File: hu.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (330 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,534 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
# Hungarian translation for gimp-tips.
# Copyright (C) 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Árpád Bíró <biro arpad at gmail dot com>, 2004, 2007.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2006, 2007, 2008, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 23:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 17:51+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"A GIMP legtöbb funkciójáról környezetérzékeny segítség kérhető az F1 "
"billentyű lenyomásával. Ez a menükön belül is működik."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"A GIMP a kép rendezetten tartása érdekében támogatja a rétegek használatát. "
"Ezek elképzelhetők például úgy, mint egymásra helyezett fóliák illetve "
"szűrők, amelyek tartalma összeadódva alkot egy képet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"A rétegműveletek nagy része elvégezhető a megfelelő rétegnek a Rétegek "
"párbeszédablakban levő bejegyzésére jobb gombbal kattintva előbukkanó "
"menüvel."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Kép mentése XCF, a GIMP saját fájlformátuma (<tt>.xcf</tt> fájlkiterjesztés) "
"használatával. Ez megőrzi a rétegeket és a folyamatban lévő munka sok "
"tulajdonságát, lehetővé téve, hogy később tovább dolgozzon velük. Amikor egy "
"projekt befejeződött, akkor exportálhatja JPEG, PNG, GIF, stb. formátumba."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"A legtöbb bővítmény az aktuális kép aktuális rétegén végez műveletet. "
"Bizonyos esetekben össze kell fésülni az összes réteget („Kép→Egy réteggé "
"lapítás” menüpont) ahhoz, hogy a bővítmény a teljes képet feldolgozza."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Ha egy réteg neve a Rétegek párbeszédablakban <b>félkövéren</b> jelenik meg, "
"akkor a réteg nem rendelkezik alfa-csatornával. A Réteg→Átlátszóság→Alfa-"
"csatorna hozzáadása menüpont segítségével adhat hozzá alfa-csatornát."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"A kép típusától függően elképzelhető, hogy nem minden effektus alkalmazható "
"arra. Ha nem alkalmazható, azt a megfelelő menübejegyzés szürkítése (inaktív "
"állapota) jelzi. Ilyenkor szükség lehet a kép módjának RGB-re való "
"módosítására („Kép→Mód→RGB” menüpont), alfa-csatorna felvételére "
"(„Réteg→Átlátszóság→Alfa-csatorna hozzáadása” menüpont) vagy a kép "
"lapítására („Kép→Egy réteggé lapítás” menüpont)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Kijelölés átalakítása és áthelyezése az <tt>Alt</tt> billentyű nyomva "
"tartásával végzett húzással lehetséges. Ha ez a kombináció az ablakot "
"mozdítja el, akkor az ablakkezelő már használja ezt a kombinációt. A legtöbb "
"ablakkezelő beállítható úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az <tt>Alt</tt> "
"billentyűt vagy pedig a <tt>Super</tt> billentyűt (bizonyos billentyűzeteken "
"ez a „Windows”-emblémás billentyű) használja helyette."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"A GIMP-ben sokféle művelet elvégezhető húzással. Ha például áthúz egy színt "
"az eszköztárról vagy egy színpalettáról egy képre, akkor a kijelölés "
"kitöltésre kerül azzal a színnel."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"A képben való mozgásra használható a középső egérgomb (vagy az egér "
"mozgatása közben a <tt>Szóköz</tt> billentyű lenyomva tartása)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Segédvonal felvételéhez kattintson az egyik vonalzóra – ezt követően "
"húzással helyezheti az új segédvonalat a képre. A húzással áthelyezett "
"kijelölések a segédvonalakra fognak illeszkedni. Egy segédvonal "
"eltávolításához helyezze azt (húzással) a képen kívülre az Áthelyezés "
"eszközzel."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Ha a Rétegek párbeszédablakból áthúz egy réteget az eszköztárra, akkor "
"létrejön egy új kép, amely csak a szóban forgó réteget fogja tartalmazni."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"A lebegő kijelölést rögzíteni kell egy új rétegre vagy a legutóbbi aktív "
"rétegre ahhoz, hogy további műveleteket végre lehessen hajtani a képen. Ez "
"végrehajtható a Rétegek párbeszédablakban az &quot;Új réteg&quot; illetve a "
"&quot;Réteg rögzítése&quot; gomb használatával vagy a menükkel."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"A GIMP-pel automatikus tömörítés is végezhető. Egyszerűen csak fűzzön egy "
"<tt>.gz</tt> végződést (vagy <tt>.bz2</tt> végződést, ha telepítve van a "
"bzip2) a fájlnévhez – ennek hatására a kép tömörítve lesz elmentve. "
