File: cs_CZ

package info (click to toggle)
glibc 2.29-3
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, sid
 • size: 271,436 kB
 • sloc: ansic: 1,013,441; asm: 261,303; makefile: 11,428; sh: 10,300; python: 8,944; cpp: 5,062; awk: 1,956; perl: 514; yacc: 290; pascal: 182; sed: 73
file content (413 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,457 bytes parent folder | download | duplicates (7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
comment_char %
escape_char /

% This file is part of the GNU C Library and contains locale data.
% The Free Software Foundation does not claim any copyright interest
% in the locale data contained in this file. The foregoing does not
% affect the license of the GNU C Library as a whole. It does not
% exempt you from the conditions of the license if your use would
% otherwise be governed by that license.

% Czech Language Locale for Czech
% Source:
% Address: 	U školy 292		Without diactitical chars:	U skoly 292
%		783 72 Velký Týnec					782 72 Velky Tynec
% Contact: Vladimir Michl
% Email: Vladimir.Michl@upol.cz
% Tel: +420/68/5391545
% Fax:
% Language: cs
% Territory: CZ
% Revision: 1.20
% Date: 1999-02-07
% Application: general
% Users: general

% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
% Soubor cs_CZ je primárním souborem, cs_CZ@-ch je vytvořen z něj odebráním
% definic ch a jeho řazení.
%
% File cs_CZ is primary file. File cs_CZ@-ch is created from cs_CZ by script.
% File cs_CZ@-ch is without definition of character Ch and its collation.
% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%Changes:
% 2000-06-28: Jakub Jelinek <jakub@redhat.com>
%	Adapted to new glibc 2.2 style locale format
% 1997-08-20: Michael Mráka <michael@fi.muni.cz>
%	Změny zejména v sekci LC_TIME. (Changes especially in LC_TIME section.)
% 1997-10-16: Michael Mráka <michael@fi.muni.cz>
%	Změny v abecedním řazení (sekce LC_COLLATE).
%	(Alphabetical order changes (LC_LC_COLLATE section).)
% xx: Doplněno na unicode. Snaha o co největší soulad s ČSN 97 6030
%	Added Unicode. Czech collation acording to czech standard CSN 97 6030.
% 1999-02-07: Vladimir Michl
%	Changed abbreviations of months
%	Changed collation of characters

% Zdroje informací:
%	ČSN 97 6030
%	Nádvorník a kol.: Pravidla jmeného katalogu (čl. 201 - 210)

% Odlišnosti od normy:
% 3.1:
% Porovnávané výrazy jsou porovnány celé, jako jeden celek. Při porovnávání
% jsou vynechány všechny speciální znaky, které nejsou písmena, nebo číslice
% (kromě nerozdělitelné mezery).
% K těmto znakům se přihlíží pouze při jinak zcela shodných výrazech.
% V cs_CZ je spojení písmen c a h následujících po sobě je vždy považováno
% jako písmeno ch.
% V cs_CZ@-ch je spojení písmen c a h považováno jako dvě písmena c a h, tj.
% písmeno ch je zařazeno pod písmeno c.
% 3.2:
% Mezera se řadí před první písmeno abecedy, ale každý znak mezery je
% uvažován samostatně. Toto pravidlo je uplatněno na hesla, která jsou si
% jinak rovna (v prvních třech průchodech).
% 3.6:
% Není dodržen celý.
% 3.7:
% Pokud jsou hesla stejná při primárním řazení (podle std. čes. abecedy)
% a zároveň stejná i při sekundárním řazení (porovnávání diakritických
% znamének), pak mají velká písmena přednost před malými.
% 3.8:
% Tento bod je dodržen pouze pro několik písmen (německé ostré Beta (ss))
% Zde předpokládám splnění podmínek bodu 3.9 (tj. při větším výskytu
% písmen z cicích abeced je povoleno je nerozepisovat a řadit až za lat.
% abecedu a číslice)
% 3.10:
% Čísla nejsou řazena podle číselné hodnoty, ale podle hodnoty jednotlivých
% číslic.
% 3.12:
% Pokud jsou hesla shodná v prvních třech průchodech, pak jsou srovnána tak
% jak jsou, i s nepísmenými a nečíselnými značkami. Algoritmus jakým je
% seřazen příklad uvedený v normě mi není zcela jasný a podle mě odporuje
% dříve popsaným pravidlům řazení.
% Příklad seřazení:
%  Dle normy			Dle mé definice
%	a				a
%	a-				a-
%	a-b				á
%	a-b-				â
%	a-c				a-b
%	á				a-b-
%	â				a-c
% 3.13:
% Tento bod jsem se snažil dodržet, bohužel seřadit znaménka je dost náročné.

