File: fi.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (499 lines) | stat: -rw-r--r-- 23,604 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
# Finnish messages for gimp-tips.
# Suomennos: https://l10n.gnome.org/teams/fi/
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008.
# Petri Järvisalo <reaby @ Freenode>, 2008.
# Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
# Janne Peltonen <peltzi@gimp-suomi.org>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-26 20:31+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-27 18:53+0200\n"
"Last-Translator: Ville Skyttä <ville.skytta@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Asiakohtaista avustusta on helppo saada milloin vain lähes mistä tahansa "
"GIMP-ominaisuudesta myös valikkojen sisältä. Aktivoi ohje painamalla F1-"
"näppäintä."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP käyttää tasoja, joten voit järjestää kuvasi elementit paremmin. "
"Ajattele tasoa läpinäkyväksi piirtoheitinkalvoksi, joita yhdistämällä saat "
"eri kalvoille eri elementit kokonaiseksi kuvaksi."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Voit suorittaa monia tasotoimintoja napsauttamalla tason nimiä oikealla "
"hiiren painikkeella tasoikkunasta."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Kun tallennat kuvan myöhempää työstämistä varten, kokeile käyttää XCF:ää, "
"GIMPin omaa tiedostomuotoa (lisää tiedoston perään <tt>.xcf</tt>-pääte). "
"Tämä säilyttää tasot ja monet muut yksityiskohdat työstäsi. Kun projekti on "
"valmis, voit viedä sen JPEG, PNG, GIF, ... -muotoon."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Useimmat suotimet toimivat kuvan nykyisessä tasossa. Jos haluat suotimen "
"toimivan koko kuvassa, täytyy kaikki tasot yhdistää (Kuva→Yhdistä kuva)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Jos tason nimi tasoikkunassa näkyy <b>korostettuna</b>, tällä tasolla ei ole "
"alfa-kanavaa. Voit lisätä alfa-kanavan valikon kohdasta "
"Taso→Läpinäkyvyys→Lisää alfakanava."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Aivan kaikkia suotimia ei voi käyttää kaikilla kuvaformaateilla. Tämän voi "
"huomata käytöstä poistetusta valikkokohdasta. Tällöin voit joutua vaihtamaan "
"kuvan väritilan RGB-tilaan (Kuva→Tila→RGB) tai lisätä alfa-kanavan "
"(Taso→Läpinäkyvyys→Lisää alfa-kanava) tai yhdistää kuvan (Kuva→Yhdistä kuva)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Voit muuttaa tai siirtää valintaa käyttäen <tt>Alt</tt>-raahausta. Jos "
"ikkuna siirtyy, ikkunakäsittelijä käyttää jo <tt>Alt</tt>-näppäintä. "
"Useimpien ikkunakäsittelijöiden asetuksia voidaan muokata niin, että ne "
"jättävät <tt>Alt</tt>-näppäimen huomiotta tai käyttävät <tt>Super</tt>-"
"näppäintä (tai \"Windows-logo\") sen sijaan."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Voit raahata ja tiputtaa monia asioita GIMPissä. Voit esimerkiksi raahata "
"värin työkalulaatikosta tai paletista kuvan päälle, jolloin kuva tai kohta "
"täytetään valitulla värillä."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Voit siirtyä hiiren keskinapin avulla kuvan eri osiin, tai vaihtoehtoisesti "
"pitää <tt>Välilyöntiä</tt> pohjassa siirtäessäsi hiirtä."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Apulinjan määrittäminen tapahtuu napsauttamalla ja raahaamalla apulinja "
"haluttuun paikkaan sivulla ja ylhäällä olevien viivainten kohdalta. Raahatut "
"valinnat sidotaan apuviivoihin. Voit poistaa apulinjan kuvasta raahaamalla "
"sen pois siirtotyökalulla."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Voit raahata tason tasoikkunasta ja tiputtaa sen työkalupakkiin. Tämä luo "
"uuden kuvan, joka sisältää ainoastaan raahatun tason."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Kelluva valinta täytyy ankkuroida joko uuteen tasoon tai viimeisimpään "
"aktiiviseen tasoon, ennen kuin muita toimintoja voidaan tehdä kuvalle. "
"Napsauta joko \"Uusi taso\"- tai \"Ankkuroi taso\" -painiketta tasoikkunassa "
"tai tee sama toimenpide valikosta."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP tukee gzip-pakkausta lennosta. Lisää joko <tt>.gz</tt> tai <tt>.bz2</"
