File: da.po

package info (click to toggle)
gnome-dictionary 3.4.0-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: wheezy
  • size: 8,696 kB
  • sloc: ansic: 12,646; sh: 11,563; xml: 5,842; makefile: 256
file content (715 lines) | stat: -rw-r--r-- 28,348 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
# Danish translation for gnome-utils.
# Copyright (C) 2010 gnome-utils & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2009, 2010.
#
# ordbog ved direkte opstart, men i panelprogram står der ordbogsopslag
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils master\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-06 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-01 22:34+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../C/legal.xml:2(para) ../C/gnome-dictionary.xml:2(para)
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Tilladelse er givet til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette "
"dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License (GFDL), "
"version 1.1 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; "
"uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster. Du kan se en "
"kopi af GFDL her <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> eller i "
"filen COPYING-DOCS som distribueres sammen med denne manual."

#: ../C/legal.xml:12(para) ../C/gnome-dictionary.xml:12(para)
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Denne manual er en del af den samling af GNOME-manualer som udgives under "
"GFDL. Hvis du ønsker at distribuere denne manuel adskilt fra samlingen, kan "
"du gøre dette ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet "
"i afsnit 6 af licensen."

#: ../C/legal.xml:19(para) ../C/gnome-dictionary.xml:19(para)
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"En stor del af de navne som anvendes af firmaer til at identificere deres "
"produkter og tjenester hævdes som værende varemærker. Hvor disse navne "
"fremgår i en hvilken som helst GNOME-dokumentation, og medlemmerne af GNOME-"
"dokumentationsprojeket er gjort opmærksom på disse varemærker, så er disse "
"navne vist med store bogstaver eller stort begyndelsesbogstav."

#: ../C/legal.xml:35(para) ../C/gnome-dictionary.xml:35(para)
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR "
"GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, "
"GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR "
"DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER "
"SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR "
"DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER "
"EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM "
"HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, "
"REPARATION ELLER KORREKTION (OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, "
"SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD "
"ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER "
"ÆNDRET VERSION AF DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE "
"ANSVARSFRASKRIVELSE OG"

#: ../C/legal.xml:55(para) ../C/gnome-dictionary.xml:55(para)
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER "
"EN BEVIDST SKADENDE HANDLING (INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM "
"HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER "
"ELLER LEVERANDØR AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER GØRES "
"ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, "
"TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT NOGEN INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, "
"SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE, ARBEJDSSTOP, COMPUTERFEJL ELLER -SVIGT, "
"ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADE ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED "
"BRUG AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN "
"SÅDAN PART HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER."

