File: sk.po

package info (click to toggle)
gnome-photos 3.30.1-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 9,616 kB
  • sloc: ansic: 48,959; sh: 4,785; makefile: 1,002; xml: 941; python: 68; sed: 16
file content (1219 lines) | stat: -rw-r--r-- 29,980 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
# Slovak translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2013, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 15:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-14 20:48+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:457
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr ""
"Pristupujte k vašim fotografiám, organizujte a sprístupňujte ich v prostredí "
"GNOME"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Jednoduchá aplikácia na prístup, organizovanie a sprístupňovanie fotografií "
"pre prostredie GNOME. Je určená ako jednoduchá a elegantná náhrada za "
"používanie správcu súborov pri práci s fotografiami. Samozrejmosťou je "
"prepojenie s cloudom prostredníctvom Účtov služieb pre GNOME."

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Umožňuje vám:"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Zobraziť nedávne miestne a internetové fotografie"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Pristupovať k vášmu obsahu na službách Facebook alebo Flickr"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Odoslať fotografie na vzdialené vykreslovacie zariadenia DLNA"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Nastaviť pozadie plochy"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
msgid "Print photos"
msgstr "Tlačiť fotografie"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Select favorites"
msgstr "Vybrať obľúbené fotografie"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Otvoriť plne funkčný editor pre pokročilejšie úpravy"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"

#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:4
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Pristupuje, organizuje a sprístupňuje fotografie"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Fotografie;Obrázky;"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
msgid "Window size"
msgstr "Veľkosť okna"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:6
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Veľkosť okna (šírka a výška)."

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:10
msgid "Window position"
msgstr "Pozícia okna"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:11
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Pozícia okna (x a y)."

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:15
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizované okno"

#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:16
msgid "Window maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav okna"

#: src/photos-application.c:167
msgid "Show the empty state"
msgstr "Zobrazí prázdny stav"

# cmd line desc
#: src/photos-application.c:168
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"

#. Translators: this is the default sub-directory where photos will
#. * be imported.
#.
#. Translators: this is the default sub-directory where photos
#. * will be exported.
#.
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d. %B %Y"

#: src/photos-base-item.c:1036
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: src/photos-base-item.c:2752
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"

#: src/photos-delete-notification.c:136
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Súbor „%s“ odstránený"

#: src/photos-delete-notification.c:139
#, c-format
msgid "%d item deleted"
msgid_plural "%d items deleted"
msgstr[0] "%d položiek odstránených"
msgstr[1] "%d položka odstránená"
msgstr[2] "%d položky odstránené"

#: src/photos-delete-notification.c:146 src/photos-done-notification.c:119
msgid "Undo"
msgstr "Vrátiť späť"

#: src/photos-dlna-renderers-dialog.ui:7
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykresľovacie zariadenia DLNA"

#: src/photos-done-notification.c:112
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "Súbor „%s“ upravený"

#: src/photos-embed.c:823
msgid "Collection View"
msgstr "Zobrazenie zbierky"

#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"

#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Obľúbené"

#: src/photos-embed.c:834
msgid "Import"
msgstr "Importovať"

#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

#: src/photos-empty-results-box.c:148
msgid "No albums found"
msgstr "Nenašli sa žiadne albumy"

#: src/photos-empty-results-box.c:152
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Tu budú zobrazené fotografie označené hviezdičkou"

#: src/photos-empty-results-box.c:162
msgid "No photos found"
msgstr "Nenašli sa žiadne fotografie"

#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Môžete vytvárať albumy zo zobrazenia fotografií"

#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
msgid "Online Accounts"
msgstr "účtov služieb"

#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
msgid "Pictures folder"
msgstr "priečinka Obrázky"

#. Translators: the first %s here is "Online Accounts" and the
#. * second %s is "Pictures folder", which are in separate
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Tu budú zobrazené fotografie z vašich %s a %s."