% zpracování (compilation):
%%  localedef -i cs_CZ -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'
% or
%%  localedef -i cs_CZ@-ch -f "ISO-8859-2" 'cs_CZ.ISO-8859-2'

%% pro úspěšné přeložení je třeba mít kolekci národních prostředí WG15collection
%% nebo nainstalovánu knihovnu glibc-2.* s lokalizačními soubory.
%% Tyto soubory musí být v adresáři /usr/share/i18n/locales a
%% /usr/share/i18n/charmaps.
%% Definice národních prostředí se pak budou tvořit v adresáři /usr/share/locale

%% V souboru /usr/share/locale/locale.alias je třeba mít řádek
%% czech cs_CZ.ISO88592

LC_IDENTIFICATION
title   "Czech locale for the Czech Republic"
source   "Free Software Foundation, Inc."
address  "http:////www.gnu.org//software//libc//"
contact  ""
email   "bug-glibc-locales@gnu.org"
tel    ""
fax    ""
language  "Czech"
territory "Czech Republic"
revision  "1.0"
date    "2000-06-28"

category "i18n:2012";LC_IDENTIFICATION
category "i18n:2012";LC_CTYPE
category "i18n:2012";LC_COLLATE
category "i18n:2012";LC_TIME
category "i18n:2012";LC_NUMERIC
category "i18n:2012";LC_MONETARY
category "i18n:2012";LC_MESSAGES
category "i18n:2012";LC_PAPER
category "i18n:2012";LC_NAME
category "i18n:2012";LC_ADDRESS
category "i18n:2012";LC_TELEPHONE
category "i18n:2012";LC_MEASUREMENT
END LC_IDENTIFICATION

%% Pořadí znaků
%% ----------------------------------------------------------

LC_COLLATE

copy "iso14651_t1"

% CLDR collation rules for Czech:
% (see: https://unicode.org/cldr/trac/browser/trunk/common/collation/cs.xml)
%
% &C<č<<<Č
% &H<ch<<<cH<<<Ch<<<CH
% &R<ř<<<Ř
% &S<š<<<Š
% &Z<ž<<<Ž
%
% The following rules implement the same order for glibc.

collating-symbol <c-caron>
collating-symbol <ch-digraph>
collating-symbol <r-caron>
collating-symbol <s-caron>
collating-symbol <z-caron>

collating-element <c-h> from "ch"
collating-element <c-H> from "cH"
collating-element <C-h> from "Ch"
collating-element <C-H> from "CH"

reorder-after <AFTER-C>
<c-caron>
reorder-after <AFTER-H>
<ch-digraph>
reorder-after <AFTER-R>
<r-caron>
reorder-after <AFTER-S>
<s-caron>
reorder-after <AFTER-Z>
<z-caron>

% CLDR has 2 sort orders for Czech, "standard" which sorts the digits
% before the letters and "digits-after" which sorts the digits after
% the letters. The cs_CZ locale in glibc always sorted the digits after
% the letters, so we keep that behaviour here:
reorder-after <AFTER-EZH>
<S0030>
<S0031>
<S0032>
<S0033>
<S0034>
<S0035>
<S0036>
<S0037>
<S0038>
<S0039>

<U010D> <c-caron>;<BASE>;<MIN>;IGNORE % č
<U010C> <c-caron>;<BASE>;<CAP>;IGNORE % Č
<c-h> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><MIN>";IGNORE
<c-H> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<MIN><CAP>";IGNORE
<C-h> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><MIN>";IGNORE
<C-H> <ch-digraph>;"<BASE><BASE>";"<CAP><CAP>";IGNORE
<U0159> <r-caron>;<BASE>;<MIN>;IGNORE % ř
<U0158> <r-caron>;<BASE>;<CAP>;IGNORE % Ř
<U0161> <s-caron>;<BASE>;<MIN>;IGNORE % š
<U0160> <s-caron>;<BASE>;<CAP>;IGNORE % Š
<U017E> <z-caron>;<BASE>;<MIN>;IGNORE % ž
<U017D> <z-caron>;<BASE>;<CAP>;IGNORE % Ž

reorder-end

END LC_COLLATE

% Definice typů znaků

LC_CTYPE
copy "i18n"

translit_start
include "translit_combining";""
translit_end
END LC_CTYPE

%% LC_MESSAGES
%% ekvivalenty yes/no
%% -------------------------

LC_MESSAGES
yesexpr "^[+1aAyY]"
noexpr "^[-0nN]"
yesstr "ano"
nostr  "ne"
END LC_MESSAGES

%% LC_MONETARY -- jde jen o peníze
%% -------------------------------------------------