"tt> tiedostonimeen ja kuva tallennetaan pakattuna. Toki GIMP myös avaa "
"pakatut kuvat yhtä helposti."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"<tt>Vaihto</tt>-näppäimen pohjassa pitäminen ennen valinnan tekemistä "
"mahdollistaa valinnan lisäämisen nykyiseen valintaan sen sijaan, että "
"tehtäisiin uusi valinta. Käyttämällä <tt>Ctrl</tt>-näppäintä ennen valinnan "
"tekemistä poistetaan valinta nykyisestä valinnasta."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Voit piirtää neliöitä tai ympyröitä valitsemalla Muokkaa→Piirrä valinta. "
"Tämä piirtää nykyisen valinnan reunat. Monimutkaisempia kuvioita voidaan "
"piirtää käyttämällä Polku-työkalua tai Suotimet→Hahmota→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Jos piirrät polun (Muokkaa→Piirrä polku), maalaustyökaluja voidaan käyttää "
"nykyisillä asetuksilla. Voit käyttää ruiskua liukuväri-tilassa tai jopa "
"pyyhekumia tai sormi-työkalua."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Voit luoda ja muokata monimutkaisia valintoja polkutyökalulla. Ikkuna Polut "
"mahdollistaa työskentelyn useilla poluilla ja polkujen muuntamisen "
"valinnoiksi."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Voit käyttää maalaustyökaluja valinnan muuttamiseen. Napsauta &quot;"
"Pikamaski&quot; -painiketta näytön vasemmasta alalaidasta, jolloin voit "
"muuttaa valintaasi maalaamalla kuvassa ja muuttaa näin valitun alueen "
"tavalliseksi valinnaksi painamalla samaa nappia uudestaan."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Voit tallentaa valinnan kanavaan (Valitse→Tallenna kanavaan) ja tämän "
"jälkeen muokata tätä kanavaa piirtotyökaluilla. Käyttäen painikkeita "
"kanavaikkunassa voit muuttaa kanavan näkyvyyttä ja muuntaa kanavan "
"valinnaksi."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Kun olet valinnut Asetukset-ikkunasta &quot;Käytä dynaamisia näppäimistön "
"pikavalintoja&quot; voit järjestää pikanäppäimiä uudelleen. Tämä tapahtuu "
"&quot;Määritä näppäimistön pikavalinnat&quot; -ikkunassa painamalla haluttua "
"pikanäppäintä tai näppäinyhdistelmää halutun toiminnon kohdalla. Jos &quot;"
"Tallenna näppäimistön oikopolut&quot; on valittuna, näppäimistöoikopolut "
"tallennetaan kun lopetat GIMPin. On yleensä suositeltavaa ottaa &quot;Käytä "
"dynaamisia näppäimistön pikavalintoja&quot; pois käytöstä jälkikäteen, jotta "
"pikavalintoja ei lisättäisi tai muutettaisi vahingossa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jos näytöllä on liikaa ikkunoita, voit painaa <tt>Sarkain</tt>-näppäintä "
"useita kertoja kuvaikkunassa. Tällöin työkalulaatikko ja muut ikkunat "
"vuoroin piilotetaan tai näytetään."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-napsautus silmänkuvaan tasoikkunassa piilottaa kaikki muut "
"tasot paitsi napsautetun, ja <tt>Shift</tt>-napsautus uudestaan näyttää "
"jälleen muutkin tasot."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää tasomaskin efektin. <tt>Alt</tt>-napsautus sen sijaan näyttää ja "
"piilottaa itse tasomaskin."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Voit käyttää näppäinyhdistelmää <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> siirtymiseen "
"kuvan tasojen välillä, jos ikkunanhallintasi ei käytä tätä yhdistelmää."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus ämpäritäyttö-työkalua käytettäessä täyttää alueen "
"taustavärillä edustavärin sijasta. Vastaavasti värin poimintatyökalulla "
"<tt>Ctrl</tt>-napsauttaminen asettaa taustavärin edustavärin sijaan."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-raahaus kiertotyökalulla rajaa kierron 15 asteen kulmiin."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Mikäli jotkin skannatuista kuvista näyttävät haaleilta, voit helposti "
"parantaa niiden väritoistoa napsauttamalla &quot;Automaattinen&quot;-"
"painiketta &quot;Säädä väriarvoja&quot;-työkalusta (Värit→Säätöarvot). Jos "
"kuvassa on värivääristymiä, voit korjata ne &quot;Käyrät&quot;-työkalulla "
"(Värit→Käyrät)"

