File: tr.po

package info (click to toggle)
fast-user-switch-applet 2.22.0-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 4,452 kB
 • ctags: 441
 • sloc: sh: 9,155; ansic: 5,028; xml: 3,013; makefile: 152
file content (579 lines) | stat: -rwxr-xr-x 20,563 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
# translation of tr.po to Turkish
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fast-user-switch-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-16 18:21+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-16 18:59+0300\n"
"Last-Translator: Deniz Kocak <lenduha@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
msgid "A menu to quickly switch between users"
msgstr "Hızlı bir şekilde kullanıcılar arasında geçiş için bir menü"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:348
msgid "User Switcher"
msgstr "Kullanıcı Değiştirici"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
msgid "User Switcher Applet Factory"
msgstr "Kullanıcı Değiştiricisi Uygulamacık Üreticisi"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
msgid "Edit Personal _Information"
msgstr "Kişisel Bilgileri _Düzenle"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Hakkında"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
msgid "_Edit Users and Groups"
msgstr "_Kullanıcı ve Grupları Düzenle"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
msgid "_Preferences"
msgstr "_Tercihler"

#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
msgid "_Setup Login Screen"
msgstr "_Giriş Ekranını Ayarla"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
msgid "Display Style"
msgstr "Görüntü Biçemi"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
msgid "Lock Screen After Switch"
msgstr "Geçişten Sonra Ekranı Kilitle"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
msgstr "\"Giriş Penceresi\" Menü öğesini göster"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
msgid "Show \"Other\" Menuitem"
msgstr "\"Diğer\" Menü öğesini göster"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
msgid "Show Active Users Only"
msgstr "Sadece Aktif Kullanıcıları Göster"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
msgid ""
"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
"\" to use the word `Users.'"
msgstr ""
"Uygulamacığın panelde nasıl görüneceğini belirtir. Şimdiki kullanıcının adını "
"göstermek için \"username\", kişiler simgesi için \"icon\", ya "
"da`Kullanıcılar' kelimesi için \"text\"."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
msgid "Use Xnest"
msgstr "Xnest Kullan"

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
msgid ""
"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
msgstr ""
"\"Login Window\" öğesinin gösterilme zamanı. Olası değerler:\"always\" öğenin "
"her zaman gösterilmesi, \"never\" öğenin asla gösterilmemesi için, ve \"auto"
"\" (öntanımlı) öğenin uygulamacık Xnest kipindeyken gösterilmesi içindir."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
msgstr ""
"\"Other\" öğesinin gösterilme zamanı. Olası değerler: \"always\" öğenin her "
"zaman gösterilmesi, \"never\" öğenin asla gösterilmemesi için, ve \"auto"
"\" (öntanımlı) öğenin uygulamacık konsol (Xnest değil) kipindeyken "
"gösterilmesi içindir."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
msgid ""
"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
"when switching users."
msgstr ""
"Kullanıcı değiştirilirken yeni konsollar açmak yerine yeni Xnest pencereleri "
"oluşturup oluşturulmayacağı."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
msgid "Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
msgstr "Değişik bir konsola geçişten sonra ekran kilitlenip kilitlenmemesi."

#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
msgstr ""
"Sadece sisteme giriş yapmış kullanıcıların mı yoksa tüm kullanıcıların mı "
"gösterileceği."

#: ../data/ui.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Çoklu Giriş Bulundu</span>"

#: ../data/ui.glade.h:2
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"

#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1981
msgid "Continue"
msgstr "Devam"

#: ../data/ui.glade.h:4
msgid "Create new logins in _nested windows"
msgstr "İç içe _pencerelerde yeni kullanıcı girişleri oluştur"

#: ../data/ui.glade.h:5
msgid "Details"
msgstr "Ayrıntılar"

#: ../data/ui.glade.h:6
msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
msgstr "Çoklu Giriş Bulundu - Kullanıcı Değiştirici"

#: ../data/ui.glade.h:7
msgid "Options"
msgstr "Seçenekler"

#: ../data/ui.glade.h:8
msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
msgstr "Bazı tercihler sistem yöneticisi tarafından kilitlendi."

#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2006
msgid ""
"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
"Which login do you want to switch to?"
msgstr ""
"Geçiş yapmak istediğiniz kullanıcı bu bilgisayara çoklu giriş yapmış."
"Hangi girişe geçmek istiyorsunuz?"

