File: sv.po

package info (click to toggle)
gerstensaft 0.3-2
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: etch, etch-m68k
 • size: 356 kB
 • ctags: 219
 • sloc: ansic: 2,471; makefile: 168; sh: 2
file content (362 lines) | stat: -rw-r--r-- 8,059 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
# Swedish translation for gerstensaft.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gerstensaft\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-02 13:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-03 16:33+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/beer.c:221
#, c-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Användning: %s"

#: ../src/beer.c:222
msgid "display help and exit"
msgstr "visa hjälp och avsluta"

#: ../src/beer.c:223
msgid "run in message mode"
msgstr "kör i meddelandeläge"

#: ../src/beer.c:224
msgid "run in receive mode"
msgstr "kör i mottagningsläge"

#: ../src/beer.c:225
msgid "run in send mode"
msgstr "kör i sändläge"

#: ../src/beer.c:226
msgid "display version and exit"
msgstr "visa version och avsluta"

#: ../src/main.c:409
#: ../src/main.c:412
#, c-format
msgid "From: %s"
msgstr "Från: %s"

#: ../src/main.c:569
#: ../src/main.c:570
#: ../src/send.c:204
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: ../src/main.c:569
#: ../src/main.c:570
#: ../src/send.c:204
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: ../src/main.c:570
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: ../src/main.c:582
msgid "Gerstensaft"
msgstr "Gerstensaft"

#: ../src/main.c:600
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: ../src/main.c:606
msgid "_Clear History"
msgstr "_Töm historik"

#: ../src/main.c:612
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: ../src/main.c:620
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: ../src/main.c:629
msgid "_Mode"
msgstr "_Läge"

#: ../src/main.c:634
msgid "_Send"
msgstr "_Skicka"

#: ../src/main.c:640
msgid "_Receive"
msgstr "_Ta emot"

#: ../src/main.c:646
msgid "_Message"
msgstr "_Meddelande"

#: ../src/main.c:655
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: ../src/main.c:661
msgid "_Todo"
msgstr "Att _göra"

#: ../src/main.c:667
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../src/main.c:744
msgid " _Select all "
msgstr " _Markera allt"

#: ../src/main.c:748
#: ../src/send.c:351
msgid "Select all files"
msgstr "Markera alla filerna"

#: ../src/main.c:752
msgid " _Unselect all "
msgstr " _Avmarkera allt"

#: ../src/main.c:756
#: ../src/send.c:359
msgid "Unselected all files"
msgstr "Avmarkera alla filerna"

#: ../src/main.c:764
msgid "Add selected files to sendlist"
msgstr "Lägg till markerade filer till sändlista"

#: ../src/main.c:768
msgid " Send "
msgstr " Skicka "

#: ../src/main.c:773
msgid "Send recorded files to recipient"
msgstr "Skicka inspelade filer till mottagare"

#: ../src/main.c:782
msgid "Clear list of selected files"
msgstr "Rensa lista av markerade filer"

#: ../src/main.c:891
msgid "Receive"
msgstr "Ta emot"

#: ../src/main.c:896
msgid "Receive all selected files and archives"
msgstr "Ta emot alla markerade filer och arkiv"

#: ../src/main.c:905
msgid "Refresh receive queue listing"
msgstr "Uppdatera mottagningskön"

#: ../src/main.c:922
#: ../src/send.c:252
msgid "Recipient"
msgstr "Mottagare"

#: ../src/main.c:936
#: ../src/send.c:264
msgid "Enter recipient's address"
msgstr "Ange mottagarens adress"

#: ../src/main.c:945
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: ../src/main.c:957
msgid "Type your message here"
msgstr "Skriv ditt meddelande här"

#: ../src/main.c:974
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: ../src/main.c:979
msgid "Send the message to the recipient"
msgstr "Skicka meddelandet till mottagaren"

#: ../src/msgbox.c:48
msgid "About Gerstensaft"
msgstr "Om Gerstensaft"

#: ../src/msgbox.c:85
msgid " Graphical frontend to SAFT "
msgstr " Grafiskt gränssnitt för SAFT "

#: ../src/msgbox.c:120
msgid "Gerstensaft Todo"
msgstr "Att göra för Gerstensaft"

#: ../src/msgbox.c:146
msgid " Things to do for Gerstensaft "
msgstr " Saker att göra för Gerstensaft "

#: ../src/msgbox.c:150
msgid " Select/Unselect via pattern "
msgstr " Markera/Avmarkera via mönster "

#: ../src/msgbox.c:154
msgid " Gnomification / Support for drag and drop "
msgstr " Gnomifiering / Stöd för dra och släpp "

