File: nb.gmo

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (19 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,137 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
��)�����#�##:#^#��"�&�$4;Xn�$�&��-6^V�"�.�N-|l�%,L"c"�&�"�&�5	*P	+{	-�	�	�	�	
&
)A
*k
!�
/�
�
V\!o5��H�%
	
Certificate has no private keyConnection is already closedConnection is closedCould not create TLS connection: %sCould not parse DER certificate: %sCould not parse DER private key: %sCould not parse PEM certificate: %sCould not parse PEM private key: %sError performing TLS close: %sError performing TLS handshake: %sError reading data from TLS socket: %sError writing data to TLS socket: %sModuleNo certificate data providedOperation would blockPKCS#11 Module PointerPKCS#11 Slot IdentifierPeer failed to perform TLS handshakePeer requested illegal TLS rehandshakeProxy resolver internal error.Server did not return a valid TLS certificateServer required TLS certificateSeveral PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after further failures.Slot IDTLS connection closed unexpectedlyTLS connection peer did not send a certificateThe PIN entered is incorrect.This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is locked.Unacceptable TLS certificateProject-Id-Version: glib-networking 2.35.x
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2013-01-21 12:27+0100
PO-Revision-Date: 2013-01-21 12:27+0100
Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>
Language: nb
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Sertifikatet har ingen privat nøkkelTilkoblingen er allerede lukketTilkoblingen er lukketKunne ikke lage TLS-tilkobling: %sKunne ikke lese DER-sertifikat: %sKunne ikke lese privat DER-nøkkel: %sKunne ikke lese PEM-sertifikat: %sKunne ikke lese privat PEM-nøkkel: %sFeil under utføring av lukking av TLS-tilkobling: %sFeil under utføring av TLS-håndtrykk: %sFeil under lesing av data fra TLS-plugg: %sFeil under skriving av data til TLS-plugg: %sModulIngen sertifikatdata oppgittOperasjonen ville blokkerePKCS#11-modulpekerPKCS#11 plassidentifikatorLikemann feilet å utføre TLS-håndtrykkLikemann ba om ugyldig nytt TLS-håndtrykkIntern feil i proxy-navneoppslag.Tjener returnerte ikke et gyldig TLS-sertifikatTjener krever TLS-sertifikatFlere feilede forsøk med PIN oppdaget. Token vil bli låst ved flere feilede forsøk.PlassidentifikatorTLS-tilkobling ble lukket uventetSidemann for TLS-tilkobling sendte ikke et sertifikatOppgitt PIN er feil.Dette er siste sjanse til å oppgi korrekt PIN-kode før tokenet låses.Uakseptabelt TLS-sertifikat