File: sl.po

package info (click to toggle)
gnome-clocks 3.22.1-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: stretch
  • size: 6,724 kB
  • ctags: 2,863
  • sloc: ansic: 25,872; sh: 4,670; makefile: 160; xml: 88; sed: 16
file content (460 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,214 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
# Slovenian translation for gnome-clocks.
# Copyright (C) 2012 gnome-clocks's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-25 22:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-25 22:41+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:2
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "Gnomeove ure"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:3
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Ure za prikazovanje svetovnega časa, alarmi, štoparica in časomer"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Enostaven program za merjenje časa in prikaz ure. Vključuje alarme, "
"štoparico, časomer in prikaz svetovnih časov."

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:4
msgid "Goals:"
msgstr "Cilji:"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:5
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Prikaz časa v različnih krajih po svetu"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:6
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Nastavljanje alarmov bujenja"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:7
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Merjenje pretečenega časa z natančno štoparico"

#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:8
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Nastavitev časomerov za pravilni čas kuhanja"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Splošno"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the next section"
msgstr "Skoči na naslednji razdelek"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to the previous section"
msgstr "Skoči na predhodni razdelek"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "World Clocks"
msgstr "Svetovni časi"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add a world clock"
msgstr "Dodaj svetovni čas"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all world clocks"
msgstr "Izberi vse svetovne čase"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Alarm"
msgstr "Alarm"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add an alarm"
msgstr "Dodaj alarm"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all alarms"
msgstr "Izberi vse alarme"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stopwatch"
msgstr "Štoparica"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop / Reset"
msgstr "Zaustavi / Ponastavi"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Timer"
msgstr "Časomer"

#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tipkovne bližnjice"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_O programu"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Končaj"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:5
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"

#: ../data/gtk/menus.ui.h:6
msgid "Select None"
msgstr "Odstrani izbor"

#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:1 ../data/ui/window.ui.h:1
#: ../src/window.vala:235
msgid "Clocks"
msgstr "Ure"

#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:4
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "čas;časomer;alarm;svetovne ure;štoparica;časovni pas;"

#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:5
msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Dovoli prikaz svetovnih časov za trenutno časovno območje"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:1
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Nastavljeni svetovni časi"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:2
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Seznam svetovnih časov za prikaz."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:3
msgid "Configured alarms"
msgstr "Nastavljeni alarmi"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:4
msgid "List of alarms set."
msgstr "Seznam nastavljenih alarmov"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:5 ../src/timer.vala:113
msgid "Timer"
msgstr "Časomer"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:6
msgid "Configured timer duration in seconds."
msgstr "Nastavljeno merjenje časomera v sekundah."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:7
msgid "Geolocation support"
msgstr "Podpora določanja trenutnega mesta"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:8
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Hiter vklop in izklop določanja trenutne zemljepisne lege."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:9
msgid "Window state"
msgstr "Stanje okna"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:10
msgid "State of the window, e.g. maximized."
msgstr "Stanje okna; na primer razpeto okno"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:11
msgid "Window width and height"
msgstr "Širina in višina okna"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:12
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Širina in višina okna."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:13
msgid "Panel state"
msgstr "Stanje pladnja"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:14
msgid "Current clock panel."
msgstr "Trenutni pladenj ure."

#: ../data/ui/alarmringing.ui.h:1 ../src/alarm.vala:119
#: ../src/stopwatch.vala:199
msgid "Stop"
msgstr "Zaustavi"

#: ../data/ui/alarmringing.ui.h:2 ../src/alarm.vala:120
msgid "Snooze"
msgstr "Zadremaj"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:1 ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:1
msgid "Add a New World Clock"
msgstr "Dodaj nov svetovni čas"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:2 ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:3
msgid "_Done"
msgstr "_Končano"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:4
msgid "You already have an alarm for this time."
msgstr "Za ta čas je že nastavljen alarm."

