File: uk.po

package info (click to toggle)
gimp 2.10.8-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 218,716 kB
  • sloc: ansic: 787,125; makefile: 11,685; python: 6,198; lisp: 5,456; sh: 4,486; cpp: 4,114; perl: 3,807; xml: 1,481; yacc: 588; lex: 342
file content (351 lines) | stat: -rw-r--r-- 21,778 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
# Ukrainian tranlation to gimp tips
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Maxim Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2008.
# Korostil Daniel <ted.korostiled@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 23:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-20 09:34+0200\n"
"Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap@rambler.ru>\n"
"Language-Team: translation@linux.org.ua\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Контекстну довідку для більшості функцій та меню GIMP можна викликати "
"клавішею F1."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"Для створення складного зображення у GIMP використовує шари. Щоб отримати "
"про них уяву, уявіть стопку прозорих плівок із зображеннями, так що при "
"перегляді видимий вміст одразу всіх плівок."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Більшість операцій з шарами можна вибрати з контекстного меню, що "
"відкривається при натисканні правої кнопки миші на назві шару у діалоговому "
"вікні &quot;Шари&quot;."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgid ""
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Для збереження зображення використовується XCF, власний формат файла GIMP "
"(розширення файла <tt>.xcf</tt>). При цьому зберігаються шари і багато інших "
"аспектів вашої роботи, що дозволяє продовжити роботу пізніше. Коли проект "
"буде завершено, можете його експортувати у JPEG, PNG, GIF тощо."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Більшість доповнень працюють з активним шаром зображення. У деяких випадках "
"необхідно об'єднувати всі шари (Зображення→Звести зображення), якщо бажаєте "
"щоб доповнення діяло на все зображення."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Якщо назва шару у палітрі шарів відображається <b>жирним</b> шрифтом, це "
"означає, що цей шар не має альфа-каналу. Ви можете додати альфа-канал у меню "
"«Шар→Прозорість→Додати альфа-канал»."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Деякі ефекти не можуть бути застосовані до усіх типів зображення. Це "
"позначується сірим кольором елементів меню. Можливо знадобиться перевести "
"зображення у режим RGB (Зображення→Режим→RGB), додати канал прозорості "
"(Шар→Прозорість→Додати альфа-канал) або об'єднати шари зображення "
"(Зображення→Звести зображення)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Ви можете скоригувати чи перемістити виділену ділянку використовуючи "
"перетягування з утриманням натиснутої <tt>Alt</tt>. Якщо це призводить до "
"переміщення цілого вікна, це означає ваш менеджер вікон вже використовує "
"клавішу <tt>Alt</tt>. Спробуйте одночасно з цим натискати <tt>Shift</tt>, "
"або змініть настройки віконного менеджера (змінивши <tt>Alt</tt> на "
"<tt>Super</tt> чи клавішу з логотипом Windows)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"У GIMP можна перетягувати мишею багато елементів. Наприклад, перетягування "
"кольору з панелі інструментів або з палітри на зображення призводить до "
"заповнення цим кольором зображення (або його виділеної ділянки)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Для переміщення по зображенню використовуйте середню клавішу миші. У діалозі "
"параметрів можна змінити спосіб на більш звичний для користувачів інших "
"програм — утримуючи натисненою клавішу <tt>пробіл</tt>, переміщувати курсор "
"миші."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Щоб помістити напрямну на зображення натисніть на лінійку та перетягніть. "
"Всі виділені області, які переміщуватимуться, будуть причіплюватись до "
"напрямних. Видалити напрямні можна перетягнувши їх за межі зображення за "
"допомогою інструменту «Переміщення»."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Можна перемістити шар з діалогового вікна «Шари» на панель інструментів. Це "
"призведе до створення нового зображення, яке буде містити лише цей шар."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Плаваюча виділена ділянка повинна бути прикріплена до нового шару або до "
"останнього активного шару, перед виконанням інших маніпуляцій із "
"зображенням. Для цього натисніть &quot;Новий шар&quot; у діалоговому вікні "
"&quot;Шари&quot; або &quot;Прикріпити плаваючий шар&quot;, або виберіть цю "
"функцію з меню."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP підтримує стискання gzip «на ходу». Просто додайте <tt>.gz</tt> (чи "
"<tt>.bz2</tt>, якщо у вас встановлено bzip2) до назви файлу, та ваше "
"зображення буде збережено стисненим. Звичайно, стиснені зображення можна "
"відкривати як звичайні."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Щоб додати ділянку до виділеної, натисніть перед початком виділення клавішу "
"<tt>Shift</tt>. Щоб відняти ділянку від виділеної, натисніть перед початком "
"виділення клавішу <tt>Ctrl</tt>. "