#: ../C/legal.xml:28(para) ../C/gnome-dictionary.xml:28(para)
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"DOKUMENTET OG ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET STILLES TIL RÅDIGHED UNDER GNU "
"FREE DOCOMENTATION LICENSE MED FØLGENDE BETINGELSER: <placeholder-1/>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:150(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-application.png'; "
"md5=fb48a9e5863bfb2b3811df2e28489eb7"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-application.png'; "
"md5=fb48a9e5863bfb2b3811df2e28489eb7"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:179(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-lookup.png'; "
"md5=c41c96af4de54f457a2081aad009a8d0"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-lookup.png'; "
"md5=c41c96af4de54f457a2081aad009a8d0"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:221(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-find.png'; "
"md5=d8bf0677084e2d9998a7942faaab5379"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-find.png'; "
"md5=d8bf0677084e2d9998a7942faaab5379"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:262(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-preferences-source.png'; "
"md5=5470b15e64e66924477f150c4f47e96d"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-preferences-source.png'; "
"md5=5470b15e64e66924477f150c4f47e96d"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:282(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-add-source.png'; "
"md5=d059507fee77bb176fce53373951756b"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-add-source.png'; "
"md5=d059507fee77bb176fce53373951756b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:351(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-preferences-print.png'; "
"md5=12a65f07cb333db4c7ba743d1d12a00f"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-preferences-print.png'; "
"md5=12a65f07cb333db4c7ba743d1d12a00f"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:385(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-applet.png'; "
"md5=538c7fa191540f99dd964963a1079677"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-applet.png'; "
"md5=538c7fa191540f99dd964963a1079677"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:421(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-applet-window.png'; "
"md5=e26ac4847d2e7b53c6bba7d8e1a519c4"
msgstr ""
"@@image: 'figures/gnome-dictionary-applet-window.png'; "
"md5=e26ac4847d2e7b53c6bba7d8e1a519c4"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:24(title)
msgid "Dictionary Manual"
msgstr "Ordbogsmanual"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:27(para)
msgid ""
"Dictionary enables you to look up definitions and correct spellings of words."
msgstr "Ordbog gør, at du kan slå orddefinitioner og korrekt stavning op."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:34(year)
msgid "2005"
msgstr "2005"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:35(holder) ../C/gnome-dictionary.xml:82(para)
msgid "Emmanuele Bassi"
msgstr "Emmanuele Bassi"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:48(publishername)
#: ../C/gnome-dictionary.xml:83(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "GNOME-dokumentationsprojekt"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:55(firstname)
msgid "Emmanuele"
msgstr "Emmanuele"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:56(surname)
msgid "Bassi"
msgstr "Bassi"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:58(email)
msgid "ebassi@gmail.com"
msgstr "ebassi@gmail.com"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:79(revnumber)
msgid "Dictionary Manual V1.0.0"
msgstr "Manual for ordbogsopslag version 1.0.0"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:80(date)
msgid "January 2005"
msgstr "Januar 2005"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:88(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 2.14.0 of Dictionary."
msgstr "Denne manual beskriver version 2.14.0 af ordbog."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:90(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Tilbagemeldinger"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:91(para)
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Dictionary application or "
"this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback"
"\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag "
"vedrørende ordbog eller denne manual så følg vejledningen på siden <ulink "
"url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">tilbagemeldinger "
"omkring GNOME</ulink>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:101(primary)
msgid "Dictionary"
msgstr "Ordbog"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:107(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Indledning"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:109(para)
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application enables you to search "
"words and terms on a dictionary source."
msgstr ""
"Programmet <application>Ordbog</application> gør det muligt for dig at søge "
"blandt ord og termer fra en ordbogskilde."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:116(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "Kom i gang"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:120(title)
msgid "To Start Dictionary"
msgstr "For at starte ordbog"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:122(para)
msgid ""
"You can start <application>Dictionary</application> in the following ways:"
msgstr "Du kan starte <application>Ordbog</application> på følgende måder:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:127(term)
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Menuen <guimenu>Programmer</guimenu>"

# Den her har jeg slet ikke !!!!
#: ../C/gnome-dictionary.xml:129(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</"
"guisubmenu><guimenuitem>Dictionary</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guisubmenu>Tilbehør</guisubmenu><guimenuitem>Ordbog</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:135(term)
msgid "Command line"
msgstr "Kommandolinje"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:137(para)
msgid "Execute the following command: <command>gnome-dictionary</command>"
msgstr "Udfør den følgende kommando: <command>gnome-dictionary</command>"

