File: sr.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (316 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,028 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
# Serbian translation of gimp-tips
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003, 2004.
#
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
#
# Maintainer: Милош Поповић <gpopac@gmail.com>
# Prevous maintainer: Александар Урошевић <urke@gmx.net>
# Милош Поповић <gpopac@gmail.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-08 15:43+0200\n"
"Last-Translator: Милош Поповић <gpopac@gmail.com>\n"
"Language-Team: српски <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"У сваком тренутку можете добити тренутну помоћ за већину ствари у Гимпу ако "
"притиснете тастер F1. Ова опција функционише и унутар менија."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"Гимп користи слојеве како би организовао слике. Гледајте на слојеве као на "
"гомилу слајдова или филтера, а када гледате кроз њих и видите мешавину "
"њихових садржаја."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Можете извести много операција над слојевима десним кликом на назив слоја у "
"прозорчету са слојевима."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Уколико желите да сачувате неку слику тако да и касније можете да наставите "
"њену обраду, одаберите Гимпов лични формат датотека формат под називом "
"„XCF“ (користите наставак <tt>.xcf</tt>). На тај начин ћете сачувати слојеве "
"и остале потребне податке. Када завршите слику можете је извести као JPEG, "
"PNG, GIF..."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Већина додатака врши измене на текућем слоју текуће слике. У неким "
"случајевима ћете морати да спојите све слојеве (Слика → Изравнај слику) "
"уколико желите да примените додатак на целу слику."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Уколико је име слоја приказано <b>подебљано</b> у прозорчету са слојевима, "
"то значи да слоја нема алфа канал. Можете додати алфа канал из менија "
"Слојеви → Провидност → Додај алфа канал."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Не можете применити све ефекте на све врсте слика. Ово се означава "
"онемогућеном ставком у менију. Можда је потребно да промените режим слике на "
"РГБ (Слика → Режим → РГБ), додате алфа канал (Слојеви → Провидност → Додај "
"алфа канал) или је изравнате (Слика → Изравнај слику)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Можете прилагодити или померити избор превлачењем уз притиснут тастер "
"<tt>Alt</tt>. Уколико се тада цео прозор помери, значи управник прозорима "
"већ користи <tt>Alt</tt> тастер. Већина управника прозорима може да занемари "
"овакво понашање, а мугу се подесити да уместо <tt>Alt</tt> користе "
"<tt>Супер</tt> тастер (тастер са Windows знаком)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Гимп подржава превлачење многих ствари. На пример, превлачењем боје са "
"алатнице или са палете боја и пуштањем на слику обојићете изабрани део слике."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Можете користити средњи тастер миша за шетање кроз слику (или држати "
"<tt>Размак</tt> док померате миша)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Уколико кликните и повучете лењир поставићете вођицу на слику. Изабрани "
"делови слике належу на вођице. Можете уклонити вођицу одвлачећи је са слике "
"помоћу „Алата за померање“."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Можете превући слој из прозорчета са слојевима и спустити га на палету "
"алата. Ово прави нову слику која садржи само тај слој."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Плутајући избор мора бити усидрен на новом или последњем активном слоју пре "
"извршавања било које друге радње над сликом. Кликните на дугме „Нови слој“ "
"или „Усидри слој“ у прозорчету са слојевима или користите мени за обављање "
"ових радњи."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"Гимп подржава gzip паковање у лету. Једноставно додајте наставак <tt>.gz</"
"tt> (или <tt>.bz2</tt>, ако имате подршку за bzip2) називу датотеке и слика "
"ће бити запакована. Наравно, могуће је и учитавање запакованих слика у лету."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Уколико притиснете и држите тастер <tt>Shift</tt> пре прављења избора, "
"изабрани део ће бити додат на већ постојећи. Тастер <tt>Ctrl</tt> омогућава "
"да нов избор одузмете од постојећег."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Можете цртати једноставне квадрате и кругове помоћу ставке Уређивање → "
"Исцртај контуру избора. Сложенијe облике можете исцртати алатом за путање "
"или помоћу Филтери → Исцртавање → Геометријске фигуре."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Током исцртавање путање (Уређивање → Исцртај путању) можете користити алате "
"за цртање са њиховим текућим подешавањима. Можете користити четкицу са "
"преливима, гумицу за брисање па чак и алат за размазивање."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Можете направити и уређивати сложене изборе помоћу алата за путање. Прозорче "
"за путање дозвољава рад са више путања и претварање истих у изборе."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Можете мењати избор дела слике помоћу алата за цртање. Кликните на дугме "
"„Брза маска“ у доњем левом делу прозора са сликом. Измените избор цртањем по "
"слици и поново кликните на ово дугме како би се вратили на избор."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Можете сачувати избор у канал (Изабери → Сачувај у канал) и потом мењати тај "
"канал било којим алатом за бојење. Употребом дугмади на картици „Канали“ у "
"прозорчету са каналима, можете одредити видљивост тог новог канала или га "
"претворити у избор."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Након што омогућите динамичке пречице са тастатуре у прозорчету за поставке, "
"моћи ћете да непосредно мењате пречице. То радите тако што отворите мени, "
"станете на жељену ставку, и притиснете комбинацију тастера. Уколико је "
"укључено чување пречица са тастатуре, измене ће бити сачуване када затворите "
"Гимп. Након измена, није лоше да поново искључите динамичко додељивање "
"пречица како не би случајно доделили пречице."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Уколико вам је распоред дијалога на екрану неуредан, можете притиснути "
"тастер <tt>Tab</tt> у прозору са сликом како би омогућили сакривање или "
"приказ алатнице и осталих прозорчића."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Уколико држите <tt>Shift</tt> и кликнете на иконицу ока у прозорчету са "
"слојевима променићете видљивост свих слојева осим оног на кога сте кликнули. "
"<tt>Shift</tt>—клик враћа претходно стање видљивости слоја."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Уколико држите <tt>Ctrl</tt> и кликнете на приказ маске слоја у прозорчету "
"са слојевима укључићете или искључити ефекат маске. <tt>Alt</tt>—клик на "
"маску слоја ће приказати саму маску."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Можете користити <tt>Ctrl</tt>—<tt>Tab</tt> за кружење кроз све слојеве на "
"текућој слици (ако управник прозорима већ не користи ову пречицу...)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Уколико држите <tt>Ctrl</tt> и кликнете алатом за попуну бојом, уместо боје "
"позадине, попуна се врши бојом четкице. Слично, <tt>Ctrl</tt>—кликалатом за "
"избор боје поставиће жељену боју у боју позадине."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Уколико држите <tt>Ctrl</tt> при раду са алатом за ротацију, слика ће се "
"окретати за по 15 степени."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Уколико нека од скенираних фотографија није довољно засићена бојама, можете "
"једноставно поправити тоналитет помоћу дугмета „Аутоматски“ из прозорчета за "
"исправку нивоа (Боје → Нивои). Уколико је вредност неке боје некоректна "
"можете је поправити преко кривуља (Боје → Кривуље)."