#: src/photos-empty-results-box.c:236
msgid "Try a different search"
msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"

#: src/photos-export-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Export"
msgstr "Exportovanie"

#: src/photos-export-dialog.ui:38
msgid "_Folder Name"
msgstr "Názov _priečinka"

# frame
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:912
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

#: src/photos-export-dialog.ui:83
msgid "F_ull"
msgstr "Pl_ná"

#: src/photos-export-dialog.ui:113
msgid "_Reduced"
msgstr "Z_redukovaná"

#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

#: src/photos-export-dialog.ui:167
msgid "_Export"
msgstr "_Exportovať"

#. Translators: this is the estimated size of the exported image in
#. * the form "1600×1067 (0.6 GB)".
#.
#: src/photos-export-dialog.c:66
#, c-format
msgid "%d×%d (%s)"
msgstr "%d×%d (%s)"

#: src/photos-export-dialog.c:252
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítava sa veľkosť exportu…"

#: src/photos-export-notification.c:263
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Zlyhalo exportovanie: nedostatok miesta"

#: src/photos-export-notification.c:265
msgid "Failed to export"
msgstr "Zlyhalo exportovanie"

#: src/photos-export-notification.c:272
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Súbor „%s“ exportovaný"

#: src/photos-export-notification.c:276
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d položiek exportovaných"
msgstr[1] "%d položka exportovaná"
msgstr[2] "%d položky exportované"

#: src/photos-export-notification.c:293
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovať"

#: src/photos-export-notification.c:298
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdniť Kôš"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"

#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
msgid "Export Folder"
msgstr "Exportovať priečinok"

#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"

#: src/photos-help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#: src/photos-help-overlay.ui:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazenie pomocníka"

#: src/photos-help-overlay.ui:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončenie"

#: src/photos-help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigácia"

#: src/photos-help-overlay.ui:56
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Nasledujúca fotografia"

#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Predchádzajúca fotografia"

#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Prejdenie späť"

# frame
#: src/photos-help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Prehľad"

#: src/photos-help-overlay.ui:92
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Vyhľadanie"

#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Výber všetkého"

#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Tlač vybratých fotografií"

#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Odstránenie vybratej fotografie"

#: src/photos-help-overlay.ui:122
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Pohľad fotografie"

#: src/photos-help-overlay.ui:126
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Úprava"

#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exportovanie"

#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Tlač"

#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Priblíženie"

#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddialenie"

#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Najlepšia veľkosť"

#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Odstránenie"

#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Ponuka akcií"

#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Režim na celú obrazovku"

#: src/photos-help-overlay.ui:191
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Pohľad úprav"

#: src/photos-help-overlay.ui:195
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušenie"

#: src/photos-import-dialog.c:194
msgid "An album with that name already exists"
msgstr "Album s týmto názvom už existuje"

#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
msgstr "Album pre tento dátum už existuje"

#: src/photos-import-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Name Album"
msgstr "Pomenovanie albumu"

#: src/photos-import-dialog.ui:54
msgid "Create _New"
msgstr "Vytvoriť _nový"

#: src/photos-import-dialog.ui:118
msgid "Add to _Existing"
msgstr "Pridať do _existujúceho"

#: src/photos-import-dialog.ui:192 src/photos-organize-collection-dialog.c:69
msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"

#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-indexing-notification.c:164
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Získavajú sa fotografie zo služby %s"

#: src/photos-indexing-notification.c:167
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Získavajú sa fotografie z účtov služieb"

#: src/photos-indexing-notification.c:202
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Prebieha indexovanie vašich fotografií"

#: src/photos-indexing-notification.c:203
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Niektoré fotografie nemusia byť počas tohoto procesu dostupné"

#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Miestne"

#: src/photos-main-toolbar.c:80
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ju vyberiete"

#: src/photos-main-toolbar.c:82
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d vybratých"
msgstr[1] "%d vybratá"
msgstr[2] "%d vybraté"

# tooltip
#: src/photos-main-toolbar.c:170
msgid "Select items for import"
msgstr "Vyberte položky na importovanie"

#: src/photos-main-toolbar.c:174
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] "Vyberte položky na importovanie (%u vybraných)"
msgstr[1] "Vyberte položky na importovanie (%u vybraná)"
msgstr[2] "Vyberte položky na importovanie (%u vybrané)"

#: src/photos-main-toolbar.c:217
msgid "Back"
msgstr "Späť"

# tooltip
#: src/photos-main-toolbar.c:331
msgid "Select Items"
msgstr "Vyberie položky"

#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otvoriť pomocou programu %s"

#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"

#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pridá medzi obľúbené"

#: src/photos-main-toolbar.c:472
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"

#: src/photos-main-toolbar.c:507
msgid "_Select"
msgstr "Vyb_rať"

#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgstr ""
"Autorské práva © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Autorské práva © 2015 – 2017 Umang Jain"

#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"

#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Na celú obrazovku"

#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové skratky"

#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "O programe"

