File: ro.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (320 lines) | stat: -rw-r--r-- 15,713 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
# Romanian GIMP translation
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Robert Claudiu Gheorghe <rgheorghe AT writeme DOT com>, 2001.
# Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>, 2008-2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-10 19:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-10 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ro\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Puteți să obțineți ajutor contextual pentru majoritatea caracteristicilor "
"GIMP prin apăsarea în orice moment a tastei F1. Acest lucru funcționează de "
"asemenea și în interiorul meniurilor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP folosește straturi pentru a vă permite organizarea imaginii la care "
"lucrați. Gândiți-vă la ele ca la o stivă de diapozitive sau de filtre, unde "
"dacă vă uitați prin ele vedeți o compunere a conținutului lor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Puteți executa multe operații de strat prin clic-dreapta pe eticheta text a "
"unui strat în dialogul de straturi."

# de la 2.8 salvarea se face exclusiv în xcf, salvarea în xcf nu acoperă „every aspect” (citat de pe gimp-developer-list: „It was never true -- e.g. undo history is not saved, tool options are not saved...”), iar salvarea la alt tip de fișier se face prin export
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Când salvați o imagine pentru a lucra la ea mai târziu, folosiți XCF, "
"formatul nativ GIMP (cu extensia <tt>.xcf</tt>). Astfel se conservă "
"straturile și multe alte aspecte ale lucrului în desfășurare. Odată ce "
"proiectul este complet, puteți să îl exportați ca JPEG, PNG, GIF, etc."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Majoritatea plugin-urilor lucrează pe stratul curent al imaginii curente. În "
"unele cazuri, va trebui să combinați toate straturile (Imagine → Aplatizează "
"imaginea) dacă vreți ca plugin-ul să lucreze pe întreaga imagine."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Dacă numele unui strat în dialogul de straturi este afișat <b>îngroșat</b>, "
"acel strat nu are un canal alfa. Puteți adăuga un canal alfa folosind Strat "
"→ Transparență → Adaugă un canal alfa"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Nu toate efectele pot fi aplicate la toate tipurile de imagini. Acest lucru "
"este indicat prin colorarea în gri a intrării de meniu inactive. Este "
"posibil să trebuiască să schimbați modul imaginii la RGB (Imagine → Mod → "
"RGB), să adăugați un canal alfa (Strat → Transparență → Adaugă un canal "
"alfa), sau să o aplatizați (Imagine → Aplatizează imaginea)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Puteți să ajustați sau să mutați o selecție prin folosirea <tt>Alt</tt>-și-"
"tragere. Dacă acest lucru determină mișcarea ferestrei, înseamnă că "
"gestionarul de fereastră folosește deja tasta <tt>Alt</tt>. Majoritatea "
"gestionarelor de fereastră pot fi configurate să ignore tasta <tt>Alt</tt>, "
"sau să folosească tasta <tt>Super</tt> (sau „sigla Windows”) în loc."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Puteți să trageți și să plasați multe chestii în GIMP. De exemplu, tragerea "
"unei culori din trusa de instrumente sau dintr-o paletă de culoare și "
"plasarea acesteia peste o imagine va umple selecția curentă cu acea culoare."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Puteți folosi butonul din mijloc pentru a deplasa imaginea în jur (sau "
"opțional țineți apăsat tasta <tt>Spațiu</tt> în timp ce mișcați mausul)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Clic pe o riglă și trageți de ea pentru a așeza un ghidaj pe o imagine. "
"Toate selecțiile trase vor acroșa la ghidaje. Puteți elimina ghidajele prin "
"tragerea lor în afara imaginii cu instrumentul de mutare."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Puteți trage un strat din dialogul de straturi și să îl lăsați să cadă peste "
"trusa de instrumente. În acest fel se va crea o nouă imagine ce conține doar "
"acel strat."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"O selecție flotantă trebuie să fie ancorată la un strat nou sau la ultimul "
"strat activ, înainte de a efectua alte operații asupra imaginii. Clic pe "
"butonul „Strat nou” sau „Ancorează stratul” în dialogul de straturi, sau "
"folosiți meniurile pentru a face același lucru."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP suportă comprimarea gzip din mers. Trebuie doar să adăugați <tt>.gz</"
"tt> (sau <tt>.bz2</tt>, dacă aveți instalat bzip2) la numele de fișier și "
"imaginile vor fi salvate gata comprimate. Desigur că încărcarea imaginilor "
"comprimate este de asemenea posibilă."