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:5
msgid "Name"
msgstr "Ime"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:6
msgid "Repeat Every"
msgstr "Ponovi vsakih"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:7
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"

#: ../data/ui/alarm.ui.h:1
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Za dodajanje novega alarma je treba izbrati <b>Novo</b>"

#: ../data/ui/stopwatch.ui.h:1 ../data/ui/timer.ui.h:1
#: ../src/stopwatch.vala:221
msgid "Start"
msgstr "Začni"

#: ../data/ui/stopwatch.ui.h:2 ../data/ui/timer.ui.h:3
#: ../src/stopwatch.vala:213
msgid "Reset"
msgstr "Počisti"

#: ../data/ui/timer.ui.h:2 ../src/timer.vala:210 ../src/timer.vala:221
msgid "Pause"
msgstr "Premor"

#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:3
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"

#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:4
msgid "Search for a city:"
msgstr "Iskanje mesta:"

#: ../data/ui/world.ui.h:1
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr ""
"Za dodajanje nove ure za prikaz svetovnega časa je treba izbrati <b>Novo</b>"

#: ../data/ui/world.ui.h:2
msgid "Sunrise"
msgstr "Sončni vzhod"

#: ../data/ui/world.ui.h:3
msgid "Sunset"
msgstr "Sončni zahod"

#: ../src/alarm.vala:117 ../src/alarm.vala:372 ../src/alarm.vala:545
msgid "Alarm"
msgstr "Alarm"

#: ../src/alarm.vala:313
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Uredi alarm"

#: ../src/alarm.vala:313
msgid "New Alarm"
msgstr "Nov alarm"

#. Translators: "New" refers to an alarm
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: ../src/alarm.vala:574 ../src/world.vala:280
msgid "New"
msgstr "Novo"

#: ../src/application.vala:23
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"

#: ../src/stopwatch.vala:139
msgid "Stopwatch"
msgstr "Štoparica"

#: ../src/stopwatch.vala:202
msgid "Lap"
msgstr "Krog"

#: ../src/stopwatch.vala:209 ../src/timer.vala:205
msgid "Continue"
msgstr "Nadaljuj"

#: ../src/timer.vala:125
msgid "Time is up!"
msgstr "Čas je potekel!"

#: ../src/timer.vala:126
msgid "Timer countdown finished"
msgstr "Odštevanje je končano."

#: ../src/utils.vala:168
msgid "Mondays"
msgstr "Ponedeljki"

#: ../src/utils.vala:169
msgid "Tuesdays"
msgstr "Torki"

#: ../src/utils.vala:170
msgid "Wednesdays"
msgstr "Srede"

#: ../src/utils.vala:171
msgid "Thursdays"
msgstr "Četrtki"

#: ../src/utils.vala:172
msgid "Fridays"
msgstr "Petki"

#: ../src/utils.vala:173
msgid "Saturdays"
msgstr "Sobote"

#: ../src/utils.vala:174
msgid "Sundays"
msgstr "Nedelje"

#: ../src/utils.vala:254
msgid "Every Day"
msgstr "Vsak dan"

#: ../src/utils.vala:256
msgid "Weekdays"
msgstr "Dnevi tedna"

#: ../src/utils.vala:258
msgid "Weekends"
msgstr "Vikendi"

#: ../src/widgets.vala:538 ../src/widgets.vala:553
msgid "Click on items to select them"
msgstr "S klikom na predmet se ta izbere"

#: ../src/widgets.vala:540
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d izbranih"
msgstr[1] "%d izbran"
msgstr[2] "%d izbrana"
msgstr[3] "%d izbrani"

#: ../src/widgets.vala:612
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"

#: ../src/widgets.vala:710
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"

#: ../src/window.vala:208
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči: %s"

#: ../src/window.vala:238
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Programska orodja za pomoč s časom."

#: ../src/window.vala:243
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn@gnome.org>"

#. If it is Dec 31st here and Jan 1st there (d = 1), then "tomorrow"
#: ../src/world.vala:108 ../src/world.vala:111
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutri"

#. If it is Jan 1st here and Dec 31st there (t = 1), then "yesterday"
#: ../src/world.vala:108 ../src/world.vala:111
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"

#: ../src/world.vala:258
msgid "World"
msgstr "Svet"

#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nova"

#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Končano"

#~ msgid "Split"
#~ msgstr "Razdeli"

#~ msgid "Total"
#~ msgstr "Skupaj"

#~ msgid "Gnome Clocks"
#~ msgstr "Gnomeove ure"

#~ msgid ":"
#~ msgstr ":"

#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Čas"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Uredi"

#~ msgid "About Clocks"
#~ msgstr "O programu"

#~ msgid "Laps"
#~ msgstr "Krogi"