#: ../data/ui.glade.h:10
msgid "Use the `people' icon for the menu title"
msgstr "Menü başlığı için `insanlar' simgesini kullan"

#: ../data/ui.glade.h:11
msgid "Use the current user's name for the menu title"
msgstr "Menü başlığı için şimdiki kullanıcının adını kullan"

#: ../data/ui.glade.h:12
msgid "Use the word `Users' as the menu title"
msgstr "Menü başlığı olarak `Kullanıcılar' kelimesini kullan"

#: ../data/ui.glade.h:13
msgid "User Switcher Error"
msgstr "Kullanıcı Değiştirici Hatası"

#: ../data/ui.glade.h:14
msgid "User Switcher Preferences"
msgstr "Kullanıcı Değiştirici Tercihleri"

#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:471 ../src/applet.c:478
#: ../src/applet.c:1396 ../src/applet.c:1401 ../src/applet.c:1414
#: ../src/applet.c:1419
msgid "Users"
msgstr "Kullanıcılar"

#: ../data/ui.glade.h:16
msgid ""
"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
"instead of on a new screen"
msgstr ""
"Kullanıcı geçişi için yeni bir giriş oluşturulacağı zaman yeni bir ekran "
"yerine pencere içinde oluştur"

#: ../data/ui.glade.h:17
msgid ""
"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
"display."
msgstr ""
"Başka bir görüntüye geçilirken, bu görüntü için ekran koruyucusunu "
"aktif hale getir."

#: ../data/ui.glade.h:18
msgid "_Lock the screen after switching users"
msgstr "Kullanıcılar arası _geçişten sonra ekranı kilitle"

#: ../src/applet.c:531
msgid "Other"
msgstr "Diğer"

#: ../src/applet.c:544
msgid "Login Window"
msgstr "Giriş Penceresi"

#: ../src/applet.c:1129
msgid ""
"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
"option) any later version."
msgstr "Fast User Switch Applet programı özgür bir yazılımdır, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. veya daha sonraki sürümlerindeki şartlar altında dağıtabilir ve/veya değiştirilebilir."

#: ../src/applet.c:1133
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr "Bu program faydalı olacağı umut edilerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR GARANTİSİ YOKTUR; hatta ÜRÜN DEĞERİ ya da BİR AMACA UYGUNLUK gibi garantiler de vermez. Lütfen daha fazla detay için GNU Genel Kamu Lisansı'nı inceleyin."

#: ../src/applet.c:1137
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
msgstr "Bu programla beraber GNU Genel Kamu Lisansını da almış olmalısınız; eğer almadıysanız, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1302, USA adresine yazınız."

#: ../src/applet.c:1158
msgid "A menu to quickly switch between users."
msgstr "Kullanıcılar arasında hızlı geçiş için bir menü."

#: ../src/applet.c:1177
msgid "translator-credits"
msgstr "Deniz Koçak <deniz@gaplan.org>"

#: ../src/applet.c:1975
msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
msgstr "Çoklu Giriş Bulundu - Hızlı Kullanıcı- Geçisi"

#: ../src/applet.c:2005
msgid "Multiple Logins Found"
msgstr "Çoklu Giriş Bulundu"

#: ../src/applet.c:2023
#, c-format
msgid "%s in a nested window on console %d"
msgstr "%2$d konsolunda %1$s iç içe pencere içinde"

#: ../src/applet.c:2027
#, c-format
msgid "%s on console %d"
msgstr "%2$d konsolu üzerinde %1$s"

#: ../src/applet.c:2069
msgid "Display Manager Unavailable"
msgstr "Görüntü Yöneticisi Kullanılamaz"

#: ../src/applet.c:2070
msgid ""
"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
"Manager must be running, but it is not."
msgstr ""
"Kullanıcı Seçici'nin düzgün çalışması için GNOME Görüntü Yöneticisi'nin "
"çalışıyor olması gerekli fakat çalışmıyor."

#: ../src/applet.c:2074
msgid "Multiple Consoles Not Supported"
msgstr "Çoklu Konsol Desteklenmiyor"

#: ../src/applet.c:2075
msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
msgstr "Bu sistem çoklu grafiksel giriş ekranlarını desteklememektedir."

#: ../src/applet.c:2080
msgid "Too Many Sessions"
msgstr "Çok Fazla Oturum"

#: ../src/applet.c:2081
msgid ""
"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
msgstr ""
"Yeni bir oturum oluşturmak için halen çok fazla oturum mevcut. Birileri çıkış "
"yapmalı ya da sistem yapılandırmasını daha fazlasına izin verecek şekilde "
"değiştirmelisiniz."

