File: parafraze

package info (click to toggle)
fortunes-cs 1.6.4-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 1,256 kB
  • ctags: 6
  • sloc: sh: 65; makefile: 34; tcl: 7
file content (200 lines) | stat: -rw-r--r-- 2,829 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Nestavte se mi na odpor. 
		-- Ohm
%
Mus�me to udr�et pod pokli�kou.
		-- Denis Papin
%
Sly�et tr�vu r�st. 
		-- Hippies
%
V�echno m� sv� pozitivn� str�nky.
		-- Magic Johnson
%
Dali mi za pravdu. 
		-- Jan Hus
%
Sedm je ��astn� ��slo. 
		-- Krkavci
%
Hlavou ze� neproraz�.
		-- Ayrton Senna
%
T�eba n�s jednou n�co osv�t�.
		-- Temel�n
%
Kr�lovstv� za kon�. 
		-- Karpov
%
Jsem to ale ��slo.   
		-- Ludolf
%
Jsem z toho na v�tvi. 
		-- Tarzan
%
Jsme v rej�i. 
		-- Pu Yi
%
Nem�m p�ru. 
		-- James Watt
%
Ned� se sv�tit. 
		-- K�i��k
%
Kostky jsou vr�eny. 
		-- Rubik
%
Lid�, bd�te. 
		-- ��pkov� R��enka
%
J� na br�chu, br�cha na m�. 
		-- Kain
%
To je tvrd� o��ek. 
		-- Popelka
%
Nem� to cenu. 
		-- Nobel
%
To nen� Ono. 
		-- John Lennon
%
Do smrti dobr�. 
		-- Kamikadze
%
Nem�te ohe�?
		-- Prometheus
%
Pro Boha �iv�ho. 
		-- Nietzsche
%
Nietzsche je mrtev. 
		-- B�h
%
A te� z jin�ho soudku. 
		-- Diogenes
%
Nejen chlebem �iv jest �lov�k. 
		-- Jan Becher
%
L�e, jako kdy� tiskne. 
		-- Gutenberg
%
My v tom prsty nem�me. 
		-- Jezinky
%
Kdo d��v p�ijde, ten d��v mele. 
		-- Don Quijote
%
Vis� to ve vzduchu. 
		-- Hrab� Zeppelin
%
Na to se mus� j�t od lesa. 
		-- Robin Hood
%
Hlavn� ne�l�pnout vedle. 
		-- Neil Armstrong
%
Nenechat se dob�hnout. 
		-- Z�topek
%
Kdo neum�, u��. 
		-- J. A. Komensk�
%
��t si na vysok� noze. 
		-- Baba Jaga
%
U� se mi zapalujou lejtka. 
		-- Jana z Arku
%
Jedno oko nez�stalo such�. 
		-- Kyklop
%
Jdi mi k ��pku. 
		-- R��enka
%
Melu p�tou p�es dev�tou. 
		-- Beethoven
%
Je po��dn� nafoukan�. 
		-- Hrab� Zeppelin
%
Zase na tahu. 
		-- Kasparov & Karpov
%
Ned�lej mrtv�ho brouka. 
		-- Yoko Ono
%
Jen po�kej, zaj�ci.  
		-- Jan Palach
%
Polibte mi ...---...
		-- Morse
%
Jste velk� �lov�k, va�im film�m ka�d� rozum�.
		-- Einstein Chaplinovi
Jste tak� velk� �lov�k, va�im teori�m nikdo nerozum�.
		-- Chaplin Einsteinovi
%
Nikdy proti proudu.
		-- Amper
%
Tak dlouho se chod� se d�b�nem pro vodu, a� se ucho utrhne.
		-- Vincent van Gogh
%
��k�m holou pravdu.
		-- Inspektor Kojak
%
Ne�t�st� nikdy nechod� samo.
		-- Marx a Engels
%
Hrajte z voleje.
		-- Shell
%
Kdy� se dva perou, t�et� se sm�je.
		-- Procter and Gamble
%
Lep�� vrabec v hrsti ne� holub na st�e�e.
		-- Alfred Hitchcock
%
Nem� to jiskru.
		-- Diesel
%
U� jsem v obraze.
		-- Mona Lisa
%
Kdo chce psa b�t, h�l si v�dycky najde.
		-- slepeck� p��slov�
%
P��li� mnoho ps�, zaj�cova smrt.
		-- Playboy
%
Nenechat se vyto�it.
		-- Bell
%
Neznalost z�kona neomlouv�.
		-- Murphy
%
P�ijali n�s chladn�.
		-- Amundsen
%
M�m to v krvi.
		-- Freddie Mercury
%
V�echno br�t s rezervou.
		-- Barum
%
Nebudu se s t�m p�rat.
		-- Jack Rozparova�
%
Nen� mal�ch rol�.
		-- Harmasan
%
Kam �ert nem��e, nastr�� �enskou.
		-- Valent�na T�re�kovov�
%
A te� z jin�ho soudku,
		-- Dion�sos
%
Nech�m si to pre�s� hlavou.
		-- Duck�
%