File: sq.po

package info (click to toggle)
gnome-themes 2.22.2-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: lenny
  • size: 11,344 kB
  • ctags: 28
  • sloc: sh: 8,736; xml: 4,649; makefile: 1,620; lisp: 13; ansic: 8
file content (162 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,784 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
# Përkthimi i mesazheve të gnome-themes në shqip
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-themes package.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-themes HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-05 06:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-05 10:00+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../HighContrast/index.theme.in.h:1
msgid "Black-on-white text and icons"
msgstr "Teksti dhe ikonat në të zezë mbi të bardhë"

#: ../HighContrast/index.theme.in.h:2
msgid "High Contrast"
msgstr "Kontrast i lartë"

#: ../HighContrastInverse/index.theme.in.h:1
msgid "High Contrast Inverse"
msgstr "Kontrast i lartë i invertuar"

#: ../HighContrastInverse/index.theme.in.h:2
msgid "White-on-black text and icons"
msgstr "Teksti dhe ikonat në të bardhë mbi të zezë"

#: ../HighContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "High Contrast Large Print"
msgstr "Kontrast i lartë printim i madh"

#: ../HighContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large black-on-white text and icons"
msgstr "Tekst dhe ikona të mëdha në të zezë mbi të bardhë"

#: ../HighContrastLargePrintInverse/index.theme.in.in.h:1
msgid "High Contrast Large Print Inverse"
msgstr "Negativi i paraqitjes së zmadhuar me kontrast të lartë"

#: ../HighContrastLargePrintInverse/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large white-on-black text and icons"
msgstr "Tekst dhe ikona të mëdha në të bardhë mbi të zezë"

#: ../LargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "Large Print"
msgstr "Paraqitje e zmadhuar"

#: ../LargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Large text and icons"
msgstr "Tekst dhe ikona të mëdha"

#: ../LowContrast/index.theme.in.h:1
msgid "Low Contrast"
msgstr "Kontrast i ulët"

#: ../LowContrast/index.theme.in.h:2
msgid "Muted text and icons"
msgstr "Tekst dhe ikona pa volum"

#: ../LowContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:1
msgid "Large muted text and icons"
msgstr "Tekst dhe ikona të mëdha pa volum"

#: ../LowContrastLargePrint/index.theme.in.in.h:2
msgid "Low Contrast Large Print"
msgstr "Paraqitje e zmadhuar me kontrast të ulët"

#: ../desktop-themes/Clearlooks/index.theme.in.h:1
msgid "Attractive Usability"
msgstr "Përdorueshmëri tërheqëse"

#: ../desktop-themes/Clearlooks/index.theme.in.h:2
msgid "Clearlooks"
msgstr "Clearlooks"

#: ../desktop-themes/Crux/index.theme.in.h:1
#: ../icon-themes/Crux/index.theme.in.h:1
msgid "Crux"
msgstr "Crux"

#: ../desktop-themes/Crux/index.theme.in.h:2
msgid "Smooth gradients with teal highlights"
msgstr "Smooth gradients with teal highlights"

#: ../desktop-themes/Glider/index.theme.in.h:1
msgid "Glider"
msgstr "Glider"

#: ../desktop-themes/Glider/index.theme.in.h:2
msgid "Simple, smooth and aesthetically pleasing"
msgstr "E thjeshtë, lisho dhe estetikisht e bukur"

#: ../desktop-themes/Grand-Canyon/index.theme.in.h:1
msgid "Dusty orange appearance"
msgstr "Pamje ngjyrë portokalli e pluhrëzuar"

#: ../desktop-themes/Grand-Canyon/index.theme.in.h:2
msgid "Grand Canyon"
msgstr "Grand Canyon"

#: ../desktop-themes/Mist/index.theme.in.h:1
msgid "A minimalistic appearance"
msgstr "Një paraqitje minimale"

#: ../desktop-themes/Mist/index.theme.in.h:2
msgid "Mist"
msgstr "Grimca"

#: ../desktop-themes/Ocean-Dream/index.theme.in.h:1
msgid "Ocean Dream"
msgstr "Ocean Dream"

#: ../desktop-themes/Ocean-Dream/index.theme.in.h:2
msgid "The colours of the seashore"
msgstr "Ngjyrat e bregdetit"

#: ../desktop-themes/Simple/index.theme.in.h:1
msgid "Simple"
msgstr "E thjeshtë"

#: ../desktop-themes/Simple/index.theme.in.h:2
msgid "Thin appearance, high performance"
msgstr "Paraqitje jo shumë e ngarkuar, rendiment i lartë"

#: ../desktop-themes/Smokey-Blue/index.theme.in.h:1
msgid "A soft glassy appearance"
msgstr "Një paraqitje e embël e xhamtë"

#: ../desktop-themes/Smokey-Blue/index.theme.in.h:2
msgid "Smokey Blue"
msgstr "Smokey Blu"

#: ../desktop-themes/Traditional/index.theme.in.h:1
msgid "Traditional"
msgstr "Tradicionale"

#: ../desktop-themes/Traditional/index.theme.in.h:2
msgid "Traditional hard-edged 3D appearance"
msgstr "Paraqitja 3D tradicionale hard-edged"

#: ../icon-themes/Flat-Blue/index.theme.in.h:1
msgid "Flat-Blue"
msgstr "Flat-Blue"

#: ../icon-themes/Sandy/index.theme.in.h:1
msgid "Sandy"
msgstr "Sandy"

#: ../icon-themes/Smokey-Blue/index.theme.in.h:1
msgid "Smokey-Blue"
msgstr "Smokey-Blu"

#: ../icon-themes/Smokey-Red/index.theme.in.h:1
msgid "Smokey-Red"
msgstr "Smokey-i kuq"