#: ../src/applet.c:2087
msgid "Graphical System Error"
msgstr "Grafiksel Sistem Hatası"

#: ../src/applet.c:2088
msgid ""
"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
"properly configured."
msgstr ""
"Grafiksel giriş için gerekli olan grafiksel arayüz düzgün bir şekilde "
"başlamadı.X Pencere Sistemi veya GDM düzgün yapılandırılmamış olabilir."

#: ../src/applet.c:2093
msgid "Permissions Error"
msgstr "İzin Hatası"

#: ../src/applet.c:2094
msgid ""
"Your user does not have permissions to create additional logins. Check your "
"<i>~/.Xauthority</i> setup."
msgstr ""
"Kullanıcınız ilave girişler oluşturmak için izne sahip değil.<i>~/."
"Xauthority</i> yapılandırmanızı kontrol edin."

#: ../src/applet.c:2239
msgid "Missing Required File"
msgstr "Kayıp Gerekli Dosya"

#: ../src/applet.c:2241
#, c-format
msgid ""
"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
"that this application was not properly installed or configured."
msgstr ""
"Kullanıcı Seçici'nin arabirimlerinin dosyası, `%s', açılamadı. Uygulama "
"düzgün kurulmamış ya da yapılandırılmamış olabilir."

#: ../src/applet.c:2317
#, c-format
msgid "Can't lock screen: %s"
msgstr "Ekran kilitlenemiyor: %s"

#: ../src/applet.c:2331
#, c-format
msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
msgstr "Ekran koruyucu geçici olarak boş ekrana atanamadı: %s"

#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
msgid "Manager"
msgstr "Yönetici"

#: ../src/fusa-display.c:120
msgid "The manager which owns this object."
msgstr "Bu nesneyi sahiplenen yönetici."

#: ../src/fusa-display.c:127
msgid "Name"
msgstr "Ad"

#: ../src/fusa-display.c:128
msgid "The name of the X11 display this object refers to."
msgstr "Bu nesnenin işaret ettiği X11 görüntüsünün adı."

#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
msgid "User"
msgstr "Kullanıcı"

#: ../src/fusa-display.c:135
msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
msgstr "Kullanıcı hala bu sanal uçbirime giriş yapmış durumda."

#: ../src/fusa-display.c:141
msgid "Console"
msgstr "Konsol"

#: ../src/fusa-display.c:142
msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
msgstr "Bu görüntünün bulunabileceği azami sanal konsol sayısı, ya da %-1."

#: ../src/fusa-display.c:148
msgid "Nested"
msgstr "İç içe"

#: ../src/fusa-display.c:149
msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
msgstr "Bu görüntünün pencereli (Xnest) görüntü olup olmayacağı. "

#: ../src/fusa-manager.c:1452
msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
msgstr "Bilinmeyen sebeplerden dolayı görüntü yöneticisi ile bağlantı kurulamıyor."

#: ../src/fusa-manager.c:1459
msgid "The display manager is not running or too old."
msgstr "Görüntü yöneticisi çalışmıyor ya da çok eski."

#: ../src/fusa-manager.c:1462
msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
msgstr "Esnek sunucuların yapılandırılmış limitine ulaşıldı."

#: ../src/fusa-manager.c:1465
msgid "There was an unknown error starting X."
msgstr "X başlatılırken bilinmeyen bir hata oluştu."

#: ../src/fusa-manager.c:1468
msgid "The X server failed to finish starting."
msgstr "X sunucusu başlatma işlemini sonlandırırken başarısız oldu."

#: ../src/fusa-manager.c:1471
msgid "There are too many X sessions running."
msgstr "Çalışan çok fazla X oturumu var."

#: ../src/fusa-manager.c:1474
msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
msgstr "İç içe X sunucusu (Xnest) şimdiki X sunucunuza bağlanamıyor."

#: ../src/fusa-manager.c:1477
msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
msgstr "GDM yapılandırmasındaki X sunucusu bulunamadı."

#: ../src/fusa-manager.c:1480 ../src/gdmcomm.c:492
msgid ""
"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
"which is not available."
msgstr "Bilinmeyen veya ulaşılabilir olmayan bir çıkış eylemi yapılmaya çalışılıyor."

#: ../src/fusa-manager.c:1483 ../src/gdmcomm.c:495
msgid "Virtual terminals not supported."
msgstr "Sanal terminaller desteklenmiyor."

#: ../src/fusa-manager.c:1486
msgid "Invalid virtual terminal number."
msgstr "Geçersiz sanal terminal numarası."

#: ../src/fusa-manager.c:1489 ../src/gdmcomm.c:499
msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
msgstr "Desteklenmeyen bir yapılandırma anahtarı güncellenmeye çalışılıyor."