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Можна малювати прості квадрати чи кола використовуючи меню «Правка→Обвести "
"за контуром». Цією командою контур виділеної області обводиться активним "
"пензлем чи типовим пунктиром. Більш складні геометричні фігури можна "
"намалювати використовуючи інструмент «Контур» або "
"«Фільтри→Візуалізація→Gfig»."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"При обведенні контуру (Правка→Обвести за контуром), використовується "
"поточний інструмент малювання з усіма параметрами. Ви можете використовувати "
"«Пензель» у режимі градієнта, «Штамп» з джерелом з шаблону, або навіть "
"інструменти «Гумка» чи «Палець»."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Можна створювати та редагувати складні ділянки виділення використовуючи "
"інструмент «Контур». У діалоговому вікні «Контур»; можна працювати з "
"кількома контурами та перетворювати їх у виділення."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Для редагування меж виділеної ділянки можна використовувати інструменти "
"малювання. Для цього необхідно увімкнути &quot;Швидка маска&quot; у нижньому "
"лівому куті вінка зображення, відредагувати виділену ділянку інструментом "
"малювання, потім ще раз натиснути кнопку для переходу у звичайний режим."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Виділену ділянку можна зберегти як канал («Виділення→Зберегти в каналі»), а "
"потім редагувати цей канал будь-яким інструментом. Кнопками у діалоговому "
"вікні \"Канали\", можна змінити видимість каналу або перетворити його у "
"виділену ділянку."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Після ввімкнення функції «Динамічні комбінації клавіш» у діалоговому вікні "
"Параметри\" можна перевизначати комбінації клавіш. Для цього відкрийте меню "
"наведіть вказівник на потрібний пункт меню, та натисніть бажану комбінацію "
"клавіш. Якщо ввімкнено «Зберігати комбінації клавіш при виході», вона буде "
"збережена під час виходу з програми GIMP.  Після встановлення всіх "
"комбінацій, можливо, варто вимкнути динамічне запам'ятовування, щоб "
"випадково нічого не переназначити."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Якщо на екрані мало місця, можна користуватись кнопкою <tt>Tab</tt> у вікні "
"зображення, щоб приховати чи показати панелі інструментів та інші діалогові "
"вікна."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Якщо у діалоговому вікні &quot;Шари&quot; натиснути на значок ока з "
"одночасним утриманням <tt>Shift</tt>, невидимими стануть всі шари, крім того "
"на чий значок натиснули. Щоб зробити всі шари знову видимими, натисніть на "
"той самий значок, утримуючи клавішу <tt>Shift</tt>."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Щоб перемикнути активність маски шару, натисніть кнопкою миші на ескізі, "
"утримуючи при цьому клавішу <tt>Ctrl</tt>. <tt>Alt</tt>+клацання на ескізі "
"маски"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Для перемикання між шарами можна користуватись клавішами <tt>Alt</tt>-"
"<tt>Tab</tt> (якщо ваш віконний менеджер не використовує цю комбінацію "
"клавіш)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Натиснення <tt>Ctrl</tt> з інструменту «Заповнення» зазвичай використовує "
"колір переднього плану. Аналогічно, при натиснутій клавіші <tt>Ctrl</tt> "
"піпетка знімає колір для тла, а не для переднього плану."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Натискання <tt>Ctrl</tt> у інструменті &quot;Обертання&quot; при обертанні, "
"призводить до повороту на кут кратний 15 градусам."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Якщо кольори сканованих зображення виглядають недостатньо соковитими, їх "
"тональний діапазон можна виправити за допомогою кнопки «Авто» у діалоговому "
"вікні «Рівні» (Колір→Рівні). Відтінки кольору можна скоригувати інструментом "
"«Криві» (Колір→Криві)."

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Ласкаво просимо до GIMP!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "У GIMP можна скасувати більшість внесених змін, тому можете сміливо "
#~ "експериментувати."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Щоб створити рівне коло, утримуйте клавішу <tt>Shift</tt> під час "
#~ "виділення еліптичної ділянки. Щоб досягти точного розташування кола, "
#~ "додайте вертикальні та горизонтальні напрямні, які будуть дотичними "
#~ "майбутнього кола, розташуйте вказівник у точці перетину напрямних та "
#~ "створіть ділянку виділення."