File: cs.po

package info (click to toggle)
gnome-osd 0.11.3-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: etch, etch-m68k
  • size: 896 kB
  • ctags: 259
  • sloc: sh: 2,085; python: 2,046; xml: 146; makefile: 120
file content (369 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,330 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-osd 0.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-12 18:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-12 03:24+0100\n"
"Last-Translator: Pavel Mlcoch <pavkamlc@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"

#: ../gnome-osd-properties.desktop.in.h:1
msgid "OSD Notifications"
msgstr "OSD Oznamování"

#: ../gnome-osd-properties.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Set preferences for OSD notifications"
msgstr "Nastavení vlastností pro OSD zprávy"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:1
msgid "Avoid Panels"
msgstr "Prázdné panely"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:2
msgid "Debug Frame"
msgstr "Ladicí rámec"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:3
msgid "Default auto-hide timeout"
msgstr "Standartní prodleva automatického skrývání"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:4
msgid "Default auto-hide timeout, in miliseconds."
msgstr "Standartní prodleva automatického skrývání v milisekundách"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:5
msgid "Ellipsize Mode"
msgstr "Eliptický mód"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:6
msgid ""
"Ellipsize mode for OSD messages. Can be 'none', 'start', 'middle', or 'end'. "
"Ellipsizing means to replace part of the text with ... when it doesn't fit "
"in the screen."
msgstr ""
"Eliptický mód pro OSD zprávy. Může nabývat hodnot 'none', 'start', 'middle', "
"nebo 'end'. Eliptický znamená, že části textu které se nevejdou do obrazovky "
"budou nahrazeny znaky ...."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:7
msgid "Enable a fake translucent background effect"
msgstr "Povolí efekt zanedbej průhlednost pozadí"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:8
msgid "Enable animations"
msgstr "Povolení animací"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:9
msgid "Enable drop shadow"
msgstr "Povolí ignorování stínu"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:10
msgid "Enable sound"
msgstr "Povolí zvuk"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:11
msgid ""
"File name of the sample to play when enable_sound is true. If it doesn't "
"start with /, it is a path relative to $datadir/sounds"
msgstr ""
"Jméno souboru se vzorkem k přehrání jestliže má enable_sound hodnotu true."
"Jestli nezačíná znakem /, je cesta relativní k $datadir/sounds"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:12
msgid "Font used in OSD messages"
msgstr "Font použitý v OSD zprávách"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:13
msgid "Hide on mouse hover"
msgstr "Skryj pod kurzorem myši"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:14
msgid "Horizontal alignment of OSD messages"
msgstr "Horizontální zarovnání OSD zpráv"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:15
msgid ""
"Horizontal alignment of OSD messages. Can be 'center', 'left', or 'right'."
msgstr ""
"Horizontální zarovnání OSD zpráv. Možné hodnoty jsou'center'(střed), "
"'left'(vlevo) nebo 'right'(vpravo)."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:16
msgid ""
"If true, a background is added with a stipple effect to immitate "
"translucency. WARNING: this effect seems to slow down the X server "
"considerably while the message is visible."
msgstr ""
"Pro true je pozadí sloučeno pomocí efektu rozptylu k imitaci průhlednosti. "
"UPOZORNĚNÍ: tento efekt může výrazně zpomalit X server dokud je zpráva "