#: ../src/fusa-manager.c:1492
msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
msgstr "~/.Xauthority dosyası kayıp ya da kötü yapılandırılmış."

#: ../src/fusa-manager.c:1495
msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
msgstr "Görüntü yöneticisine çok fazla mesaj gönderildi ve takılmasına sebep oldu."

#: ../src/fusa-manager.c:1499
msgid "The display manager sent an unknown error message."
msgstr "Görüntü yöneticisi bilinmeyen bir hata mesajı gönderdi."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
msgid "The user this menu item represents."
msgstr "Bu menü öğesinin belirttiği kullanıcı."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
msgid "Icon Size"
msgstr "Simge Boyutu"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
msgid "The size of the icon to use."
msgstr "Kullanılacak simgenin boyutu."

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
msgid "Indicator Size"
msgstr "Belirteç Boyutu"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
msgid "Size of check indicator"
msgstr "Sağlama belirtecinin boyutu"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Belirteç Aralığı"

#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
msgid "Space between the username and the indicator"
msgstr "Kullanıcı adı ve belirteç arasındaki boşluk"

#: ../src/fusa-user.c:151
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Bu kullanıcının yönetildiği kullanıcı yönetici nesnesi."

#: ../src/fusa-utils.c:80
msgid "Show Details"
msgstr "Ayrıntıları Göster"

#. markup
#: ../src/gdmcomm.c:413
msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
msgstr "GDM (GNOME Görüntü Yöneticisi) çalışmıyor."

#: ../src/gdmcomm.c:416
msgid ""
"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
"Display Manager) or xdm."
msgstr ""
"Gerçekte KDM (KDE Görüntü Yöneticisi) ya da xdm gibi farklı bir görüntü "
"yöneticisi kullanıyor olabilir."

#: ../src/gdmcomm.c:419
msgid ""
"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
"system administrator to start GDM."
msgstr ""
"Hala bu özelliği kullanmak istiyorsanız GDM'yi kendiniz başlatın ya da "
"sistem yöneticinize başlatması için başvurun."

#. markup
#: ../src/gdmcomm.c:441
msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
msgstr "GDM (GNOME Görüntü Yöneticisi) ile iletişim kurulamıyor"

#: ../src/gdmcomm.c:444
msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
msgstr "Muhtemelen eski bir GDM sürümünü çalıştırıyorsunuz."

#: ../src/gdmcomm.c:463 ../src/gdmcomm.c:466
msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
msgstr "GDM ile iletişim kurulamıyor, muhtemelen eski bir sürümünü çalıştırıyorsunuz."

#: ../src/gdmcomm.c:469
msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
msgstr "İzin verilen esnek X sunucularının limitine ulaşıldı."

#: ../src/gdmcomm.c:471
msgid "There were errors trying to start the X server."
msgstr "X sunucusunu başlatmaya çalışırken hatalar oluştu."

#: ../src/gdmcomm.c:473
msgid "The X server failed. Perhaps it is not configured well."
msgstr "X sunucusu başarısız oldu. Muhtemelen iyi yapılandırılmamış."

#: ../src/gdmcomm.c:476
msgid "Too many X sessions running."
msgstr "Çok fazla X oturumu çalışıyor."

#: ../src/gdmcomm.c:478
msgid ""
"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. You "
"may be missing an X authorization file."
msgstr ""
"İç içe X sunucusu (Xnest) şimdiki X sunucunuza bağlanamıyor. Bir X "
"yetkilendirme dosyasını unutuyor olabilirsiniz."

#: ../src/gdmcomm.c:483
msgid ""
"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
msgstr ""
"İç içe X sunucusu (Xnest) ulaşılabilir değil, ya da gdm iyi "
"yapılandırılmamış.\n"
"Lütfen iç içe girişi kullanmak için Xnest paketini kurun."

#: ../src/gdmcomm.c:488
msgid "The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
msgstr "X sunucusu erişilebilir değil, görünüşe göre gdm kötü yapılandırılmış."

#: ../src/gdmcomm.c:497
msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
msgstr "Geçersiz bir sanal terminal numarasına değiştirmeye çalışılıyor."

#: ../src/gdmcomm.c:501
msgid ""
"You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
msgstr "Bu işlem için kimlik denetimine ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Belki .Xauthority dosyanız düzgün yapılandırılmamıştır."

#: ../src/gdmcomm.c:505
msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
msgstr "Çok fazla mesaj gönderildiği için gdm'de bir tıkanıklık meydana geldi."

#: ../src/gdmcomm.c:508
msgid "Unknown error occurred."
msgstr "Bilinmeyen hata oluştu."