File: sv.gmo

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (21 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,300 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
��)�����#�##:#^#��"�&�$4;Xn�$�&��-6^V�"�.�N-|��$p��#�#�&	#<	&`	+�	-�	,�	,
;
$A
f
�
�
:�
3�
 3<pk��#4(]J{�
	
Certificate has no private keyConnection is already closedConnection is closedCould not create TLS connection: %sCould not parse DER certificate: %sCould not parse DER private key: %sCould not parse PEM certificate: %sCould not parse PEM private key: %sError performing TLS close: %sError performing TLS handshake: %sError reading data from TLS socket: %sError writing data to TLS socket: %sModuleNo certificate data providedOperation would blockPKCS#11 Module PointerPKCS#11 Slot IdentifierPeer failed to perform TLS handshakePeer requested illegal TLS rehandshakeProxy resolver internal error.Server did not return a valid TLS certificateServer required TLS certificateSeveral PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after further failures.Slot IDTLS connection closed unexpectedlyTLS connection peer did not send a certificateThe PIN entered is incorrect.This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is locked.Unacceptable TLS certificateProject-Id-Version: glib-networking
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network
POT-Creation-Date: 2014-05-16 17:51+0000
PO-Revision-Date: 2014-05-17 00:56+0100
Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>
Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>
Language: sv
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Generator: Poedit 1.6.4
Certifikatet har ingen privat nyckelAnslutningen är redan stängdAnslutningen är stängdKunde inte skapa TLS-anslutning: %sKunde inte tolka DER-certifikat: %sKunde inte tolka privat DER-nyckel: %sKunde inte tolka PEM-certifikat: %sKunde inte tolka privat PEM-nyckel: %sFel vid genomförande av TLS-stängning: %sFel vid genomförande av TLS-handskakning: %sFel vid läsning av data från TLS-uttag: %sFel vid skrivning av data till TLS-uttag: %sModulInget certifikatdata tillhandahöllsOperationen skulle blockeraPKCS#11-modulpekarePKCS#11-platsidentifierareMotparten misslyckades med att genomföra TLS-handskakningMotparten begärde otillåten TLS-återhandskakningInternt fel i proxyuppslag.Servern returnerade inte ett giltigt TLS-certifikatServern krävde TLS-certifikatFlera PIN-kodsförsök har varit felaktiga och kortet kommer att låsas vid ytterligare felaktiga försök.Plats-idTLS-anslutningen stängdes oväntatTLS-anslutningens motpart sände inte ett certifikatAngiven PIN-kod är felaktig.Detta är sista försöket att ange PIN-koden korrekt innan kortet låses.Ej acceptabelt TLS-certifikat