File: pl.pod

package info (click to toggle)
freetable 2.3-4.3
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 136 kB
 • sloc: perl: 239; makefile: 54
file content (248 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,158 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
=encoding UTF-8

=head1 NAME

B<freetable> - program ułatwiający tworzenie HTML-owych tabeli

=head1 WERSJA

Ten dokument opisuje B<freetable> w wersji 2.3.

Może być nie w pełni prawidłowy jeśli używasz innej wersji.

=head1 SYNOPSIS

B<freetable> I<[opcje]> I<nazwapliku>

lub

B<freetable> I<[opcje]>

Dostępne opcje to :

I<-h>, I<--help>  Program wydrukuje informację o sposobie użycia i skończy

I<-V>, I<--version> Program wydrukuje numer wersji i skończy

I<-c>, I<--comment> Program wstawi przed każdą komórką komentarz o jej pozycji

I<-b>, I<--no-nbsp> Program nie wstawi I<&nbsp;> do pustych komórek celem
wizualnego ich obniżenia na graficznych przeglądarkach

I<-w>, I<--warning> Program wstawi ostrzeżenie że powinnaś raczej zmieniać
źródło niż tabelę przed każdą tabelą, którą stworzy.

I<-l>, I<--location> Program zamieni tagi lokacyjne I<E<lt>rowE<gt>> i
I<E<lt>colE<gt>> wewnątrz tabeli na pozycję komórki, w której wystąpią.

I<-m>, I<--macro> I<[program]>
        Program przepuści tabelę przez makroprocesor (domyślnie: B<m4>)

=head1 OSTRZEŻENIE

 NIE UŻYWAJ MAKROPROCESORA NA NIEPEWNYM ŹRÓDLE
 M4 MOŻE ZOSTAĆ UŻYTE DO NARUSZENIA TWEGO BEZPIECZEŃSTWA
 WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ URUCHAMIAJĄC :

I<info m4 'UNIX commands' syscmd>

=head1 DESCRIPTION

Ten program jest wyzwolonym (wolnodostępnym) następcą B<wwwtable>.

HTML to świetny język, ale ma straszną niedoróbę : tabele.
Spędziłem wiele czasu wpatrując się w HTMLowy kod i próbując zgadnąć,
która komórka kodu odpowiada której w przeglądarce.

Jeśli również miałeś ten problem, to być może za chwilę zostanie rozwiązany.

Program czyta z pliku lub ze I<stdin>. Szuka linii zaczynającej opis tabeli :

  <wwwtable [opcje]>

Analizuje ten opis, wstawia poprawną HTML-ową tabelę i szuka następnego opis, aż plik
się skończy.

=head1 SKŁADNIA TABELI

Jest bardzo prosta :

  wwwtable 
  <wwwtable [opcje]>
  [preambuła]
  [komórka]
  [komórka]
  ...
  </wwwtable>

opcje będą przekazane do taga I<E<lt>tableE<gt>>.
Preambuła to dowolny HTML-owy text. Będzie umieszczony bezpośrednio przed tabelą.

komórka to albo normalna_komórka (tag I<E<lt>tdE<gt>>) albo
nagłówkowa_komórka (tag I<E<lt>thE<gt>>).
Tak przynajmniej było w starszych wersjach freetable.
W następnej sekcji są opisane nowe metody adresowania komórek.

  normalna_komórka :
  (rząd,kolumna) opcje
  zawartość

  nagłówkowa_komórka :
  ((rząd,kolumna)) opcje 
  zawartość

opcje będą przekazane do komórkowego taga. Atrybuty I<colspan> i I<rowspan>
są uwzględniane podczas tworzenia tabeli.

zawartość maże zawierać text, tagi a nawet osadzoną tabelę.

Jeśli używasz opcji I<-m> (lub I<--macro>), zawartość będzie przerobiona przez m4(1),
z <row> i <col> ustawionymi na adres aktualnej komórki

rząd i kolumna mogą być zarówno liczbami, wyrażeniami względnymi, albo regex'ami.
W przeciwieństwie do B<wwwtable>, z B<freetable> możesz używać regex'ów również
dla komórek nagłówka.
Możesz również używać I<*>, co znaczy dokładnie tyle co I<.*>.

Wyrażenia względne to :

I<=> albo pusta znaczy : tyle samo co w poprzedniej komórce

I<+> albo I<+X> znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

I<-> albo I<-X> znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

Jeśli wiele definicji adresuje tą samą komórkę zarówno opcje jak i zawartość są doklejane
w kolejności wystąpienia.

