File: pl.po

package info (click to toggle)
gnome-clocks 3.22.1-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 6,724 kB
  • ctags: 2,863
  • sloc: ansic: 25,872; sh: 4,670; makefile: 160; xml: 88; sed: 16
file content (430 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,796 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
# Polish translation for gnome-clocks.
# Copyright © 2012-2016 the gnome-clocks authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-18 09:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-18 11:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "Zegar GNOME"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Zegar światowy, budzik, stoper i minutnik"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Prosty i elegancki program zegara, obejmujący zegary światowe, budzik, "
"stoper i minutnik."

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Cele programu:"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Podawanie czasu w różnych miastach na całym świecie"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Ustawianie budzika"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Dokładne mierzenie czasu stoperem"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Ustawianie minutnika, aby właściwie przygotować potrawy"

#: data/gtk/help-overlay.ui:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Ogólne"

#: data/gtk/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the next section"
msgstr "Przejście do następnej sekcji"

#: data/gtk/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the previous section"
msgstr "Przejście do poprzedniej sekcji"

#: data/gtk/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"

#: data/gtk/help-overlay.ui:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "World Clocks"
msgstr "Zegar światowy"

#: data/gtk/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add a world clock"
msgstr "Dodanie zegara światowego"

#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all world clocks"
msgstr "Zaznaczenie wszystkich zegarów światowych"

#: data/gtk/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Alarm"
msgstr "Budzik"

#: data/gtk/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add an alarm"
msgstr "Dodanie budzika"

#: data/gtk/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all alarms"
msgstr "Zaznaczenie wszystkich budzików"

#: data/gtk/help-overlay.ui:84
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stoper"

#: data/gtk/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop / Reset"
msgstr "Zatrzymanie/resetowanie"

#: data/gtk/help-overlay.ui:98
msgctxt "shortcut window"
msgid "Timer"
msgstr "Minutnik"

#: data/gtk/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset"
msgstr "Resetowanie"

#: data/gtk/menus.ui:7
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Skróty klawiszowe"

#: data/gtk/menus.ui:12
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"

#: data/gtk/menus.ui:17
msgid "_About"
msgstr "_O programie"

#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"

#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

#: data/gtk/menus.ui:36
msgid "Select None"
msgstr "Odznacz wszystko"

#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in:4
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:235
msgid "Clocks"
msgstr "Zegar"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:8
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "czas;minutnik;timer;budzik;alarm;zegar światowy;stoper;strefa czasowa;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:11
msgid "org.gnome.clocks"
msgstr "org.gnome.clocks"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Skonfigurowane zegary światowe"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:6
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Lista wyświetlanych zegarów światowych."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:12
msgid "Configured alarms"
msgstr "Skonfigurowane budziki"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:13
msgid "List of alarms set."
msgstr "Lista ustawionych budzików."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:19 src/timer.vala:113
msgid "Timer"
msgstr "Minutnik"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:20
msgid "Configured timer duration in seconds."
msgstr "Skonfigurowany czas trwania minutnika w sekundach."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:26
msgid "Geolocation support"
msgstr "Obsługa geolokalizacji"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:27
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Włącza lub wyłącza obsługę geolokalizacji."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:44
msgid "Window state"
msgstr "Stan okna"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:45
msgid "State of the window, e.g. maximized."
msgstr "Stan okna, tzn. czy jest zmaksymalizowane."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:51
msgid "Window width and height"
msgstr "Szerokość i wysokość okna"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:52
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Szerokość i wysokość okna."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:58
msgid "Panel state"
msgstr "Stan panelu"

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:59
msgid "Current clock panel."
msgstr "Bieżący panel zegara."

#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:119 src/stopwatch.vala:199
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"

#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:120
msgid "Snooze"
msgstr "Drzemka"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:27 data/ui/worldlocationdialog.ui:17
msgid "Add a New World Clock"
msgstr "Dodanie nowego zegara światowego"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:31 data/ui/worldlocationdialog.ui:21
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:47
msgid "_Done"
msgstr "_Gotowe"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:199
msgid "You already have an alarm for this time."
msgstr "Istnieje już taki sam budzik."