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Tervetuloa käyttämään GIMPiä!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP antaa mahdollisuuden perua suurimman osan kuviin tehdyistä "
#~ "muutoksista, joten kokeile vapaasti eri vaihtoehtoja."

#~ msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
#~ msgstr "<big>Tervetuloa GIMPin käyttäjäksi!</big>"

#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
#~ "näyttää maskin."

#~ msgid ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles the effect of the layer mask."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa toteuttaa "
#~ "maskin valittuun tasoon."

#~ msgid ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the "
#~ "background color instead of the foreground color."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>napsautus ämpäritäyttö-työkalua käytettäessä täyttää alueen "
#~ "taustavärillä edustavärin sijaan."

#~ msgid ""
#~ "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the "
#~ "Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up "
#~ "the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key "
#~ "combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key "
#~ "bindings are saved when you exit GIMP."
#~ msgstr ""
#~ "Kun olet valinnut Asetukset-ikkunasta Käytä dynaamisia näppäimistön "
#~ "pikavalintoja voit järjestää pikanäppäimiä uudelleen. Tämä tapahtuu &quot;"
#~ "Määritä näppäimistön pikavalinnat&quot; ikkunassa painamalla haluttua "
#~ "pikanäppäintä tai näppäinyhdistelmää halutun toiminnon kohdalla.  Jos "
#~ "&quot;Tallenna näppäimistön oikopolut&quot; on valittuna, "
#~ "näppäimistöoikopolut tallennetaan kun lopetat GIMPin."

#~ msgid ""
#~ "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#~ "easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the "
#~ "Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, "
#~ "you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
#~ msgstr ""
#~ "Mikäli jotkut skannatuista kuvista näyttävät haalealle voit helposti "
#~ "parantaa kuvan värejä ja sävyjä klikkaamalla automaattinen nappia Säädä "
#~ "väriarvoja työkalusta (Värit-&gt;Säätöarvot). Jos kuvassa on "
#~ "värivääristymiä voit korjata ne Käyrät työkalulla (Värit-&gt;Käyrät)."

#~ msgid ""
#~ "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple "
#~ "times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
#~ msgstr ""
#~ "Jos näyttö on liian sekava voit painaa <tt>Tab</tt>ia kuvaikkunassa, tämä "
#~ "piilottaa tai näyttää työkalupakin ja muut apuikkunat."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP tukee kumoamistoimintoa suurimpaan osaan kuvan muutoksista. Käytä "
#~ "tätä luovasti työskentelyssäsi."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
#~ "<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your "
#~ "image will be saved compressed. Of course loading compressed images works "
#~ "too."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP tukee gzip-pakkausta. Lisää vain <tt>.gz</tt> (tai <tt>.bz2</tt>, "
#~ "jos sinulla on bzip2 asennettuna) tiedoston nimen loppuun ja kuvasi "
#~ "tallennetaan pakattuna. Pakattujen kuvien lataaminenkin toimii tietysti."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
#~ "stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
#~ "composite of their contents."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP käyttää tasoja, joten voit organisoida kuvasi elementit paremmin. "
#~ "Ajattele tasoa läpinäkyväksi piirtoheitinkalvoksi, joita yhdistämällä "
#~ "saat eri kalvoille eri elementit kokonaiseksi kuvaksi."

