File: sk.po

package info (click to toggle)
gnome-clocks 3.22.1-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 6,724 kB
  • ctags: 2,863
  • sloc: ansic: 25,872; sh: 4,670; makefile: 160; xml: 88; sed: 16
file content (464 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,494 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
# Slovak translation for gnome-clocks.
# Copyright (C) 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-18 16:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 11:26+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
"X-Project-Style: gnome\n"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "Hodiny prostredia GNOME"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Hodiny svetového času, budík, stopky a časovač"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Jednoduchá a elegantná aplikácia s hodinami. Obsahuje svetový čas, budík, "
"stopky a časovač."

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Ciele:"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Zobrazí čas v rôznych svetových mestách"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Umožňuje nastaviť rôzne časy zobudenia"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Odmeria uplynutý čas s presnými stopkami"

#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Nastavenie hodnôt časovača pri varení obeda"

#: data/gtk/help-overlay.ui:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#: data/gtk/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the next section"
msgstr "Prejdenie na nasledujúcu sekciu"

#: data/gtk/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the previous section"
msgstr "Prejdenie na predchádzajúcu sekciu"

#: data/gtk/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončenie"

#: data/gtk/help-overlay.ui:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "World Clocks"
msgstr "Svetové hodiny"

#: data/gtk/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add a world clock"
msgstr "Pridanie svetových hodín"

# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685659
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=684472
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all world clocks"
msgstr "Výber všetkých svetových hodín"

#: data/gtk/help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Alarm"
msgstr "Budík"

#: data/gtk/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add an alarm"
msgstr "Pridanie budíku"

#: data/gtk/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all alarms"
msgstr "Výber všetkých budíkov"

#: data/gtk/help-overlay.ui:84
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stopky"

#: data/gtk/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop / Reset"
msgstr "Zastavenie alebo vynulovanie"

#: data/gtk/help-overlay.ui:98
msgctxt "shortcut window"
msgid "Timer"
msgstr "Časovač"

#: data/gtk/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset"
msgstr "Vynulovanie"

#: data/gtk/menus.ui:7
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové skratky"

#: data/gtk/menus.ui:12
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: data/gtk/menus.ui:17
msgid "_About"
msgstr "_O programe"

#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"

#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"

#: data/gtk/menus.ui:36
msgid "Select None"
msgstr "Zrušiť výber"

#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in:4
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:235
msgid "Clocks"
msgstr "Hodiny"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:8
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "čas;časovač;budík;svetový čas;stopky;časová zóna;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:11
#| msgid "Gnome Clocks"
msgid "org.gnome.clocks"
msgstr "org.gnome.clocks"

#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:18
msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Umožňuje zobrazenie svetových hodín pre vašu časovú zónu."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Nastavené svetové časy"

# desc
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:6
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Zoznam svetových časov, ktoré majú byť viditeľné."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:12
msgid "Configured alarms"
msgstr "Nastavené budíky"

# desc
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:13
msgid "List of alarms set."
msgstr "Zoznam nastavených budíkov."

#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:19 src/timer.vala:113
msgid "Timer"
msgstr "Časovač"

# desc
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:20
msgid "Configured timer duration in seconds."
msgstr "Nastavené trvanie časovača v sekundách."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:26
msgid "Geolocation support"
msgstr "Podpora geolokácie"

# description
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:27
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Zapnutie a vypnutie podpory geolokácie."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:44
msgid "Window state"
msgstr "Stav okna"

# description
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:45
msgid "State of the window, e.g. maximized."
msgstr "Stav okna, napr. maximalizované."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:51
msgid "Window width and height"
msgstr "Šírka a výška okna"

# desc
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:52
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Šírka a výška okna."

# summary
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:58
msgid "Panel state"
msgstr "Stav panela"

# desc
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:59
msgid "Current clock panel."
msgstr "Aktuálny panel s hodinami."