"Természetesen a tömörített képek közvetlen betöltését is támogatja a program."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Ha kijelölés közben lenyomva tartja a <tt>Shift</tt> billentyűt, akkor az új "
"kijelölés hozzáadódik a korábbihoz, nem pedig a helyébe lép. Ha ugyanezt a "
"<tt>Ctrl</tt> billentyűvel teszi, akkor kivonás történik a korábbi "
"kijelölésből."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Egyszerű négyzeteket és köröket rajzolhat a „Szerkesztés→Kijelölés "
"körberajzolása” menüponttal. Ez a funkció megrajzolja az aktuális kijelölés "
"határvonalait. A bonyolultabb alakzatok elkészíthetők az útvonaleszközzel "
"vagy a „Szűrők→Megjelenítés→GFig” menüponttal."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Egy útvonal körberajzoltatásakor („Szerkesztés→Útvonal körberajzolása” "
"menüpont) a festőeszközök az aktuális beállításaik szerint használhatók. "
"Használhatja az Ecset eszközt például színátmenet-módban, vagy akár a Radír "
"vagy a Maszatolás eszközt is."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Bonyolultabb kijelöléseket hozhat létre és szerkeszthet az útvonaleszközzel. "
"Az Útvonalak párbeszédablakban lehetőség van több útvonal kezelésére illetve "
"azok kijelöléssé való alakítására."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"A kijelölés módosítható a festőeszközökkel. Kattintson a képablak bal alsó "
"sarkában levő &quot;Gyorsmaszk be-ki&quot; gombra, majd módosítsa a "
"kijelölést a képre való rajzolással, ez után kattintson ismét a gombra – "
"ezzel a rajz vissza lesz alakítva normál kijelöléssé."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Elmenthet egy kijelölést csatornába („Kijelölés→Mentés csatornába” "
"menüpont), majd módosíthatja a csatornát bármely festőeszközzel. A Csatornák "
"párbeszédablak gombjainak segítségével átkapcsolhatja az új csatorna "
"láthatóságát, vagy kijelöléssé alakíthatja a csatornát."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Ha be van kapcsolva a &quot;Dinamikus gyorsbillentyűk használata&quot; "
"beállítás (Beállítások párbeszédablak), akkor a gyorsbillentyűk "
"hozzárendelése módosítható. A módosítás a következőképpen végezhető: menü "
"megnyitása, menübejegyzés kijelölése, majd a kívánt billentyűkombináció "
"lenyomása. Ha a &quot;Gyorsbillentyűk mentése kilépéskor&quot; beállítás be "
"van kapcsolva, akkor a GIMP-ből való kilépéskor a billentyűkombinációk "
"elmentésre kerülnek. Ezt követően érdemes kikapcsolni a &quot;Dinamikus "
"gyorsbillentyűk használata&quot; lehetőséget, hogy a gyorsbillentyűk ne "
"legyenek véletlenül módosítva."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Ha zsúfolt a képernyő, akkor nyomja le a <tt>Tab</tt> billentyűt egy "
"képablakban – ezzel a módszerrel váltogatni lehet az eszköztár és egyéb "
"párbeszédablakok elrejtése és megjelenítése között."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Egy kivételével az összes réteg elrejtése: a <tt>Shift</tt> billentyűt "
"nyomva tartva kattintson a szemet ábrázoló ikonra a megfelelő réteg "
"bejegyzésénél a Rétegek párbeszédablakban. Az összes réteg megjelenítéséhez "
"ismételje meg a Shift+kattintás műveletet."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"A Rétegek párbeszédablakban a rétegmaszk hatásának átkapcsolásához "
"kattintson a rétegmaszk előnézetére a <tt>Ctrl</tt> billentyűt nyomva "
"tartva. Ha a maszk közvetlen megtekintését szeretné átkapcsolni, akkor a "
"Rétegek párbeszédablakban az <tt>Alt</tt> billentyűt lenyomva tartva "
"kattintson a rétegmaszk előnézetére."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"A kép rétegei közt való váltogatáshoz használható a <tt>Ctrl</tt>+<tt>Tab</"
"tt> billentyűkombináció, amennyiben az ablakkezelő nem használja a "
"kombinációt más célra."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"A Kitöltés eszköz használata az előtérszín helyett a háttérszínnel: "
"kattintás közben tartsa nyomva a <tt>Ctrl</tt> billentyűt. Hasonlóképpen: ha "
"a Színpipetta eszközzel az előtérszín helyett a háttérszínt szeretné "
"beállítani, akkor a <tt>Ctrl</tt> billentyűt lenyomva tartva végezze a "
"kattintást."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Az elforgatási szög korlátozása 15 fokos lépcsőkben a Forgatás eszköz "
"használatakor: húzás közben tartsa nyomva a <tt>Ctrl</tt> billentyűt."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Ha bizonyos szkennelt fényképek nem eléggé színesek, akkor a színtartományuk "
"bővíthető a Szintek eszköz (Színek→Szintek menüpont) &quot;Automatikus&quot; "
"gombjával. Ha a színek aránya nem megfelelő, akkor a Görbék eszközzel "
"(Színek→Görbék menüpont) végezhető el a javítás."