File: lv.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (311 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,467 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-03 12:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-10 18:14+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Vajadzīga palīdzība? Nospiežot F1 taustiņu jebkurā GIMP dialogā vai izvēlnē, "
"tiks atvērta atbilstošā rokasgrāmatas sadaļa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP atbalsta slāņus, kas palīdz attēla kompozīcijas veidošanā. Slāņi ir kā "
"viens uz otra salikti filtri vai kodoskopa plēves, kas veido vienu kombinētu "
"attēlu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Daudzas darbības ar slāņiem var veikt, izpildot labo peles klikšķi uz "
"attiecīgā slāņa nosaukuma dialogā &quot;Slāņi&quot;."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Attēla saglabāšana izmanto XCF — GIMP formātā ar paplašinājumu <tt>.xcf</tt>."
" Tas nodrošina slāņu un citu rediģēšanas aspektu saglabāšanu, kas ļauj darbu"
" pie tā turpināt vēlāk. Kad darbs ir pabeigts, to var eksportēt JPG, PNG, GIF"
" un citos formātos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Vairums spraudņu strādā tikai ar aktīvo slāni. Lai apstrādātu attēlu kopumā, "
"var būt nepieciešama visu slāņu apvienošana (Attēls→Saplacināt attēlu)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Ja slānim ir Alfa kanāls, tā daļas var būt caurspīdīgas. Ja slāņu dialogā "
"slāņa nosaukums ir <b>treknrakstā</b>, tam <b>nav</b> Alfa kanāla. To var "
"pievienot ar izvēlnes komandu Slānis→Caurspīdīgums→Pievienot Alfa kanālu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ne katru efektu var lietot jebkuram attēlam. Nepieejamo efektu komandas "
"izvēlnē ir pelēkotas. Lai padarītu efektu pieejamu, iespējams, jāmaina "
"attēla režīms (Attēls→Režīms→RGB), jāpiešķir slānim caurspīdīguma atbalsts "
"(Slānis→Caurspīdīgums→Pievienot Alfa kanālu) vai jāapvieno visi slāņi "
"(Attēls→Saplacināt attēlu)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Iezīmējumu var pārvietot, pieturot <tt>Alt</tt> taustiņu. Ja šī darbība "
"pārvieto logu, var nomainīt <tt>Alt</tt> uz <tt>Super</tt> (vai \"mājas\", "
"vai \"Windows\") taustiņu logu pārvaldnieka iestatījumos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Daudzas darbības GIMP var veikt ar vilkšanas un nomešanas paņēmienu. "
"Piemēram, nometot krāsu no paletes vai rīku kastes uz attēla, ar šo krāsu "
"tiks aizpildīts aktīvais iezīmējums."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Lai pārskatītu attēlu, kas iziet ārpus loga robežām, var lietot vidējo peles "
"pogu, vai arī pieturēt atstarpes taustiņu, pārvietojot peli."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Lai izvietotu attēlā palīglīniju, klikšķiniet un velciet no mērjoslas. "
"Piesaiste palīglīnijām palīdz precīzi novietot objektus. Nevajadzīgās "
"palīglīnijas var izvilkt no attēla ar pārvietošanas rīku."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Lai pārvērstu slāni par jaunu attēlu, izvelciet tā ierakstu no slāņu dialoga "
"un nometiet to uz rīku kastes."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Peldošs iezīmējums ir jāpiesaista kādam slānim, pirms veikt turpmākās "
"darbības. Lietojiet pogas &quot;Jauns slānis&quot; vai &quot;Fiksēt "
"slāni&quot; slāņu dialogā vai atbilstošās izvēlnes komandas."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP atbalsta tūlītēju gzip saspiešanu. Vienkārši pievienojiet faila "
"nosaukumam paplašinājumu <tt>.gz</tt> (vai <tt>.bz2</tt>, ja jums ir bzip2), "