#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:119 src/stopwatch.vala:199
msgid "Stop"
msgstr "Zastaviť"

#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:120
msgid "Snooze"
msgstr "Odložiť"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:27 data/ui/worldlocationdialog.ui:17
msgid "Add a New World Clock"
msgstr "Pridanie nových svetových hodín"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:31 data/ui/worldlocationdialog.ui:21
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:47
msgid "_Done"
msgstr "_Dokončiť"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:199
msgid "You already have an alarm for this time."
msgstr "V tomto čase už máte nastavený budík"

#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:227
msgid "Name"
msgstr "Názov"

# Pondelok, Utorok, ...
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:241
msgid "Repeat Every"
msgstr "Opakovať každý"

# DK:budík
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:295
msgid "Active"
msgstr "Aktívny"

# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685659
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=684472
#: data/ui/alarm.ui:31
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Zvoľte <b>Pridať</b> na pridanie budíka"

#: data/ui/stopwatch.ui:54 data/ui/timer.ui:194 src/stopwatch.vala:221
msgid "Start"
msgstr "Spustiť"

#: data/ui/stopwatch.ui:72 data/ui/timer.ui:415 src/stopwatch.vala:213
msgid "Reset"
msgstr "Vynulovať"

#: data/ui/timer.ui:397 src/timer.vala:210 src/timer.vala:221
msgid "Pause"
msgstr "Pozastaviť"

#: data/ui/worldlocationdialog.ui:37
msgid "_Add"
msgstr "Prid_ať"

#: data/ui/worldlocationdialog.ui:76
msgid "Search for a city:"
msgstr "Vyhľadajte mesto:"

# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685659
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=684472
#: data/ui/world.ui:31
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr "Vyberte <b>Pridať</b> na pridanie svetových hodín"

#: data/ui/world.ui:122
msgid "Sunrise"
msgstr "Východ slnka"

#: data/ui/world.ui:136
msgid "Sunset"
msgstr "Západ slnka"

#: src/alarm.vala:117 src/alarm.vala:372 src/alarm.vala:545
msgid "Alarm"
msgstr "Budík"

#: src/alarm.vala:313
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Upraviť budík"

#: src/alarm.vala:313
msgid "New Alarm"
msgstr "Nový budík"

#. Translators: "New" refers to an alarm
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: src/alarm.vala:574 src/world.vala:280
msgid "New"
msgstr "Pridať"

# cmd desc
#: src/application.vala:23
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Zobrazí informácie o verzii a skončí"

#: src/stopwatch.vala:139
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stopky"

#: src/stopwatch.vala:202
msgid "Lap"
msgstr "Okruh"

#: src/stopwatch.vala:209 src/timer.vala:205
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovať"

#: src/timer.vala:125
msgid "Time is up!"
msgstr "Čas vypršal!"

#: src/timer.vala:126
msgid "Timer countdown finished"
msgstr "Odpočítavanie časovača je dokončené"

#: src/utils.vala:168
msgid "Mondays"
msgstr "Každý pondelok"

#: src/utils.vala:169
msgid "Tuesdays"
msgstr "Každý utorok"

#: src/utils.vala:170
msgid "Wednesdays"
msgstr "Každú stredu"

#: src/utils.vala:171
msgid "Thursdays"
msgstr "Každý štvrtok"

#: src/utils.vala:172
msgid "Fridays"
msgstr "Každý piatok"

#: src/utils.vala:173
msgid "Saturdays"
msgstr "Každú sobotu"

#: src/utils.vala:174
msgid "Sundays"
msgstr "Každú nedeľu"

#: src/utils.vala:254
msgid "Every Day"
msgstr "Každý deň"

#: src/utils.vala:256
msgid "Weekdays"
msgstr "Pracovné dni"

#: src/utils.vala:258
msgid "Weekends"
msgstr "Víkendy"

#: src/widgets.vala:538 src/widgets.vala:553
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položky ich vyberiete"

#: src/widgets.vala:540
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d vybratých položiek"
msgstr[1] "%d vybratá položka"
msgstr[2] "%d vybraté položky"

#: src/widgets.vala:612
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"

#: src/widgets.vala:710
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#: src/window.vala:208
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Zlyhalo zobrazenie pomocníka: %s"

#: src/window.vala:238
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Nástroje na pomoc s časom."

#: src/window.vala:243
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"

#. If it is Dec 31st here and Jan 1st there (d = 1), then "tomorrow"
#: src/world.vala:108 src/world.vala:111
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zajtra"

#. If it is Jan 1st here and Dec 31st there (t = 1), then "yesterday"
#: src/world.vala:108 src/world.vala:111
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"

#: src/world.vala:258
msgid "World"
msgstr "Svet"

# DK: tazko pouzit tvar "Nový". kvoli rodu.
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Pridať"

#~ msgid "Split"
#~ msgstr "Rozdiel"

#~ msgid "Total"
#~ msgstr "Celkovo"

#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Dokončiť"