#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"

#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:121
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Organizovanie"

#: src/photos-preview-menu.ui:10
msgid "Export…"
msgstr "Exportovať…"

#: src/photos-preview-menu.ui:14
msgid "Print…"
msgstr "Tlačiť…"

#: src/photos-preview-menu.ui:19
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"

#: src/photos-preview-menu.ui:23
msgid "Display on…"
msgstr "Zobraziť na…"

#: src/photos-preview-menu.ui:27
msgid "Set as Background"
msgstr "Nastaviť ako pozadie plochy"

#: src/photos-preview-menu.ui:31
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Nastaviť ako uzamknutú obrazovku"

#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:883
#: src/photos-selection-toolbar.ui:101
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tlačí sa „%s“: %s"

#: src/photos-print-operation.c:241
msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavenia obrázka"

# frame
#: src/photos-print-setup.c:884
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:887
msgid "_Left:"
msgstr "_Vľavo:"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:888
msgid "_Right:"
msgstr "V_pravo:"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:889
msgid "_Top:"
msgstr "_Hore:"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:890
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dole:"

# lable
#: src/photos-print-setup.c:892
msgid "C_enter:"
msgstr "Vystr_ediť:"

# combobox text
# DK:https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=763131
#: src/photos-print-setup.c:896
msgid "None"
msgstr "Nijako"

# combobox text
#: src/photos-print-setup.c:897
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovne"

# combobox text
#: src/photos-print-setup.c:898
msgid "Vertical"
msgstr "Zvislo"

# combobox text
#: src/photos-print-setup.c:899
msgid "Both"
msgstr "Vodorovne aj zvislo"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:915
msgid "_Width:"
msgstr "Ší_rka:"

# spin button label
#: src/photos-print-setup.c:916
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"

# label
#: src/photos-print-setup.c:918
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Mierka:"

# label
#: src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Unit:"
msgstr "_Jednotky:"

# combobox text
#: src/photos-print-setup.c:931
msgid "Millimeters"
msgstr "Milimetre"

# combobox text
#: src/photos-print-setup.c:932
msgid "Inches"
msgstr "Palce"

# frame
#: src/photos-print-setup.c:960
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"

#: src/photos-properties-dialog.c:246
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Upravená aplikáciou Fotografie"

#: src/photos-properties-dialog.c:259
msgid "Untouched"
msgstr "Neupravená"

#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:442
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Názov"

#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:454
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: src/photos-properties-dialog.c:461
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"

#: src/photos-properties-dialog.c:467
msgid "Date Modified"
msgstr "Dátum zmeny"

#: src/photos-properties-dialog.c:475
msgid "Date Created"
msgstr "Dátum vytvorenia"

#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:485
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/photos-properties-dialog.c:495
msgid "Dimensions"
msgstr "Rozmery"

#: src/photos-properties-dialog.c:507
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"

#: src/photos-properties-dialog.c:525
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"

#: src/photos-properties-dialog.c:535 src/photos-tool-colors.c:365
msgid "Exposure"
msgstr "Expozícia"

#: src/photos-properties-dialog.c:545
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"

#: src/photos-properties-dialog.c:555
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdialenosť"

#: src/photos-properties-dialog.c:565
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivosť ISO"

#: src/photos-properties-dialog.c:575
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"

#: src/photos-properties-dialog.c:584
msgid "Modifications"
msgstr "Úpravy"

#: src/photos-properties-dialog.c:656
#, c-format
msgid "%ld × %ld pixel"
msgid_plural "%ld × %ld pixels"
msgstr[0] "%ld × %ld pixelov"
msgstr[1] "%ld × %ld pixel"
msgstr[2] "%ld × %ld pixely"

# DK: blesk
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=706824
#: src/photos-properties-dialog.c:721
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Vypnutý, nepoužitý"

# DK: blesk
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=706824
#: src/photos-properties-dialog.c:723
msgid "On, fired"
msgstr "Zapnutý, použitý"

#: src/photos-properties-dialog.c:760
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Zahodiť všetky úpravy"

#: src/photos-removable-devices-button.ui:47
msgid "Devices"
msgstr "Zariadenia"

#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-source-manager.c:396
msgid "All"
msgstr "Všetko"

#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:162
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Názov"

#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:169
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: src/photos-search-match-manager.c:207
msgid "Match"
msgstr "Porovnávať"

#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: src/photos-search-type-manager.c:178
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/photos-selection-menu.ui:6
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetky"

