File: ca.po

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (159 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,374 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
# Catalan translation for glib-networking.
# Copyright (C) 2011 glib-networking's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2011, 2012.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-05 15:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-16 19:02+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome-dl@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr ""
"S'ha produït un error intern al sistema de resolució del servidor "
"intermediari."

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:173
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el certificat DER: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:194
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el certificat PEM: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la clau privada DER: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la clau privada PEM: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
msgid "No certificate data provided"
msgstr "No s'ha proporcionat cap dada per al certificat"

#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:309
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "El servidor requereix un certificat TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:258
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear una connexió TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:520
msgid "Connection is closed"
msgstr "La connexió està tancada"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:582
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1425
msgid "Operation would block"
msgstr "L'operació bloquejaria"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:712
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:755
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "L'altre extrem de la connexió no ha pogut realitzar l'encaixada TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:729
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr ""
"L'altre extrem de la connexió ha sol·licitat una reencaixada TLS no vàlida"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:761
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "La connexió TLS s'ha tancat de manera inesperada"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:771
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "L'altre extrem de la connexió TLS no ha enviat cap certificat"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1152
#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1171
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "S'ha produït un error en realitzar l'encaixada TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1181
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "El servidor no ha retornat un certificat TLS vàlid"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1256
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "No es pot acceptar el certificat TLS"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1448
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "S'ha produït un error en llegir les dades del sòcol TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1477
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "S'ha produït un error en escriure les dades al sòcol TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1521
msgid "Connection is already closed"
msgstr "La connexió ja està tancada"

#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1531
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "S'ha produït un error en realitzar el tancament TLS: %s"

#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "El certificat no té cap clau privada"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr ""
"Aquesta és la darrera oportunitat per introduir el PIN de manera correcta "
"abans de bloquejar el testimoni."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr ""
"S'ha intentat introduir el PIN de manera incorrecta diverses vegades, i es "
"bloquejarà el testimoni si es torna a fallar."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "S'ha introduït un PIN incorrecte."

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
msgid "Module"
msgstr "Mòdul"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "Punter del mòdul PKCS#11"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
msgid "Slot ID"
msgstr "Identificador de ranura"

#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "Identificador de la ranura PKCS#11"