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:227
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:241
msgid "Repeat Every"
msgstr "Powtarzanie"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:295
msgid "Active"
msgstr "Aktywny"

#: data/ui/alarm.ui:31
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Kliknięcie przycisku <b>Nowy</b> doda budzik"

#: data/ui/stopwatch.ui:54 data/ui/timer.ui:194 src/stopwatch.vala:221
msgid "Start"
msgstr "Rozpocznij"

#: data/ui/stopwatch.ui:72 data/ui/timer.ui:415 src/stopwatch.vala:213
msgid "Reset"
msgstr "Resetuj"

#: data/ui/timer.ui:397 src/timer.vala:210 src/timer.vala:221
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"

#: data/ui/worldlocationdialog.ui:37
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

#: data/ui/worldlocationdialog.ui:76
msgid "Search for a city:"
msgstr "Wyszukiwanie miasta:"

#: data/ui/world.ui:31
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr "Kliknięcie przycisku <b>Nowy</b> doda zegar światowy"

#: data/ui/world.ui:122
msgid "Sunrise"
msgstr "Wschód słońca"

#: data/ui/world.ui:136
msgid "Sunset"
msgstr "Zachód słońca"

#: src/alarm.vala:117 src/alarm.vala:372 src/alarm.vala:545
msgid "Alarm"
msgstr "Budzik"

#: src/alarm.vala:313
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Modyfikuj budzik"

#: src/alarm.vala:313
msgid "New Alarm"
msgstr "Nowy budzik"

#. Translators: "New" refers to an alarm
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: src/alarm.vala:574 src/world.vala:280
msgid "New"
msgstr "Nowy"

#: src/application.vala:23
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"

#: src/stopwatch.vala:139
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stoper"

#: src/stopwatch.vala:202
msgid "Lap"
msgstr "Okrążenie"

#: src/stopwatch.vala:209 src/timer.vala:205
msgid "Continue"
msgstr "Kontynuuj"

#: src/timer.vala:125
msgid "Time is up!"
msgstr "Czas minął!"

#: src/timer.vala:126
msgid "Timer countdown finished"
msgstr "Ukończono odliczanie stopera"

#: src/utils.vala:168
msgid "Mondays"
msgstr "Poniedziałek"

#: src/utils.vala:169
msgid "Tuesdays"
msgstr "Wtorek"

#: src/utils.vala:170
msgid "Wednesdays"
msgstr "Środa"

#: src/utils.vala:171
msgid "Thursdays"
msgstr "Czwartek"

#: src/utils.vala:172
msgid "Fridays"
msgstr "Piątek"

#: src/utils.vala:173
msgid "Saturdays"
msgstr "Sobota"

#: src/utils.vala:174
msgid "Sundays"
msgstr "Niedziela"

#: src/utils.vala:254
msgid "Every Day"
msgstr "Codziennie"

#: src/utils.vala:256
msgid "Weekdays"
msgstr "Dni robocze"

#: src/utils.vala:258
msgid "Weekends"
msgstr "Weekendy"

#: src/widgets.vala:538 src/widgets.vala:553
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknięcie elementu zaznacza go"

#: src/widgets.vala:540
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "Zaznaczono: %d"
msgstr[1] "Zaznaczono: %d"
msgstr[2] "Zaznaczono: %d"

#: src/widgets.vala:612
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"

#: src/widgets.vala:710
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#: src/window.vala:208
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Wyświetlenie pomocy się nie powiodło: %s"

#: src/window.vala:238
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Narzędzia pomagające zarządzać czasem."

#: src/window.vala:243
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2016"

#. If it is Dec 31st here and Jan 1st there (d = 1), then "tomorrow"
#: src/world.vala:108 src/world.vala:111
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutro"

#. If it is Jan 1st here and Dec 31st there (t = 1), then "yesterday"
#: src/world.vala:108 src/world.vala:111
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"

#: src/world.vala:258
msgid "World"
msgstr "Świat"

msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Umożliwia wyświetlanie zegara dla strefy czasowej użytkownika."