#: src/photos-selection-menu.ui:11
msgid "Select None"
msgstr "Zrušiť výber"

#: src/photos-selection-toolbar.ui:19
msgid "Export"
msgstr "Exportovanie"

#: src/photos-selection-toolbar.ui:111
msgid "Add to Album"
msgstr "Pridať do albumu"

#: src/photos-share-dialog.ui:25
msgctxt "dialog title"
msgid "Share"
msgstr "Sprístupnenie"

#: src/photos-share-notification.c:148
#, c-format
msgid "“%s” shared"
msgstr "Fotografia „%s“ zdieľaná"

#: src/photos-share-point-email.c:78
msgid "E-Mail"
msgstr "E-mail"

#: src/photos-share-point-google.c:103
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "Zlyhalo odovzdanie fotografie: Totožnosť služby nebola overená"

#: src/photos-share-point-google.c:105
msgid "Failed to upload photo"
msgstr "Zlyhalo odovzdanie fotografie"

#: src/photos-source-manager.c:465
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"

#: src/photos-source-notification.c:201
msgid "New device discovered"
msgstr "Bolo zistené nové zariadenie"

#: src/photos-source-notification.c:214
msgid "Import…"
msgstr "Importovať…"

#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Vaše poverenia účtu služby %s vypršali"

#: src/photos-source-notification.c:251
msgid "Settings"
msgstr "Nastaveniach"

#: src/photos-thumbnailer.c:76
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Adresa zbernice D-Bus, ktorá sa má použiť"

#: src/photos-tool-colors.c:386
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

#: src/photos-tool-colors.c:407
msgid "Blacks"
msgstr "Čierna"

#: src/photos-tool-colors.c:428
msgid "Saturation"
msgstr "Sýtosť"

#: src/photos-tool-colors.c:447
msgid "Shadows"
msgstr "Tiene"

#: src/photos-tool-colors.c:466
msgid "Highlights"
msgstr "Zvýraznenia"

#: src/photos-tool-colors.c:495
msgid "Colors"
msgstr "Farby"

#: src/photos-tool-crop.c:192
msgid "Free"
msgstr "Voľný"

#: src/photos-tool-crop.c:193
msgid "Original"
msgstr "Pôvodný"

#: src/photos-tool-crop.c:194
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (štvorec)"

#: src/photos-tool-crop.c:195
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"

#: src/photos-tool-crop.c:196
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"

#: src/photos-tool-crop.c:197
msgid "7×5"
msgstr "7×5"

#: src/photos-tool-crop.c:198
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"

#: src/photos-tool-crop.c:199
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"

#: src/photos-tool-crop.c:200
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"

#: src/photos-tool-crop.c:1459
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknúť pomer strán"

#: src/photos-tool-crop.c:1529
msgid "Landscape"
msgstr "Na šírku"

#: src/photos-tool-crop.c:1540
msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"

#: src/photos-tool-crop.c:1551
msgid "Reset"
msgstr "Obnoviť"

#: src/photos-tool-crop.c:1569
msgid "Crop"
msgstr "Orezať"

#: src/photos-tool-enhance.c:197
msgid "Sharpen"
msgstr "Doostrenie"

#: src/photos-tool-enhance.c:218
msgid "Denoise"
msgstr "Odstránenie šumu"

#: src/photos-tool-enhance.c:245
msgid "Enhance"
msgstr "Vylepšiť"

# combobox text
# DK:https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=763131
#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
#: src/photos-tool-filters.c:182
msgctxt "Edit Filter"
msgid "None"
msgstr "Žiadny"

#: src/photos-tool-filters.c:189
msgid "1947"
msgstr "1947"

#: src/photos-tool-filters.c:196
msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"

#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadishu"

#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Caap"
msgstr "Caap"

#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"

# combobox text
#: src/photos-tool-filters.c:233
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

#: src/photos-tracker-controller.c:168
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nepodarilo sa získať zoznam fotografií"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Zrušiť"

#~ msgid "Add to Photos"
#~ msgstr "Pridať do aplikácie Fotografie"

#~ msgid "Name your first album"
#~ msgstr "Pomenujte svoj prvý album"

#~ msgid "You can add your online accounts in %s"
#~ msgstr "Účty služieb môžete pridať v %s"

#~ msgid "Untitled Photo"
#~ msgstr "Fotografia bez názvu"

#~ msgid ""
#~ "Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
#~ "Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
#~ "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#~ msgstr ""
#~ "Autorské práva © 2013 Spoločnosť Intel. Všetky práva vyhradené.\n"
#~ "Autorské práva © 2014 - 2015 Pranav Kant\n"
#~ "Autorské práva © 2012 - 2017 Red Hat, Inc."