"un attēls tiks saglabāts kā arhīvs. Protams, GIMP prot arī atvērt šādi "
"saglabātus attēlus."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Lai pievienotu jaunu iezīmējumu esošajam, pirms iezīmēšanas pieturiet "
"<tt>Shift</tt> taustiņu. Lai atņemtu jaunu iezīmējumu no pašreizējā, "
"pieturiet <tt>Ctrl</tt>."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Taisnstūrus un riņķus var zīmēt ar komandu Rediģēt→Apvilkt iezīmējumu. "
"Sarežģītākas figūras var zīmēt ar ceļa rīku, kā arī figūru dialogā "
"Filtri→Renderēšana→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Ceļa apvilkšanai (Rediģēt→Apvilkt ceļu) var lietot jebkuru zīmēšanas rīku ar "
"pašreizējiem iestatījumiem, piemēram, otu krāsu pārejas režīmā, dzēšanas vai "
"izsmērēšanas rīku."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Ar ceļa rīku var veidot un rediģēt sarežģītas formas iezīmējumus. Dialogs "
"&quot;Ceļi&quot; satur rīkus darbam ar vairākiem ceļiem un to pārvēršanai "
"iezīmējumos."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Iezīmējumu var mainīt ar zīmēšanas rīkiem. Nospiediet ātrās maskas pogu "
"attēla loga apakšējā kreisajā stūrī, rediģējiet masku ar otu vai citiem "
"rīkiem, un nospiediet pogu vēlreiz, lai pārvērstu ātro masku par jauno "
"iezīmējumu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Iezīmējumu var saglabāt kā kanālu (Iezīmēt→Saglabāt kanālā), pārveidot šo "
"kanālu ar zīmēšanas rīkiem, un pārvērst to atpakaļ par iezīmējumu, "
"izmantojot kanālu dialoga rīkus."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Lai ērti pielāgotu tastatūras īsinājumtaustiņus saskarnē: 1. Atzīmējiet "
"&quot;Izmantot dinamiskos tastatūras īsinājumtaustiņus&quot; dialogā &quot;"
"Iestatījumi&quot;. 2. Atveriet izvēlni un novietojiet peles rādītāju uz "
"kādas komandas. 3. Nospiediet vēlamo taustiņu kombināciju. 4. Saglabājiet "
"jaunos īsinājumtaustiņus dialogā &quot;Iestatījumi&quot;. 5. Atslēdziet "
"dinamiskos tastatūras īsinājumtaustiņus, lai netīšām neizmainītu savus "
"iestatījumus."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Lai paslēptu rīku kasti un citus papildlogus, nospiediet <tt>Tab</tt> "
"taustiņu, kad aktīvs attēla logs. Lai tos atkal parādītu, nospiediet "
"<tt>Tab</tt> vēlreiz."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Veiciet <tt>Shift</tt>+klikšķi uz acs ikonas slāņu dialogā, lai paslēptu "
"visus pārējos slāņus. Atkārtojiet <tt>Shift</tt>+klikšķi. lai padarītu visus "
"slāņus redzamus."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>+klikšķis uz slāņa maskas ikonas slāņu dialogā atslēdz un "
"ieslēdz maskas efektu. Savukārt <tt>Alt</tt>+klikšķis pārslēdz maskas un "
"slāņa skatu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Ar taustiņu kombināciju <tt>Ctrl</tt>+<tt>Tab</tt> var iziet cauri visiem "
"attēla slāņiem (ja vien jūsu sistēma to pieļauj)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Lietojot aizpildīšanas rīku, pieturiet <tt>Ctrl</tt> taustiņu, lai "
"aizpildītu ar fona, nevis priekšplāna krāsu. Līdzīgi, kad aktīvs krāsu "
"pipetes rīks, <tt>Ctrl</tt>+klikšķis iestata fona krāsu."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Lietojot pagriešanas rīku, pieturiet <tt>Ctrl</tt> taustiņu, lai pagrieztu "
"ar 15 grādu soli."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Ja ieskanētās fotogrāfijas izskatās blāvas vai tumšas, to var labot ar &quot;"
"Auto&quot; pogu dialogā &quot;Līmeņi&quot; (Krāsas→Līmeņi). Savukārt "
"nepareizas nokrāsas var novērst ar līkņu rīku (Krāsas→Līknes)."