File: sl.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (314 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,557 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
#'gimp/po-tips
# Slovenian translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2007 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
#
# Nedeljko Grabant <nedeljkograbant@gmail.com>, 2007.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp Tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-22 13:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-22 16:03+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Za večino funkcij GIMPa obstaja od konteksta odvisna pomoč, do katere lahko "
"vedno dostopate s pritiskom na tipko F1. To deluje tudi znotraj menijev."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP uporablja plasti, s katerimi lažje organizirate slike. Predstavljate si "
"jih kot večje število prosojnic ali filtrov, zloženih drug na drugega, tako "
"da s pogledom od zgoraj vidite sestavljeno vsebino cele slike."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Številne operacije s plastmi lahko opravite z desnim klikom miške na ime "
"plasti v pogovornem oknu Plasti."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Slike shranjujete v zapisu XCF, ki je za GIMP domoroden (s končnico <tt>."
"xcf</tt>). Ta namreč omogoča shranjevanje vseh plasti in večine drugih "
"nastavitev in sprememb. Ko je projekt zaključen, ga lahko izvozite v zapisih "
"JPEG, PNG, GIF itn."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Večina vstavkov obdela samo trenutno dejavno plast na odprti sliki. V "
"nekaterih primerih je potrebno vse plasti združiti v eno plast "
"(Slika→Splošči sliko), preden lahko uporabimo vstavek na celi sliki."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Če je ime plasti prikazano s <b>krepko</b> pisavo, ta kanal nima kanala "
"alfa. Kanal alfa lahko dodate z ukazom Plast→Prosojnost→Dodaj kanal alfa."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Vsem vrstam slik ne moremo dodeliti vseh učinkov. To nakazujejo posiveli "
"menijski vnosi. Morda morate spremeniti slikovni način v RGB "
"(Slika→Način→RGB), dodati kanal alfa (Plast→Prosojnost→Dodaj kanal alfa) ali "
"sploščiti sliko (Slika→Splošči sliko)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Izbor lahko premikate ali prilagodite s pomočjo <tt>Alt</tt>-povleci. Če se "
"s to kombinacijo premakne okno, vaš okenski upravitelj že uporablja tipko "
"<tt>Alt</tt>. Večina okenskih upraviteljev je mogoče nastaviti tako, da "
"prezrejo pritisnjeno tipko <tt>Alt</tt> ali da namesto nje uporabijo tipko "
"<tt>Super</tt> (ali »Logotip Windows«)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Uporabite lahko marsikatero možnost urejanja s pomočjo tehnike povleci in "
"spusti, npr. z vlečenjem barve iz orodjarne ali barvne palete v sliko; "
"trenutna slika ali izbrano področje se bo prebarvalo z izbrano barvo."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"S srednjim gumbom miške si lahko pomagate za pomikanje okoli slike (ali po "
"možnosti držite pritisnjeno <tt>preslednico</tt>, medtem ko premikate miško)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Kliknite in povlecite na ravnilo za postavitev vodila na sliko. Vsi "
"povlečeni izbori se bodo pripeli na vodila. Vodila odstranite z vlečenjem le-"
"teh prek zunanjih robov slike z orodjem Premakni."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Če povlečete plast iz okna Plasti in jo spustite na orodjarno, boste iz nje "
"ustvarili novo sliko, ki vsebuje samo to plast."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Plavajoči izbor mora biti zasidran na novo plast ali zadnjo aktivno plast, "
"preden izvedete druge operacije na sliki. Kliknite na ikono &quot;Nova "
"Plast&quot; ali &quot;Zasidraj plast&quot; v pogovornem oknu Plasti, ali pa "
"za to uporabite menije."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP omogoča neposredno shranjevanje v načinu stiskanja podatkov gzip. "