# hm ? ceva pare idiot și la varianta engleză
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Apăsarea și menținerea tastei <tt>Shift</tt> înainte de a face o selecție vă "
"permite să adăugați la selecția curentă în loc să o înlocuiți. Folosind "
"<tt>Ctrl</tt> înainte de a face o selecție permite scăderea din cea curentă."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Puteți desena pătrate sau cercuri simple folosind Editare → Conturează "
"selecția. Această funcție va contura marginea selecției curente. Forme mai "
"complexe pot fi desenate prin intermediul instrumentului Trasee, sau cu "
"Filtre → Randare → Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Dacă conturați un traseu (Editare → Conturează traseul...), instrumentele de "
"pictură pot fi folosite cu configurările lor curente. Puteți folosi pensula "
"de pictură în modul degrade, sau chiar instrumentul Radieră sau Mânjire."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Puteți crea și edita selecții complexe folosind instrumentul Trasee. "
"Dialogul de trasee vă permite să lucrați pe trasee multiple și să le "
"convertiți la selecții."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Puteți folosi instrumentele de pictură pentru a modifica selecția. Clic pe "
"butonul „Mască rapidă” din partea din stânga jos a unei ferestre cu o "
"imagine. Modificați selecția prin desenare în imagine după care clic din nou "
"pe buton pentru a-l converti la loc la o selecție normală."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Puteți salva o selecție la un canal (Selecție → Salvează în canal) și "
"modifica după aceea acest canal cu orice instrument de pictură. Folosind "
"butoanele în dialogul de canale, puteți comuta vizibilitatea acestui canal "
"nou, sau să îl convertiți la selecție."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"După ce ați activat opțiunea „Scurtături dinamice de tastatură” în dialogul "
"de preferințe, puteți reasocia scurtăturile de tastatură. Aceasta se face "
"prin afișarea meniului, selectarea unui element al meniului și apăsarea "
"combinației de taste dorite. Dacă opțiunea „Salvează scurtăturile de "
"tastatură” este activată, tema de combinații de taste este salvată la "
"ieșirea GIMP. Probabil că după aceea ar trebui să dezactivați „Scurtături "
"dinamice de tastatură”, pentru a preveni asocierea sau reasocierea "
"accidentală a scurtăturilor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Dacă ecranul calculatorului este prea aglomerat, puteți apăsa <tt>Tab</tt> "
"într-o fereastră de imagine pentru a comuta vizibilitatea barei de "
"instrumente și a altor dialoguri."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-clic pe simbolul ochi din dialogul de straturi determină "
"ascunderea tuturor straturilor în afară de acela. <tt>Shift</tt>-clic din "
"nou arată la loc toate straturile."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe previzualizarea măștii de strat în dialogul de "
"straturi comută efectul măștii de strat. <tt>Alt</tt>-clic pe "
"previzualizarea măștii de strat în dialogul de straturi comută vizualizarea "
"directă a măștii."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Puteți folosi <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> pentru a comuta ciclic prin toate "
"straturile unei imagini (asta dacă gestionarul de ferestre nu capturează "
"aceste taste...)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe instrumentul Umplere cu găleata determină folosirea de "
"către aceasta a culorii de fundal în locul celei de prim-plan. Similar, "
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe instrumentul Pipetă determină folosirea culorii de "
"fundal în locul celei de prim-plan."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-și-tragere cu instrumentul Rotire va constrânge unghiul de "
"rotire în incremente de 15 grade."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Dacă unele dintre fotografiile scanate nu arată suficient de colorate, "
"puteți să îmbunătățiți cu ușurință gama lor tonală cu butonul „Automat” în "
"instrumentul Niveluri (Culori → Niveluri). Dacă sunt prezente dominante de "
"culoare, puteți să le corectați cu instrumentul Curbe (Culori → Curbe)."