#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "Taso nimeltään &quot;Taustaväri&quot; on erilainen kuin muut tasot, sillä "
#~ "siitä puuttuu läpinäkyvyys. Tämä estää tason siirtämisen ylöspäin "
#~ "pinossa. Voit kuitenkin lisätä läpinäkyvyyden napsauttamalla oikealla "
#~ "hiiren painikkeella Tasot-valintaikkunassa ja valitsemalla &quot;Lisää "
#~ "alfa-kanava&quot;."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Ympyrän muotoisen valinnan voit tehdä pitämällä pohjassa <tt>Vaihto</tt>-"
#~ "näppäintä kun käytät ellipsivalintaa. Kohdistaaksesi ympyrän tarkasti "
#~ "raahaa pysty- ja vaaka-apulinjat sivuamaan valintaa, siirrä hiiren "
#~ "kursori apulinjojen leikkauspisteeseen ja raahaa valinta apuviivoja "
#~ "pitkin."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettäessä jotain maalaustyökalua (Ruisku, Sivellin, Kynä) <tt>Vaihto</"
#~ "tt>-napsautus piirtää suoran viivan edellisestä maalauspisteestä "
#~ "nykyiseen hiiren osoittimen kohtaan. Jos painat lisäksi <tt>Ctrl</tt>, "
#~ "viiva pyöristetään lähimpään 15 asteen kulmaan ja piirretään."

#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Voit säätää sumean valinnan aluetta napsauttamalla ja raahaamalla "
#~ "oikealle ja vasemmalle."

#~ msgid ""
#~ "You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a "
#~ "color from the toolbox or from a color palette and dropping it into an "
#~ "image will fill the current image or selection with that color."
#~ msgstr ""
#~ "Voit raahata ja pudottaa monia asioita GIMPissä. Esimerkiksi, raahaamalla "
#~ "värin työkalupakista tai väripaletista ja pudottamalla sen kuvaan täyttää "
#~ "tason tai valinnan kyseisellä värillä."

#~ msgid ""
#~ "You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
#~ "pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
#~ msgstr ""
#~ "Asiakohtaista avustusta on helppo saada milloin vain lähes mistä tahansa "
#~ "GIMP-ominaisuudesta myös valikkojen sisältä! Aktivoi ohje painamalla F1-"
#~ "näppäintä."

#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Voit painaa ja vapauttaa <tt>Shift</tt>- ja <tt>Ctrl</tt>-näppäimiä "
#~ "tehdessäsi valintaa, jolloin valinta rajataan neliöksi tai ympyräksi, tai "
#~ "pakottaa se keskitetyksi aloituspisteen ympärille."

#~ msgid ""
#~ "You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and "
#~ "then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#~ "Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or "
#~ "convert it to a selection."
#~ msgstr ""
#~ "Voit tallentaa valinnan värikanavaan (Valitse-&gt;Tallenna kanavalle) ja "
#~ "sen jälkeen muuttaa kanavaa millä tahansa piirtotyökalulla. Kanavat-"
#~ "paletin painikkeilla voi vaikuttaa uuden kanavan näkyvyyteen sekä muuttaa "
#~ "kanava takaisin valinnaksi."

#~ msgid ""
#~ "You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
#~ "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> vaihtaa käytettävää tasoa, mikäli "
#~ "ikkunointijärjestelmää ei ole asetettu käyttämään jo pikanäppäintä."

#~ msgid ""
#~ "You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's "
#~ "larger than its display window."
#~ msgstr ""
#~ "Tiesithän että hiiren keskipainike vierittää kuvaa, mikäli kuva ei mahdu "
#~ "kokoaan kuvaikkunaan."