Jeśli chcesz używać tylko regex'ów musisz powiedzieć programowi o adresie ostatniej komórki :

  <wwwtable>
  (*,1)
  to są piewsze kolumny
  (1,*)
  to są piewsze rzędy
  (4,4)
  </wwwtable>

=head1 ALTERNATYWNE ADRESY KOMÓREK

Adresowanie komórek za pomocą wyrażeń regularnych jest
bardzo niewygodne. Z tego powodu, w B<freetable> 2.0 zostały
wprowadzone dwie nowe metody.
Obie mogą być użyte zarówno do komórek normalnych jak i nagłówkowych.

Zachowana jest pełna wsteczna kompatybilność.
W tym celu została wprowadzona nowa składnia.
Niestety, nie możesz adresować rzędu i kolumny używając
odmiennych metod.
Żeby obejść ten problem, obie nowe metody są bardzo tolerancyjne
i pozwalają na użycie I<=>, I<+>, I<->, I<+X> I<-X> oraz
pustego łańcucha z tym samym znaczeniem, jakie mają one
w starej metodzie.

Nowe metody potrafią samodzielnie ustalić rozmiar tabeli.

=head2 ZASIĘGI

  (zasięg rzędów;zasięg kolumn) opcje
  zawartość

Składnia wygląda jak: 1-2,4-7,9,12.
Zduplikowane adresy zostają wyeliminowane.
Dla potrzeb adresowania relatywnego,
użyty jest ostatni podany numer. A więc jeśli napiszesz

  (1-100,32;1)
  foo
  (+,)
  bar

Komórka (33,1) będzie zawierać `foobar' a wszystkie pozostałe tylko `foo'.

=head2 DOWOLNY KOD PERL

  ({kod dla rzędów},{kod dla kolumn}) opcje
  zawartość

Możesz używać dowolnego kodu Perl o ile zmieści się w jednej linijce,
pasuje do naszego wyrażenia regularnego i da w wyniku listę.
Niestety, nie istnieje wyrażenie regularne pasujące do dowolnego
kodu Perl, ale dopóki twój kod nie zawiera I<},{> ani I<})>,
powinno działać.
Przykład:

  <wwwtable>
  ({grep {$_%3 == 1} 1..100},{1..2,4})
  foo
  </wwwtable>

Da tabele 100 rzędów x 4 kolumny z `foo' w każdej
1wszej, 2giej i 4tej kolumnie każdego rzędu o numerze dającym reszte 1 w
dzieleniu przez 3.

Jeśli chcesz użyć "dowolnego kodu" w jednej częsci adresu a zasięgu w drugiej
zastąp w definicji zasięgu I<-> przez I<..> i włóż zasięg między I<{> i I<}>.

Jeśli chcesz użyć "dowolnego kodu" w jednej częsci adresu a wyrażenia
regulernego w drugiej, musisz napisać I<{grep {/wyrażenie/} od..do}>.
Niestety, w tym wypadku musisz podać rozmiar tablicy.

=head1 NIEZGODNOŚCI Z WWWTABLE

Jeśli poprzednio używałeś B<wwwtable>, a teraz chcesz się przesiąść,
powinieneś przeczytać ten rozdział. Większość jest o regex'ach.
Zauważ również, że B<wwwtable> nie mógł używać podstawiania tagów lokacyjnych ani
makroprocesora.

Opcja I<-w> ma przeciwne znaczenie. Domyślnie żadne ostrzeżenie nie jest drukowane,
a I<-w> albo I<--warning> służą wymuszeniu takiego ostrzażenia.

Komórki nagłówkowe mogą być zdefiniowane za pomocą regex'ów :

  ((1,*))

Nie było to możliwe z B<wwwtable>.

Liczniki pozycji na osiach są 100%-owo niezależne. Wynika z tego że kod :

  (*,1) width=30
  (*,2) width=35
  (*,3) width=40
  (=,=)
  Cośś

umieści Cośś w 3ciej kolumnie. Jeśli chcesz, by było w 1wszej, napisz :

  (*,1) width=30
  (*,2) width=35
  (*,3) width=40
  (=,1)
  Cośś

albo

  (*,) width=30
  (*,+) width=35
  (*,+) width=40
  (=,1)
  Cośś

W B<freetable> 2.0 zostały wprowadzone dwie nowe metody adresowania
komórek. Są całkowicie niezgodne z B<wwwtable>.

=head1 BUGS

Adres typu "Dowolny Kod Perl" może nie działać ze skomplikowanym kodem.

=head1 ZOBACZ RÓWNIEŻ

B<m4(1)>

=head1 AUTOR

Tomasz Wegrzanowski <taw@users.sourceforge.net>

(zarówno angielska jak i polska wersja)

=cut