"zobrazena."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:17
msgid "If true, a drop shadow will be displayed behind the text."
msgstr "Pro hodnotu true bude stín zobrazen před textem."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, a sound sample will be played when a message appears. Requires esd "
"sound server."
msgstr ""
"Pro hodnotu true bude přehrán zvuk když je zobrazena zpráva. Vyžaduje esd "
"zvukový server."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, messages will have a wire frame around them, showing the exact "
"rectangular area that is considered for alignment and collision detection "
"purposes. Warning: this option is meant for debugging purposes exclusively, "
"so do not rely on it being present in all GnomeOSD versions."
msgstr ""
"Jestliže je true, zprávy budou orámovány, zobrazeni obdelníkové oblasti "
"určené pro zarovnání a detekci kolizí. Pozor: tato volba je určena výhradně "
"pro ladění, proto nebude zůstávat ve všech dalších verzích GnomeOSD."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, messages will not appear on top of any existing panels, provided "
"you have a EWMH compliant Window Manager."
msgstr ""
"Pro hodnotu true nebudou zprávy zobrazeny nad existujícími panely. Je "
"vyžadován EWMH kompatibilní správce oken."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:21
msgid ""
"If true, messages will slide in and out of screen, instead of simply popping."
msgstr ""
"Pro hodnotu true budou zprávy uvnitř a vně obrazovky místo jednoduchého "
"vyzdvyhování."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:22
msgid ""
"If true, moving the mouse cursor over the text will automatically hide it."
msgstr ""
"Pro hodnotu true automatické skrytí kurzoru mysi přesunutěho nad textem."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:23
msgid "New Mail Plugin Enabled"
msgstr "Povolen plugin nové pošty"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:24
msgid "Song Change Plugin Enabled"
msgstr "Povolen plugin změny skladby"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:25
msgid "Sound sample"
msgstr "Zvukový vzorek"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:26
msgid ""
"This is the base font used in OSD messages. It can be overridden using pango "
"markup, of course."
msgstr ""
"Toto je základní font použitý v OSD zprávách. Samozřejmě může být změněn "
"použitím pango značky."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:27
msgid ""
"Toggle whether XChat OSD notification messages include full text or just "
"channel/nickname."
msgstr ""
"Vyber pro oznamování XChat OSD zpráv obsahujících úplný text nebo pouze "
"kanál/nickname"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:28
msgid ""
"Toggle whether XChat OSD notifications are enabled. Note: requires XChat D-"
"BUS plugin (xchat >= 2.6)"
msgstr ""
"Vyber pro zapnutí oznamování XChat OSD. Pozn.: vyžaduje XChat D-BUS plugin "
"(xchat >= 2.6)"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:29
msgid ""
"Toggle whether new email notifications are enabled. Note: this plugin "
"requires that Evolution has the D-BUS plugin active."
msgstr ""
"Vyber pro zapnutí oznamování nové pošty. Pozn.: tento plugin vyžaduje "
"Evolution s aktivním D-BUS pluginem."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:30
msgid ""
"Toggle whether song change (Rhythmbox, Muine) OSD notifications are enabled."
msgstr "Vyber pro zapnutí OSD oznamování změny skladby."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:31
msgid "Vertical position of OSD messages"
msgstr "Vertikální pozice OSD zpráv"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:32
msgid "Vertical position of OSD messages. Can be 'top', 'center', or 'bottom'."
msgstr ""
"Svislé umístění OSD zpráv. Může nabývat honot 'top', 'center', nebo 'bottom'."