# her hedder programmet ordbog !!!! i paneldelen står der ordbogsopslag.
#: ../C/gnome-dictionary.xml:142(para)
msgid ""
"Once started, the <application>Dictionary</application> window is displayed:"
msgstr "Når startet vises vinduet <application>Ordbog</application>:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:146(title) ../C/gnome-dictionary.xml:175(title)
#: ../C/gnome-dictionary.xml:217(title) ../C/gnome-dictionary.xml:258(title)
#: ../C/gnome-dictionary.xml:278(title) ../C/gnome-dictionary.xml:347(title)
msgid "Dictionary Window"
msgstr "Ordbogsvindue"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:152(phrase)
msgid "Shows Dictionary main window."
msgstr "Vis hovedvinduet for Ordbog."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:163(title)
msgid "Usage"
msgstr "Brug"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:166(title)
msgid "Looking up a word"
msgstr "Slå et ord op"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:168(para)
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel> and "
"press <keycap>Enter</keycap>."
msgstr ""
"For at slå et ord op tastes det i <guilabel>indtastningsfeltet</guilabel> "
"efterfulgt af <keycap>Retur</keycap>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:171(para)
msgid ""
"If some definition for the word is found, it will appear inside the main "
"window area:"
msgstr ""
"Hvis en definition på et ord findes, vil denne vises inden i hovedvinduets "
"område:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:181(phrase)
msgid "Shows a definition inside the Dictionary main window."
msgstr "Viser en definition inden i ordbogens hovedvindue."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:186(para)
msgid ""
"Otherwise, an error dialog will appear, with a message explaining the nature "
"of the error."
msgstr ""
"Ellers vil en fejlbesked komme frem, med en besked der forklarer årsagen til "
"fejlen."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:192(title)
msgid "Save look up results"
msgstr "Gem opslagsresultater"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:194(para)
msgid ""
"To save the results of a look up, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name "
"for the file in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog, then click "
"<guibutton>Save</guibutton>."
msgstr ""
"For at gemme resultatet af et opslag vælges <menuchoice><guimenu>Fil</"
"guimenu><guimenuitem>Gem en kopi</guimenuitem></menuchoice>. Indtast et navn "
"på filen i vinduet <guilabel>Gem en kopi</guilabel>, og klik på "
"<guibutton>Gem</guibutton>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:199(title)
msgid "Print look up results"
msgstr "Udskriv opslagsresultater"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:201(para)
msgid ""
"To print the results of a look up, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"For at udskrive et opslagsresultat vælges <menuchoice><guimenu>Fil</"
"guimenu><guimenuitem>Udskriv</guimenuitem></menuchoice>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:203(para)
msgid ""
"Inside the <guilabel>Print</guilabel> dialog you can select the printer to "
"use, the paper format, the number of copies."
msgstr ""
"I vinduet <guilabel>Udskriv</guilabel> kan du vælge den ønskede printer, "
"papirformatet og antallet af kopier."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:206(para)
msgid ""
"To see a preview of what will be printed, click <guibutton>Preview</"
"guibutton>."
msgstr ""
"For at se en forhåndsvisning af det udskrevne klikkes på "
"<guibutton>Forhåndsvisning</guibutton>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:209(para)
msgid "To print, click <guibutton>Print</guibutton>."
msgstr "For at udskrive klikkes på <guibutton>Udskriv</guibutton>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:214(title)
msgid "Find Text"
msgstr "Find tekst"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:223(phrase)
msgid "Shows the Dictionary Find pane inside the main window."
msgstr "Viser ordbogens søgepanel inden i hovedvinduet."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:229(para)
msgid ""
"To find text inside the results of a look up, perform the following steps:"
msgstr "For at finde tekst i resultaterne af et opslag gøres følgende:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:233(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
"menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> pane."
msgstr ""
"Vælg <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
"menuchoice> for at vise panelet <guilabel>Find</guilabel>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:235(para)
msgid ""
"Type the text you want to find inside the <guilabel>Search</guilabel> entry."
msgstr ""
"Indtast teksten du ønsker at finde inden i indtastningsfeltet "
"<guilabel>Find</guilabel>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:237(para)
msgid ""
"To find the next occurrence of the text, click <guibutton>Next</guibutton>. "
"To find the previous occurrence of the text, click <guibutton>Previous</"
"guibutton>."
msgstr ""
"For at finde den næste forekomst af teksten klikkes på <guibutton>Næste</"
"guibutton>. For at finde den forrige forekomst af teksten klikkes på "
"<guibutton>Forrige</guibutton>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:248(title) ../C/gnome-dictionary.xml:438(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:250(para)
msgid ""
"To change the <application>Dictionary</application> application preferences, "
"choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"For at ændre programindstillingerne for <application>Ordbog</application> "
"vælges <menuchoice><guimenu>Redigér</guimenu><guimenuitem>Indstillinger</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:255(title)
msgid "Dictionary Sources"
msgstr "Ordbogskilder"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:264(phrase)
msgid "Shows the Source tab of the Preferences dialog."
msgstr "Viser kildefanebladet i indstillingsvinduet."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:269(para)
msgid ""
"To change the dictionary source used to look up words, select the desired "
"source from the list."
msgstr "Vælg den kilde fra listen som ønskes brugt til at slå ord op med."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:275(title)
msgid "Adding a new source"
msgstr "Tilføjelse af en ny kilde"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:284(phrase)
msgid "Shows the Add Source dialog."
msgstr "Viser vinduet Tilføj kilde."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:289(para)
msgid "To add a new dictionary source, perform the following steps:"
msgstr "For at tilføje en ny ordbogskilde gøres følgende:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:292(para)
msgid "Click on the <guibutton>Add</guibutton> button"
msgstr "Klip på knappen <guibutton>Tilføj</guibutton>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:293(para)
msgid ""
"Edit the name of the new source inside the <guilabel>Description</guilabel> "
"entry"
msgstr ""
"Rediger navnet på den nye kilde inden i indtastningsfeltet "
"<guilabel>Beskrivelse</guilabel>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:294(para)
msgid ""
"Change the transport type of the new source using the <guilabel>Transport</"
"guilabel> combo box"
msgstr ""
"Ændre transportypen på den nye kilde med brug af valgboksen "
"<guilabel>Transport</guilabel>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:295(para)
msgid "Edit the attributes of the new source"
msgstr "Rediger attributterne på den nye kilde"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:296(para)
msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>"
msgstr "Klik <guibutton>Tilføj</guibutton>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:299(para)
msgid ""
"Different source transport types uses different attributes. This is the list "
"of available attributes per transport type:"
msgstr ""
"Forskellige kildetransporttyper anvender forskellige attributter. Dette er "
"listen over tilgængelige attributter per transporttype:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:306(para)
msgid "Transport"
msgstr "Transport"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:307(para)
msgid "Attributes"
msgstr "Attributter"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:312(para)
msgid "Dictionary Server"
msgstr "Ordbogsserver"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:314(para)
msgid "Hostname: the hostname of the dictionary server"
msgstr "Værtsnavn: Værtsnavnet på ordbogsserveren"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:315(para)
msgid "Port: the port of the dictionary server"
msgstr "Port: Porten for ordbogsserveren"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:326(title)
msgid "Removing a source"
msgstr "Fjern en kilde"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:328(para)
msgid "To remove a dictionary source, perform the following steps:"
msgstr "For at fjerne en ordbogskilde, gøres følgende:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:331(para)
msgid "Select the source you wish to remove"
msgstr "Vælg kilden du ønsker at fjerne"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:332(para)
msgid "Click the <guibutton>Remove</guibutton> button"
msgstr "Klik på knappen <guibutton>Fjern</guibutton>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:335(para)
msgid ""
"If you remove a dictionary source it will be permanently deleted from the "
"list of available sources. Also, as some sources might be defined system-"
"wide you may actually not be able to remove them unless you have the right "
"ownership privileges."
msgstr ""
"Hvis du fjerner en ordbogskilde, vil den permanent blive slettet fra listen "
"over tilgængelige kilder. Bemærk også at nogle kilder måske er generelt "
"defineret, og at du måske ikke kan fjerne dem uden at have de korrekte "
"ejerskabsprivilegier."