LC_MONETARY

int_curr_symbol		"CZK "
currency_symbol		"K<U010D>"
mon_decimal_point	","
mon_thousands_sep	"<U202F>"
mon_grouping   	3;3
positive_sign		""
negative_sign		"-"
int_frac_digits		2
frac_digits		2
p_cs_precedes		0
p_sep_by_space		1
n_cs_precedes		0
n_sep_by_space		1
p_sign_posn		1
n_sign_posn		1

END LC_MONETARY

%% O číslech
%% --------------

LC_NUMERIC

decimal_point		","
thousands_sep		"<U202F>"
grouping		3;3

END LC_NUMERIC

%% Čas

LC_TIME

abday		"Ne";/
		"Po";/
		"<U00DA>t";/
		"St";/
		"<U010C>t";/
		"P<U00E1>";/
		"So"

day		"Ned<U011B>le";/
		"Pond<U011B>l<U00ED>";/
		"<U00DA>ter<U00FD>";/
		"St<U0159>eda";/
		"<U010C>tvrtek";/
		"P<U00E1>tek";/
		"Sobota"

alt_mon		"leden";/
		"<U00FA>nor";/
		"b<U0159>ezen";/
		"duben";/
		"kv<U011B>ten";/
		"<U010D>erven";/
		"<U010D>ervenec";/
		"srpen";/
		"z<U00E1><U0159><U00ED>";/
		"<U0159><U00ED>jen";/
		"listopad";/
		"prosinec"

% Obávám se, že čeština žádné zkratky pro měsíce nezná :-)
% Zkratky vytvořené podle pravidel zkracování, docela neobvyklé
%abmon		"len";/
%		"<U00FA>or";/
%		"ben";/
%		"den";/
%		"ken";/
%		"<U010D>en";/
%		"<U010D>ec";/
%		"sen";/
%		"z<U0159><U00ED>";/
%		"<U0159>en";/
%		"lad";/
%		"pec"

% Asi trochu srozumitelnější. Algoritmus je jednoduchý.
% vždy první tři písmena z názvu měsíce. Výjimka červen a červenec, kdy
% se vezmou první dvě písmena a poslední (nebo také první písmeno
% a dvě koncová).
abmon		"led";/
		"<U00FA>no";/
		"b<U0159>e";/
		"dub";/
		"kv<U011B>";/
		"<U010D>en";/
		"<U010D>ec";/
		"srp";/
		"z<U00E1><U0159>";/
		"<U0159><U00ED>j";/
		"lis";/
		"pro"

% Zde jsou zkratky doporučené poradnou Ústavu pro Jazyk Český.
% Ano, vidíte správně, jsou to anglické zkratky. Myslím si, že nejsou
% až tak zažité, aby se používaly. Pokud člověk nezná celé názvy měsíců,
% těžko tyto zkratky odvozuje.
%abmon		"Jan";/
%		"Feb";/
%		"Mar";/
%		"Apr";/
%		"May";/
%		"Jun";/
%		"Jul";/
%		"Aug";/
%		"Sep";/
%		"Oct";/
%		"Nov";/
%		"Dec"

mon		"ledna";/
		"<U00FA>nora";/
		"b<U0159>ezna";/
		"dubna";/
		"kv<U011B>tna";/
		"<U010D>ervna";/
		"<U010D>ervence";/
		"srpna";/
		"z<U00E1><U0159><U00ED>";/
		"<U0159><U00ED>jna";/
		"listopadu";/
		"prosince"

week		7;19971130;4
first_weekday	2

d_t_fmt		"%a<U00A0>%-d.<U00A0>%B<U00A0>%Y,<U00A0>%H:%M:%S<U00A0>%Z"

d_fmt 		"%-d.%-m.%Y"

t_fmt		"%H:%M:%S"

t_fmt_ampm	""

am_pm  	"";""


END LC_TIME

LC_PAPER
copy "i18n"
END LC_PAPER

LC_TELEPHONE
tel_int_fmt  "+%c %a %l"
tel_dom_fmt  "(0%a) %l"
int_select   "00"
int_prefix   "420"
END LC_TELEPHONE

LC_MEASUREMENT
copy "i18n"
END LC_MEASUREMENT

LC_NAME
name_fmt  "%d%t%g%t%m%t%f"
name_miss  "Sle<U010D>na"
name_mr   "Pan"
name_mrs  "Pan<U00ED>"
name_ms   "Pan<U00ED>"
END LC_NAME

LC_ADDRESS
postal_fmt  "%f%N%a%N%d%N%b%N%s %h %e %r%N%z %T%N%c%N"
country_name "<U010C>esk<U00E1> republika"
country_post "CZ"
country_ab2  "CZ"
country_ab3  "CZE"
country_num  203
country_car  "CZ"
%country_isbn ???
lang_name   "<U010D>e<U0161>tina"
lang_ab    "cs"
lang_term   "ces"
lang_lib   "cze"
END LC_ADDRESS