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:33
msgid "XChat Plugin Enabled"
msgstr "Povolen plugin pro XChat"

#: ../gnome-osd.schemas.in.h:34
msgid "XChat Plugin Full Message"
msgstr "Úplná zpráva pro XChat plugin"

#: ../gnomeosd/capplet.py:167
msgid "OSD Properties"
msgstr "Vlastnosti OSD"

#: ../gnomeosd/capplet.py:168
msgid "_Test"
msgstr "_Test"

#: ../gnomeosd/capplet.py:186
msgid "OSD _Font: "
msgstr "_Font OSD: "

#. Animations
#: ../gnomeosd/capplet.py:205
msgid "_Animations"
msgstr "_Animace"

#. Drop shadow
#: ../gnomeosd/capplet.py:211
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Vem stín"

#. Sound
#: ../gnomeosd/capplet.py:217
msgid "_Sound"
msgstr "_Zvuk"

#. Hide on hover
#: ../gnomeosd/capplet.py:223
msgid "_Hide on mouse hover"
msgstr "_Skryj pod kurzorem myši"

#: ../gnomeosd/capplet.py:230
msgid "Top _left"
msgstr "Vlevor _nahoře"

#: ../gnomeosd/capplet.py:231
msgid "_Top"
msgstr "_Nahoře"

#: ../gnomeosd/capplet.py:232
msgid "Top _right"
msgstr "Vpravo _nahoře"

#: ../gnomeosd/capplet.py:233
msgid "L_eft"
msgstr "_Vlevo"

#: ../gnomeosd/capplet.py:234
msgid "_Center"
msgstr "_Střed"

#: ../gnomeosd/capplet.py:235
msgid "Ri_ght"
msgstr "_Vpravo"

#: ../gnomeosd/capplet.py:236
msgid "Bottom l_eft"
msgstr "Vlevo d_ole"

#: ../gnomeosd/capplet.py:237
msgid "_Bottom"
msgstr "_Dole"

#: ../gnomeosd/capplet.py:238
msgid "Bottom r_ight"
msgstr "Vpravo do_le"

#. Avoid Panels
#: ../gnomeosd/capplet.py:261
msgid "A_void panels"
msgstr "Skry_té panely"

#: ../gnomeosd/capplet.py:270
msgid "Alignment"
msgstr "Zarovnání"

#: ../gnomeosd/capplet.py:283
msgid "Notify on _song changes"
msgstr "Oznam při změně skladby"

#: ../gnomeosd/capplet.py:284
msgid "Works with Rhythmbox and Muine"
msgstr "Spolupracuje s Rhythmboxem a Muine"

#: ../gnomeosd/capplet.py:286
msgid "Music Player"
msgstr "Přehrávač skladeb"

#: ../gnomeosd/capplet.py:294
msgid "IRC (Chat)"
msgstr "IRC (Chat)"

#: ../gnomeosd/capplet.py:297
msgid "Notify on _IRC messages directed to me"
msgstr "Oznamuj pro mě určené_IRC zprávy"

#: ../gnomeosd/capplet.py:298
msgid "Works with XChat (>= 2.6) with D-BUS plugin"
msgstr "Spolupracuje s XChatem (>= 2.6) s D-BUS pluginem"

#: ../gnomeosd/capplet.py:304
msgid "Include _message text"
msgstr "Vkládá _text zprávy"

#: ../gnomeosd/capplet.py:316
msgid "EMail"
msgstr "E-mail"

#: ../gnomeosd/capplet.py:319
msgid "Notify when new _email arrives"
msgstr "Oznamuj když přijde nová pošta"

#: ../gnomeosd/capplet.py:320
msgid "Works with Evolution with enabled D-BUS plugin"
msgstr "Spolupracuje s Evolution s povoleným pluginem D-BUS"

#: ../gnomeosd/capplet.py:333
msgid "General"
msgstr "Obecná"

#: ../gnomeosd/capplet.py:335
msgid "Notifications"
msgstr "Oznámení"

#: ../gnomeosd/capplet.py:346
#, python-format
msgid "This is a %s %s test sent from the preferences dialog"
msgstr "Toto je %s %s test odeslaný y dialogu voleb"

#: ../gnomeosd/capplet.py:349
msgid "translator-credits"
msgstr "Pavel Mlcoch"

#: ../gnomeosd/capplet.py:359
msgid "An OSD (On Screen Display) message notification system for GNOME."
msgstr "Systém OSD (zobrazování na obrazovce) upozorňovacích zpráv pro GNOME."

#: ../gnomeosd/eventbridge.py:176
msgid "Artist"
msgstr "Umělec"

#: ../gnomeosd/eventbridge.py:182
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: ../gnomeosd/eventbridge.py:186
msgid "Track"
msgstr "Stopa"

#~ msgid "OSD"
#~ msgstr "OSD"