File: vi.gmo

package info (click to toggle)
glib-networking 2.50.0-1+deb9u1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 4,132 kB
  • sloc: ansic: 12,323; sh: 5,186; makefile: 248; sed: 16
file content (20 lines) | stat: -rw-r--r-- 3,457 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
��)�����#�##:#^#��"�&�$4;Xn�$�&��-6^V�"�.�N-|��&���&�/	-C	/q	-�	 �	%�	1
1H
z
*�
.�
�
�
49F7�:�(�Zw'~:��W�-S

	
Certificate has no private keyConnection is already closedConnection is closedCould not create TLS connection: %sCould not parse DER certificate: %sCould not parse DER private key: %sCould not parse PEM certificate: %sCould not parse PEM private key: %sError performing TLS close: %sError performing TLS handshake: %sError reading data from TLS socket: %sError writing data to TLS socket: %sModuleNo certificate data providedOperation would blockPKCS#11 Module PointerPKCS#11 Slot IdentifierPeer failed to perform TLS handshakePeer requested illegal TLS rehandshakeProxy resolver internal error.Server did not return a valid TLS certificateServer required TLS certificateSeveral PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after further failures.Slot IDTLS connection closed unexpectedlyTLS connection peer did not send a certificateThe PIN entered is incorrect.This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is locked.Unacceptable TLS certificateProject-Id-Version: glib-networking master
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network
POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:09+0000
PO-Revision-Date: 2013-03-02 20:35+0700
Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>
Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>
Language: vi
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;
Chứng nhận không có khoá riêngKết nối đã đóng rồiKết nối đã đóngKhông thể tạo kết nối TLS: %sKhông thể phân tích chứng nhận DER: %sKhông thể phân tích khoá riêng DER: %sKhông thể phân tích chứng nhận PEM: %sKhông thể phân tích khoá riêng PEM: %sLỗi đóng kết nối TLS: %sLỗi thực hiện bắt tay TLS: %sLỗi đọc dữ liệu từ kết nối TLS: %sLỗi đọc dữ liệu vào kết nối TLS: %sMô-đunChưa cung cấp thông tin chứng nhậnThao tác có thể ngăn các thao tác khácCon trỏ mô đun PKCS#11Định danh khe PKCS#11Bên kia không thực hiện bắt tay TLS đượcBên kia yêu cầu bắt tay TLS lại không hợp lệLỗi nội bộ trình uỷ nhiệm phân giải tên.Máy chủ không trả về chứng nhận TLS hợp lệMáy chủ yêu cầu chứng nhận TLSPIN bị nhập sai đã vài lần, token sẽ bị khoá để tránh lỗi tiếp theo.ID kheKết nối TLS kết thúc bất ngờPhía bên kia kết nối TLS không gửi chứng nhậnPIN nhập không đúng.Đây là cơ hội cuối cùng để nhập đúng PIN trước khi token bị khoá.Chứng nhận TLS không thể chấp nhận