File: bg.po

package info (click to toggle)
gnome-photos 3.30.1-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster
  • size: 9,616 kB
  • sloc: ansic: 48,959; sh: 4,785; makefile: 1,002; xml: 941; python: 68; sed: 16
file content (501 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,805 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
# Bulgarian translation of gnome-photos po-file.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Valentin Laskov <laskov@festa.bg>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-29 19:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-29 19:05+0200\n"
"Last-Translator: Valentin Laskov <laskov@festa.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict-notifications@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Приложение за намиране, организиране и споделяне на снимки в GNOME. "
"Предназначено е да бъде опростен и елегантен заместник на използването на "
"файловия мениджър при работа със снимки. Предлага постоянна интеграция с "
"облака чрез регистрациите на GNOME."

#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:2
msgid "It lets you:"
msgstr "Чрез него можете да:"

#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
"featured editor for more advanced changes</li>"
msgstr ""
"<li>Преглеждате последните локални и онлайн снимки</li> <li>Управлявате "
"съдържание във Flickr</li> <li>Изпращате снимки до отдалечени сървъри с "
"DLNA</li> <li>Задавате фон на плота</li> <li>Отпечатвате снимки</li> "
"<li>Избирате любими</li> <li>Отворите пълнофункционален редактор за по-"
"сложни промени</li>"

#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
#: ../src/photos-search-type-manager.c:89
msgid "Photos"
msgstr "Снимки"

#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Преглед, организиране и споделяне на снимки"

#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Снимки;Изображения;Photos;Pictures;"

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Размер на прозореца"

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Размер на прозореца (широчина и височина)"

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Позиция на прозореца"

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Позиция на прозореца (x и y)."

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Максимизиран прозорец"

#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Максимизирано състояние на прозорец"

#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
msgid "%a, %d %B %Y  %X"
msgstr "%a, %d %B %Y  %X"

#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
#: ../src/eog-exif-util.c:154
msgid "%a, %d %B %Y"
msgstr "%a, %d %B %Y"

#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:251
#, c-format
msgid "%.1f (lens)"
msgstr "%.1f (обектив)"

#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../src/eog-exif-util.c:262
#, c-format
msgid "%.1f (35mm film)"
msgstr "%.1f (35mm филм)"

#: ../src/eog-image.c:595
#, c-format
msgid "Transformation on unloaded image."
msgstr "Трансформации върху сваленото изображение."

#: ../src/eog-image.c:623
#, c-format
msgid "Transformation failed."
msgstr "Трансформацията се провали."

#: ../src/eog-image.c:1047
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "EXIF не се поддържа за този файлов формат."

#: ../src/eog-image.c:1196
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Неуспешно зареждане на изображение."

#: ../src/eog-image.c:1727 ../src/eog-image.c:1847
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Няма заредено изображение."

#: ../src/eog-image.c:1735 ../src/eog-image.c:1856
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Нямате необходимите права, за да запишете файла."

#: ../src/eog-image.c:1745 ../src/eog-image.c:1867
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Ниеуспешно създаване на временен файл."

#: ../src/eog-uri-converter.c:984
#, c-format
msgid "At least two file names are equal."
msgstr "Поне два файла са с еднакви имена."

#: ../src/eog-util.c:68
msgid "Could not display help for Image Viewer"
msgstr "Помощта за Image Viewer не може да се покажe"

#: ../src/eog-util.c:116
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (неправилен Unicode)"

#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "На цял екран"

#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Помо_щ"

#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "Относно"

#: ../src/photos-app-menu.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"

#: ../src/photos-base-item.c:303
msgid "Album"
msgstr "Албум"

#: ../src/photos-base-item.c:727
msgid "Screenshots"
msgstr "Снимки на екрана"

#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Устройства, предоставящи DLNA"

#: ../src/photos-embed.c:502 ../src/photos-search-type-manager.c:75
msgid "Albums"
msgstr "Албуми"

#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:82
msgid "Favorites"
msgstr "Любими"

#: ../src/photos-empty-results-box.c:66
msgid "No Photos Found"
msgstr "Няма намерени снимки"

#: ../src/photos-facebook-item.c:188 ../src/photos-facebook-item.c:218
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"

#: ../src/photos-flickr-item.c:275 ../src/photos-flickr-item.c:322
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"

#: ../src/photos-indexing-notification.c:168
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Снимките бяха индексирани"

#: ../src/photos-indexing-notification.c:172
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "По време на този процес някои снимки може да не са достъпни"

#: ../src/photos-load-more-button.c:72 ../src/photos-load-more-button.c:189
msgid "Load More"
msgstr "Зареждане на още"

#: ../src/photos-load-more-button.c:85 ../src/photos-spinner-box.c:69
msgid "Loading…"
msgstr "Зареждане…"

#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:130
msgid "Local"
msgstr "Локални"

#: ../src/photos-main-toolbar.c:99
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Натиснете върху обектите, за да ги изберете."