"Dodajte le končnico <tt>.gz</tt> ( ali <tt>.bz2</tt>, če je nameščen program "
"bzip2) na koncu imena datoteke in ta se shrani v stisnjeni obliki. Tudi "
"program lahko neposredno odpira tako stisnjene slike."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Pritisnite in držite pritisnjeno <tt>dvigalko</tt>, da lahko pred izbiranjem "
"s klikanjem leve tipke miške dodate novo področja k že obstoječemu izboru, "
"namesto da ga nadomestite. Z uporabo <tt>krmilke</tt> pred začetkom "
"izbiranja z miško od obstoječega izbora odštejete novi izbor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Enostavne kvadrate ali kroge narišete z ukazom Uredi→Izbor poteze. S potezo "
"oriše rob trenutnega izbora. Bolj zahtevne oblike lahko narišete z orodjem "
"Pot ali z ukazom Filtri→Upodobi→Gfig."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Pri izrisu poti po obrisu predmeta (Uredi→Izris poti) uporabite trenutne "
"nastavitve izbranega risarskega orodja. Uporabite npr. slikarski čopič v "
"načinu barvnega preliva, radirko ali orodje za razmazovanje."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Zahtevnejše izbore naredimo in urejamo s pomočjo orodja Poti. Pogovorno okno "
"Poti omogoča hkratno delo na večjem številu poti in pretvorbo le-teh v izbor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Orodja za slikanje lahko uporabite tudi za spreminjanje izbora. Kliknite na "
"spodnji levi gumb &quot;Hitra maska&quot; v oknu odprte slike. S slikanjem "
"po sliki spreminjate izbor, s ponovnim klikom na gumb pa izbor spremenite "
"nazaj v navaden izbor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Izbor lahko shranite v kanal (Izberi→Shrani v kanal) in ga potem obdelate s "
"katerim koli orodjem za risanje. S pomočjo gumbov v pogovornem oknu Kanali "
"lahko spreminjate vidnost novega kanala ali ga spremenite v izbor."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Potem ko omogočite &quot;Uporabi dinamične tipke za bližnjice&quot; v "
"pogovornem oknu nastavitev, lahko tipke za bližnjice prerazporedite. "
"Prikličite meni, izberite ukaz v njem, nato pritisnite želeno kombinacijo "
"tipk. Če je &quot;Shrani tipke za bližnjice ob izhodu&quot; vključen, bodo "
"nove kombinacije tipk shranjene ob izhodu iz aplikacije GIMP. Kasneje raje "
"izključite &quot;Dinamične tipke za bližnjice&quot;, da preprečite nenamerno "
"dodeljevanje novih bližnjic."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Če je vaše namizje preveč nastlano, lahko pritisnete tipko <tt>Tab</tt> v "
"oknu slike, da vključite ali izključite vidnost orodne vrstice in drugih "
"pogovornih oken."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Dvigalka</tt>-klik ikone očesa v pogovornem oknu Plasti skrije vse druge "
"plasti. S ponovnim <tt>dvigalka</tt>-klikom jih zopet vse pokaže."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klik v predogledu maske plasti v pogovornem oknu Plasti "
"vključi ali izključi učinek maske plasti. <tt>Alt</tt>-klik na predogled "
"maske plasti v pogovornem oknu Plasti vključi ali izključi neposreden ogled "
"maske."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Uporabite kombinacijo tipk <tt>Ctrl</tt> in <tt>Tab</tt> za prehajanje med "
"plastmi slike  (če vaš upravljalnik oken to dovoljuje in ne prestreže te "
"kombinacije tipk)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klik v orodju Zapolni s kanglico uporabi barvo ozadja namesto "
"barve ospredja. Podobno <tt>Ctrl</tt>-klik v orodju kapalke nastavi barvo "
"ozadja namesto barve ospredja."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-vleka z orodjem Zasukaj povzroči vrtenje po 15-stopinjskih "
"korakih."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Če nekatere skenirane slike niso videti dovolj barvite, lahko njihov tonski "
"obseg enostavno spremenite z gumbom \"Samodejno\" v orodju Ravni "
"(Barve→Ravni). Če so barve na sliki nepravilno prikazane, lahko to popravite "
"z orodjem Krivulje (Barve→Krivulje)."