# udskriftsindstillinger
#: ../C/gnome-dictionary.xml:344(title)
msgid "Print Options"
msgstr "Udskrivningsindstillinger"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:353(phrase)
msgid "Shows the Print tab inside the Preferences dialog."
msgstr "Viser udskrivningsfanebladet inden i indstillingsvinduet."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:358(para)
msgid ""
"If you want to change the font name and size used when printing, perform the "
"following steps:"
msgstr ""
"Hvis du ønsker at ændre den brugte skrifttype og størrelse under udskrivning "
"så udfør de følgende trin:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:362(para)
msgid "Click on the <guilabel>Print Font</guilabel> button"
msgstr "Klik på knappen <guilabel>Udskriv skrifttype</guilabel>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:363(para)
msgid "Select the font and size you wish to use"
msgstr "Vælg skrifttypen og størrelse du ønsker at bruge"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:364(para)
msgid "Click <guibutton>Ok</guibutton>"
msgstr "Klik <guibutton>O.k.</guibutton>"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:373(title)
msgid "The Dictionary Applet"
msgstr "Ordbogspanelprogrammet"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:375(para)
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application comes with a panel "
"applet, the <application>Dictionary Applet</application>. You can add the "
"<application>Dictionary Applet</application> applet to a panel and look up "
"words in dictionaries."
msgstr ""
"Programmet <application>Ordbog</application> kommer med et panelprogram, "
"<application>Ordbogsopslag</application>. Du kan tilføje panelprogrammet "
"<application>Ordbogsopslag</application> til et panel og slå ord op i "
"ordbøger."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:381(title) ../C/gnome-dictionary.xml:417(title)
msgid "Dictionary Applet Window"
msgstr "Vindue for ordbogsopslag"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:387(phrase)
msgid "Shows Dictionary Applet."
msgstr "Viser panelprogrammet ordbogsopslag."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:395(title)
msgid "To Start Dictionary Applet"
msgstr "For at starte panelprogrammet ordbogsopslag"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:397(para)
msgid ""
"To add <application>Dictionary Applet</application> to a panel, right-click "
"on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
"Dictionary Applet in the <application>Add to the panel</application> dialog, "
"then click <guibutton>OK</guibutton>."
msgstr ""
"For at tilføje <application>Ordbogsopslag</application> til et panel "
"højreklikkes på panelet, og der vælges <guimenuitem>Tilføj til panel</"
"guimenuitem>. Vælg ordbogsopslag i vinduet <application>Tilføj til panelet</"
"application> og klik på <guibutton>O.k.</guibutton>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:406(title)
msgid "Using the Dictionary Applet"
msgstr "Brug af panelprogrammet ordbogsopslag"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:408(para)
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel>, and "
"press <keycap>Enter</keycap> or right-click on the dictionary icon and then "
"choose <guimenuitem>Look up</guimenuitem>."
msgstr ""
"For at slå et ord op, tastes det i <guilabel>indtastningsfeltet</guilabel>, "
"og der trykkes på <keycap>Retur</keycap> eller højreklik på ordbogsikonet og "
"så vælge <guimenuitem>Slå op</guimenuitem>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:413(para)
msgid ""
"If some definition for the word was found, a window will appear, with the "
"text of the definitions:"
msgstr ""
"Hvis en definition for ordet blev fundet, vil et vindue vise sig med teksten "
"på definitionerne:"