#: ../src/photos-main-toolbar.c:101
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d избрана"
msgstr[1] "%d избрани"

#: ../src/photos-main-toolbar.c:146
msgid "Back"
msgstr "Назад"

#: ../src/photos-main-toolbar.c:271
msgid "Select Items"
msgstr "Избор на обекти"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:360 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Отваряне с %s"

#: ../src/photos-main-toolbar.c:488
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#: ../src/photos-main-window.c:329
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Преглед, организиране и споделяне на снимките ви в GNOME"

#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:339
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Валентин Ласков <laskov@festa.bg>\n"
"\n"
"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
"bg</a>\n"
"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
"cult.bg/bugs</a>"

#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:76
msgid "_Add"
msgstr "_Добавяне"

#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:77
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Организиране"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"

#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:2
msgid "Print…"
msgstr "Отпечатване…"

#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:3
msgid "Display on…"
msgstr "Показване на…"

#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:4
msgid "Set as Background"
msgstr "Задаване за фон"

#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:653
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Properties"
msgstr "Свойства"

#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:208
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:291
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Премахване от Любими"

#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:213
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:297
msgid "Add to favorites"
msgstr "Добавяне в Любими"

#: ../src/photos-print-operation.c:270
msgid "Image Settings"
msgstr "Настройки на изображението"

#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "Position"
msgstr "Позиция"

#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "_Left:"
msgstr "_Ляво:"

#: ../src/photos-print-setup.c:899
msgid "_Right:"
msgstr "_Дясно:"

#: ../src/photos-print-setup.c:900
msgid "_Top:"
msgstr "_Горе:"

#: ../src/photos-print-setup.c:901
msgid "_Bottom:"
msgstr "Д_олу:"

#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "C_enter:"
msgstr "Ц_ентър:"

#: ../src/photos-print-setup.c:907
msgid "None"
msgstr "Нищо"

#: ../src/photos-print-setup.c:908
msgid "Horizontal"
msgstr "Хоризонтално"

#: ../src/photos-print-setup.c:909
msgid "Vertical"
msgstr "Вертикално"

#: ../src/photos-print-setup.c:910
msgid "Both"
msgstr "И двете"

#: ../src/photos-print-setup.c:923
msgid "Size"
msgstr "Размер"

#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "_Width:"
msgstr "_Широчина:"

#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Height:"
msgstr "_Височина:"

#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Мащабиране:"

#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "_Unit:"
msgstr "_Единица:"

#: ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Millimeters"
msgstr "Милиметри"

#: ../src/photos-print-setup.c:943
msgid "Inches"
msgstr "Инчове"

#: ../src/photos-print-setup.c:971
msgid "Preview"
msgstr "Преглед"

#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:218
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Заглавие"

#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:230
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Автор"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:237
msgid "Source"
msgstr "Източник"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:243
msgid "Date Modified"
msgstr "Дата на промяна"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:251
msgid "Date Created"
msgstr "Дата на създаване"

#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:261
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Вид"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:270
msgid "Width"
msgstr "Широчина"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:280
msgid "Height"
msgstr "Височина"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:295
msgid "Camera"
msgstr "Фотоапарат"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:305
msgid "Exposure"
msgstr "Експозиция"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:315
msgid "Aperture"
msgstr "Бленда"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:325
msgid "Focal Length"
msgstr "Фокусно разстояние"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:335
msgid "ISO Speed"
msgstr "Скорост по ISO"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:345
msgid "Flash"
msgstr "Светкавица"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:536
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Изключена, без"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:538
msgid "On, fired"
msgstr "Включена, светнала"

#: ../src/photos-properties-dialog.c:617
msgid "Done"
msgstr "Готово"

#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Избор на всички"

#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Изчистване на избора"

#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445
msgid "Print"
msgstr "Печат"

#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"

#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461
msgid "Add to Album"
msgstr "Добавяне в албум"

#: ../src/photos-source-manager.c:126
msgid "All"
msgstr "Всички"

#: ../src/photos-tracker-controller.c:82
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Списъкът със снимки не може да бъде извлечен"