File: bg.po

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (153 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,904 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
# Bulgarian translation of glib-networking po-file.
# Copyright (C) 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-08 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-08 21:50+0200\n"
"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr "Вътрешна грешка при откриването на сървъра-посредник."

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:173
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Сертификатът във формат DER не може да бъде анализиран: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:194
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Сертификатът във формат PEM не може да бъде анализиран: %s<"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "Частният ключ във формат DER не може да бъде анализиран: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "Частният ключ във формат PEM не може да бъде анализиран: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
msgid "No certificate data provided"
msgstr "Липсват данни за сертификат"

#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:309
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Сървърът изисква сертификат за TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:257
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Не може да се създаде връзка по TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:518
msgid "Connection is closed"
msgstr "Връзката е прекъсната"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:580
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1417
msgid "Operation would block"
msgstr "Операцията ще блокира"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:710
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Отсрещната страна не осъществи ръкостискане по TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:727
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Отсрещната страна изиска неправилно ново ръкостискане по TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:753
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "Връзката по TLS неочаквано прекъсна"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:763
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "Отсрещната страна за TLS не върна сертификат"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1144
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1163
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Грешка при ръкостискане по TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1173
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Сървърът върна неправилен сертификат за TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1248
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Неприемлив сертификат за TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1440
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Грешка при четене на данни по TLS от гнездо: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1469
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Грешка при запис на данни по TLS към гнездо: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1513
msgid "Connection is already closed"
msgstr "Връзката вече е прекъсната"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1523
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Грешка при прекъсване на TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Сертификатът е без частен ключ"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr ""
"Това е последният ви шанс да въведете правилен ПИН. При грешка устройството "
"ще бъде заключено."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr ""
"Няколко последователно въведени ПИН-а са били грешни. При поредна грешка "
"устройството ще бъде заключено."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "Неправилен ПИН."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
msgid "Module"
msgstr "Модул"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "Указател към модул за PKCS#11"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
msgid "Slot ID"
msgstr "Идентификатор на гнездо"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "Идентификатор на гнездо за PKCS#11"