File: da.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (319 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,760 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
# Danish translation for GIMP tips.
# Copyright (C) 2002, 03, 04, 05, 06, 08, 17 Free Software Foundation, Inc.
#
# Yderligere oplysninger og konventioner kan findes på
# http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/GIMP
#
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03, 04, 05, 06.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008.
# scootergrisen, 2015, 2016.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-22 12:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 07:56+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan når som helst få kontekstafhængig hjælp til de fleste af GIMPs "
"funktioner ved at trykke på F1-tasten. Det virker også inde i menuerne."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP bruger lag til at lade dig organisere dit billede. Tænk på dem som en "
"stak lysbilleder eller filtre. Når du kigger gennem dem, ser du et billede, "
"der er sat sammen af deres indhold."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan udføre mange handlinger på lag ved at højreklikke på tekstetiketten "
"til et lag i dialogen Lag."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Et billede gemmes i XCF, som er GIMPs eget filformat (brug filendelsen <tt>."
"xcf</tt>). Dette bevarer lagene og alle andre aspekter af dit igangværende "
"arbejde, så du kan arbejde videre på det senere. Når et projekt er færdigt, "
"kan du eksportere det som JPEG, PNG, GIF osv."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"De fleste udvidelsesmoduler virker på det aktive lag i det aktive billede. I "
"nogle tilfælde bliver du nødt til at slå alle lagene sammen (Billede→Forén "
"billedets lag (fjern gennemsigtighed)), hvis udvidelsesmodulet skal virke på "
"hele billedet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Hvis et lags navn i dialogen Lag vises med <b>fed</b>, har dette lag ikke en "
"alfa-kanal. Du kan tilføje en alfa-kanal med Lag→Gennemsigtighed→Tilføj alfa-"
"kanal."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan bruges på alle typer billeder. Dette angives ved et "
"gråtonet menupunkt. Du får måske brug for at ændre billedtilstanden til RGB "
"(Billede→Tilstand→RGB), tilføje en alfa-kanal (Lag→Gennemsigtighed→Tilføj "
"alfa-kanal) eller forene lagene (Billede→Forén billedets lag (fjern "
"gennemsigtighed))."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Du kan justere og flytte en markering ved at bruge <tt>Alt</tt>-træk. Hvis "
"dette får vinduet til at flytte sig, bruger din vindueshåndtering allerede "
"<tt>Alt</tt>-tasten. De fleste vindueshåndteringsprogrammer kan konfigureres "
"til at ignorere <tt>Alt</tt>-tasten eller til at anvende <tt>Super</tt>-"
"tasten (eller \"Windows-logo\") i stedet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Du kan trække og slippe mange ting i GIMP. Hvis du f.eks. trækker en farve "
"fra værktøjskassen eller fra en farvepalet og slipper den i et billede, vil "
"den aktuelle markering blive fyldt ud med den farve."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Du kan bruge den midterste museknap til at flytte rundt i billedet (eller "
"alternativt holde <tt>mellemrumstasten</tt> nede mens du flytter musen)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klik og træk på en lineal for at placere en hjælpelinje i billedet. Alle "
"markeringer som bliver flyttet, vil blive rettet ind efter hjælpelinjerne. "
"Du kan fjerne linjerne igen ved at trække dem af billedet med værktøjet Flyt."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan trække et lag fra dialogen Lag og slippe det i værktøjskassen. Dette "
"opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive "
"lag, før der kan foretages andre handlinger på billedet. Klik på &quot;Nyt "
"lag&quot;- eller &quot;Forankr lag&quot;-knappen i dialogen Lag eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP understøtter automatisk gzip-komprimering. Tilføj <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt> hvis du har bzip2 installeret) til filnavnet, og billedet vil "
"blive gemt komprimeret. Åbning af komprimerede billeder virker selvfølgelig "
"også."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Hvis du holder <tt>Skift</tt>-tasten nede før du markerer noget, kan du "
"tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis "
"<tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Du kan tegne simple firkanter eller cirkler med Redigér→Optegn markering. "
"Det optegner kanten af den aktuelle markering. Mere komplekse figurer kan "
"tegnes med kurveværktøjet eller med Filtre→Gengivelse→Figurer."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Hvis du optegner en kurve (Redigér→Optegn kurve), kan tegneværktøjerne "
"bruges med deres aktuelle indstillinger. Du kan bruge malerpenslen i "
"farveovergangstilstand eller endda viskelæderet eller udtværingsværktøjet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan oprette og redigere komplekse markeringer med kurveværktøjet. "
"Kurvedialogen lader dig arbejde på flere kurver og konvertere dem til "
"markeringer."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre markeringen. Klik på &quot;"
"Ekspresmaske&quot;-knappen nederst til venstre i et billedvindue. Ændr "
"markeringen ved at tegne i billedet og klik på knappen igen for at "
"konvertere tilbage til en normal markering."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan gemme en markering som en kanel (Markering→Gem som kanal) og så ændre "
"denne kanal med maleværktøjerne. Ved hjælp af knapperne i dialogen Kanal kan "
"du slå synligheden af denne nye kanal til eller fra eller konvertere den til "
"en markering."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Hvis du aktiverer &quot;Dynamiske tastaturgenveje&quot; under Indstillinger, "
"kan du omdefinere genvejstaster i menuerne. Bring en menu frem, vælg et "
"menupunkt og tryk den ønskede tastekombination. Genvejen bliver gemt når du "
"afslutter GIMP, hvis &quot;Gem tastaturgenveje&quot; er aktiveret. Du bør "
"formodentlig deaktivere &quot;Dynamiske tastaturgenveje&quot; bagefter for "
"at forhindre omtildeling af en genvej ved et uheld."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Hvis din skærm er for tætpakket med vinduer kan du trykke på <tt>Tab</tt> "
"flere gange i et billedvindue for at skjule værktøjskassen og andre dialoger."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Skift</tt>-klik på øjeikonet i dialogen Lag for at skjule alle lag på "
"nær dette. <tt>Skift</tt>-klik igen for at vise alle lag."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klik på lagmaskens forhåndsvisning i dialogen Lag slår "
"virkningen af masken til og fra. <tt>Alt</tt>-klik på lagmaskens "
"forhåndsvisning skifter mellem om masken vises direkte eller ej."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan bruge <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> til at gå gennem alle lagene i et "
"billede (hvis din vindueshåndtering ikke bruger den kombination)."

# Værktøjet hedder ikke "Eyedropper" i gimp-master (mere), men "Color Picker".
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klik med værktøjet spandudfyldning for at bruge "
"baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven. Tilsvarende vil <tt>Ctrl</tt>-"
"klik med værktøjet farvevælger vælge baggrundsfarven i stedet for "
"forgrundsfarven."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-træk med værktøjet rotation vil begrænse rotationen til 15 "
"graders vinkler."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Hvis nogle af dine skannede fotografier ikke ser farverige nok ud, kan du "
"hurtigt forbedre deres farveområde med &quot;Auto&quot;-knappen i "
"niveauværktøjet (Farver→Niveauer). Hvis der er farvestik, kan du rette det "
"med kurveværktøjet (Farver→Kurver)."