#~ msgid "Brightness"
#~ msgstr "Jas"

#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Šírka"

#~ msgid "Screen"
#~ msgstr "Obrazovka"

#~ msgid "Golden ratio"
#~ msgstr "Zlatý pomer"

#~ msgid "A paper sizes"
#~ msgstr "Veľkosti papiera"

#~ msgid "%.2f"
#~ msgstr "%.2f"

#~ msgid "A3 (297 × 420 mm)"
#~ msgstr "A3 (297 × 420 mm)"

#~ msgid "A4 (210 × 297 mm)"
#~ msgstr "A4 (210 × 297 mm)"

#~ msgctxt "shortcut window"
#~ msgid "Print the current photo"
#~ msgstr "Tlač aktuálnej fotografie"

# frame
#~ msgctxt "shortcut window"
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Náhľad"

#~ msgctxt "shortcut window"
#~ msgid "Edit the current photo"
#~ msgstr "Úprava aktuálnej fotografie"

#~ msgctxt "shortcut window"
#~ msgid "Export the current photo"
#~ msgstr "Export aktuálnej fotografie"

#~ msgid "1977"
#~ msgstr "1977"

#~ msgid "Brannan"
#~ msgstr "Brannan"

#~ msgid "Gotham"
#~ msgstr "Gotham"

#~ msgid "Gray"
#~ msgstr "Sivý"

#~ msgid "Nashville"
#~ msgstr "Nashville"

#~ msgid "%a, %d %B %Y  %X"
#~ msgstr "%A, %e. %B %Y  %X"

#~ msgid "%.1f (lens)"
#~ msgstr "%.1f (šošovka)"

#~ msgid "%.1f (35mm film)"
#~ msgstr "%.1f (35mm film)"

#~ msgid "Transformation on unloaded image."
#~ msgstr "Transformácia nenačítaného obrázka."

#~ msgid "Transformation failed."
#~ msgstr "Zlyhanie transformácie."

#~ msgid "EXIF not supported for this file format."
#~ msgstr "EXIF pre tento formát súboru  nie je podporovaný."

#~ msgid "Image loading failed."
#~ msgstr "Zlyhalo načítanie obrázku."

#~ msgid "No image loaded."
#~ msgstr "Nenačítal sa žiadny obrázok."

#~ msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
#~ msgstr "Nemáte dostatočné oprávnenia na uloženie súboru."

#~ msgid "Temporary file creation failed."
#~ msgstr "Zlyhalo vytváranie dočasného súboru."

#~ msgid "At least two file names are equal."
#~ msgstr "Minimálne dva názvy súborov sú rovnaké."

#~ msgid "Could not display help for Image Viewer"
#~ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka pre Prehliadač obrázkov"

# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=701061
#~ msgid " (invalid Unicode)"
#~ msgstr " (neplatný znak Unicode)"

#~ msgid "Recent"
#~ msgstr "Nedávne"

#~ msgid "No Favorites Found"
#~ msgstr "Nenašli sa žiadne obľúbené"

# gtk_label
#~ msgid "Load More"
#~ msgstr "Načítať viac"

#~ msgid "Loading…"
#~ msgstr "Načítava sa…"

#~ msgid ""
#~ "<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr "
#~ "content</li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as "
#~ "background</li> <li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow "
#~ "opening full featured editor for more advanced changes</li>"
#~ msgstr ""
#~ "<li>Nedávne fotografie v počítači a na internete</li> <li>Pristupovať k "
#~ "obsahu v službe Flickr</li> <li>Odosielať fotografie na vzdialené "
#~ "vykresľovacie zariadenie DLNA</li> <li>Nastaviť pozadie</li> <li>Vytlačiť "
#~ "fotografie</li> <li>Vybrať obľúbené</li> <li>Otvoriť plnohodnotný editor "
#~ "na zložitejšie úpravy</li>"

#~ msgid "Facebook"
#~ msgstr "Facebook"

#~ msgid "Flickr"
#~ msgstr "Flickr"

#~ msgctxt "Toolbar button tooltip"
#~ msgid "Organize"
#~ msgstr "Organizuje fotografie"