#: ../C/gnome-dictionary.xml:423(phrase)
msgid "Shows Dictionary Applet main window."
msgstr "Viser hovedvindue for panelprogrammet ordbogsopslag."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:428(para)
msgid ""
"Click <guibutton>Save</guibutton> to save the definitions to a text file. "
"Click <guibutton>Print</guibutton> to print the definitions. Click "
"<guibutton>Clear</guibutton> to clear the definitions."
msgstr ""
"Klik <guibutton>Gem</guibutton> for at gemme definitionerne til en tekstfil. "
"Klik <guibutton>Udskriv</guibutton> for at udskrive definitionerne. Klik "
"<guibutton>Ryd</guibutton> for at rydde definitionerne."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:432(para)
msgid ""
"You can make the window disappear by left-clicking on the dictionary icon or "
"by pressing <keycap>Esc</keycap>."
msgstr ""
"Du får vinduet til at forsvinde ved at venstreklikke på ordbogsikonet eller "
"ved at trykke på <keycap>Esc</keycap>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:440(para)
msgid ""
"To configure the <application>Dictionary Applet</application>, right-click "
"on the dictionary icon, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
msgstr ""
"For at konfigurere <application>Ordbogsopslag</application>, højreklik på "
"ordbogsikonet, og vælg <guimenuitem>Indstillinger</guimenuitem>."

#: ../C/gnome-dictionary.xml:443(para)
msgid ""
"The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is the same used by the "
"<application>Dictionary</application> application, so refer to <xref linkend="
"\"gnome-dictionary-preferences\"/>"
msgstr ""
"Vinduet <guilabel>Indstillinger</guilabel> er det samme som brugt af "
"<application>Ordbog</application>, så se i <xref linkend=\"gnome-dictionary-"
"preferences\"/>"

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: ../C/gnome-dictionary.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joe Hansen, 2009-2010.\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"