseringskatalogen (daemon/ServAuthDir) är inställd till %s "
#~ "men ägs inte av användaren %s och gruppen %s. Rätta till ägarskapet eller "
#~ "gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#~ msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s ägs inte av användaren %s, gruppen %s. Avbryter."
#~ msgid ""
#~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has "
#~ "the wrong permissions, it should have permissions of %o. Please correct "
#~ "the permissions or the gdm configuration %s and restart gdm."
#~ msgstr ""
#~ "Serverauktoriseringskatalogen (demon/ServAuthDir) är inställd till %s men "
#~ "har fel rättigheter, den borde ha rättigheterna %o. Rätta till "
#~ "rättigheterna eller gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
#~ msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
#~ msgstr "%s: Authdir %s har felaktiga rättigheter %o. Ska vara %o. Avbryter."
#~ msgid "Cannot write PID file %s, possibly out of diskspace. Error: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva PID-filen %s, möjligtvis slut på diskutrymme. Fel: %s\n"
#~ msgid "Cannot write PID file %s, possibly out of diskspace. Error: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva PID-filen %s, möjligtvis slut på diskutrymme. Fel: %s"
#~ msgid "%s: fork() failed!"
#~ msgstr "%s: fork() misslyckades!"
#~ msgid "%s: setsid() failed: %s!"
#~ msgstr "%s: setsid() misslyckades: %s!"
#~ msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
#~ msgstr "%s: Provar med felsäkra X-servern %s"
#~ msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
#~ msgstr "%s: Kör skriptet XKeepsCrashing"
#~ msgid ""
#~ "I cannot start the X server (your graphical interface). It is likely "
#~ "that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and "
#~ "rerun the X configuration program. Then restart GDM."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Troligtvis är "
#~ "den inte korrekt inställd. Du kommer att behöva logga in på en konsoll "
#~ "och köra om X-konfigurationsprogrammet. Starta sedan om GDM."
#~ msgid ""
#~ "Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
#~ "display %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att starta X-server ett flertal gånger under en kort "
#~ "tidsperiod, inaktiverar display %s"
#~ msgid "Master suspending..."
#~ msgstr "Master försätter sig i viloläge..."
#~ msgid "System is rebooting, please wait ..."
#~ msgstr "Systemet startar om, var vänlig vänta..."
#~ msgid "System is shutting down, please wait ..."
#~ msgstr "Systemet stänger ned, var vänlig vänta..."
#~ msgid "Master halting..."
#~ msgstr "Master stannar..."
#~ msgid "%s: Halt failed: %s"
#~ msgstr "%s: Stoppande misslyckades: %s!"
#~ msgid "Master rebooting..."
#~ msgstr "Master startar om..."
#~ msgid "%s: Reboot failed: %s"
#~ msgstr "%s: Omstart misslyckades: %s"
#~ msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
#~ msgstr ""
#~ "Begäran av omstart eller stopp trots att det inte finns någon systemmeny "
#~ "på display %s"
#~ msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-local display %s"
#~ msgstr ""
#~ "Begäran av gdm-omstart, omstart eller stopp från en icke-lokal display %s"
#~ msgid "%s: Aborting display %s"
#~ msgstr "%s: Avbryter display %s"
#~ msgid "GDM restarting ..."
#~ msgstr "GDM startar om..."
#~ msgid "Failed to restart self"
#~ msgstr "Misslyckades med att starta om mig själv"
#~ msgid "main daemon: Got SIGABRT, something went very wrong. Going down!"
#~ msgstr "huvuddemon: Fick SIGABRT, någonting gick hemskt fel. Stannar!"
#~ msgid "Do not fork into the background"
#~ msgstr "Grena inte i bakgrunden"
#~ msgid "No console (local) servers to be run"
#~ msgstr "Inga konsollservrar (lokala servrar) att köra"
#~ msgid "Preserve LD_* variables"
#~ msgstr "Bevara LD_*-variabler"
#~ msgid "Print GDM version"
#~ msgstr "Skriv ut GDM-versionen"
#~ msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
#~ msgstr ""
#~ "Starta den första X-servern men stanna tills vi får ett GÅ från fifon"
#~ msgid "Can't open %s for writing"
#~ msgstr "Kan inte öppna %s för skrivning"
#~ msgid ""
#~ "Error on option %s: %s.\n"
#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid flaggan %s: %s.\n"
#~ "Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga\n"
#~ "kommandoradsalternativ.\n"
#~ msgid "Only root wants to run gdm\n"
#~ msgstr "Endast root ska köra gdm\n"
#~ msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid inställning av %s-signalhanteraren: %s"
#~ msgid "gdm already running. Aborting!"
#~ msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"
#~ msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
#~ msgstr "%s: Fel vid inställning av CHLD-signalhanteraren"
#~ msgid "%s request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "%s-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid "Unknown server type requested, using standard server."
#~ msgstr "Okänd servertyp begärd, använder standardserver."
#~ msgid ""
#~ "Requested server %s not allowed to be used for flexible servers, using "
#~ "standard server."
#~ msgstr ""
#~ "Begärda servern %s är inte tillåten för användning med flexibla servrar, "
#~ "använder standardserver."
#~ msgid "y = Yes or n = No? >"
#~ msgstr "y = Ja eller n = Nej? >"
#~ msgid "%s: Cannot get local addresses!"
#~ msgstr "%s: Kan inte få tag i lokala adresser!"
#~ msgid "Could not setgid %d. Aborting."
#~ msgstr "Kunde inte sätta grupp-id %d. Avbryter."
#~ msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
#~ msgstr "initgroups() misslyckades för %s. Avbryter."
#~ msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
#~ msgstr "%s: Fel vid inställning av %d till %s"
#~ msgid ""
#~ "Last login:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Senaste inloggning:\n"
#~ "%s"