#: ../src/options.c:131
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: ../src/options.c:144
msgid "Send Options"
msgstr "Sändalternativ"

#: ../src/options.c:154
msgid "_Show Dot Files"
msgstr "_Visa punktfiler"

#: ../src/options.c:157
msgid "Display files and directories starting with a dot"
msgstr "Visa filer och kataloger som börjar med en punkt"

#: ../src/options.c:160
msgid "Close Send _Window"
msgstr "Stäng sänd_fönstret"

#: ../src/options.c:163
msgid "Close the send window after successful transmission"
msgstr "Stäng sändfönstret efter lyckad överföring"

#: ../src/options.c:166
msgid "Receive Options"
msgstr "Mottagningsalternativ"

#: ../src/options.c:176
msgid "_Keep Files"
msgstr "_Behåll filer"

#: ../src/options.c:179
msgid "Keep files in the receive queue after receiving"
msgstr "Behåll filerna i mottagningskön efter mottagning"

#: ../src/options.c:182
msgid "Protocol Options"
msgstr "Protokollalternativ"

#: ../src/options.c:192
msgid "_Automatic"
msgstr "_Automatisk"

#: ../src/options.c:196
msgid "Let sendfile and sendmsg decide which version of IP to use"
msgstr "Låt sendfile och sendmsg bestämma vilken version av IP som används"

#: ../src/options.c:199
msgid "Always IPv_4"
msgstr "Alltid IPv_4"

#: ../src/options.c:203
msgid "Lock sendfile and sendmsg to IP version 4"
msgstr "Lås sendfile och sendmsg till IP version 4"

#: ../src/options.c:206
msgid "Always IPv_6"
msgstr "Alltid IPv_6"

#: ../src/options.c:209
msgid "Lock sendfile and sendmsg to IP version 6"
msgstr "Lås sendfile och sendmsg till IP version 6"

#: ../src/options.c:226
msgid "Cancel previously made settings and return to main program"
msgstr "Avbryt tidigare gjorda inställningar och återgå till huvudprogrammet"

#: ../src/options.c:234
msgid "Accept settings and return to main program"
msgstr "Acceptera inställningarna och återgå till huvudprogrammet"

#: ../src/receive.c:245
#, c-format
msgid "A file named '%s' already exists. Do you want to replace it with the file you are receiving?"
msgstr "En fil med namnet \"%s\" finns redan. Vill du ersätta den med filen som du tar emot?"

#: ../src/receive.c:248
msgid "File exists"
msgstr "Filen finns redan"

#: ../src/receive.c:269
#: ../src/saft.c:139
#: ../src/send.c:437
#, c-format
msgid "%s terminated with exit code %d."
msgstr "%s avslutades med felkod %d."

#: ../src/receive.c:271
#: ../src/saft.c:91
#: ../src/saft.c:98
#: ../src/saft.c:141
#: ../src/send.c:448
msgid "Error condition"
msgstr "Feltillstånd"

#: ../src/saft.c:90
#, c-format
msgid "'%s' lacks full path"
msgstr "\"%s\" saknar fullständig sökväg"

#: ../src/saft.c:97
#, c-format
msgid "Can't change directory to '%s'"
msgstr "Kan inte byta katalog till \"%s\""

#: ../src/send.c:232
msgid "Send Files"
msgstr "Skicka filer"

#: ../src/send.c:268
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: ../src/send.c:275
msgid "Enter optional comment"
msgstr "Ange valfri kommentar"

#: ../src/send.c:347
msgid " Select all "
msgstr " Markera allt "

#: ../src/send.c:355
msgid " Unselect all "
msgstr " Avmarkera allt "

#: ../src/send.c:363
msgid " _Send "
msgstr " _Skicka"

#: ../src/send.c:368
msgid "Send selected files to recipient"
msgstr "Skicka markerade filer till mottagaren"

#: ../src/send.c:376
msgid "Clear list of files"
msgstr "Töm fillista"

#: ../src/send.c:384
msgid "Return to main program"
msgstr "Gå tillbaka till huvudprogrammet"

#: ../src/send.c:442
msgid "Maybe the recipient is not available at the moment."
msgstr "Kanske är mottagaren inte tillgänglig just nu."

#: ../src/send.c:468
msgid "Message information"
msgstr "Meddelandeinformation"

#: ../src/send.c:469
msgid "Your message is longer than the SAFT limit for single messages and will be transmitted in several chunks therefore."
msgstr "Ditt meddelande är längre än begränsningen i SAFT för enstaka meddelanden och kommer därför att skickas i flera delar."